ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. за приемане на ...

23 юни 2017 ... преценка на необходимостта от трудоустрояване. ... Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и радикулопатии) в.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. за приемане на ... - Свързани документи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. за приемане на ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/06/28/postanovlenie-120-ot-23-06-2017-za-naredba-medecinska-ekspertiza.pdf

23 юни 2017 ... преценка на необходимостта от трудоустрояване. ... Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и радикулопатии) в.

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № РД-10-16/ 17.01.2017 г.

http://www.cem.bg/downloadFile.php?file=1489487365_np_rd-10-16_17.01.2017_btv_89_1.pdf

сладолед “Cornetto” – “Algida”; лекарствен продукт “Магнум анти спазми”; кафе “Nova. Brasilia”; сладолед “Old Time”от “Изида”; котешка храна “Gourmet ...

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ...

http://www.uni-vt.bg/res/9486/Pravilnik_Magistri_2019-2020.pdf

24 юни 2019 ... ние и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. ... 1. по държавна поръчка и заплащане на семестриални такси, чийто ...

18. приемане и обработване на декларация за закриване на ...

http://sandanskibg.com/wp-content/uploads/2016/05/18.-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0

Декларация за закриване на партида на моторно превозно средство;. ➢ Договор за покупко-продажба на МПС, Прекратена регистрация от КАТ;.

НАРЕДБА № 3 ОТ 26.03.2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ...

https://www.mon.bg/upload/4226/nrdb_3_04_pr_uch_izkustva.pdf

26 мар 2004 ... 3. за приемни и приравнителни изпити от II до VII клас - да са ... обявява в съответните училища след края на учебната година, но не ... Чл. 7. Приемните и приравнителните изпити се провеждат от 25 юни до 10 ... Чл. 16. (1) Кандидатите със специалности по музикални инструменти и пеене.

НАРЕДБА № 2 ОТ 18.04. 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ...

https://www.mon.bg/upload/4234/nrdb_2_03_priem_izkustva.pdf

18 апр 2003 ... клас) на общообразователното училище с успех не по-нисък от ... (7) В 3-дневен срок след приключване на изпитите директорът на училището утвърждава ... (2) Кандидатите изпълняват материала за музикални ...

Правилник за приемане на студенти в ТУ - София

http://tu-sliven.com/ksk2008/Pages_Pravilnik.pdf

19 апр 2008 ... Технически университет – София. ПРАВИЛНИК ... лостни изпити (матура) по математика или физика и/или кон- курсен изпит с ...

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ Б Ю С Т А НА ИСТОРИКА МАРИН ...

http://www.math.bas.bg/digi/drinov/104K_1_8razheteno.pdf

комисията, общественик и журналист; Професор Симеон Велков, художник;. Лука Перфанов, литератор, б. гимн. учител; Никола Дончев, б. учител и ...

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ...

http://mc.government.bg/images/NAREDBA_2_ot_12082016g.pdf

12 авг. 2016 ... изкуствата и неограничен брой видове специализирана ... групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя ... Чл. 7. (1) Ученици от училище по изкуствата могат да бъдат премествани в друго.

Приемане на Нобеловата награда за мир ... - Consilium.europa.eu

https://www.consilium.europa.eu/media/26187/134503.pdf

10 Дек 2012 ... Ако трябва да го обясня на Алфред Нобел, бих казал: не просто един мирен конгрес, а постоянна мирна конференция! Признавам, че ...

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=19193

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Атопичен дерматит ... (амилоидоза, симптоматична желязодефицитна анемия, спиноцелуларен карцином),.

1 примерен тест по математика за приемане на ученици ... - mon

https://www.mon.bg/upload/2960/test_and_answers_math.pdf

Два триъгълника са винаги еднакви, когато имат равни: А) по два ... триъгълници е равен на: А) 2. Б) 6 ... А) равностранен Б) остроъгълен В) правоъгълен.

Приемане на документи за продажба на общинско жилище ...

http://www.sevlievo.bg/uploads/docs/10887_bg_7.%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%20%D1%87%D0%BB.58-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%20%D0%BF%D0%B0%D1%80

Декларация по образец;. 2. Копие на нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС, копие на свидетелство за регистрация при бракуване и ...

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/169726/1195006/version/1/file/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90 %D0%94%D0%98 %D0%B7%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D1

образователно-квалификационните степени "специалист", "бакалавър" и "магистър" след ... 6 от Закона за висшето образование (ЗВО) се извършва ... за обучение студенти, а държавните висши училища - и по професионални.

НАРЕДБА 2-1994- за държавните изисквания за приемане на ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/169736/1195046/version/1/file/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 2-94-%D0%94%D0%98 %D0%B7%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B

сродна специалност за места по държавната поръчка, определени с договори между ... 24 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 3 от.

правилник за приемане на студенти в образователно - УНСС

https://www.unwe.bg/Uploads/Main/Documents/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0

See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/605/pravilnik-za-priem.html? ... (2) При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна ... Технически университет - филиал Пловдив, тел.

РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за младежта за 2009 ... - mon

https://www.mon.bg/upload/6609/doklad_mladezh_2009_2010.pdf

Професионална и социална реализация на младите хора в малките ... Демографската ситуация в България през 2010 г. се характеризира със запазване ... Насловът на проекта е: „Запознай се с наркотиците, за да не ... оборудвани с компютърна техника, а в някои затвори и с аудио-визуална такава.

