Как се пише автореферат - Университет по библиотекознание и ...

Към всяка дисертация се изготвя и особен вид документ, наречен авторефе- рат, който носи такова наименование, но съществено се различава от ...

Как се пише автореферат - Университет по библиотекознание и ... - Свързани документи

Как се пише автореферат - Университет по библиотекознание и ...

http://iniod.unibit.bg/wp-content/uploads/2013/08/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf

Към всяка дисертация се изготвя и особен вид документ, наречен авторефе- рат, който носи такова наименование, но съществено се различава от ...

П Р О Е К Т - Университет по библиотекознание и ...

https://www.unibit.bg/news5/vrancheva-project.pdf

паметници на градското културно историческо наследство. ... наследство-М-во на културата и комуникациите, Франция; Фредерик Оклер, държавен.

Университет по библиотекознание и информационни ...

http://www.zabukvite.org/newspapers/ZaBukvite33.pdf

27 Окт 2010 ... ни фолклорен състав „Хорце“ с ръководител Ирина Гочева. Изпъстрени- те с български ... рано от едно азбучно стихотворение, състо-.

информация и сигурност - Университет по библиотекознание и ...

https://www.unibit.bg/files/news_important/information-and-security-new-book/Information%20and%20Security.pdf

Към изхода обаче трябва да се прибавят и тези допълнителни неща, като книги, брошури, ... 12. CBA – Cost Benefit Analysis. ... Варна: ВСУ. „Черноризец ...

Дипломна работа - ЗА ФИН - Университет по библиотекознание ...

https://fin.unibit.bg/images/pdf/bakalavri/D_R_1.pdf

система за управление на съдържанието - Джумла. Представени са процесите ... Целева група - Има ли определена аудитория, към която е предназначен сайта? ... файлове, статиите на един Joomla сайт се запазват в базата данни. ... FILE_SIZE_IS_TOO_LARGE=Файлът е прекалено голям за качване!

автореферат - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/175884/1229334/version/1/file/AVTOR_VIARA.pdf

в най-важната функция на съвременното семейство – възпитателната – от която зависи ... Ситуация № 2 - ТЕМА: МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО.

Автореферат - Икономически университет

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/350/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A0%D0%91/ons-phd/hristina-nedjalkova/Avtoreferat_H_Nedialkova_052019.pdf

международни туристически асоциации; законови и нормативни актове в областта ... (Асоциация на екскурзоводите в България – София, Пловдив) и те ...

автореферат - Тракийски Университет

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/avtoreferat%286%29.pdf

Спецификата на структурата на английския език, различаваща се ... модел за усвояване на граматичните времена в английски език. ... Таблица № 1.

автореферат - NBU - Нов български университет

http://eprints.nbu.bg/2464/1/F54237.pdf

фирмени цветове на BAUMAX и за да не се объркват клиентите. ... преградните стени, потребителските колички, както и работното облекло на персонала. ... Външните строителни линии и цветове са модерни и сложни.

автореферат - Югозападен университет

http://rd.swu.bg/media/48989/avtoreferat.pdf

10 Окт 2016 ... Благоевград. Учениците от 1а клас са 20, от които 11 са ... Работна хипотеза 1. ... задачи за събиране и изваждане на числа до 25, изискващи нов ... пространствени фигури, разположени върху лист хартия, ...

Автореферат - (Славянский) университет

http://www.rtsu.tj/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf

7 окт 2016 ... единого мнения по вопросу о языковой природе термина. ... Аксеф– антибиотик, аз он љињат ќулай аст, кионро њам њамчун њаб ...

автореферат - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Georgi%20Hristo%20Ganchev/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf

нестабилност на ставата. Познаването на кръвоснабдяването на лакътната кост е с ... Стабилността и функцията на китката и предмишницата са следствие ... 3.2.2.2.1. Фрактури на дистален радиуси стилоидния израстък на.

Автореферат - Лесотехнически университет

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/VM/Doctoranti/V_Planski/Planski_avtoreferat.pdf

заплождане, при малакини от породата Българска Мурра да оценим хормоналния статус и промените в яйчниците, като проведем хистологична оценка ...

автореферат - Минно-геоложки университет

http://www.mgu.bg/new/docs/N_Juri/ILIANA%20ZVETKOVA-%20doktor/msg.pdf

Hochstetter минава по маршрут от Самоков до Рилски манастир, с. Рила и долината на р. ... преди около 23-24 000 г., а другата – в неговия край преди около 18–16 000 г. В тази работа ... Тази местност се нарича. Демиркапия ...

автореферат - Бургаски свободен университет

https://www.bfu.bg/uploads/pages/avtoreferat-na-disertatsiya-na-galina-raykova-stoyanova.pdf

застрахователни дружества – ДЗИ Животозастраховане, Граве България. Животозастраховане и NN Животозастраховане. Основаните изводи и.

Автореферат - Варненски свободен университет

http://www.vfu.bg/doktoranti/priklyuchili_proceduri/viktor_dobrev/avtoreferat.pdf

Хуманистична психология на Абрахам Маслоу. 7. Психодрама на Джейкъб Морено. 8. Екзистенциална психология на Виктор Франкъл. 9. Културната ...

Автореферат 13.10.2017 - Нов български университет

https://flc.nbu.bg/download/departamenti/romanistika-i-germanistika/doktoranti/kalin-vasilev/avtoreferat-kalin-vasilev.pdf

Учебници и учебни системи за изучаване на съвременен гръцки език като чужд. /20. Предпоставки за ... проиграване на диалозите в учебника;.

