тарифа - Fibank

1 ноем. 2019 ... Внасяне в брой и касов превод по депозитни сметки на физически лица в национална и чуждестранна ... кредита на „Фи Хелт” АД.

тарифа - Fibank - Свързани документи

тарифа - Fibank

https://www.fibank.bg/uploads/_Tariff_Bulletin/docs/Tariff.pdf

1 ноем. 2019 ... Внасяне в брой и касов превод по депозитни сметки на физически лица в национална и чуждестранна ... кредита на „Фи Хелт” АД.

Fibank пуска дебитни карти за деца и тийнейджъри Fibank ...

https://fibank.bg/uploads/_FibankNEWS/docs/FibankNEWS_2016-105.pdf

28 Окт 2016 ... уестърн филми. Едни от най-любимите му заглавия са: „Кримина- ле”, „Имало едно време в. Америка”, „Кръстникът”,. „Великолепната ...

ТАРИФА

https://gsl.org/ru/files/2017/07/taryfa-za-byznes-klyenty.pdf

3 юли 2017 ... Валута. 1. Операции на Терминални устройства на Банка ДСК с ... като за сметки в друга валута се превалутира по централния курс за ...

Тарифа - Фератум

https://www.ferratum.bg/sites/ferratum.bg/files/tariff.pdf

1 Окт 2016 ... Обезщетение за предсрочно погасяване на сума по договор за заем, съгласно чл. 9.8 от Общите условия – 0.5 % от предсрочно ...

тарифа - Експресбанк

https://www.expressbank.bg/web/files/richeditor/2020/tariff-pi-merge-28022020.pdf

28 февр. 2020 ... Валута. 1. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Частно ... прилага се съответния касов курс обявен от Банката за деня на.

тарифа - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/bank-tarrif/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

23 февр. 2017 ... Закриване на платежна сметка в офис на банката ... на АТМ са валидни само по основната банкова карта, издадена към тази сметка.

Тарифа - Общинска банка АД

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa.pdf

Закриване на влогове и сметки . ... Платежна сметка за основни операции без издадена към нея банкова карта ...........................................................................

тарифа - Пощенска Банка

https://www.postbank.bg/Debit-Cards/-/media/Postbank/Files/TARIFF/Tarif_individuals_BG.pdf

30 апр 2019 ... всички видове спестовни сметки МегаАктивни пари и Лоялен спестител. ▫ спестовна сметка Престиж. E. Депозитни Сметки. 1 Откриване.

тарифа - Търговска банка Д

https://www.dbank.bg/bg/files/archive/2020-02-01/127-tarifa-za-taksite-i-komisionite-za-biznes-klienti-ot-01-fevruari-2020-g.pdf/120

1 февр. 2020 ... и клиенти с публична, общинска или държавна ... 30 EUR. E. Други такси по Д Банк Онлайн - услуга за отдалечено банкиране. 1.

Тарифа за предоставяни удостоверителни ... - Evrotrust

http://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_Tariff_v2.0.pdf

1 май 2019 ... ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ УСЛУГИ ПРЕЗ МОБИЛНО. ПРИЛОЖЕНИЕ .

Тарифа за таксите и комисионите за ... - Райфайзенбанк

https://www.rbb.bg/media/filer_public/2020/02/03/tarifa-taksi-komisioni-za-yuridicheski-litsa-fk090001.pdf

3 февр. 2020 ... ТАРИФА за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД ... СМС нотификация за входящи преводи по разплащателни.

Приказ от 22.11.2012 г. № 336 об установлении тарифа на ...

http://volcomsys.ru/userfiles/files/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/336.pdf

Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МП «УК ЖКХ» муниципального района ІШигонский согласно приложению № 2. 3.

Царинска тарифа - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/05A9A424FE25E240BAD14504A7995440.pdf

(в) риби (вклучувајќи нивни џигери и икра) или черупкари, мекотелци и други ... маслинки, капар, мирудија, тиквички и тикви, модар патлиџан, пченка ...

Тарифа за физически лица - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/bank-tarrif/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

23 февр. 2017 ... КРЕДИТНИ КАРТИ С РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ КЛИЕНТСКИ ... сметка са освободени от таксата за теглене на пари в наличност в ... 3 Таксата не се прилага при промяна на 24-часовия лимит за ...

Тарифа за бизнес клиенти - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D

1 При теглене на пари в брой от ПОС на гише на Банка ДСК не се удържа ... 4 Таксата не се прилага при промяна на 24-часовия лимит за транзакции с ...

Тарифа за кредит на вноски - Фератум

https://www.ferratum.bg/sites/ferratum.bg/files/tariff_plus_loan.pdf

Обезщетение за предсрочно погасяване на сума по договор за заем, съгласно чл. 9.7 от Общите условия – 0.5 % от предсрочно погасената сума. 2.

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на ...

https://www.mfa.bg/upload/33940/Tarifa%204.pdf

(2) За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса, както следва: 1. за автомобили - 25 лв.;. 2. за ремаркета ...

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider17/default-document-library/tarifa-4-120618.pdf?sfvrsn=8950814d_0

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса както следва за автомобили лв за ремаркета и ...

