етически изследвания - WordPress.com

Пост-новините са основният генератор на политкоректните пост-истини. ... еволюционно гледище за прогреса на разумността, манифестиращ в.

етически изследвания - WordPress.com - Свързани документи

етически изследвания - WordPress.com

https://jesbg.files.wordpress.com/2019/12/ethicheski-izsledvania-4-2-2019.pdf

Пост-новините са основният генератор на политкоректните пост-истини. ... еволюционно гледище за прогреса на разумността, манифестиращ в.

ЕТИЧЕСКИ КОДЕКС на АГРОБИОИНСТИТУТ ...

https://abi.bg/wp-content/uploads/2019/06/ABI-Code-of-Conduct-BG.pdf

АГРОБИОИНСТИТУТ, СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ. Настоящият Етически кодекс, наричан по-долу накратко Кодекса, се отнася и се прилага само ...

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=6781&type=.pdf

ONE FAMILY STORY – NIKOLAI RAINOV AND BOGOMIL RAINOV ... Bulgarian art with a significant and lasting contribution, while the son Bogomil Raynov, ...

«БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

http://repo.dma.dp.ua/2498/1/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

«БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 2016». 15-22 февруари, 2016. Том 8 ... 14. Vigderovich V. A. Prediction of surgical stage of dental implantation / V. A..

Научни изследвания - МОН

https://www.mon.bg/upload/11280/doklad_FNI_29112017.pdf

Проф. д.с.н. Пепка. Бояджиева. Институт за изследване на обществата и знанието ... Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева ... Брошура 1, доклади и постер-ни.

Лабораторни изследвания Х

https://medicinabg.com/wp-content/uploads/2020/02/Laboratoria-ceni-na-izsledvania.pdf

Соматотропен хормон. 20.00 лв. Калцитонин. 40.00 лв. С-пептид. 20.00 лв. ADH - анти диуретичен хормон. 52.00 лв. Ренин. 43.00 лв. Ренин в покой.

ДН 13/11 - фонд научни изследвания

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/01_2019/Rezultati/Medicina/DN13-11%20n.pdf

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):. Гл. ас. д-р Калина Иванова Рачева. Сума за изпълнение на проекта:.

Изследвания с шестоъгълници с перпендикулярни ... - ИМИ-БАН

http://www.math.bas.bg/omi/toni/rezume-statii/81-TCH-Plovdiv,12-13may.pdf

изследвания в 6 клас с шестоъгълник с перпендикулярни съседни страни, чиито ... Намерете обиколката и лицето на всеки от тези шестоъгълници.

маркетингови изследвания - FMI Plovdiv

http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/database/courses_BIT/MI%20lekci%D0%B01.pdf

19 Дек 2013 ... Обща методика за провеждане на маркетингово изследване ................. 11. Класификация на основните методи за статистически ...

ДН 18/5 - фонд научни изследвания

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/01_2019/Rezultati/Fizika/DN18-5%20n.pdf

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). Партньорски организации: Институт по оптични материали и технологии (ИОМТ).

туркологични изследвания - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Erhan_Suleymanoglu/publication/266736442_TURKOLOGICNI_IZSLEDVANIA-In_honour_of_Prof_Dr_Hayriye_Suleymanoglu_Yenisoy_on_the_occasion_of_her_80th_birthday/links/54398df10cf204cab1d9673f

осъждането на италианската политика в Средиземно море и в. Испания. По думите на Нуман бей СССР искал от Турция да признае, че Италия е ...

8. МЕЖДУНАРОДНИ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

http://ebox.nbu.bg/markets18/pdf/9.pdf

Международното маркетингово изследване като понятие е много по-широко от понятието „изследване на международния пазар“, макар до голяма ...

методология на археоастрономическите изследвания ... - БАН

http://www.astro.bas.bg/sun/biblio/ND_Disertaciq.pdf

158. 7. 1. 4. Дионис, интеркаларния месец и “Дионисовите триетериди” ... орбитите си небесните светила – Слънце, Луна, планети и звезди. ... защото те отразяват идеята за Бендида като “Сияйна Луна” с нейните три основни.

Наредба за статистическите изследвания на структурата на ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/07/naredba_za_structura_na_ovoshnite_vidove.pdf

7 мар 2018 ... Зелена ренклода—Greengage. 905. Алтанова ренклода—Altan's Gage. 906. Опал—Opal. 907. Нансийска мирабела—Mirabelle de Nancy.

Физикогеографска характеристика на изследвания район

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/88666/684649/version/1/file/AVTOREFERAT.pdf

РЕЗЕРВАТ КАМЕНЩИЦА И ПРИЛЕЖАЩИ. ТЕРИТОРИИ, ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА. Научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на ...

български - Институт за исторически изследвания - БАН

http://ihist.bas.bg/wp-content/uploads/2019/12/20191206-717_Rezyumeta_PPeykovska.pdf

6 Дек 2019 ... С.: Унгарски културен институт – София –. Изд. „Отечество”, 2003, 455 с. ISBN 954-9878-14-7. В книгата са представени 12 унгарски ...

Сравнителни физико-механични изследвания на ... - NDT.net

https://www.ndt.net/article/NDTDays2018/papers/JNDTD-v1-n1-a11.pdf

Високоазотните стомани са клас стомани, продукт на металургията под ... Химичният състав на произведените заготовки е представен в Таблица 1. За.

