Растежни прояви и добиви при полско производство на домати ...

добив за опитните варианти, с 2,58 пъти по-голям от добива при ... прояви и добива на консервни домати. ... оборския тор е прекалено високо и би се.

Растежни прояви и добиви при полско производство на домати ... - Свързани документи

Растежни прояви и добиви при полско производство на домати ...

https://soilscience-bg.org/page/download.php?articleID=127

добив за опитните варианти, с 2,58 пъти по-голям от добива при ... прояви и добива на консервни домати. ... оборския тор е прекалено високо и би се.

ИНТЕГРАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАТИ ВО ЗАШТИТЕН ...

https://agencija.gov.mk/download/soveti/integralno_proizvodstvo/30142433379Integralnoproizvodstvokajdomati.pdf

... на појавата на болести и штетници односно на два до три дена во текот на целата вегетација. Интегралното производство на домати во заштитен ...

Растежни и репродуктивни характеристики на интродуцирани ...

http://rimsa.eu/images/Perennial_Plants_vol_19-6_part_2_2016.pdf

Te се отглеждат в колекционна гради- на на ИПЖЗ-Троян, създадена по проект ... Отглежда се на места предимно ... and bonsai (Timberlake and Bridle, ...

Вегетативни и репродуктивни прояви на сливови дървета от ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_22-1_part_1_2019_new.pdf

пилешки тор повишава средната маса на сливовия плод до 29.32g. ... but widely spread throughout the world. (Son, 2010). ... като вретено. По време на ...

кп № 96 лечение на кожни прояви при съединително-тъканни ...

https://pirogov.eu/bg/download/845

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН микроскопско изследване на: косми нокти кожа. Изключва: мукозна ...

високи добиви - Вестник "Земеделска техника"

http://zemedelskatehnika.com/wp-content/uploads/2018/01/Zt_02.pdf

22 ян. 2018 ... Зеленчукопроизводство. БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАТИ, КОИТО ЦЯЛ СВЯТ ПОЗНАВА ... ска устойчивост на картофена мана. Отглежда се без опорна конструкция, на висока ... ди на лечение на различ- ни травми при ...

Каталоg домати, пиперка

http://www.holma.com.mk/wp-content/uploads/2013/05/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf

Indeterminanten hibrid na domat za esensko i пролетно производство во заштитен простор и на отворено. Плод: • 220-250 g. • Bez zelen prsten. Растеније ...

Торене на домати в оранжерии - Ivesto.eu

http://ivesto.eu/files/indeterminantnidomati.pdf

Основни правила. При отглеждането на домати в оранжерии и изхранвенето им с хранителен разтвор са необходими по-големи количества N,P,K,Ca ...

ОРАНЖЕРИЙНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ В зависимост от ...

https://www.naas.government.bg/bg/download?id=627

производство на домати бива ранно пролетно и късно есенно в неотоплявани и в отоплявани оранжерии. Ранно производство в неотоплявани ...

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА Домати и Патладжан ... - АГРОПАЛ ООД

http://agropal-bg.com/documents/2015/10/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0

предпазно: Каптан 80ВГ 150-190г/дка (15-19г/100м² с 6-12л вода); Дитан ... При смесване с препарати за растителна защита се използва ниската доза.

ТОРЕНЕ НА ДОМАТИ ОТГЛЕЖДАНИ НА ОТКРИТО. За ... - Ivesto.eu

https://ivesto.eu/files/determinantnidomati.pdf

За получаването на 1т. домати са необходими 2,5 кг. азот, 1кг. фосфор и 3,6 кг. калий като чисти елементи. За успешно интензивно развитие е ...

In vitro регенерация на сортове домати - Bulgarian Journal of ...

https://cropscience-bg.org/page/download.php?articleID=521

балконски червен), а третият е индетерминантен сорт (Биволско сърце). Резултатите показват регенера- ционна способност, варираща от 21% до ...

Как найдобре да отгледаме новите сортове домати “Паулина БГ”

https://www.agrogid.com/wp/wp-content/uploads/2015/10/PaulinaBg-i-Rozov-Technologia.pdf

“Паулина БГ” е индетерминантен, ранозрял до средно ранозрял хибриден сорт домати. Растенията са средно мощно до мощно развити, плодовете са ...

Алено сърце – сорт домати с автентичен български вкус

https://cropscience-bg.org/page/download.php?articleID=701

ца” - Пловдив чрез целенасочен многократен индивидуален отбор в местна популация домати, известна в България като сорт Биволско сърце. Сортът ...

„Производство на текстил и изделия от текстил, производство ...

https://www.vsa.bcci.bg/files/custom/2013/Doklad%20%5B3.1%5D%20Metodika_textile_obleklo.pdf

изделия от текстил, производство на облекло”, „Производство на ... Самият памук например не е опасен, той е неутрален ... 5. Осигурете медицинска помощ или транспортирайте пострадалия до медицинско заведение.

ПРОИЗВОДСТВО НА БРИКЕТИ И ПЕЛЕТИ

http://www.ceprosard.org.mk/mk/PDF/Biomasa%20MK%20za%20pecat.pdf

4 фев. 2013 ... виновата лоза и од овошките, лисјата, кората ... рис тика на от пад но то др во кога тоа се користи ка ... режат 1,98 t сува отпадна маса).

1.1 Производство хлебобулочных изделий (ИЗА №3)

http://eco-c.ru/public/method/bakery/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4

где Вчас – часовая выработка продукции, т/час; mуд - удельный показатель выбросов загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции, кг/т.

