НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове

Глава втора. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. Раздел I. Общи разпоредби. Чл. 4. (1) Студентските общежития са жилищни сгради или обособени части от ...

НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове - Свързани документи

НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/169730/1195022/version/1/file/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90 %D0%B7%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%

Глава втора. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. Раздел I. Общи разпоредби. Чл. 4. (1) Студентските общежития са жилищни сгради или обособени части от ...

СПРАВКА за заетост на студентските общежития към 30 ...

https://www.mon.bg/upload/3930/spravka_nastanjavane_30_11_2012.pdf

30 ноем. 2012 ... 7 |Варна - ИУ Варна - бл.2. 8 Варна - MУ Варна ... 10 Варна - ТУ Варна - бл.13. 11 Варна - ТУ Варна ... |Студентско общежитие блок 18 - ет.17 в ремонт ... са в изключително тежко състояние и предстои да бъдат.

Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване ...

http://www.lyaskovets.net/mc_regulations/Naredba%20za%20edinen%20rezhim%20za%20zonite%20za%20polzvane%20i%20zastroiavane%20na%20stopanski%20postrojki%20za%20otglezhdane%20na%20domashni%20zhivotni%20na%20teritoriata%20na%

стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, ...

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я - Студентски столове

http://www.ssoead.com/Dokumenti/Dokum_hig_mater_last.pdf

2.2. най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или ... 4 Кислол. Обикновен, за дезинфекция измиване на санитарни възли,.

Работни столове

https://ikeabg.azureedge.net/files/Buying_guides/BG/092019/Workchairs_buying_guide_2019.pdf

IKEA.com for more information. For more detailed product information, see the pricetag and the Internet. All units require assembly. Работен стол по мярка.

Проучване на пазара на столове и седалки, матраци и други ...

http://export.government.bg/ianmsp/docs/Pazarni-analizi/2014/06/27/germany_mebeli-201405.pdf

27 юни 2014 ... 'столове и седалки и техните части' като делът им представлява 2 ... дребно – дистрибуторски вериги: IKEA Deutschland GmbH & Co. ... кухненски мебели (41,91%), следвани от мебели от дървесина за спални (без.

Офис столове ALEFJÄLL, JÄLLBERGET, FLINTAN ... - Икеа

https://www.ikea.bg/files/ImageGallery/guarantees/10years/OFFICE_CHAIRS_BG_CY19.pdf

Офис столове ALEFJÄLL, JÄLLBERGET,. FLINTAN, HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET,. LÅNGFJÄLL, MARKUS, TROLLBERGET и. VOLMAR преминават ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/05/22/naredba__14_ot_2007_g.pdf

22 май 2019 ... може да бъде приложено копие от съответния документ за самоличност.“ 2. ... Конфедерация Швейцария, НЗОК/РЗОК издава преносим ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г ...

https://www.mon.bg/upload/16722/izm_nrdb5_OPP.pdf

28 септ. 2018 ... 1. разпределение на темите в урочни единици по учебни ... влизането в сила на тази наредба годишни тематични разпределения. § 9.

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10178

(1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от ... свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на ... Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г ...

https://www.mon.bg/upload/21754/izm_24012020_nrdb4_2017_zaplahstane-truda.pdf

24 ян. 2020 ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и.

Наредба № 8121з-761 за изменение и допълнение на Наредба ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider63/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/4382e91a-8121z761pdf.pdf

МВР, квалифицирани специалисти в областта на физическата култура и ... Вал. 4, изречение второ думите само за целите на конкретния конкурс“ и.

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за ...

https://fermer.bg/files/3/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8.pdf

31 мар 2017 ... при покупка на пчелни майки или отводки с финансови средства от евро ... гр. Габрово /зооинж. Р. Матеев - Председател на УС на. КБП/.

НАРЕДБА ЗА изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от ...

https://www.minfin.bg/upload/39900/Naredba__H_8_2019__3_.pdf

наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица ... Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена ... Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на ...

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от ... - mon

https://www.mon.bg/upload/19156/prIzm_Naredba8_010419.pdf

Вид документ. Ном. номер. Институции. Предназначение на документа и права, които ... основно образование за ученици ... Диплома за средно.

1 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от ...

https://www.mon.bg/upload/4656/add_nrdb_7_00_broj_ucenici.pdf

29 Дек 2000 ... за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 ...

https://www.minfin.bg/upload/19259/Naredba__H_8_2017.pdf

задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за ... осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват ... 2016г.).“ § 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така: ...

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BEINI

http://airgroup2000.com/gallery/albums/userpics/33358/beini.pdf

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BEINI. СТЪПКА 1. СЛОЖЕТЕ ДИСКА В КОМПЮТЪРА И ГО РЕСТАРТИРАЙТЕ. ВЛЕЗТЕ В БИОС И НАГЛАСЕТЕ КАТО ...

Инструкции за ползване на продукта

https://www.hippoland.net/media/wysiwyg/pdf/Monopoly_Fortnite_BG.pdf

1. *. Играчи. 2-7. ИГРАЧИ. E6603. FORTNITE и FORTNITE (стилизирано) са търговски марки на Epic Games, Inc. Изображенията Fortnite ... Вземи картончето с територията. ... Плати 2 HP на банката преди да хвърлиш зара когато е.

