Водич за органско производство на домат - Министерство за ...

со домат би бил профитабилен, но и да не ја загрозува биолошката разноликост. ... на домати како главна култура заедно со видови кои се поатрактивни за штетниците ... Водич за органско производство на домат. 58. БЕЛЕШКИ:

Водич за органско производство на домат - Министерство за ... - Свързани документи

Водич за органско производство на домат - Министерство за ...

http://arhiva.mzsv.gov.mk/files/Vodic%20za%20domat.pdf

со домат би бил профитабилен, но и да не ја загрозува биолошката разноликост. ... на домати како главна култура заедно со видови кои се поатрактивни за штетниците ... Водич за органско производство на домат. 58. БЕЛЕШКИ:

Водич за органско производство на соја

http://agencija.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf

производство на соја е целта за која производителот ќе се одлучи да ... можноста за варење на протеините, па животното може да умре поради ... тешко се решава, е изведувањето на механизирана жетва во биолошка зрелост ...

Производство на грозде и вино – реколта'2010 - Министерство ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/ra177-publicationvine2010-bg.pdf

21 февр. 2018 ... Производство на грозде и вино – реколта'2010. Реколтираните площи с лозя през 2010 година са 49,4 хил. хектара и производството ...

Производство на грозде и вино – реколта'2015 - Министерство ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra309-publicationvinewine2015.pdf

22 февр. 2018 ... Производство на грозде и вино – реколта'2015. Реколтираните площи с лозя през 2015 година са 38.7 хил. хектара, a производството ...

ВОДИЧ ЗА

https://sc.rs/sc/wp-content/uploads/2019/09/SC-brosura19_print.pdf

зграде Поликлинике у Крунској 57, на располагању су ... Студентска соба - кревет, радни сто, столице, лампе ... Контакт телефон: 381 64 875 11 63.

водич за родители - Unicef

https://www.unicef.org/northmacedonia/media/3776/file/MK_ParentingGuide0to3_Report_MK.pdf

да знае секој родител за потребите на своето дете / [илустрации Наташа. Андонова]. ... пожелно е користење на пелени за еднократна употреба;.

Гастрономски водич - Општина Мали Зворник

https://www.malizvornik.rs/dokumenta/Gastronomski_vodic.pdf

који размењују рецепте и „краду“ једни од других вештину кувања, о којој су се ... Оригинално, потребна је пећ на дрва, лепиња, претоп (није маст, али је масно и ... припремају урнебес паприке у које се, осим меса, стављају.

Водич за поремећај рада штитасте жлезде

http://www.obvaljevo.rs/_down/azus_05.pdf

15 јул 2011 ... Slobodni tiroksin. FT4. T4 vezujući globulin. TBG. Tireotropin. TSH ... fiksacija je niska (manja od 3%), dok je u tipu 1 nisko-normalna, normalna ili povišena ... je ograniĉen ĉinjenicom da sredinom I/III on normalno opada na.

Водич за јавна понуда на хартии од вредност - Македонска берза

https://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/ZABERZATA/Vodic%20za%20javna%20ponuda%20na%20hv.pdf

Овој Водич има за цел генерално да ја објасни целокупната постапка за издавање на сопственички хартии од вредност. (акции) по пат на јавна понуда ...

„Производство на текстил и изделия от текстил, производство ...

https://www.vsa.bcci.bg/files/custom/2013/Doklad%20%5B3.1%5D%20Metodika_textile_obleklo.pdf

изделия от текстил, производство на облекло”, „Производство на ... Самият памук например не е опасен, той е неутрален ... 5. Осигурете медицинска помощ или транспортирайте пострадалия до медицинско заведение.

Министерство на вътрешните работи, Министерство на ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97283/115367/F1855306845/BGR-97283.pdf

10 ноем. 2014 ... съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на Министерството на ... 1 се издава нова заповед съобразно настъпилите изменения. Чл. 68.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ МИНИСТЕРСТВО ...

http://unipos-bg.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4241

на горящата и на съседните й колони, разположени на разстояние, ... разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния.

ПРОИЗВОДСТВО НА БРИКЕТИ И ПЕЛЕТИ

http://www.ceprosard.org.mk/mk/PDF/Biomasa%20MK%20za%20pecat.pdf

4 фев. 2013 ... виновата лоза и од овошките, лисјата, кората ... рис тика на от пад но то др во кога тоа се користи ка ... режат 1,98 t сува отпадна маса).

Производство на минерални торове

http://www.bcci2001.com/language/bg/uploads/files/news__1/news__a0b46b92a1ce9918e45be3482c431b5e.pdf

22 юни 2015 ... балансирано торене;. ○ ... карбамид и 12% амониева селитра; ... фосфат (MAP и DAP) и по-качествена амониева селитра през 2012.

производство на облекло - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9Qb21hZ2FsbyBvYmxla2xvLnBkZg%3D%3D

те при производство на облекло може да бъде ... Прах от растителни влакна (памук, ко. - ноп, юта) и в ... За медицинско наблюдение на риска от МСУ в ...

производство на мебели - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9wcm9penZvZHN0dm9fbmFfbWViZWxpX2NvbXBhY3QucGRm

3. Порязване при попадане на ръката в зоната за рязане на машината. 4. Нараняване при смяна на инстру¬ мента. 5. Летящи и падащи предмети. 6.

4. Проектиране на пчеларското производство

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/1.1/1.1-4.pdf

медоносни растения с броя на пчелните семейства в даден район, ... на очакваните пазарни цени за реализация на произведения пчелен мед, прашец ...

