Инструкция за декларации и документи по ЗДДС - НАП

5 от ППЗДДС и преглед на подадените данни 43. 11. Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС задължени лица за определен ...

Инструкция за декларации и документи по ЗДДС - НАП - Свързани документи

Инструкция за декларации и документи по ЗДДС - НАП

https://inetdec.nra.bg/docs/InetVat_Client.pdf

5 от ППЗДДС и преглед на подадените данни 43. 11. Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС задължени лица за определен ...

Инструкция за декларации - НАП

https://inetdec.nra.bg/docs/InetDec_Client.pdf

ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ С ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД. (ПИК) . ... ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1 И 6 . ... титуляр на КЕП или лице, което се оторизира с ПИК, Задължено лице – лицето от.

Практическа инструкция за оформяне на документи в ...

https://www.riotargovishte.com/files/Instruktsia.pdf

втория екземпляр и се разполагат в долния ляв край на документа, след ... си, т.е. добавеното пояснение се пише разделно: заместник областен управител, ... Като алтернатива може за разделителен знак да се използва и запетая. ... Моля за Вашето съдействие препоръките да станат достояние на ...

Инструкция за обработване и съхраняване на документи и ...

http://krasnoselo.net/files/img2B2.pdf

специални категории данни, посочени в чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на ... 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната ... Видеонаблюдение, които съдържат следния примерен текст, съобразен с ... на CO на основание на чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

Промени в ЗДДС в сила от 2020 г. - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-Tax-News-2019-12-VATA.pdf

6 Дек 2019 ... важните промени в Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ... по ДДС, когато прехвърлят стоки от друга държава членка до склад в.

Подаване на Декларации обр.1 и обр.6 при промяна ... - ЕмСофт

https://www.msoft.bg/infodocs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%941%20%D0%B8%20%D0

да получим компетентно мнение от Вас по следният въпрос, свързан с коректното попълване на Декларации обр.1 и обр. 6. : 1. В становище на НАП ...

Форма налоговой декларации за 2017 год

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/ndfl/forms/3ndfl2017.pdf

листах. Дата представления декларации . . Зарегистрирована за № ... квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях,.

Форма налоговой декларации за 2016 год

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/ndfl/3ndfl2016.pdf

Стр. 0 0 1. Форма по КНД 1151020. Налоговая декларация по налогу на доходы ... промышленных образцов (авторские вознаграждения) в пределах ...

Декларации на ръководството на фирма ДАФИ ЕООД

http://www.gardenia-antana.com/files/declarations.pdf

поставяне на качеството в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове;. Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни ...

Драконовски глоби и санкции за неподаване на декларации за ...

http://www.edksoft.com/docs/DSZO_globi.pdf

Редът за внасяне и разпределяне на внесените в НАП суми от задължителни ... срещу прекия извършител и/или/ срещу ръководителя, който е наредил ...

Единой форме декларации о соответствии требованиям ...

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01411975/clcd_22112016_154

15 ноя 2016 ... «15» ноября 2016 г. ... 1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической ... соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам ... г) в поле 4 – типографский номер бланка сертификата,.

Единой форме декларации о соответствии требованиям ... - ЕАЭС

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01411975/clcd_22112016_154

15 ноя 2016 ... «15» ноября 2016 г. ... 1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической ... соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам ... г) в поле 4 – типографский номер бланка сертификата,.

Сводка отзывов О порядке регистрации действия декларации.pdf

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/actual_impact/Documents/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%8

6. Иное. 1 пропущено. 5. В какой сфере деятельности Вы или Ваша организация осуществляете ... 22 статьи VII ТР ЕАЭС 037/2016 для схем ... сертификации запрашивает копию таможенной декларации на образцы продукции ...

Пример заполнения налоговой декларации по налогу на доходы ...

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/ndfl/vich_edu.pdf

Налоговый период 2016. Имя. ИВАН ... Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика 1 ... Сведения о представлении декларации.

Лични документи

http://preview.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/1-Personal_Documents.pdf

Документ удостоверяващ гражданско състояние – при брак, развод и други, както и ... След смяна на постоянния адрес- в срок от 30 дни следва да подадем ... трите документа – лична карта, паспорт и шофьорска книжка. В този.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

https://www.cpdp.bg/download.php?part=element&aid=4246

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;. 6. ... оглед на сградата и прилежащите й територии - Образец №. 16 ...

Инструкции за подаване на документи - RT Tax

https://rttax.com/data/upl_ill/RT_Tax_AUT_BG.pdf

Кемпински, София. Може да подадете документите във всеки офис на Еконт. Експрес или да заявите куриер на 0 7001 7300. За повече информация ...

образци на документи - КЗЛД

https://www.cpdp.bg/download.php?part=element&aid=4373

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4; ... по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;. 6. Декларация за съгласие ... 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП - Образец № 16;. 17. Декларация по чл. 66, ал.

