о.р. майор Д. Зур Унищожаването на Българската ... - bulgari-istoria

На територията на България няма чужди войски и чужди военни бази, защото при ... Същите тези джипове обаче се нуждаят от допълнително техническо ... въоръжение минни заградители и се обявяват за продажба от МО.

о.р. майор Д. Зур Унищожаването на Българската ... - bulgari-istoria - Свързани документи

о.р. майор Д. Зур Унищожаването на Българската ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Unisht_BG_armija_1_izd.pdf

На територията на България няма чужди войски и чужди военни бази, защото при ... Същите тези джипове обаче се нуждаят от допълнително техническо ... въоръжение минни заградители и се обявяват за продажба от МО.

681–1948. Из историята на българската ... - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/681_1948_Istorija_BG_preocenka.pdf

на изтъкнатия чешки историк днес историческата ни наука може да се ... вероятно във Велики Преслав: «Добра песен за Методий пее ... лиши се от всичките си блага, погинаха людете, изчезна добитък и плодове. ... Дори и тогава, когато, разочарован от користните планове на чужденците, зове народа за.

Образуване на Българската държава - bulgari-istoria

http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/P_Petrov_Obrazuvane_na_BG.pdf

Интересът към българската държава, към нейното създаване и роля ... Интересът към създаването на българската държава още през VII в. далеч ...

3. Българската армия през социализма. - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Unishtojavane_BGA_2b.pdf

1 юли 2012 ... на военния завод - маратонки, мебели, балони, джапанки и какво ли ... беше в нивата, имаше посоки, ъгли неочаквани. ... правителството на Виденов да приеме актуализирана концепция за ... (имайки предвид заложение резерв от 3500 човека )- с какво ще бъдат въоръжени - с кухненски.

Българската народност през XV век, Демографско ... - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Chr_Gandev_BG_narodnost_15_vek.pdf

чрез времето от неговата личност, ще бъдат безпристрастни и обективни, тъй като за тях Хр. Гандев и ... Калотенче (Калтинец) — Търновско *10 .

тук - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/I_Snegarov_TU_vladichestvo.pdf

е в други преписи на съчинението му), който бил приближен на Мурад IV ... Имало християни, които водели свои болни при ходжи да им четат ... Сабри Мустафа паша и неговите помощници върху живота, имота и честта на сел ... било по-гъсто по пътя Силистра—Шумен —Котел - Айтос—Тунджа—.

княз - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/St_Mihaylov_Kniaz.pdf

За използването на титлата княз (къНАЗъ) от българските владетели в Първото българ- ско царство в българската историопис се следва ...

Автореферат - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Ilieva_HR_Simvoli_PBGD.pdf

Кръст с издължена горна част на отвесното рамо. т. нар. Петров ... предание за смъртта му, кръстът е бил наречен Петров или обърнат кръст. Трудно е.

Untitled - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/V_Marinov_Gagauzite_proizchod.pdf

Следо- вателно днешните гагаузи не могат да бъдат техни потомци. Жертва на това лъжливо преселение на селджукски турци през XIII в. в Добруджа е ...

историкии - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Shumen_Un_Istorirkri_tom_4.pdf

Лутер” в град Хале, Германия. През дългите ... средновековието, се е преименувало в Ориоспотамо5. Това е втора прелокализация на ... Монета на Аполония Понтика „глава на Аполон / ІН котва и рак“ с контрамарка ... повърхност е украсена с 3 врязани дъговидни линии, допиращи се в единия край и части ...

i{gtopktkktkt - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Vladimirov_Dzagfar_tarirhi.pdf

Thc article considers one problcmatic te)it on the Volga Bulgar;a issue and the early his- tory ofthe Bulgars as a whole. l1 is about he so called 'Djagfhr ...

струмица - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Samuil_Sbornik_Strumica.pdf

He wanted to change the byzantine model that was applied by all ... камења; 8 преданија за гробишта; 9. преданија за кладенци и чешми; 10. преданија за ...

А.М. Малолетко - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Maloletko_Dr_Narody_Sibiry_3.pdf

Тым), Кисес, Косее, Когузес, Лаксес, Коенсес, Когозес, Толзес; в бас сейне Ваха - Пысесь-Ёган, Сес-Ёган (ёган - хантыйское приращение);. - Енисей ...

Абхазия - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Abkhazya.pdf

По сведениям итальянских миссионеров Г.Турко и Дж.Торичели, 10 апре- ля 1685 г. абхазы вторглись в его владение и опустошили весь край.6 ...

форум - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Atanasov_Pl_Pavlov_Tatari.pdf

Георги Г. Атанасов, Пламен Хр. Павлов г. Силистра, г. Велико ... Б. Тотев, О. Пелевина. СОКРОВИЩЕ ИЗ МАЛОЙ ПЕРЕЩЕПИНЫ И. ЭЛИТАРНАЯ ...

Л.Р. Кызласов. - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/L_Kyzlasov_Drevnaya_Tuva.pdf

подправки и ретуши на сколах|в. 2 нуклеу- са — из черного кварцита, маленький ... Это сумак — мочеотводная трубка жестких колыбелей, типа, до ...

