приложения към договор 46.pdf - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ...

мазилка. С драскана или влачена |Коефициент на водопопиваемост w: < 0,20 ... цена. Количество |. (лева) без. ДДС. Обща цена лева без ДДС ред м2 м2 м2 ... труд. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с ...

приложения към договор 46.pdf - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ... - Свързани документи

приложения към договор 46.pdf - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ...

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1483/1/ae56f6c52f499d674fcd5624fe36bfd3.pdf

мазилка. С драскана или влачена |Коефициент на водопопиваемост w: < 0,20 ... цена. Количество |. (лева) без. ДДС. Обща цена лева без ДДС ред м2 м2 м2 ... труд. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с ...

ПРОТОКОЛ № 1.pdf - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ...

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1488/1/8cae0a821d53bd65b20fdf649289f33f.pdf

„Стоун Компютърс“ АД, гр.София, вх.№ 15-00-5/08.02.2018 г., 13:07 часа. 2. „ССАРМ“ ЕООД, гр.София, вх.№ 15-00-6/ 08.02.2018 г., 15:29 часа. 3. „Ай Пи ...

Персонализирана информационна система (ПИС) - https://pis ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=71AD3D9BD827416BE05400144FFB42AE

https://pis-test.nhif.bg/ws/PISService?wsdl. (!!!) ssl се изгражда с подпис, ... <xsd:schema xmlns:tns="http://pis.technologica.com/electronic_invoice.xsd".

Untitled - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ...

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1713/1/01b51614c482a8efcfd965bac04d8c12.pdf

„БУЛКАРГО“ ООД, 11:38 часа;. 2. Вх. №УС-2048/25.10.2016 г. „ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ“ ЕООД,. 13:11 часа;. 3. Вх. №УС-2049/25.10.2016г.

персонализирана информационна система ... - nccdn.net

http://0104.nccdn.net/1_5/200/266/329/instructions.pdf

Потребителят може да изпрати файла към НЗОК чрез натискане ... въведените в ПИС за номера на рецептурни книжки и кодовете на диагнозите в тях ...

Болничната информационна система в ... - EHR Impact

http://www.ehr-impact.eu/cases/documents/EHRI_case_Sofia_final_BG_2.pdf

От 2000 г. възстановяването на разходите следва клинични пътеки, определени от НЗОК за целта. ... Разработката и инсталацията на софтуера за щастие са протекли без големи проблеми. Независимо ... -1.559.177. -2.028.452.

Инструкции за работа SmartBirds: Информационна система с ...

https://smartbirds.org/files/smartbirds-help-2.5.6-2015.pdf

Бял щъркел. След като качите данни от мобилното приложение, платформата ви дава възможност за редакция на всеки един от вашите записи. Наред ...

Персонализирана информационна система (ПИС) - https ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=71AD3D9BD827416BE05400144FFB42AE

Персонализирана информационна система (ПИС) - https://pis.nhif.bg. ОПИСАНИЕ НА ... ssl се изгражда с подпис, предоставен от НЗОК( тестово CA ).

Информационна система с база данни - Лесозащитна станция

http://www.lzssofia.com/wp-content/uploads/2017/08/lzs_manual_2012.pdf

Ланитокс. Мезурол шнекенкорн. Метилтопсин. Моспилан. Нуреле. Нуреле Д. Омит. Пероцин. Пиримор. Превикур. Прилепител. Ратак. Раундъп. Регент.

Приложения 5 към договор РД-02-29-229 от 29.08.2019 г.

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%94-02-29-229%20

VIVACOM. Приложение Б. С Бизнес SMS получавате: Лесен и ефективен начин за вътрешно фирмена ... Автоматични настройки за пренос на MMS. 4.

Приложения към договор - пудоос

http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2018/03/13.03-prilojenia.pdf

13 мар 2018 ... 102 - магазин 3 ул. Околовръстен път 214, Ринг мол жк. Младост 4, ул. Д-р Атанас Москов 15. Градинката на бул. Христо Ботев и ул.

Приложения-2 към договор № РД-02-29-20 от 25.01.2019 г.

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%20%D0%A0%D0%94-02

свидетелство за регистрация на МПС, договор за покупко-продажба, ако сви- детелството за регистрация не е актуализирано, както и пълномощно, ...

Приложения към договор - Пристанищна инфраструктура

http://www.bgports.bg/upload/1914/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BA%D1%8A%D0%BC %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf

1 септ. 2015 ... ABBYY Fine Reader 12 Corporate Edition / Per seat use/Vol. ... предлагана от УЧАСТНИКА цена в български лева, без ис включен ДДС:.

Приложения 4 към договор РД-02-29-229 от 29.08.2019 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%94-02-29-229%20

сайта на дружеството на адрес www.vivacom.bg. Постъпилите жалби, молби, ... З 950. 5800. Включено облачно пространство pcloud. 128 GB. 128 GB.

Договор и приложения - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/9EA0E9C8C919C7D22DD5FB7B08CCA296

проект и 5 000,00 лева без ДДС и за осъществяване на авторски надзор по време на ... на стиропор, неопор, фибран и други еднородни продукти се изполва схема "Т- ... монтажна полиуретанова пяна между касата и зида, като се внимава ... еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и ...

Договор № РД-14-19/09.11.2016 г. с приложения към него - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=f473bd2e-0f7e-46e8-bc98-12419e7b1e1f

Днес 09.11.2016г., между НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ... на основание чл.25 от ЗЗБУТ и Наредба No3 за условията и реда за ... 3.6 Заплащането се извършва, в 15-дневен срок, по оригинална фактура, издадена на ... Представяме Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.

