DC-DC converters - ТУ-Варна

Отношението на входното към изходното напрежение ... Ток през колектор без да има напрежение на базата? ... напрежения (например 12V и 3.3V)?.

DC-DC converters - ТУ-Варна - Свързани документи

DC-DC converters - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnaetm/images/for_students/AMPPU/proektirane.pdf

Отношението на входното към изходното напрежение ... Ток през колектор без да има напрежение на базата? ... напрежения (например 12V и 3.3V)?.

InnoSwitch3-Pro Family - AC-DC Converters - Power Integrations

https://ac-dc.power.com/sites/default/files/product-docs/innoswitch3-pro_family_datasheet.pdf

InnoSwitch3-Pro devices are ideal for AC/DC power supply applications where fine (10 mV, ... Maximum Drain Voltage – Verify that VDS of InnoSwitch3-Pro and.

MHp270 single and dual dc/dc converters - Crane Interpoint

http://www.interpoint.com/product_documents/MHP270_DC_DC_Converters.pdf

feedback circuit. Up to five single output MHP270 converters may be used in parallel to power a single load by simply connecting the share pins of all units.

Simulation of SiC MOSFET Power Converters - Digital Commons ...

https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2312&context=etd

The simulation started with 12 Vdc, as an input to the inverter, using IRFP260n. MOSFET first. • Then the output load was set to be 1k ohm as an initial point to ...

Културното наследство на Варна, 2018 - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2018/KNV_2018.pdf

28 септ. 2018 ... Занаятчийството и популярните банки във Варна през 1933 година. 9. Марина Персенг ... варненски художници, друга група посети детския пантомимен ... магазина на риболовните кооперации в. България при ...

Културното наследство на Варна '2017 - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2017/KNV_2017.pdf

26 Окт 2009 ... ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2017 ... e-mail: po[email protected] ... книжарница „Фог“ в Лайпциг. Купуват.

Технически Университет - Варна - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2016/TS/Izvestia_SU_Tech_nauki_2016.pdf

дисциплината техническо чертане и инженерна графика....3 ... Ръководство за упражнения със задания за ... http://www.sworld.com.ua/konfer39/296.pdf.

Варна – култура, традиции - Държавна опера - Варна

https://www.operavarna.com/images/za_operata/d-r-lubomir-kutin_za_opera_varna_kniga.pdf

сградата на Драматичен театър “Стоян Бъчваров”. Строена в периода 1912 – 1932 г., кокетната зала отдавна е отесняла за мащабите на оперни ...

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ I СТЕПЕН - ВАРНА гр. Варна, 9000, ул ...

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/varna.pdf

Началник на Военно окръжие I степен - Варна. Капитан I ... Приемно време за граждани: втори и ... Работно време на окръжието: понеделник – петък.

Офиси на ЦКБ АД-клон Варна - Община Варна

http://www.varna.bg/docs/adresi_ofisi_vreme_ccb.pdf

РАБОТНО ВРЕМЕ на офисите на ЦКБ АД - клон Варна. № п/р. ИРМ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Работно време обедна от понеделник до петък събота.

технически университет – варна правилник за ... - ТУ-Варна

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/uchebna_deinost/Pravilnik_prava_zaduljenia_stud_2018.pdf

удостоверяващи обстоятелства и факти, свързани с тяхното студентско състояние, които се издават на български език. 20. Да възстановяват ...

технически университет – варна вариационен ... - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/DC/ONS/2018/Doneva/avtoreferat_Miroslava_Doneva.pdf

енергията, изразени под формата на двата закона на Кирхоф за ЕВ. ... формално първия закон на Кирхоф за възел (1) и токовете във веригата се.

община варна - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/10/resh_35_02031011.07.2002.pdf

на ОбС, Общински съвет – Варна освобождава Живко АСЕНОВ Гюров като заместник председател ... Нанев Варчев. /резултати от ... дейност работят извън определеното от Община Варна работно време органите на Община ...

технически университет - варна - ЕКО Варна

https://ecovarna.org/archives/EKO_VARNA_2015.pdf

Автомобилните производители и производителите на амортисьори ... да става безстепенно или степенно с няколко дискретни стойности на големината на ... коефициент, определящ коефициента на сцепление при блокирани гуми, ... Грапавините, оказват влияние върху работата в зоната на контакта.

варна 20 - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/Kultuta-13/pages_09_20.pdf

и Детско театрално студио към Драматичния театър „Стоян Бъчваров”от 1976 до 1990. Моята аргументация за приноса на братя Райкови в детската ...

технически университет - варна - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnaknt/images/tutorials/cir/digitalschemas.pdf

Приети означения: ↓-отрицателен фронт на пусковия импулс. ↑- положителен ... работното пространство за чертане на схемата. При оставянето му ...

варна 2012 - Община Варна

https://agup.varna.bg/attachments/article/93/1_Strategiq_EUR_VARNA2012-2020_1.pdf

... енергия от възобновяемите енергийни източници на територията на Община Варна ... Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Варна ... Цар Освободител" - от „Метро" до Лети- ... диплянки, брошури. • Статии ...

НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ във Варна - ТУ-Варна

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/izdatelska_deinost/god/godishnik_2013/Godishnik_TU_2013_tom_IV.pdf

9. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В КОРАБНИ. СИСТЕМИ ЗА ... Key words: accessibility evaluation, disability, limited functionality, web design. Ключови думи: ... оценяването и да се отговори на нуждите на.

