Общ терминологичен речник - aop

15 мар 2008 ... Продукти за автомати за продажба на храна. 15894600-7 ... Джипове. 34113200-4. Превозни средства с висока проходимост. 34113300-5 ... Механични резервни части за военни транспортни средства. 35421100- ...

Общ терминологичен речник - aop - Свързани документи

Общ терминологичен речник - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Klasifikator/OTR.pdf

15 мар 2008 ... Продукти за автомати за продажба на храна. 15894600-7 ... Джипове. 34113200-4. Превозни средства с висока проходимост. 34113300-5 ... Механични резервни части за военни транспортни средства. 35421100- ...

речник - Allianz

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/bank/zpups/Rechnik_NEW_v03.pdf

Извлечение по сметка е документ, с който банка предоставя на титуляра на банковата сметка ... https://www.remote.bank.allianz.bg. 62. Картодържател.

Микроструктура на двуезичен речник

http://dcl.bas.bg/sites/default/files/mikrostructura.pdf

28 февр. 2013 ... Елементи: • Номер на значение – само при многозначни думи сантимѐт|ър …..① (мярка за дължина)… ②. (средство за измерване) …

Речник с административни термини

https://www.mod.bg/bg/doc/administrative/Administrativen_Rechnik.pdf

„Бек - офис” – структури от администрацията, които подпомагат процесите в звеното за обслужване на клиенти/”фронт-офиса”/ и обработват.

Из Азбучен речник на спомените

http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1513.pdf

15 авг. 2016 ... на чешкия класик Ладислав Фукс, изключително тежък превод на Гина ... Стреляй, Мишо, мамицата ти да еба и на тебе, и на съдията!

картинен речник - Ozone.bg

https://www.ozone.bg/media/pdfs/57bd9a23dd0e9.pdf

20 Окт 2014 ... картинен речник. German dict BUL.indb 3 ... Книгомания.бг www.knigomania.bg ... един и същ ред – немски и български. На немски ...

Речник на диалектните думи

http://www.math.bas.bg/~nkirov/2013/folk/book_append_6.pdf

огнивото'. Предебвам, предебям 'дохождам, приближавам се до нещо полека, издебвам'. Принос 'дар, който носят на сватба: ядене, пиене, дрехи'.

Българо-английски речник - eufunds

https://www.eufunds.bg/archive2018/archive/documents/1259339665.pdf

9 май 2007 ... Българо-английски речник. ASME. Agency for Small and Medium-sized. Enterprises. АМСП. Агенция за малки и средни предприятия. А.

езиково-културно интерпретиране. Речник

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1868&type=.pdf

Топалова 2009; Георгиева 2015, 2016), разкриват обикновено старинни варианти ... Загув'елки (З) Седмицата, която започва в неделята на осмата седмица ... Русал'ска нид'ел'а (А), Русарска нид'ел'а (Г, Кир), Русалска н'ед'ел'а =.

Речник по библиотечна и информационна дейност

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1152&type=.pdf

английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо- английски речник по библиотечна и информационна дейност; ...

РЕЧНИК НА ГЛАГОЛИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/10/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_05_16_IliyanaKuneva.pdf

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета. 992 с. ISBN: 978-954-01-3154-2. Илияна Кунева. Институт за български ...

Български Математически речник - Babcock LDP

https://www.babcockldp.co.uk/cms/articles/send-file/2dc799c4-534f-43e9-aba2-32df6415a5a2/1

ENGLISH - Bulgarian. MATHS WORDBOOK. Английско – Български. Математически речник. Page 2. Contents. Съдържание. 1 Signs and Symbols Знаци и ...

Речник-индекс на Синайския евхологий

https://abcdar.com/docs/Euchologium%20Sinaiticum/Euch_Sin_uvod.pdf

3 В изданието на Р. Нахтигал са включени всички съхранявани в Санкт ... ковска, Е., С. Паренти. Една молитва „за болни” в Синайския Евхологий. ... на обратен гръцко-старобългарски речник (азбучен списък на гръцките думи ... Кожухаров, Ст. Една редакция на поместения в Синайския молитвеник ×èíú.

“Немско-българския речник” на Гео Милев

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=120&type=.pdf

немски и български език. Ключови думи: Гео Милев, Димитър Стоевски, немско-български речник, двуезична лексикография. This article is a first attempt ...

РЕЧНИК е-ТЕРМИНИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО е ...

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/uploads/glossary/it_rechnik-032019.pdf

Последователност от цифри и/или символи, ... създадена европейска онлайн платформа за спорове, които ... спецификация, базирана на речника на.

представяне на официалния правописен речник на българския ...

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/11/azbuki.bg_dmdocuments_Bel_0616_LiliaKrumova-Tsvetkova.pdf

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета. 992 стр. Лилия Крумова-Цветкова. Институт за български език – БАН.

функционални и структурни особености на правописния речник

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/709/Lexikografia-2016-103-109.pdf?sequence=1&isAllowed=y

словника да илюстрира тези правила чрез определен набор от думи. ... равнища намират графичен израз в правописа чрез действието на съответни-.

РЕЧНИК НА НЯКОИ ОТ ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В SPSS ...

http://ebox.nbu.bg/statmethods/Thesaurus/Thesaurus.pdf

Covariates. Коварианти (непрекъснати независими променливи). Cumulative Percent. Кумулативен процент/ Процент с натрупване. Dependent Variable.

