Захарен диабет тип 2 при деца и юноши

ничната картина на ЗД тип 1 (отслабване, ... следвани за тях, освен в изследователски цен- ... Инсулино- вите дози трябва да бъдат нагаждани според.

Захарен диабет тип 2 при деца и юноши - Свързани документи

Захарен диабет тип 2 при деца и юноши

https://cdn.ymaws.com/www.ispad.org/resource/resmgr/Docs/ispad_bulgarian.pdf

ничната картина на ЗД тип 1 (отслабване, ... следвани за тях, освен в изследователски цен- ... Инсулино- вите дози трябва да бъдат нагаждани според.

Стратегии в скрининга за захарен диабет тип 2

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2014/09/NE3_3.pdf

ност на гликирания хемоглобин (HbA1c) в граници- ... диабет“: плазмена гликемия на гладно (ПГГ); гликиран хемоглобин (HbA1c) и плазмена гликемия ...

Алгоритми за лечение на захарен диабет тип 2

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2012_3_3.pdf

основава не само на стойностите на гликирания хемоглобин, но и на измерването на плазмената глюкоза на гладно (ПГГ) и постпрандиалнта плаз-.

Препоръки за добра клинична практика при захарен диабет

http://endo-bg.com/wp-content/uploads/2016/04/DIABET-2016-new.pdf

година);. •екскреция на албумин с урината чрез изследване на отноше- ... не е показвало високи стойности) или ежегодно при нормални стойности;.

ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

http://ek.roncho.net/ElMath/SpMatematika/Matematika_1996_3.pdf

Даден е равнобедрен триъгълник ABC с основа АВ = с, височина към нея ... вписан в окръжност с радиус R. За лицето на правоъгълника имаме. Q = AB.

ограничаване на пътнотранспортни произшествия с деца и юноши

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider62/default-document-library/94f55ee4-21_2008deza_i_yunoshipdf.pdf

Основни положения при обучението по “Безопасност на движението ... движение12, водачът на приближаващото го ППС следва да спре, за ... Максимално разрешената скорост в населено място според ЗДвП ... когато няма специално очертана пешеходна пътека. ... сте пътник на мотопед или мотоциклет,.

ДИАБЕТ ТИП 1

https://rosedesign.bg/Book_RagnarHanas/RagnarHanas_Book_T1D.pdf

1. ДИАБЕТ ТИП 1 при деца, юноши и млади хора. Как да станете експерти по своя диабет ... Кога трябва да се поставя НПХ-инсулин преди лягане?

Безвкусен диабет

http://www.endo-bg.com/kak2012/7-DiabetesInsipidus.pdf

(Dehydratin Neo), т.25 mg в дневна доза 25-50 mg и Chlorothiazide (Saluretin) - 0,5-1 г дневно. В редки случаи се наблюдава хипокалемия, което налага ...

EUCREAS® – нови терапевтични възможности при захарен ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2010_6_4.pdf

Въведение. Няма лекар, който да не е убе- ден колко голям дял от хронич- ните заболявания в ежедневната клинична практика се пада на за-.

“АЛИЕНАЦИЯТА ПРИ ЮНОШИ С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ ”

https://bjop.files.wordpress.com/2008/10/rosanka-mancheva-suobshtenie.pdf

личностна нагласа, като елемент на себеоценяването в рамките на ... отчет в Детска педагогическа стая за девиантни прояви с Многофакторен личностен въпросник ( FPI ), модификация А.А.Крилов И Ф.Корози и ги сравнихме с.

метод за ензимно инвертиране на захарен разтвор - agricultural ...

http://www.agrimachinery.net/sbornik/2014/15.METHOD%20FOR%20ENZYME-DRIVEN%20INVERSION%20OF%20SUGAR%20SOLUTION.pdf

... вероятно поради намаляване на количеството инвертаза, който е доставен с натуралния пчелен ... кошер, 2005. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV ...