методика за приемане, обработка, одобрение за ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=8AA860E9C7583371E05400144FFB42AE

Не се допуска ЗОЛ с ХОББ (МКБ код - J44.8) да получават в комбинация следната лекарствена терапия: - от Таблица 1 – Група „ISC LABA“ и Таблица 2 ...

Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване ... - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Vatreshni_pravila/vp_eldokumenti.pdf

Настоящите вътрешни правила са разработени на основание Закона за електронния документ и електронния подпис и във връзка с изпълнение на ...

примерен тест по български език и литература за приемане на ...

https://www.mon.bg/upload/5427/07_05_02_test_bel.pdf

2 май 2007 ... В) синтактичен паралелизъм. Г) образен паралелизъм. 42. С помощта на кой композиционен похват във втора част на разказа “Една ...

Приемане на Наредба за реда и условията за ... - Община Ситово

http://sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/01/20160614-08-09-63-dokl.-zapiska-s-motivi-i-proekto-naredba-za-otgl.-na-zhivotni.pdf

Наредба № 10/01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за ... регистрацията на пчелина в кметството или кметското наместничество;.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/6600201709210003?type=pdf

14 сен 2017 ... Компьютер DNS Office Core i3-3240 г. ... Стол зубного техника СЗГ 4,2 Мастер Аверон в комплекте г. ... Картотека с ящиками AIKO г.

постановление - Mos.ru

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/244-PP.pdf

2 май 2017 ... ... города Москвы). 15. Люблинско-Дмитровская линия метрополитена ... 369 Строительство. 01 5 00 54050 ... 3 660,0877. 5 729,6110.

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № РД-10-92/ 14.07 ... - СЕМ

https://www.cem.bg/downloadFile.php?file=1439812914_np_92_2015_btv_89_1.pdf

14 юли 2015 ... Облекчете тежестта в главата си – Олинт Хидра! А сега опитайте новия Oли-Нал! Естествено облекчение при запушен нос; THE ...

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № РД-10-13/26.03 ... - СЕМ

http://cem.bg/download.php?id=4380

26 мар 2013 ... казва следното: „Горе-долу така е изглеждала сградата на винарска изба. „Мидалидаре” допреди няколко години.” Картина: Общ план ...

Постановление № 122 от 29 юни 2018 г. за изменение и ...

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A0%D0%91-2018.pdf

и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академични длъжности при спазване на ЗРАСРБ и на този правилник. (3) Допълнителните ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ...

http://www.8gp.by/doc/p55.pdf

5 июн 2012 ... Эвкалипта настойка. Эвкалипт-М. Элекасол. Эфизол. R03A Адренергические средства для ингаляционного применения. Сальбутамол.

Постановление Министерства экономики ... - LEX.UZ

https://www.lex.uz/Pages/GetPDFFile2.ashx?Id=3267928

17 июл 2017 ... Мелбек (MELOX) ампула 1,5, таблетки; Мелоксам, таблетки. 7,5 мг, 15 мг («in ... Этоксилат спирта/Alkohol Ethoxylate. 3402 13 000 0.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г. за изменение и ...

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/08/03/postanovlenie-152-26-07-2018-naredba-medekspertiza.pdf

26 юли 2018 ... Забележка. Уврежданията на междупрешленните дискове без ... Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и ...

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № РД-10-111/06.10.2015 г.

https://www.cem.bg/downloadFile.php?file=1449668906_np_111_06.10.2015.pdf

хладилник-фризер “Liebherr”, Dormeo – матраци “Сиена гел” – в магазини Kaufland и Top. Shop; Blizzoо – гаранция и обещание за качество; кренвирши ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ...

http://pkgo.ru/upload/medialibrary/722/72254af7d1911f81886bce09d0efde08.pdf

21 авг 2018 ... Магазин "Крымские вина" г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 2. Page 3. 1.6.

Постановление № 366 от 19 декември 2019 г. за одобряване на ...

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/01/13/postanovlenie-366-19-12-2019.pdf

19 Дек 2019 ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на.

постановление правительства № 834 и 2021 годов ...

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/3600201909040004?type=pdf

3 сен 2019 ... лимки. Вор онежс ко й об .ласти всего в пзм числе по ста тьям расх од ов. : Госу д ар ственн ые капитальные вложен ия. , все го и з них.

2.5. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 ...

http://ghs.eco-expertise.org/wp-content/uploads/2013/10/2.5.pdf

27 фев 2014 ... Моспилан, РП. (200 г/кг). «Ниппон Сода ... Доза на 1 м2 поверхности дерева. - (-). (-) ... Инъекция под кору. Доза 1 м2 поверхности коры.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ...

http://www.tood-tula.ru/sites/default/files/kcfinder/files/oms/770-20.12.2013.pdf

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя председателя правительства Тульской области ... Бетагистин (бетасерк, вестибо,.

постановление - Комплекс градостроительной политики и ...

https://stroi.mos.ru/uploads/media/file/0002/02/6c1ea137ecc979c0d9ef704bc743112b68e036c1.pdf

15 окт 2019 ... 743. Реконструкция Череповецкой ул. от Лианозовского проезда до ... 967. 968. 969. 970. 971. Зеленоградский административный округ города ... мест на территории ГБОУ школа № 887, район Кунцево, ул.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.