Технически университет – Варна - КНТ | ТУ-Варна

http://cs.tu-varna.bg/uploads/30yearsIT.pdf

ТУ-Варна, специалности. “Изчислителна техника” и. “Електро-енергетика и електрообзавеждане в промишлеността”,. ИУ-Варна, специалност.

НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ във Варна том I ... - ТУ-Варна

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/izdatelska_deinost/god/godishnik_2011/Godishnik_TU_2011_tom_I.pdf

ALTERNATING VOLTAGE REGULATOR. Емил Барудов, Емил Панов, Стефан Барудов. Резюме: В мрежи с ограничена мощност напрежението на ...

технически университет – варна - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/DC/ONS/2015/Dimitrov/AVTOREFERAT.pdf

1. Работен процес: 1.1 Влияние на конструктивни параметри: Преустройството на бензинов двигател за работа с газово гориво е сравнително лесно,.

Варна

http://www.vtmis.bg:8080/uktiomrt/docs/razp678.pdf

обществен транспорт с регионално значение "ПЧМВ – Варна” – за товаро-разтоварни дейности с нефтоналивни товари от/на танкери и сухопътни ...

Том I - ТУ-Варна

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/izdatelska_deinost/god/godishnik_2015/Godishnik_TU_2015_tom_I.pdf

УПРАВЛЕНИЕ НА СТЪПКОВ ДВИГАТЕЛ ЗА УТИЛИЗАЦИОНЕН КОТЕЛ. НА КОРАБА ... ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИ ТРЪСТЕРИ. DIGITAL CONTROL OF ... променливи или просто инструменти. Оценките (32) се ...

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т - МУ-Варна

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2013/Avtoreferat-Vasil.Bozhkov.pdf

Конкремент в дуктус холедохус. Това е съвременен широко приложим метод на образна диагностика, изместил почти напълно конвенционалното ...

Том II - ТУ-Варна

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/izdatelska_deinost/god/godishnik_2014/Godishnik_TU_2014_tom_II.pdf

информация на автомобили Autodata, Tolerance. Data, Vivid ... силно върху българския трудов пазар .По ... http://naldc.nal.usda.gov/download/44454/PDF.

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В А Р Н А ... - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/DC/ONS/2014/Yankov/Avtoreferat.pdf

RТ. Фиг. 2.2 Трифазна схема за симулация на неуправляемия токоизправител с подобрени характеристики за ветрогенератор. В аналоговата схема ...

резюмета - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/stories/RosenVasilew/Pezumeta.pdf

17 ноем. 2015 ... мощност, с основно предназначение – извършването на прецизен ... автоматичен регулатор на компенсиращи мощности тип РАРМЕ и е предложена ... представеното схемно решение на симисторен вариант на ...

тец варна - КЕВР

http://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2018/el/tec-varna-ead.pdf

19 мар 2018 ... Езерово, община Белослав, област Варна, площадка на „ТЕЦ ... мощност за периода от 01 юли 2018 година до 30 юни 2019 година ... През по-голямата част от времето от влизането в експлоатация на “ТЕЦ.

Untitled - ЕКО Варна

https://ecovarna.org/archives/EKO_VARNA_2019.pdf

тепло, которое обычно просто безвозвратно теряется. При этом ... Pneumatic engines motor tests related to the study of their work processes were ... также системы электронного управления этими агрегатами. ... 1 - стъпков електродвигател; 2 - зъбен сектор; 3 - регулираща кобилица; 4 - разпределителен вал;.

П Р О Т О К О Л № 46/04 - Община Варна

http://agup.varna.bg/attachments/article/491/prot_17.pdf

по чл.56 от ЗУТ в УПИ VІІІ-„Фестивален комплекс и паркинг” (ПИ№ 10135.1508.226), кв. 716, по плана на 3-ти м.р., на гр. Варна. 2.Заявление вх.

За участие - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/CRAS/DOCENT/AleksandrinaBankova/Rezumeta.pdf

проектиране на геометрично тяло в програмна среда. Анализиран и представен е процеса за построяване на ортогоналните проекции на детайл с ...

Untitled - ТУ-Варна

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/izdatelska_deinost/god/godishnik_2010/Godishnik_TU_2010_tom_I.pdf

Под общата редакция на доц. д-р инж. Овид Фархи ... Атанасов, Стаменка Атанасова, Радко Радев, Владимир Димов, Захари Попов, Георги ... Таня Янкова, Мария Иванова, Елена Мъхова, Силвия Радева, Надежда Дойчева,.

автореферат - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/DC/ONS/2018/Ivanova/Avtoreferat.pdf

Варна, 2018 г. ... кораба и влиянието му върху режимите на работа на корабната ... TRTHT на круизен кораб 1А1 и е отчетен ефекта от приложените.

Рецензия - МУ-Варна

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/d-r%20qvor%20petkov%20enchev/Recenzia-Marinov-Enchev.PDF

8 ян. 2016 ... За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат - Доц. Д-р Явор. Петков Енчев, д.м.н., Началник Клиника по ...

3ArroBEA - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnaknt/images/docs/stud_praktiki/zapoved_praktika_3kurs_sit.pdf

61562120 | ХРИСТИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ОЙСОЛОВ "Си Ес Си България" ЕООД София. 16. 61562121 ... "Ардес информационни технологии". 61562175 ...

тук - РИОСВ Варна

http://www.riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/OVOS-EO/VA-9-2018.pdf

материално-техническа база (МТБ) на „Трансстрой Варна“ АД в с. Езерово, община. Белослав, област Варна. Пристанището се обособява върху ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.