Семейни взаимоотношения и родителски нагласи при юноши и ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/90379/695538/version/1/file/avtoreferat.pdf

правят, защото разполагат с недоразвит капацитет за себеобгрижване. ... t – тест за изследване различията на средните стойности на ниво скали за ...

юноши/девушки (12-13 лет) - 2004-2005 гг - Федерация ...

http://www.ruf.ru/assets/files/protokoli_sorevnovanii/2017/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80-%D0%BF%D0%BB-12-13-%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-2017.pdf

КЛЮЧАРЕВ Константин 2005 Тульская область. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай 2004 Алтайский край. ТЕРЕНТЬЕВ Артем. 2005 Ярославская область.

1 АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Promociq_i_profilaktika/7.Bolesti/Diabet.pdf

Повечето хора с преддиабет развиват диабет тип 2 в рамките на 10 години. Мозъчно- ... При стойности над 88 см при жените и над 102 см при мъжете ...

Юноши и девойки старша възраст - Българска Федерация Джудо

https://www.judo.bg/wp-content/uploads/2019/02/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82.%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80

27 ян. 2019 ... Спартак Пловдив. 3. Христо Христов. Хасково. 3. ... Ален Христов. Шун джудо София. 9. Даниел ... Михаела Христова. Перун Перник. 9.

Ивет Лалова: Изследвайте се за диабет всяка година - Sanofi

https://www.sanofi.bg/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-BG/Home/media/press-releases/2017-10-05--.pdf?la=bg

5 Окт 2017 ... шеста поредна година от фармацевтичната компания Sanofi България. „Над 450 хиляди българи имат диабет, като близо половината ...

Работа с деца със СОП

https://www.sofrony.net/confer/4/COP.pdf

25 юни 2012 ... 1. Какво са специални образователни потребности СОП. Понятието ... НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И. УЧЕНИЦИ СЪС ... Адаптиране на учениците от класа към детето със ...

Моторика за деца - mon

https://www.mon.bg/upload/20223/pr_UPr_3motorika_240719.pdf

Артикулационна гимнастика. 41. Свързана с говорния материал и работата върху конкретен звук или група звукове. Х. Работа пред огледало. 42.

деца, родители, учители - МОН

https://www.mon.bg/upload/12337/12_DG_Peshtera.pdf

1. ВСИЧКИ ЗАЕДНО – ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ. Верка Климентова – директор ... Започвайки учебната година като техен учител, направих входяща диагностика за да ... Създаване на желание за постъпване в първи клас. 2.

ИНТЕлЕКТуАлНоТо рАзВИТИЕ НА 5 – 6-ГоДИШНИТЕ ДЕЦА

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/07/azbuki.bg_dmdocuments_Pedagogy_06_16_KalinaVarbanova.pdf

възраст. Използваният тест дава възможност да се изследват различни аспекти ... Скала за оценка на резултатите от теста на рейвън. Скала 2.

Методика на организация на изследване на деца

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=280&type=.pdf

Тест за самооценка – използвана е част от инструкцията и идеята от „Тест за самооценка на компетентност при деца в средно детство” на Б. Минчев ...

Сборник от религиозни стихове за деца

http://hristianche.ucoz.com/Hristianche.pdf

... ни бъде водача - твоята обич най-мила. Сбогом, учителю скъпи, и лудините прости ни! Ний ще се молим на Бога здрав да си дълги години. Дора Габе ...

иНФеКЦии Кај ДеЦа - Аџибадем Систина

https://acibademsistina.mk/wp-content/uploads/2018/05/ASPlus18.pdf

(при хемороиди, фистули и рагади). •Регулација на ... блеми со појава на хемороиди и нивни компликации. Исто ... ТОЧКИ НА НАНЕСУВАЊЕ. Откако ќе ...

СПИСАНИЈАТА ЗА ДЕЦА – МЕДИУМ ВО ВОСПИТНО ...

http://eprints.ugd.edu.mk/21495/1/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0

(прво одделение). - ......... Ги следат карактеристиките на развојниот период на детето. 1. Росица ( предучилиш.период и прво одд., ). 2. Другарче (II одд.