АВТОРЕФЕРАТ към Дисертационен труд - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/174995/1224477/version/1/file/Avtoreferat-K_Antonov-official.pdf

Стратегии за развитие при деца с умствена изостаналост в условията на дневен център ... 3.1 Анализ на данните от наблюденията върху децата.

автореферат на дисертация на тема ... - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/153493/1103151/version/1/file/Avtoreferat.pdf

1 апр 2016 ... За справяне с агресията и насилието в училище Министерство на ... доклад, копие от получения сигнал и да насрочи работна среща на ...

АвтореферАт диСертАЦионен трУд - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/90417/695732/version/1/file/avtoreferat.pdf

списание „Мениджър” и списание „Жената днес” за периода 1999/2000 г. – 2009/2010 г.) Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ...

АВТОРЕФЕРАТ Варна, 2016 г. - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/maria%20unakova/Referat_Dr.%20Yunakova.pdf

15 юни 2016 ... Серумните нива на FSH в ранната фоликуларна фаза – между 3-ти и 5-ти ден на. МЦ, като достъпен и евтин тест, са изследвани при ...

автореферат на дисертационен труд - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/173337/1215280/version/1/file/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 %D0%9C%D0%B0

познанието и правилната употреба на „езика на тялото―, както и на осъзнатата ... Кинесика - изследва погледа, жестовете, изражението, позата; ... различията по отношение на възприятията между мъжете и жените, ...

автореферат “доктор” - РУ "Ангел Кънчев" - Русенски университет

https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file%2Fdownload&id=5625

12 май 2016 ... машини (резачки, раздробители, фуражомелки, комбинирани наситняващи ... груб фураж, чрез устройство за разделяне на фракции ...

автореферат - РУ "Ангел Кънчев" - Русенски университет

https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file%2Fdownload&id=2487

5 юли 2005 ... АВ Т О Р Е Ф Е Р А Т останалите антропометрични измервания, тук се установяват малко по-големи вариации в стойностите при двете ...

издава университетът по библиотекознание и информационни ...

http://www.zabukvite.org/newspapers/45-May-2015.pdf

2 май 2015 ... Мишкова, Илиана Елдърова и ... Илияна Елдърова (вляво) представя семинара във Фрайбург ... на ас. д-р Даниела Павлова по.

Как се пише бакалавърска теза Fichier

https://e-edu.nbu.bg/mod/resource/view.php?id=27168

формулира значим проблем за дипломна работа, научно и практически да търси ... проверява съдържанието на дипломната работа, прави по нея.

Цветелина Георгиева – Пише се трансакция, а не транзакция

http://www.balgarskiezik.eu/4-2010/Tsvetelina%20Georgieva_bg.pdf

В Новия правописен речник на българския език (НПРБЕ 2002), издание на БАН, както и в Речника за слятото, полуслятото и разделното писане за 21.

Не се пише запетая, ако като въвежда именна конструкция за ...

http://www.balgarskiezik.eu/EN/3-2009/ez.kultura_3.pdf

а, който, когато, …, като се пише запетая“), и не се познават достатъчно добре някои граматични зависимости и правилата, които ги представят.

Как се пише курсова работа за курса по мрежова ... - Васил Колев

https://vasil.ludost.net/pisaniq/howto-cp.pdf

28 юни 2004 ... 10. Приложение 1 – Примерен план за писане на курсова работа ... Умберто Еко, “Как се пише дипломна работа”, ISBN 954-455-022-5.

защо невинаги се пише запетая пред „който” на английски език

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/64/64-05_B_Ovcharova.pdf

ЗАЩО НЕВИНАГИ СЕ ПИШЕ ЗАПЕТАЯ ПРЕД „КОЙТО” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Биляна ... английски език, за да знаят кога се поставя запетая, а не ...

Автореферат - БАН

http://www.geology.bas.bg/konkursi/Grozdev/Avtoreferat.pdf

направление, бяха изследвани и магматични скали от Югоизточна Сърбия. Ценозойските магматични (вулкански и интрузивни) скали са добре познати ...

Автореферат

http://ens.mil.ru/files/morf/military/files/Pogodin_avtoreferat.pdf

Курение как фактор риcка интраоперационной тошноты и рвоты при операции кесарева сечения в условиях спинномозговой анестезии /. А.М. Погодин, Е ...

автореферат - НМА

http://nma.bg/uploads/files/avtoreferat-prof.svilen-raychev-phd.pdf

Граф Оскар от оперетата “Рицарят Синята брада” - Жак Офенбах, 1967 год. ... малка октава. Баси - от. "си бемол" на голяма октава до "фа" на малка октава. ... Горното упражнение № 24 се изпълнява в умерено бързо темпо, като.

Автореферат - СО РАН

https://www.igm.nsc.ru/images/diss/loadfiles_dzubenko/vetrova/avt-vetrova.pdf

16 окт 2018 ... введения, 5 глав, заключения и содержит 59 рисунков и 6 таблиц в ... елени е зн ач ени й M g/C a, M n/Sr и. F e/Sr и изотоп н ы й состав ...

автореферат - BAS - БАН

http://clphchm.bas.bg/archiv_doc_info/Avtoreferat_StShivatchev.pdf

създаването на градината на изложението е на озеленителя Люсиен Шевалас. Само за девет месеца трънливото поле с побити надгробни камъни се ...

автореферат - НАТФИЗ

http://natfiz.bg/wp-content/uploads/2019/10/2.-avtoreferat-na-M.-Bozhilova.pdf

българското кино, което се прави с малко пари, както и неговите големи ... Искра Димитрова, администратор на най-голямата платформа за онлайн ... (2012), „Живи легенди” (2014 ) и „Нокаут или всичко, което тя написа” (2018).

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.