македония - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/H_Brejysferd_MK.pdf

Българите са силни във всичките три македонски вилаета, но във все- ки един от тях умело е добавен и елемент на противотежест. Сърбите и.

Радецки - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K_Gerbov_Botev%20_i_%20Radetzky.pdf

... в Румъния в 1876 г., Кирил Ботев коментира, че те като стари хайдути ... Прочувственият и патетичен текст на телеграмата, която Ботев предава в ...

Республики Молдова - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/istoriya_respubliki_moldova_.pdf

цов, среди которых упомянем белгородских греков Георгия Валаты и ... датели колхозов Г. Т. Болфа, И. Д. Василатий, К. А. Гузун, А. И. Папуров,.

Моята Борба - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Hitler_Mein_Kampf.pdf

кълнат в името на "своя крал", като напълно забравят, че именно те в най-критичната ... отново ще се разбягат като мишки, усетили котка. Ако самите ...

Хазарский альманах - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Hazarskii_almanah_tom_1.pdf

(Там же, 37], против которой Византии приходилось применять в основном дип ... Цукерман К. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах ...

к этногенезу азербайджанцев - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Azerb_etnogenez.pdf

племён аран, чол, хурс (горос), кергил, гаргар, печенег, кангар, тертер и др. 3. Этимология ряда топонимов личных имён Албании 9Орис, Аратан, ...

дриновський збірник том x - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2017.pdf

Плевен есть еще несколько источников археологических материалов, ... ню газети «Нов век»; поширювалася брошура під назвою «Генадієв перед ...

дипломна работа - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/T_Koleva_PRABG.pdf

Става ясно и това, че освен българи се наричат и оногондури и че котрагите са техни съплеменници. От текста на Никифор научаваме също, че Кробат ...

Юлия Боева - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/J_Boeva_Boginyata_i_rogatata_glava.pdf

В тази свиленица композицията е точно повторена, но е обогатена с повече подробности. Елбетиците в свиленицата от Музея за история на София № ...

дриновський збірник том vii - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2014.pdf

един и двама скъпи свои синове, допринесли – в различни времена и по различни на- ... 50 Гърдев, Б. Вазов и Стамболов: 155 години от рождението на ...

1 ПРЕДГЛАГОЛИЧЕСКАТА РУНИЧЕСКА ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PREDGLAGOLICHESKA_PISMENOST.pdf

(Силистренско) и върху съдовете от съкровището от Наги Сент Миклош. Няма единно становище за произхода на тази писменост. Традиционно ...

ПРАБЪЛГАРИЗМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/T_Slavova_Prabulg_Biblia_kotigan_hlak.pdf

кръчагъ'съд за пиене; делва, стомна, чаша' (Иер 25:6; Мк 7:8 Зогр; Мк 14:13 Гал); сасыгъ 'съд за разтопяване на метал, горнило' (Иез 22:22, Ис 4:4 тълк ...

история тибета - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/E_kychanov_B_Melnichenko_Istorija_Tibeta.pdf

западных цянов на Тибетское плато. Древнюю тибетскую демонологию, которую пока трудно совместить с неолитическими стоянками Тибета ...

болгарский форум i - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Bolgarskii_forum_Sbornik.pdf

21 июн 2010 ... Материалы, включая многочисленную керамику, также даются по ... Йотов В. Археологически приноси към историята на Варна през ... флигелями, церковь, пруды, старинный парк) здесь может быть организован ...

книжовен език - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Paisievi_chetenija_2012_III.pdf

Хр. Първев поставя в донационалния период (разделен на 4 ... на печатните богослужебни книги през ХVІІ в. и постепенното ... Online available: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=186669 ... при четене от деца аутисти. ... crossfire. (D. B.) The modal verb will in the apodosis of the conditional.

Първопрестолната Плиска - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PLISKA.pdf

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ - ГР. ПЛИСКА ... Текст: Археологически институт и музей при БАН, София. Автори: ... втората българска столица Велики Преслав. Затова според мнението на други учени той е ... историко-летописна творба - "Именник на българските ханове”.

мадарският конник - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/N_Zhivkova_Madarski_konnik.pdf

23 Виж по-подробно Н. Живкова. Усмиряване на разума. Преустройството на Българската академия на науките 1944-1953. С., ИК “Гутенберг”, 2006.

дриновський збірник том v - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2012.pdf

содержания. На селищах степного Подонцовья изучено более 110 строений, которые, с учетом ... казва, че един от пътищата за внос на скъпи платове в Първото българско царство, ако ... 10 а, б). Техни наследници са наметките,.

дриновський збірник том vi - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2013.pdf

далеко ещё не оконченной; и живописец – странный человек: он не испугался ни величия ... гии и разделил ее на период до 1771 и после 1771 года.

тохарский ключ - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Unogunduri-rus.pdf

Зимой 167/166 гг. до н.э., то ... siau / saj - блестящий, сияйны, можно посочить и точный болгарский аналог севамъ, сева ся – светить, ... 56 именно из это значения – Луна, произходить и еще одно неверное толкование этнонима ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.