осиновяването книжка за нашите деца

http://baoo-bg.org/wp-content/uploads/2014/09/osinovyavaneto-knizhka-za-nashite-detsa.pdf

усилията и за парите, които сте похарчили за него? ОСИНОВЯВАНЕ НА ГОЛЯМО ДЕТЕ. Как ще комуникирате, ако детето не говори макар и на възраст ...

компютърна игра за деца с аутизъм

http://ebox.nbu.bg/logopedy17/pdf/2.pdf

6 ноем. 2016 ... използвахме най- енергичната и радостно звучаща част от „Годишните времена“ на. Вивалди. Независимо от общото впечатление на ...

Форма на обучение на деца със специални ... - Ced.bg

http://www.ced.bg/uploads/project/SaveTheChildren_Final1.pdf

обучение на деца със СОП показват, че постигането на по-високо ниво на ... 2 Подробно виж в: Приобщаващото образование: още колко ни остава?, доклад на “ ... Ще посочим един пример: в училището за деца с увреден слух.

ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/05-vasil-vasilev.pdf

гичната подготовка на децата от предучилищна възраст в детската градина. В педагогиката и ... подготвителна група имат значение следните показатели. ... Тест 1. Конструиране и моделиране по образец. Дидактически тест за.

приказки за деца и... хора! - WordPress.com

https://milady2009site.files.wordpress.com/2015/10/tom9_ebook_2015.pdf

не би да има някой в устата ми, пък да не знам? – Няма, няма. ... свобода, кой знае какво би могло да стори. Д о м б и. ... Моля ви, почакайте до нощта, тогава пак ще виждам. ... Можеш да осветиш ключалката... Така. ( ... Дж.В. 2013 ...

1 НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/11843/nrdb_1_23.01.2009_sop.pdf

23 ян. 2009 ... със специални образователни потребности са децата и учениците с ... Раздел III. Индивидуална образователна програма. Чл. 31. (1) ... съответствие с примерна рамка на индивидуална образователна програма ...

23. Емоционални разстройства при деца и подрастващи

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/6.2/6.2-23-n.pdf

Емоционални разстройства при деца и подрастващи. Виолета Ванева. Abstract: Emotional disorders in children are very common. It is estimated that one in ...

Интеграция на деца от етнически малцинства в ...

http://www.cepsi95.org/New2014/files/Kniga.pdf

Здравей, комшу . Какво ново-вехто при теб? Как е животът? ... Не сме мъртви, съседе, не се безпокой! – рекъл ром- ът и разказал добрия ром как ...

Препоръки за деца от 3 до 6 годишна възраст

http://ushvarna.com/images/DOKUMENTI/prep.3-6g.pdf

мандарини), ягодово-плодни (ягоди, малини, къпини, боровинки, касис и др.), пъпеши, дини ... Компот от кайсии – 1 чаша (150 г). Подкрепително хранене ...

Здравословно хранене на деца от 3 до 6 години

http://ncpha.government.bg/files/3Preporyki_3-6_g.pdf

плодни (ягоди, малини, къпини, боровинки, kacuc u gp.), nbnewu, guru, kaúcuu, ... Компот от кайсии – 1 чаша (150 г). Подкрепително хранене (след обяд).

8. Методика за екологично възпитание на деца от ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/6.2/6.2-8.pdf

на деца от предучилищна възраст в условията на детската градина ... 4) Социалната екология дава различни данни по показатели за оценка на ... следваща ситуация децата рисуват впечатления от природата, които са.

нашите деца - allatra-bolgaria

http://allatra-bolgaria.info/wp-content/uploads/2018/10/book-ctp-1.pdf

Благодаря на скъпите ми родители и на съпругата ми. – моя любима още ... Виктор Медиков – щастлив баща на три деца и дядо на шест внука. (засега), постоянно ... Какво да правят, горките, като не са достатъчно компетентни. ... на богатите и техните богатства – никак не са за завиж- дане. Съдбата на ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.