БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

вертицилно увяхване – заболяване при доматите. • продуктови ... Еквадор и Кения. Това е тотален инсектицид, контролиращ всички вредители по.

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Свързани документи

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/2013.pdf

вертицилно увяхване – заболяване при доматите. • продуктови ... Еквадор и Кения. Това е тотален инсектицид, контролиращ всички вредители по.

- 117 - Алтернативата биологично земеделие - традиция със ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/1.1/1.1-21.pdf

В световен мащаб годишно нараства с 10 до 15 процента. ... дител могат да се използват бордолезов разтвор или разтвори, получени по ... Площите засети със зърнено-житни култури са се увеличили около 2,4 пъти през 2011.

Биологично производство на КАРТОФИ - МИГ Самоков

http://www.mig-samokov.eu/wp-content/uploads/2019/02/3-%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80

отглеждат картофи предимно за семепроизводство, средноранно и късно ... Ранните кртофи се окопават и загърлят едновременно още веднъж , а ...

биологично животновъдство в българия - agriskills.eu

http://agriskills.eu/files/bg_bio_animal_breading_trainees.pdf

се употребата на всякакви алопатични успокоителни преди или по време на ... могат да се използват физиотерапевтични препарати, хомеопатични ...

Биологично ЖИВОТНОВЪДСТВО и ПЧЕЛАРСТВО - МИГ Самоков

http://www.mig-samokov.eu/wp-content/uploads/2019/02/5.-%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%8

Прилагат се с предимство фитотерапевтични, хомеопатични препарати, микроелементи, фуражни ... успокоителни препарати. Система на отглеждане.

Получаване и ензимна модификация на биологично активни ...

http://195.96.228.130/ioh/documents/68/Manol_Ognyanov_disertacia.pdf

структурни фрагменти в малки количества и в някои лечебни растения (блатен петолистник, корейски жен-шен, градински карамфил и др.) и зеленчуци ...

Биологично отглеждане на лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/biologichno-otglegdane-na-bilki.pdf

познава добре технологията за отглеждане и особено ... на умереният климат /лайка, здравец, мента, кориандър, хизоп, чубрица, резене/ - имат къс ...

Пинеална жлеза и мелатонин – биологично значение

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2015/01/NE4_2.pdf

Пинеална жлеза и секреция на мелатонин. Пинеалната жлеза (corpus pineale, epiphysis cere- bri) е малък нечифтен орган, разположен в центъра на.

ІІ. 4. Защитени територии и биологично ... - РИОСВ Плевен

http://riew-pleven.eu/doc/docladiOS/2013/2.4.ZT_Bio.pdf

... на публични места на препарирани екземпляри от защитен вид – дива котка. ... на видове по CITES (Мъхест плоскоопашат гекон, Плоскоопашат гекон.

Биологично производство на ПЛОДОВЕ – малини ... - МИГ Самоков

http://www.mig-samokov.eu/wp-content/uploads/2019/02/4-%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE

4.5 БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕПИХА . ... възможности на сорта, прилаганата технология и високата цена на плодовете. Дават.

Биологично активни вещества и здравословни ефекти на ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2015/06/ND3-4_3.pdf

ни или изсушени плодове на диворастящи растения ... пазара на различни екзотични плодове и зеленчуци, водещи ... Според тях шипките, виреещи ... химичния състав на плодове от видовете шипки (Rosa) в България. Н. тр. на.

Промишлени технологии за извличане на биологично активни ...

http://herbvaluebg.org/wp-content/uploads/2015/06/ekstrakciya.pdf

Екстракцията може да се дефинира като процес на третиране на растителни и животински тъкани, или микроорганизми със селективни разтворители.

Биологично производство на плодове - Bulgarian Journal of Crop ...

https://cropscience-bg.org/page/download.php?articleID=670

половината от площите, следвани от сливи, кай- ... логично отглеждане са с 18% по-ниски в срав- ... торове, тъй като биологичното отглеждане въз-.

Синтез и кинетични свойства на биологично активни ... - ХТМУ

https://mmu2.uctm.edu/science/files/0000000006.pdf

фактор Ха, тромбин и плазмин, в присъствие на скъсени аналози на ... Ензимният препарат бе изследван по отношение на белтъчното съдържание,.

биологично активни вещества в растенията с лечебно и отровно ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/64/64-16_A_Todorova_Ivanova_Lachkova-1.pdf

щества се съдържат, какво действие имат, каква е ползата и каква е опасността ... Отглежда се в. Мала Азия, Иран ... ран от циклама. Поради голямата ...

З А П О В Е Д - Държавен Фонд Земеделие

https://www.dfz.bg/assets/15386/02_Zapoved_stavki_2018_Coupled_Support_Shema_za_bivoli.pdf

12 Дек 2018 ... схемата за обвързано подпомагане за биволи за 2018 г. на 367,30 лева на животно за първите. 250 (включително) допустими за ...

програма - Институт по земеделие

https://mail.iz-kyustendil.org/obiavi/programa_Iliyana%20Ivanova.pdf

Изготвената програма за развитие и управление на Института е във връзка с обявен конкурс за Директор на Институт по земеделие –. Кюстендил ...

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

https://www.dfz.bg/assets/643/ELIGIBLE_INV_bg.pdf

SO1 – I1 Първоначално закупуване на чистопородни женски животни от млечни породи ... първоначалния брой на животните - говеда, овце и кози, но само веднъж за целия период на ... продукцията на ниво ферма; ... стопанства могат да закупуват елитни мъжки прасета от породите Пиетрен, Ландрас,.