Д-р Жак Буле речник по хомеопатия - Изток-Запад

https://iztok-zapad.eu/image/catalog/materials/Re4nik_homeopatia.pdf

казва: „Хомеопатичното лечение е реална терапевтична алтерна- тива на специалните рецепти ... Вж. ПЕРНИОНИ, РЕЙНО (синдром на). Акупунктура.

Идеографски диалектен речник на българския език, гл. ред. В ...

http://inslav.ru/sites/default/files/tolstajasm_2013_rsl-52_rec.pdf

София 1962—1981; Трудове по българска диалектология, кн. 1-12, София 1965-1984, и др. у. В тешской диалектное лексикографии практикуется.

Електронен речник на информационното общество Е-glossary ...

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/IT_Rechnik.pdf

Последователност от цифри и/или символи, използвани ... Съкращение, което се използва в онлайн ... traffic, such as watching online video, using Internet.

речник на редки и диалектни български думи. въведение и ...

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=tpmod%3Bdl%3Dget1636

бръчени [55] - набран на гънки бръченица [55] - дреха, набрана на гънки. Бръчник = бърчанка - кърлянка - окреп [6] - надиплена пола. Бръчник [53] ...

българо - английски речник на термини, използвани в теорията

http://ibset.eu/docs/Bul_En_Rechnik.pdf

БЪЛГАРО - АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕОРИЯТА И. ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. А. 1.

7 по повод на речник на турцизмите в българския език за турци ...

http://ibl.bas.bg/izvestiya/wp-content/uploads/2018/08/IZVESTIA-IBE-XXX-7-73-StamenovZvancharova.pdf

title is given in Turkish, Bulgarian, and English), 15000 loans from Turkish in the ... циализиран речник на думите, заети от турски на български, след като ... 16 Kalina не се открива в онлайн речниците на TDK (www.tdk.gov.tr/) и на тур-.

0. Глагол в основна форма Значения от тълковния речник ... - bas

http://www.iit.bas.bg/staff_en/K_Stajkova/table5_inf_verbs_meaning.pdf

3.поставям кокошка, която се е разклопала, на яйца да мъти, насаждам 4.в геометрията- мислено полагам една фигура ... 159. накарам. 160. включа.

Речник на съставните думи в българския език – развитие и ...

http://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf

16 май 2017 ... английски език, а цитираната литература на кирилица е ... В български аорист от свършени и несвършени глаголи, за разлика ... (предимно от медийния дискурс) и да коригират тези от тях, които смятат за неправилни. ... от английски език, предадено на български чрез транскрипция, ори-.

Непознатите думи в българската литературна класика речник

http://zamatura.eu/7klas/wp-content/uploads/2017/07/bezplaten-rechnik-bel.pdf

гръцки рум. – румънски диал. – диалектно рус. – руски ист. – историческо стбълг. – старобългарски ит. – италиански тур. – турски лат. – латински укр.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи ...

http://www.balgarskiezik.eu/2-2016/STOYAN%20BUROV_REZ_bg.pdf

15 юли 2016 ... Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Българска ...

Официален правописен речник на българския език - списание ...

https://www.balgarskiezik.eu/4-2013/Maria%20Popova_bg.pdf

12 Дек 2013 ... Рецензии и обзори. Официален правописен речник на българския език. Българска академия на науките. Институт за български език ...

толе белчев речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ...

http://eprints.ugd.edu.mk/17438/1/Belcev%20Recnik%20na%20arhaizmi%20finalna%20verzija.pdf

(хартија, сандак, сад и др.) што се одбива при ... ниша; сандак, ковчег; примитивна дрвена направа за ... шерет (тур. şer) лукав, препреден, неискрен ...

Стефан Илчев речнИк на лИчнИте И фамИлнИте Имена у ...

https://iztok-zapad.eu/image/catalog/materials/Rechnik-Ilchev.pdf

си разпален аксиалист близначета момче и момиче. И кръстили момчето. Сингапур, а момичето — Рангуна... Друг източник на имена е литературата.

Официален правописен речник на българския език 2012 год.Изд ...

https://www.sofrony.net/confer/5/Rukova.pdf

друга, се пише разделно. Например: свободно падащ, безследно изчезнал, прясно боядисан ... 18. бар- плот. 19. Бъднивечер. 20. иванвазови /творби/.

Мони Алмалех. Ивритско-български речник. КК “Труд”, София ...

http://ebox.nbu.bg/nova2013/Merkin%20-%20DNB.pdf

16 ноем. 2005 ... ... речника на д-р Алмалех (2004) има два на Сасон Леви: „Българо- ... които са от различни езици – гръцки, латински, френски, руски, ...

Стефан Илчев речнИк на лИчнИте И фамИлнИте ... - Изток-Запад

https://iztok-zapad.eu/image/catalog/materials/Rechnik-Ilchev.pdf

1900, Хр. Даалиев, 1908, д-р Ив. Парлапанов, 1917. ... Бойка (да се боят от него, да бъде властен), Страхил (да се страхуват от него), Силян ... Иван Вачев, Иван Вачков, Иван Йовков, Иван Йовчев, Иван Йолов, Иван. Йонков, Иван ...

Официален правописен речник. Глаголи - списание "Български ...

http://www.balgarskiezik.eu/2-2016/STOYAN%20BUROV_REZ_bg.pdf

15 юли 2016 ... Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Българска ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.