Ели Попова ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ

https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/1714/1/E.%20Popova.%20Potrbiteli%20i%20polzvane%20na%20bibliotekite.pdf

събития с общо 228 прояви, организирани от 44-те секции на. ИФЛА. ... мат Програма 2030 под наслов „Да преобразим нашия свят“. („Transforming our world“). ... Тийн пространство в РБ – Стара Загора. Проект за из- граждане на ...

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТИВИРАНА Ш - Устойчиво ползване на ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2015/04/Tehnologia-shipka-Rosa-spp-EKO.pdf

семенното размножаване, тъй като все още няма ефективна технология за вегетативно размножаване на най-разпространените сортове. Сеитба на ...

Приложение №1.3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/terms/uslovija-za-polzvane-na-paket-vivacom-trio-156-bg-BG.pdf

международни разговори към страните от първа група за фиксираната услуга. 3 600/ 1 800 импулса. Включени минути за разговори в мобилната мрежа ...

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BOB ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ

https://media.a1.bg/bob/pdf/bob-terms-until-18.05.2018.pdf

ПЛАНОВЕ. (в сила от 28.04.2015 до 18.05.2018 г.) 1. Тарифни планове с марка „bob”, наричани още bob тарифни планове, се предлагат за абонати ...

PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Duo: Fix Net

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/terms/uslovija-za-polzvane-na-paket-vivacom-duo-fix-net-home-155-bg-BG.pdf

Брой включени минути за разговори от Домашен фиксиран телефон във фиксираната мрежа на VIVACOM и Първа международна група. 3600 мин.

организиране на движението, специално ползване на ... - МВР

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider62/default-document-library/853f3ca3-17_2009spezialnopolzvanepdf.pdf

Отделен аспект от този сложен, многостранен процес е ролята на за- интересованите ... паркиране на пътните превозни средства (ППС) [12, чл. 2, ал. 2]. ... Общ устройствен план на населено място. Съдържанията на ... или при реконструкция на съществуващ път извън границите на на- селено място” [12 ...

условия за ползване на bob тарифни планове - А1

https://media.a1.bg/bob/pdf/terms-of-use-bob.pdf

(Версия в сила от 18.05.2018 г., изм. и доп. 10.01.2019 г.) 1. Tарифни планове с марка „bob”, наричани още bob тарифни планове, се предлагат за ...

Инструкции за ползване - Whirlpool EMEA

http://docs.whirlpool.eu/_doc/19513785702_IT-BG.pdf

Монтиране, 2-3. Разопаковане и нивелиране ... Точното нивелиране позволява машината да ... в пералня всякакви вълнени дрехи, също и тези с етикет.

1 Условия за ползване на планове „Инвалиди” за хора с ...

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/terms/uslovija-za-polzvane-na-planove-invalidi-za-hora-s-uvrejdanija-91-bg-BG.pdf

План „Инвалиди 300” се предлага от 1 април 2009 г. 3. Плановете важат за нови и настоящи абонати с инвалидност над 50% (Първа,. Втора и Трета ...

Ръководство за ползване за тенджери под налягане ... - Fagor.bg

https://fagor.bg/file_store/fagorfs7144%D0%A3%D0%9F%D0%AA%D0%A2%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%20%D0%97%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%97%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%20pressure%20cooker%20CHEF.pdf

При готвене на продукти, които увеличават обема си, като ориз и варива ... За допълнителна информация вижте приложената таблица в. ІІ.6.4. 4.5.

Условия за ползване на FIX EUROPE за разговори с ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/10640-uslovija-za-polzvane-na-fix-europe-za-razgovori-s-pyrva-mejdunarodna-grupa-za-chastni-abonati-na-fiksirana-glasova-usluga.pdf

Минималният срок на договора за допълнителен пакет e 12 месеца или ... VoIP услуги, повиквания към номера за достъп до Интернет (включително и.

Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис ...

https://usl.sofia.bg/ePortal/resources/Instructions%20for%20using%20digital%20signature.pdf

Цифров сертификат Spektar Org Qualified Certificate. • Цифров сертификат Spektar Personal Qualified Certificate (за лица със свободни професии).

Изисквания и указания за ползване на автоматизирана ... - Fibank

https://www.fibank.bg/uploads/_DistanceBanking/docs/UsageDirections_MyFibank.pdf

банкиране на Първа инвестиционна банка АД „Моята Fibank”. Страница 1. Изисквания и указания за ползване на автоматизирана система за ...

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта www.imoti.com

https://www.imoti.com/html/ou_imoticom.pdf

"Граф Игнатиев "14, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.imoti.com. 2. Imoti.com е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с ... потребителите на сайта imoti.com могат да публикуват безплатно до 7 ...

Ръководство за ползване на телевизор Toshiba RL833

https://intermarket.bg/file_store/intermarketfs9297Toshiba_RL833_BG.pdf

предотвратява прегряване и възможна повреда на телевизора. Също така трябва да ... Телевизорът стартира търсене на наличните DTV, ATV канали. Прогрес лентата ... изход (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), могат.

особености в начина на заявяване и ползване на електронните ...

http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/godishnik-2016-fmi-151-166.pdf

Националната агенция за приходите (НАП) [4] се утвърждават правила за ползване ... заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на ... задълженото лице да бъде разпечатано и заедно с пълномощно да.

валериана - Устойчиво ползване на лечебните растения в ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2015/04/Naruchnik-dilyanka_valeriana_tehnologia-Evstatieva-Stanev.pdf

Размножаване чрез производство на разсад. За нашата страна най-изгодно се оказва семенното размножаване чрез производство на разсад, поради ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.