производство на облекло - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9Qb21hZ2FsbyBvYmxla2xvLnBkZg%3D%3D

те при производство на облекло може да бъде ... Прах от растителни влакна (памук, ко. - ноп, юта) и в ... За медицинско наблюдение на риска от МСУ в ...

4. Проектиране на пчеларското производство

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/1.1/1.1-4.pdf

медоносни растения с броя на пчелните семейства в даден район, ... на очакваните пазарни цени за реализация на произведения пчелен мед, прашец ...

Производство по граждански дела

https://gabrovo-rs.justice.bg/upload/18193/Proizvodstvo_po_grajdanski_dela.pdf

правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване. Въззивната жалба трябва да съдържа: 1. името и адреса на страната, която я ...

производство на мебели - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9wcm9penZvZHN0dm9fbmFfbWViZWxpX2NvbXBhY3QucGRm

3. Порязване при попадане на ръката в зоната за рязане на машината. 4. Нараняване при смяна на инстру¬ мента. 5. Летящи и падащи предмети. 6.

Производство на минерални торове

http://www.bcci2001.com/language/bg/uploads/files/news__1/news__a0b46b92a1ce9918e45be3482c431b5e.pdf

22 юни 2015 ... балансирано торене;. ○ ... карбамид и 12% амониева селитра; ... фосфат (MAP и DAP) и по-качествена амониева селитра през 2012.

Интегрираното управление на вредителите при производство ...

http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/13_%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E_%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90_%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%94%

за борба е значително разширено и предефинирано на този форум. Няколко ... дървеници от род Orius регулират числеността на трипсовете.

Сертификат на СПК за производство на ... - Металснаб България

http://www.metalsnab.com/uploads/certificates/files/certificates__d5ab93be00fe798312baf6dec050676f.pdf

ИЗПРАВЕНА КАНГАЛНА ЗАВАРЯЕМА. АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА, ПРАВИ И ОГЪНАТИ. ПРЪТИ С МЕРНИ ДЪЛЖИНИ, СТРЕМЕНА. (клас на стомана, ...

Водич за органско производство на соја

http://agencija.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf

производство на соја е целта за која производителот ќе се одлучи да ... можноста за варење на протеините, па животното може да умре поради ... тешко се решава, е изведувањето на механизирана жетва во биолошка зрелост ...

Биологично производство на КАРТОФИ - МИГ Самоков

http://www.mig-samokov.eu/wp-content/uploads/2019/02/3-%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80

отглеждат картофи предимно за семепроизводство, средноранно и късно ... Ранните кртофи се окопават и загърлят едновременно още веднъж , а ...

Стандарти за провеждане на дисциплинарно производство - ВСС

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/.%203-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-1.pdf

достигне информация за извършено дисциплинарно нарушение от магистрат с ... започва проверката и да му се даде срок за обяснения. ... дневния срок за писмено възражение, за да не се допусне необосновано удължаване на.

ЛИЙН ПРОИЗВОДСТВО - Алфа Куолити

https://alphaquality.org/sites/default/files/inline-files/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%9D%20%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91.pdf

7 септ. 2017 ... ЕООД – София, „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД – Пловдив, ... клон Раковски, „Ваптех“ – Плевен и „Сенсата Технолоджис“ АД –.

Химичен контрол на заплевеляване при производство на ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_22-4_part_1_2019.pdf

овощните видове - жълта джанка, праскова, махалебка, дива череша и ... ml/da върху височината (cm) и дебелината в зоната на присаждане (mm) на.

нанотехнология и классическое промышленное производство

https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2011_1_54.pdf

Звучит кощунственно, поскольку оно всегда и на все времена за Ним. А может, стоит ... рождаются скачкообразно изобретения пятого уровня, относящиеся к наи- ... Относительная (но не окончательная) победа добра над злом (победа ... то их бить на площади кнутом, посылать в каторжную работу, а баб.

състоянието на предприятията за производство на корпусна ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/12/12-51_M_Mladenova.pdf

за да се задоволяват непрекъснатите нужди на жителите, във всеки окръг бе изграден поне по един голям, за мащабите на страната, мебелен завод,.

ЩЕТИННО-ВОЛОСЯНОЕ И ЩЕТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

https://www.booksite.ru/fulltext/tarnopol/text.pdf

двигальные, тянульные и чесальные машины, а также некоторые автоматы и полуавтоматы для ... то за килограмм шпареной щетины платят всего лишь 65 коп. Кроме того ... Вязаные кулики беленой щетины во избежание пожелтения ... 1 мм, получаемая из ореха, дуба, чинары, клена, бука, ясеня и др.

производство и оборудование - Новые огнеупоры

https://newogneup.elpub.ru/jour/article/download/477/481

Применение торкрет-масс позволило снизить тру- дозатраты и время на подготовку промежуточных ковшей к разливке, снизить в стали долю неме-.

Производство на грозде и вино - Agri.BG

https://agri.bg/files/documents/2018/05/03/ra342-vinewine2017.pdf

3 май 2018 ... производството на грозде и вино – реколта'2017“. № 342 – април 2018. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

УПОР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

http://www.sn-mng.ru/upload/iblock/9a7/9a770e2b5ca2762c6730cd2ebb3fad46.pdf

10 фев 2017 ... Фото Сергея ЛИПКИНА. ... ровки не облекли мы профессио нальный путь ... ные) и текущие медицинские осмотры водите лей ТС» ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.