Приложения към Договор за обществената поръчка, Обособена ...

http://www.zop1.bg/download/1002758

Боя- фасаген /по избор/ и. Заранене. СХВАТКА ... Фасадната мазилка се доставя в готов вид с определените по проекта цветове. Преди нанасяне се.

Приложения към Договор за възлагане на обществена поръчка ...

https://www.prb.bg/media/public_procurements/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%

предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в недвижим имот ... задълженията на техническото ръководство на обекта. ... Предпазни мерки за безопасна работа при изпълнение на шпакловка:.

Договор и приложения - обособена позиция 2 - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/46D56B2C91DC0F2F1E6D8E544BC669AC

(7) В единичните цени на видовете СМР, посочени в ценовото ... 7.1 Направа на тротоарна настилка с вибропресовани бетонови плочки с ... демонтиране на съществуващите тротоарни плочи (с размери 30/30, 40/40 или друг.

Договор и приложения - за обособена позиция ... - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/EBD789E7B0AEB179E5C660D46B760FF5

за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР. ... пяна(ако има такава) и за да не се получават температурни разлики в ... При дюбелиране на стиропор, неопор, фибран и други еднородни продукти се изполва ... на банки до работното място и ще се приготви разтвора за лепене.

Приложение КСС-договор към договор № 51 - Община Гълъбово

http://galabovo.org/sites/default/files/Prilojenie%20KSS-Dogovor%2051.PDF

Направа на цокъл по фасада от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило. | II. Вертикална планировка. Доставка полагане и уплътнение на ...

временен договор или договор за отдаване на ... - Werk.nl

https://www.werk.nl/werkzoekenden/images/Arbeidsvormen_Bulgaars.pdf

4.2.5 Прекратяване на договор по взаимно съгласие .............................. 5 ... временните работници за посредничеството при работа. • Бюрата за ... молба в районния съд да бъде прекратен трудовия договор преди крайната дата.

проекто – договор договор за покупко – продажба на мпс i ...

http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/ObSobstvenost/2018/E200/Dogovor-proekt.pdf

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА МПС. Днес ______ г. в с. Никола Козлево между: 1. Община Никола Козлево, с адрес на управление: с.

ИНФОРМАЦИОННА ДИПЛЯНА

https://www.wien.gv.at/verwaltung/prostitution/pdf/infofolder-betreiberinnen-bulgarisch.pdf

ИНФОРМАЦИОННА. ДИПЛЯНА за управителки и управители на еротични заведения. Вие сте решили да се занимавате с еротично заведение във.

Информационна публикация за чужденците в гр. Пилзен

https://socialnisluzby.plzen.eu/Files/soc/katalog/cizinci/informacni_brozura_pro_cizince_BG.pdf

Телефон: 420 377 411 111. Факс: 420 377 429 ... Телефон: 420 974 325 801, 420 974 325 800 ... обратно, изгодно е да си купя предплатен билет с.

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ИСТОРИЯТА НА РОМСКАТА ...

http://coiduem.mon.bg/wp-content/uploads/2018/06/History_facts_BG.pdf

Италиански и германски туристи, които по време на тяхното поклонение в Светата ... превръща във важен център на текстилната промишленост.

Какво е информационна грамотност? - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dejana_Golenko/publication/233966969_Information_literacy_skills_of_law_studentschallenges_for_academic_librarans/links/02e7e52316255800ef000000/Information-literacy-skills-of-law-stu

Добринка Стойкова. Издателство „За буквите – О писменехь“ ... верие в комуникацията и се опитваме да бъдем забавни и най-вече полезни. Съобразно ...

Информационна брошура за бъдещите майки

https://hospitalsofiamed.bg/uploads/mmm.pdf

лактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден ... пъти в 8-я и 9-я месец от бременността). Прегледи и изследвания ...

1 БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

http://www.libplovdiv.com/images/dokumenti/mzs%20kodeks.pdf

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящият кодекс предлага стандартни процедури и препоръки за извършване на услугата. Междубиблиотечно заемане (МЗ) ...

електронни регулатори - Автоматика, информационна и ...

http://aiut.tugab.bg/Library/ATP/DOC/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf

Пропорционално диференциален регулатор (ПД регулатор). 35. 3.10. ... Този закон се реализира с един усилвател на разсъгласуването между.

Речник по библиотечна и информационна дейност

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1152&type=.pdf

английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо- английски речник по библиотечна и информационна дейност; ...

системата от уроци за формиране на информационна ...

https://www.lib.bg/konferencii/nk2007/prezentacii/tstoicheva.pdf

кои да включи в годишното си разпределение и кои не. ... Читателски дневник. Избор на четиво.” Този урос съм направила във вид на презентация, ...

ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА (ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА/ЕТ)

https://www.porscheleasing.bg/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/1144-17800-24114-downloadTag/default/2bc3814c/1562766913/info-blank-company-pl-bg-09-07-2019.pdf

Сключване на договор за оперативен/ финансов лизинг, услугата бизнес мобилност;. •. Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина;.

Становище на Българската библиотечно-информационна ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=11950

Уважаеми вносители,. Предлаганите от ББИА изменения и допълнения са продиктувани от факта, че библиотеките не са упоменати в сега действащия ...

Информационна сигурност за служители на ... - MUM - MikroTik

https://mum.mikrotik.com/presentations/BU19/presentation_6879_1560110235.pdf

Да се запознаем. Стр. 2. За мен! Сертифициран мрежов специалист и консултант за продукти на. Mikrotik с опит в проектиране и изграждане на малки ...

Obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf - ИНФОРМАЦИОННА ...

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1512/1/fe3d839a6e5493dd88182bbf5be6e740.pdf

п.к. 3320 Козлодуй ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА. | Регистрационен ... Пощенски код: Държава: Козлодуй ... „Хаджи Димитър" №19;. 2.ОУ „Св.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.