За съпоставителния анализ и лексикалните изследвания

http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Legurska_1314-9067_VIII.pdf

смисъл за възникването и традициите на изследване на съпоставителното езикознание, разграничават се съпоставително-типологична и ...

18. Сравнителни изследвания при сеитба на тикви

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/1.1/1.1-18.pdf

Не се забелязва диференциране на профила по механичен състав ипридвиж- ване на ил от горните ... Добив на тиквени семки. Вариант. Kg/da.

Батак - Център за близкоизточни изследвания

https://mesbg.org/spisanie/br4.pdf

Те твърдят, че: “Митът за Батак, чието историческо ядро се корени в потушаването на Априлското въстание от. 1876 г. срещу османското господство, ...

Интердисциплинарни изследвания ... - Journals - НАИМ

http://journals.naim.bg/index.php/IntStudies/issue/download/IntStudies-25-2018/IntStudies-25-2018

хълбочна кост е с отделен гребен (crista iliaca) (21-24 години). Всичко това ни дава основание да предположим, че индивидът е млад и възрастта при ...

Изследвания на виртуално образователно пространство в ...

http://www.iict.bas.bg/konkursi/2014/V_Valkanova/disertacia.pdf

използващи услуги и тяхната и на учебно съдържание интеграцията в ... Тези видове уроци имат различна структура и водят до достигане на различни.

Приложение 7 - фонд научни изследвания

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/6_2016/MU-2016/M06.pdf

АгроБиоИнститут, ССА. 87,5. М 06/6. Изследване на връзките протеини–метаболити– биологична активност в структурните елементи на български ...

Маркетингови изследвания - Икономически университет

https://ue-varna.bg/uploads/discipline_files/1557927580-23038_Marketing_izsledvaniq_Bachelor.pdf

проблеми и тяхното конкретизиране в маркетингови изследователски проекти до ... да подготвят доклади с резултати от маркетингови изследвания. II.

Чехларова, Т. Математически изследвания с динамични ...

http://www.math.bas.bg/omi/Fibonacci/docs/TCH_book_14.pdf

Обиколка на триъгълник . ... ъгъл. Angle. Разстояние, дължина, обиколка Distance, Length, Perimeter ... правоъгълен триъгълник с прав ъгъл при върха В.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ ...

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Istorija_Soc_BG.pdf

192. Илияна Марчева. САЩ и неговите съюзници – първоначално по закона “Бетъл”. (1951-1953 г.) ... (Wilson, A. Computer Gap. The. Soviet Union's Missed ...

образът в съвременните научни изследвания - Пирон ...

http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2015/05/2015-9-Stoeva-suvremenni-tendencii-na-ekrannata-plastika.pdf

уникален начин техника, технология, творчество, духовни послания, ... между изобразявано и обект и ще се срещаме с нови филми, при които степента ...

Видове снимки при дистанционните изследвания. Геометрични ...

http://e-learn.uacg.bg/mmu/view/mmu/files/31pht.pdf

снимка. Дейностите извършвани с цел визуалното подобряване на цифровото изображение носят общото название фотометрична корекция на ...

НОВИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150504064218_442323946554714ca401c8.pdf

3 май 2015 ... Въведение. Според докладите на Световната асоциация за маркетингови изследвания. ESOMAR, през последните 20 години пазарът ...

Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/145284/1055795/version/1/file/Avtoreferat_Sivilov.pdf

17 юни 2013 ... Информацията за тенебрионидната фауна в България ... предоставящи информация за селскостопанско значимите видове насекоми.

изследвания върху фитопланктона на язовир „ивайловград“

http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/files/ASCE2008/485-493_Tzanev_Belkinova_%282008%29_ASCE.pdf

1 ноем. 2008 ... Woloszynskia sp. . . Жълтозелени водорасли (Xanthophyta). Goniochloris mutica (A. BR.) FOTT. . Кремъчни водорасли (Bacillariophyta).

образът в съвременните научни изследвания - Пирон

http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2015/05/2015-9-Stoeva-suvremenni-tendencii-na-ekrannata-plastika.pdf

актьори (Киану Рийвс и Ривър Финикс). Във филма са видими влияния от различни периоди на киното. В екранната пластика е постигната живописност ...

асоциативни изследвания на кандидат гени при български ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/885/1/M_Ivanova-Stoevska-dis.pdf

Изследвани са и всички възможни епистатични взаимодействия между ... е описано епистатично взаимодействие с Met алела на BDNF гена, което води ...

Чехларова, Т. Изследвания в обучението по математика чрез ...

http://www.math.bas.bg/omi/toni/rezume-statii/90_ARIO.pdf

пример за това е използване на остроъгълен триъгълник, когато всъщност триъгълникът е тъпоъгълен. И при тази задача не е лесно да се построи.

Образователни системи - институт за научни изследвания и ...

https://iniod.unibit.bg/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

учебник. В него са включени както класически теми на педагогическата наука, така и ... Бабалова, Р. Теория на възпитанието (I част). Лекционен курс.

информационна война - институт за научни изследвания и ...

https://iniod.unibit.bg/wp-content/uploads/2015/11/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2000.pdf

останали задължения. Корупцията и кървавата вендета съпътстват такива ... римляните. Никога след това мощта на Рим не се е появявала отвъд Рейн.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.