Производство по граждански дела

https://gabrovo-rs.justice.bg/upload/18193/Proizvodstvo_po_grajdanski_dela.pdf

правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване. Въззивната жалба трябва да съдържа: 1. името и адреса на страната, която я ...

1.1 Производство хлебобулочных изделий (ИЗА №3)

http://eco-c.ru/public/method/bakery/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4

где Вчас – часовая выработка продукции, т/час; mуд - удельный показатель выбросов загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции, кг/т.

Производство на лекарствени вещества - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9jb2RleC1ib29rLTExLnBkZg%3D%3D

ТехНИчеСкИ пРАВИлА, РъкОВОдСТВО С пРАкТИчеСкИ пРАВИлА И ... вините за производство на лекарстве- ... намират необвързани детайли;.

състоянието на предприятията за производство на корпусна ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/12/12-51_M_Mladenova.pdf

за да се задоволяват непрекъснатите нужди на жителите, във всеки окръг бе изграден поне по един голям, за мащабите на страната, мебелен завод,.

производство аналитика маркетинг - Produkt.by

https://produkt.by/sites/produkt.by/files/filesjournal/prodby_107_no5_132_mart_2014.pdf

3 мар 2014 ... кой «био», в основном это кефиры и йогурты. ... реализовывать свои купоны только в Lidl, а точнее — практически не реализовывать.

ЩЕТИННО-ВОЛОСЯНОЕ И ЩЕТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

https://www.booksite.ru/fulltext/tarnopol/text.pdf

двигальные, тянульные и чесальные машины, а также некоторые автоматы и полуавтоматы для ... то за килограмм шпареной щетины платят всего лишь 65 коп. Кроме того ... Вязаные кулики беленой щетины во избежание пожелтения ... 1 мм, получаемая из ореха, дуба, чинары, клена, бука, ясеня и др.

производство и оборудование - Новые огнеупоры

https://newogneup.elpub.ru/jour/article/download/477/481

Применение торкрет-масс позволило снизить тру- дозатраты и время на подготовку промежуточных ковшей к разливке, снизить в стали долю неме-.

ИНТЕГРАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАТИ ВО ЗАШТИТЕН ...

https://agencija.gov.mk/download/soveti/integralno_proizvodstvo/30142433379Integralnoproizvodstvokajdomati.pdf

... на појавата на болести и штетници односно на два до три дена во текот на целата вегетација. Интегралното производство на домати во заштитен ...

Производство на етерични масла в България

https://fermer.bg/files/3/5ef7ac53-b09d-494b-b19f-df922ea3cd12Bulgarian_Essential_Oils_Market_2017_BG.pdf

Етерично-маслени култури . ... 1. попада в обхвата на Закона за закрила на новите сортове растения и ... Лайката е друга етерично-маслена култура,.

Производство на грозде и вино - Agri.BG

https://agri.bg/files/documents/2018/05/03/ra342-vinewine2017.pdf

3 май 2018 ... производството на грозде и вино – реколта'2017“. № 342 – април 2018. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

биологичното производство на зеленчукови култури

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/24/24-52_M_Nikolova.pdf

Много добри и добри предшественици на основните ... най-добрите смески са тези от зърнени и бо- ... За доматите един от най-добрите съседи е лука.

автоматизация на процеса при производство на кашкавал във ...

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/docs/03_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%

Университет по Хранителни Технологии - Пловдив ... за подтискането на гнилостните процеси и за ... производство на кашкавал във фирма “Милк.

Химичен контрол на заплевеляване при производство на ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_22-4_part_1_2019.pdf

овощните видове - жълта джанка, праскова, махалебка, дива череша и ... ml/da върху височината (cm) и дебелината в зоната на присаждане (mm) на.

Стандарти за провеждане на дисциплинарно производство - ВСС

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/.%203-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-1.pdf

достигне информация за извършено дисциплинарно нарушение от магистрат с ... започва проверката и да му се даде срок за обяснения. ... дневния срок за писмено възражение, за да не се допусне необосновано удължаване на.

пРОИзВОдСТВО НА хРАНИТелНИ пРОдУкТИ - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9jb2RleC1ib29rLTA2LnBkZg%3D%3D

ТехНИчеСкИ пРАВИлА, РъкОВОдСТВО С пРАкТИчеСкИ пРАВИлА И. РъкОВОдНИ ... суровините за производство на храни. ... необвързани детайли;.

Производство на електроенергия-алтернативни ... - nucpower

https://nucpower.info/ARCHIVE/2013/Articles/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2.pdf

енергия, като евентуалното бъдеще би било осеяно с електроцентрали работещи ... магнити. Едно такова устройство извлича 100 W електричество от ... Хладилникът в кухнята ти е единствената “машина за безплатна енергия”,.

Производство на основни метали - Цели

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9NZXRhbGktY29tcGFrdC5wZGY%3D

пренасяне на съдове с разтопен ме¬ тал, от оставен да виси товар, от разлюляване на товара по време на пренасянето му, от оставен в нес¬ табилно ...

ЛИЙН ПРОИЗВОДСТВО - Алфа Куолити

https://alphaquality.org/sites/default/files/inline-files/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%9D%20%D0%9A%D0%9B%D0%A3%D0%91.pdf

7 септ. 2017 ... ЕООД – София, „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД – Пловдив, ... клон Раковски, „Ваптех“ – Плевен и „Сенсата Технолоджис“ АД –.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.