регламент - МОН

състезателни групи. Общински до 14.12.2019 г. IV, V, VI, VII. 4. Областен ... Общинският кръг на олимпиадата по математика се провежда съгласно ...

регламент - МОН - Свързани документи

Регламент (ЕО) - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A074%3A0001%3A0375%3ABG%3APDF

15 мар 2008 ... цел превръщането на CPV в ефективен инструмент за електронни ... Риба и други водни животни, преработени и консервирани.

регламент - МОН

https://www.mon.bg/upload/21372/regl_ol_math_4-7_291119.pdf

състезателни групи. Общински до 14.12.2019 г. IV, V, VI, VII. 4. Областен ... Общинският кръг на олимпиадата по математика се провежда съгласно ...

Регламент (ЕО) - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Regl2132008BG.pdf

15 мар 2008 ... като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, ... Услуги по подготовка за продажба, по покупка и продажба на ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0160&from=IT

1 февр. 2017 ... Пампаска лисица. Speothos venaticus (I). Южноамериканско храстово ... Меча трева. Yucca queretaroensis (II). Керетарска юка. 1.2.2017 ...

Делегиран регламент - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A087%3AFULL&from=EN

31 мар 2017 ... австралийски долар, швейцарски франк, канадски долар, хонконгски долар, ... възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези ... на търговия гарантират, че използваните от тях бизнес часовници за.

дисциплинарный регламент - КХЛ

https://www.khl.ru/documents/KHL_disciplinary_regulations_2018.pdf

22 ноя 2018 ... Запрет на регистрацию Контрактов и заявку Хоккеистов на сезон или на ... ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ. 3. Статья 39. Основные принципы ... 1. Основными задачами Дисциплинарного регламента (далее также ... уважения к символам государства во время звучания перед Матчем ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0088&from=EN

24 ян. 2019 ... Смокини. 0,03. 0161030. Трапезни маслини. 3. 0161040. Кумквати. 0,01 (*). 0161050 ... Бодливи круши/кактусови плодове. 0162050.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА от 9 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A01997R0338-20130810&from=LT

10 авг. 2013 ... търговска цел, продажба, отглеждане за продажба, предлагане за продажба и транспорт с цел продажба в нарушение на член 8;.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/sanmeri/Documents/%D0%93%D0%BB.II%20%D0%A0.22.%20%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf

питки на винной основе. 250 мг/л для обработки, ... 2-Keto-4-methyl-pentanoic acid; 4- ... 2-Pentyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane 5-Pentyl-1,4-dioxan-2-one;. 13.028.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015R2314&from=EN

консумацията на нативен инулин от цикория, нефракционирана смес от монозахариди (< 10 %), дизахариди, фруктани от инулинов тип и екстрахиран ...

Делегиран регламент

http://www.exportcontrol.bg/docs/Delegiran_Reglament_2019_2199.pdf

30 Дек 2019 ... времето импулси тя е равна на общата "лазерна" енергия на изход за единичен импулс в джаули, умножена ... мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри. ... ция на зрението. ... Турция. L 338/232. BG. Официален вестник на Европейския съюз.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ

https://www.khl.ru/documents/KHL_disciplinary_regulations_2019.pdf

4 июл 2019 ... 6. Статья 9. Спортивное корпоративное предупреждение . ... Запрет на регистрацию Контрактов и заявку Хоккеистов на сезон или на ... 3. В исключительных случаях Дисциплинарный комитет при ... и уважения к символам государства во время звучания перед Матчем Чемпионата Госу-.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/ 858 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0858&from=EN

14 юни 2018 ... ii) категория N2: моторни превозни средства с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но ненадвишаваща 12 тона; и iii) категория ...

регламент за организиране и провеждане на ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/4985/regl_OlimpBEL_2018.pdf

VII клас – тест с 30 (тридесет) задачи и отговор на литературен въпрос. В теста се включват задачи с четири избираеми отговора, от които само един е ...

Регламент Конвенции 2016

https://www.ukrposhta.ua/doc/regulatory-framework/Rehlament_Konventsii_2016_zi_zminamy.pdf

1 янв 2020 ... Статья 17-001. Денежная единица. 1. Денежной единицей, предусмотренной в статье 7 Устава и используемой в Конвенции и других.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2568/91 НА КОМИСИЯТА от ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A01991R2568-20161204&from=DE

4 Дек 2016 ... опаковки с минимален капацитет 1,0 литър, всяка от които пред ... изразени в милиеквиваленти активен кислород на килограм, които.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 2454/93

http://assets.panda.org/downloads/6_1993_regul_2454_93_on_impl_of_reg_2913_eu_eu_1.pdf

2 юли 1993 ... международния митнически документ за временен внос, ... отношение на конкретни стоки само ако митническите власти се убедят, че въпросните ... за произход се представя одобреният търговски документ,.

Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0655&from=EN

15 май 2014 ... Настоящият регламент не следва да се прилага спрямо запор на сметки, държани в държавата членка на съда, сезиран с молба за ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/ 318 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0318&from=EN

26 февр. 2019 ... средства и техния разход на гориво или за цел да се определи ... влекачите се разглеждат като несъчленени товарни автомобили, но с ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 842/ 2014 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0842&from=CS

8 авг. 2014 ... S. 10.51.52.45. Ароматизирано кисело мляко или подки селено мляко (заквасено мляко; сметана, кисело мляко и други ферментирали.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32008R0543&from=EN

16 юни 2008 ... черният дроб от патица е с тегло най-малко 300 грама нето, ... 140 дни за пуйките и пуяците и гъските, предлагани на пазара цели за печене, ... температура 42o ± 2 °C, при непрекъснато движение на плика или.

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R0168&from=LV

15 ян. 2013 ... изисквания за свидетелствата за управление на МПС, огра ничения на ... максималната нетна мощност на двигателя на дву- или ... система, при която спирачките най-малко на предните и ... Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за ... взема по-голямата стойност. 5.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 385/2012 на ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32012R0385&from=SK

15 май 2012 ... В раздел III, за таблици от А до М, първата таблица съдържа ... Географска ширина: градуси и минути (в дъга от 5 минути), колони DG и MI. ... Различни лозарски продукти: гроздова мъст, сок, ракия, оцет и други ...

B ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 3/2014 НА ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02014R0003-20161016&from=SK

16 Окт 2016 ... подобряване на осветеността на пътя при мъгла, снеговалеж, ... светлинното устройство е напълно видима, когато съотв ... 90) „тип превозно средство по отношение на видимостта назад“ ... компоненти на превозното средство не се свалят с използването ... фара за дълги светлини. 2.3.1.5 ...

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/ 934 НА ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0934&from=EN

7 юни 2019 ... разрешени за производство на пластмасови материали, ... за консумация след средно две години отлежаване в дъбови бурета.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0273-20180707&from=EL

7 юли 2018 ... Фенилоцетна киселина и нейните соли. 1 kg. Пипердин и неговите соли. 0,5 kg. ▽B. 02004R0273 — BG — 07.07.2018 — 004.001 — 16 ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 10/2011 НА КОМИСИЯТА от 14 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02011R0010-20180914&from=EN

14 септ. 2018 ... покритие от стъклени влакна за пластмаса, подсилена със стъклени влакна, които не ... на стъклени буркани, съдържащи храни за ... (6). (7). (8). (9). (10). (11). 720. 67360. 0067649-65-4 моно-n-додецилкалаен трис.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/ 746 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0746&from=HU

5 апр 2017 ... РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/746 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ... предимно цели, свързани със здравето или със здравословен начин на живот, като ... среда по отношение на светлината или шума).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2014 на ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0131&from=EN

12 февр. 2014 ... добавката: — Дифракция на рентгенови лъчи. За определянето на общия обем на кобалт в добавката, премиксите, комбинираните.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651 - Фонд на фондовете

http://www.fmfib.bg/media/Regulacii/Regulations_bg/Regulation_651_BG.pdf

17 юни 2014 ... този срок на прилагане беше удължен с Регламент (ЕС) ... 2013/34/ЕС (1), а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции; б) в случай ... Съставено в Брюксел на 17 юни 2014 година.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0331&from=EN

19 Дек 2018 ... (17) В член 10а, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО се предвижда безплатно разпределяне на квоти за топлофика ционни мрежи и ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ...

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%97%D0%96%D0%91%D0%A5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/853.sflb.ashx

29 апр 2004 ... храни след първичното производство и свързаните с него операции, се ... „Трансфер“ е прехвърлянето на живи двучерупчести мекотели в море ... начени за консумация от човека замразени храни от животински ... Животните, показващи симптоми на заболяване или с произход от стада, за ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 606/2009 НА КОМИСИЯТА от ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02009R0606-20160525&from=BG

25 май 2016 ... Спецификации за L( ) винена киселина, предвидени в ... Тази обработка има за цел постигане на стабилизация на винения камък.

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R0607&from=EN

14 юли 2009 ... бутилки следва да бъдат запазени за въпросните вина. (25). Правилата ... За целите на параграф 1, буква б), традиционна употреба означава: ... б) „бутилиране“ е поставянето на съответния продукт в съдове с обем не ... втора алинея, точка 5 от Регламент (EО) № 882/2004, дей стващи ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 868/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32008R0868&from=pl

3 септ. 2008 ... ... през счетоводната година или по-късно (напр. ремонт на трактор в ... Подпозициите отговарят на групите сортове, определени с член 171ва от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на ... Цъфтящи растения и декоративни растения ... Костилкови плодове: сливи, праскови, кайсии, череши и др., ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/ 2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0536&from=DE

27 май 2014 ... Съществуващото определение за „клинично изпитване“, което се съдържа в Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.