Договор документи - пудоос

http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2016/02/dogowor-dokuemnti.pdf

и при промяна на минималната работна заплата за страната. 2. Ще изпълним ... |Бистро "При Снежето" Кларк ЕООД бистро ... |София. Магазин Хc ET Краси-Красимира Божилова ... |Гостилница Малкия шеф Ла Вита 97 ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

https://www.danina-g.com/documents/04-Prilojenie-2006-23-01-2006.pdf

непатентно наименование от лекарствения списък на НЗОК, формата и количеството на лекарствения продукт ... Област София: 01 София. 23.

Д Е К Л А Р А Ц И Я - ODIT.info DocStore :: Документи

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=437

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за ... върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г. Декларация обр.

приложение 2 образци на документи за ... - BG-Mamma

https://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw%2Fc2E9dCZhbXA7cmN0PWomYW1wO3E9JmFtcDtlc3JjPXMmYW1wO3NvdXJjZT13ZWImYW1wO2NkPTEmYW1wO2NhZD1yamEmYW1wO3VhY3Q9OCZhbXA7dmVkPTBhaFVLRXdpRHJmZmh0ZHZiQWhWUGJ

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 2. ... През учебната 2018/2019 година предстои да завърша VII клас в училище.

Документи за записване на новоприетите студенти

http://www.mu-varna.bg/BG/Admission/Documents/priem%202017/dokumenti%20i%20mesta%20za%20zapisvane%202017.pdf

Комплект документи за записване от книжарниците на МУ-Варна: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване,.

административно обслужване и документи за самоличност

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider62/default-document-library/c97d9971-11_2010aotemaformatpdf.pdf

ство за правоуправление на МПС и получаване на информация за издаването ... ално заверено изрично пълномощно (чл.16 ал.6 ЗБЛД). Когато заяв-.

ОСМАНСКИ ДОКУМЕНТИ ОТ „ПИСКОПОС КАЛЕМИ” ЗА ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2103&type=.pdf

14 Златна монета, жълтица. 15 BOA, D. PSK № 1/55, ... Ихчиев 1908: Ихчиев, Д. Турски документи за Софийската епархия. – Сп. Преглед, г. І, кн. 6 и 7 ...

Документи за Договора - Община Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/675_bg_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf

8 юли 2016 ... ОББ АД - Света София 5. ОБЕДИНЕНА ... бъде представяно от ПОЛЗВАТЕЛЯ на ГАРАНТА на адрес: гр. София ... Раздел Клонове. Клон.

Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в ...

http://www.archives.government.bg/guides/12_P_BKP2.pdf

Настоящият Пътеводител представлява справочно издание за мемо- арните документи за ... „Пътеводител по ... Роден в Охрид. Член на БКП от 1941 г.

ОСНОВНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ...

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D0%B6%D0%B8%D0%BA/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D

При кредити за покупка на имоти, когато предлаганото обезпечение е най-малко със степен на завършеност. „Груб строеж“ и при кредити за ...

Необходими документи при предявяване на вземане за ...

https://olympicins.bg/newclaim.pdf

Свидетелство за управление на МПС и контролен талон;. 6. Фактури в ... Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от.

Необходими документи при регистрация и промяна в ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/62a323c3-dokumenti_za_reg_mps2pdf.pdf

4. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;. 5. Свидетелство за регистрация на МПС;. 6. Новите свидетелства ...

приложение 2 образци на документи за организиране на ...

https://www.mon.bg/upload/14477/pr_zap-pril-2_7klas-230218.pdf

1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното ... Заявление за участие във втори етап на класиране след положени ... ....…..ч. ……..м . върна се ......…ч. ..……м. .......ч. ........м. подпис на ученика ... не се разрешават никакви корекции, а когато при попълването му е допусната ...

инструкции за подписване на документи в портал и ... - НАП

https://inetdec.nra.bg/static/isfw/doc/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Explorer/Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. o Java, версия 7 или по-висока. * Препоръчва се обновяване на браузърите и Java до последните версии ...

WEB 2.0 СРЕДСТВА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ ...

http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1810/1/adis-may-2012-146p-153p.pdf

Ключови думи: съвместна работа с документи, офис пакети, облачна ... прилагат се разнообразни образователни технологии, разработват се среди за електронно обучение, за да се отговори на новите потребности на.

Допълнителни документи от Възложителя - Овергаз

https://www.overgas.bg/wp-content/uploads/2019/11/Pril%201-part1_Doklad-PredPrPr_dev.pdf

Близостта до метростанция Витоша от 21 лъч на метрополитена осигурява бърза подземна транспортна връзка към всички части на града. Този.

Закона за българските лични документи

https://www.mfa.bg/upload/548/Zakon_za_balgarskite_lichni_dokumenti-1.pdf

11 авг. 1998 ... Отказът за издаване на български лични документи, ... изписват на български език и с английска транслитерация по правила, ... представените удостоверителни документи, освен в случаите, когато тяхната дължина ... 1. наложена мярка за неотклонение "задържане под стража"; ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.