ВЪВЕДЕНИЕ В БИОДИНАМИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

http://www.sustz.com/journal/VolumeV/Number6/Papers/MimiNaydenova1.pdf

интензивното земеделие е с възходяща тенденция, което води до ... Създаден е специален Стандарт за биодинамично земеделие, според който.

С П И С Ъ К - Институт по планинско животновъдство и земеделие

http://rimsa.eu/images/Reziumeta_vsichki.pdf

отглеждани в КОС - Смолян, и 54 от породата Холщайн-фризийско говедо, отглеждани в ИЖ -. Костинброд. Кръвните проби бяха взети от v.jugularis с ...

15.10.2018 ... - Държавен Фонд Земеделие

https://dfz.bg/assets/14943/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%

15 Окт 2018 ... 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: ... Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: София. BG411. 1618. BG ... район Лозенец, бул. Никола ...

биодинамично земеделие - СУ - Стара Загора

http://www.sustz.com/journal/VolumeV/Number6/Papers/MimiNaydenova2.pdf

прилагането и изследването на пълния набор препарати за биодинамично земеделие.Тя разполага с достатъчно големи ресурси, за да си позволи ...

Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от ...

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/manual_n_2000_last_2.pdf

тура 2000 е земя, управлявана от земеделски производители. През последните ... средиземноморски, бореален, степен, азиатски (ирано-уралоалтайски и източно- ... Какво означава ръководител на обект по Натура 2000?

Untitled - Държавен Фонд Земеделие

https://dfz.bg/assets/4511/16_kp000.pdf

e-mail: [email protected]; www.dfz.bg. /946. 063. Изх. No РИ- (в 1-6. С..12... 2012 година, . КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ. Днес 07.12.2012 г. в присъствието на: 1.

Хумустим - Институт по планинско животновъдство и земеделие

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_22-5_2019.pdf

при производството на лозов посадъчен материал от сорт ... Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, 7007 Русе, България. Effects of ...

програма за развитие на алтернативно земеделие в родопите

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=924

препарати за растителна защита. По преценка се предлага и амониева селитра за торене и подхранване. За получените количества семена, торове и ...

Биологицчно земеделие – проблеми и ... - Тракийски Университет

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042835.pdf

Food price volatility and hunger alleviation – can Cannes work? ... създаден на базата на птичи тор в гранулиран вид и прахообразно състояние и.

Национален план за развитие на биологичното земеделие в ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/08/nacionalen_plan_2007_2013.pdf

8 февр. 2018 ... се предлагат, са млечни (прясно, кисело мляко, сметана), билки, подправки, мед, сладка, ... българския пазар, поради икономическия статут на потребителите. ... Преработка на растителна и животинска продукция ... движещ навлизането на храните с етикети за запазена марка в България, ...

отвори документа - Държавен Фонд Земеделие

https://www.dfz.bg/assets/15591/Ukazania_OVOSHTNI.pdf

(Карбамид, който съгласно Програмата се използва за есенно третиране (пръскане) на овощните насаждения, ягоди и малини, като средство за ...

Българското земеделие: 10 години ОСП – резултати и бъдещи ...

https://www.ierigz.waw.pl/download/21354-prof._D._Nikolov.pdf

Българо-полска научна конференция на тема: ... Източник: Агростатистика, МЗХГ, 2007-2016. Page 5. Брой животни и производството на основни ... и без субсидии осезаемо нараства в стопанствата със свине и птици и тези с.

Организират – Община Кюстендил, Институт по земеделие ...

http://iz-kyustendil.org/90years/Cherry%20festival,%202019.pdf

Официално откриване на празника. * Представяне на перспективни сортове череши за страната и района от. Институт по земеделие, Кюстендил.

Кампания 2020 - Държавен Фонд Земеделие

https://www.dfz.bg/assets/17825/INFO_SEU.pdf

факс: 02/81-87-267, [email protected], www.dfz.bg. Основни моменти при въвеждане на данни по схеми и мерки за директни плащания по електронен път в ...

кампания 2016 - Държавен Фонд Земеделие

https://www.dfz.bg/assets/10122/Naruchnik_za_kandidatstvane_web.pdf

СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2016 ... СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ... Влизането в Схемата за дребни земеделски стопани беше възможно единствено през 2015 г.

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА ...

http://www.sopa.bg/request.php?4171

15 Дек 2015 ... бенефициент Земеделски производител по мярка 121 се преобразува в ... Попълненият КЛОП2, се прикачва в електронен вариант на FTP – сървъра. ... за следващо плащане чрез представяне на анкетна карта с ...

acta entomologica bulgaria - КАРНОБАТ | Институт по земеделие ...

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2015/03/31-%D0%B8-381.pdf

14 апр 1986 ... Subscription price: USD 100.00 for. Europe and ... Цена 100.00 щ. д. за страни от Европа и 120.00 ... те пестициди: акарзин (парафиново.

Биодинамично земеделие - Rudolf Steiner Online Archiv

http://anthroposophie.byu.edu/bulg/327.pdf

Събр.съч.327 Биодинамично земеделие // Copyright издателство Даскалов. 2. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е. СТР. 1.Предговор от Д-р Волфганг Шауман.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.