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

https://www.ubb.bg/downloads/Document/49/bg/Tarifa-za-taksite-i-komisionite-za-fizicheski-lica-ot-14-08.pdf

„Активност“. Годишна такса за поддържане на платежен инструмент. Без такса. Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта World Debit MasterCard/ Visa.

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и ...

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa_corpor.pdf

18 мар 2019 ... г) с получаване на електронен отчет през системата за Интернет банкиране, независимо от периодичността му без такса. 20 лева.

ТАРИФА на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон ...

https://www.bnpparibas-pf.bg/media/download-documents/2018/document_tarifa_legal_14.02.2018.pdf

1 февр. 2018 ... Револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта. 1. Стандартна кредитна карта MasterCard. 1.1. Такса за ...

Тарифа за лихви, такси и комисиони - DeltaStock

https://www.deltastock.com/bulgaria/docs/Tarifa_Deltastock.pdf

28 ян. 2020 ... Настоящата Тарифа регламентира обичайните такси и ... на Интернет сайта на "Делтасток" АД и е посочено като българско време, ...

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за ... - Allianz

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/bank/tariffs/Tariffa_15122019_v01FL.pdf

15 Дек 2019 ... Такса за закриване на сметка не се дължи в случай, че сметката е открита преди повече от 6 месеца, считано от деня на ... Проверка на банкноти ... банкиране Алианц E-Bank и мобилно банкиране Алианц M-.

ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско ...

https://www.mfa.bg/upload/723/TARIFA_3%281%29.pdf

20. (2) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство и за издаване на свидетелство за съдимост освен таксите по ал. 1 се събират и ...

Условия тарифа Миксер HD Премиум Бокс

https://vladivostok.zelenaya.net/downloads/documents/mixer-hd-prembox.pdf

В состав пакета «Премиум-бокс» входят телеканалы в стандартном и HD качестве, список которых размещен на сайте Оператора. Не разрешается.

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ...

http://www.brra.bg/tarifa.pdf

25 ноем. 2005 ... вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху ... сила от 14.02.2014 г.) (1) За извършена устна справка по ... на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на.

Тарифа за реклама в бТВ Валидна от 1 януари 2018 - bTV

https://bravo.btv.bg/docs/01%20Jan%20RateCard%20BG%201512.pdf

1 ян. 2018 ... 2 382. 18:00. Скъпи наследници. Скъпи наследници ... 138. Всички 18-49 Жени 25-54. Мъже 18-49. Ден. Час. Програма. Цена 30". Ртг.

Тарифа за физически лица в сила от 01.03.2012 г. - Allianz

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/bank/tariffs/Tarif_Ind_01032012.pdf

датата на закриване на влога. ONLINE спестовна сметка се открива и обслужва само през системата за интернет-банкиране Allianz. E-bank. Салдо.

Пощенските ни пратки са следните видове: Тарифа за основни ...

https://ee.econt.com/doc_templates/tariffs/post-bg-bg.pdf

Обратна разписка, наложен платеж, съхранение след 7- мия работен ден са неуниверсални пощенски услуги и също се облагат с ДДС. Такса гориво и ...

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване

https://www.minfin.bg/upload/42712/Proekt%20tarifa.pdf

на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се ... превозни средства, когато е по искане на собствениците или лицата, ... Категориите ППС, дължащи винетна такса за ползване на пътната ...

тарифа за таксите, които се събират от националната служба ...

http://www.stenli.net/nsrz/files/tarifa.pdf

1 ян. 2007 ... аспержи, салатно цвекло) ... а) резници, разсад на пратка: ... цена. 273,82 д) други растения, на пратка: предназначени за. - до 5000 ...

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица - 03.01.2020

https://www.ubb.bg/downloads/Document/282/bg/Tariff-Retail-03-01-2020.pdf

3 ян. 2020 ... Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта Debit Mastercard/ Visa Debit ... според действащата към момента тарифа на Банката.

Тарифа на „Юробанк България“АД за таксите ... - Пощенска Банка

https://www.postbank.bg/-/media/Postbank/Files/Piraeus_documents/Current-General-Terms-Piraeus/08_Tariff_for_fees_and_commissions_applicable_for_products_and_services_BG.pdf

12 ноем. 2019 ... Парични преводи чрез карта (към друг платежен инструмент, вкл. виртуални сметки). 0,50 лв. 3.1.2. Международни дебитни карти Debit ...

Тарифа за основни куриерски услуги за стандартни ... - Еконт

https://static-content.econt.com/static/Courier_services_tariff.pdf

Кюстендил. Ловеч. Казанлък Склад Батенберг. Карлово. Кърджали. Кюстендил Мориц Леви. Кюстендил Батенберг. Ловеч. Лясковец. Монтана. Несебър.

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които ...

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa_do16052018.pdf

Гаранции издадени от други банки пред Общинска банка АД . ... за Интернет банкиране, независимо от периодичността му. 15 лева. 20 лева. 25 лева.

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни ...

http://www.obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/Naredbi/Tarifa_bilki.pdf

великденче лечебно, великденче полско, върбинка лечебна, камшик лечебен, лепка, миши уши, пелин обикновен, подъбиче обикновенно, равнец бял, ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.