ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - район "Искър"

като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на ... Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл - 8 см XPS -ВКП, Дюбели, 1 ... ставка и изпълнение на система за цокълна (мозаечна) мазилка по ...

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - район "Искър" - Свързани документи

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1

като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на ... Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл - 8 см XPS -ВКП, Дюбели, 1 ... ставка и изпълнение на система за цокълна (мозаечна) мазилка по ...

Ценово предложение - Район "Оборище"

https://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Доставка и монтаж на рифелова ламарина за предверия пред асансьор от 1-ви ... Доставка и полаганене на гофрирана PVC тр Ф 16. |мм (за ключовете).

Технически доклад от извършено обследване ... - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%

(щурцовете) се поставят 4216 под формата на пояс. В краищата на ... За конкретната сграда по отношение на наличието на греди, изключение прави ... системата „Едроплощен кофраж“, по правило се използват заварени мрежи,.

Защита при земетресения - Район "Нови Искър"

http://www.novi-iskar.bg/uploads/images/2014/08-1/21/02/zamatresenie.pdf

Територията на Р. България спада към опасните земетръсни зони на земята. ... методите на прогнозното сеизмично райониране / началото на 80 – те ...

Scanned Document - Район "Нови Искър"

http://www.novi-iskar.bg/uploads/m16/12/red-49.pdf

Подгумер. 3.Искане вх.№РНИ16-1947013.12.2016 г. от Петър Михайлов Милчев за съгласуване на екзекутивна документация на жилищна сграда, ...

обяснителна записка - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20-%20%D0%BE%D0%B4

Фундирането на блокове 1 и 2 е на единични фундаменти под колони и ивични фундаменти под ограждащи, стоманобетонни стени. Всички външни ...

Sistema_Obuchenie 13ДГ - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/Sistema_Obuchenie%2013%D0%94%D0%93.pdf

ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ НА ... работа с различни видове сигнално-охранителни и известителни системи, придобиване на.

lilu6-11ff, ofr, c, tL - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%

допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемателната комисия. (6) Да уведомява ... дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети. ... Стъклопакет 24 мм, състоящ се от.

ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН ПО ... - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/36_%D0%9A_02.pdf

29 септ. 2017 ... вероятна якост на 28 дни. МРа до К 2.83. Секция Е. 14780. Корекционен коефициент за възраст. 14780. 48.6. Секция Е. Възраст дни.

Конструкции част 1 бл.57 - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

Nan = 500Nm = 0.5kNm — хоризонтално натоварване в/у ръкохваткатан ... ці = 0.8 – коефициент за натоварване от сняг по плосък покрив;.

изтегли - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/%D0%9E%D0%91%D0%A9%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D.pdf

изток – от „Цариградско шосе” по околовръстен път като се изключва кв. ... В „Практикер” се предлагат стоки и услуги за обзавеждане и ремонт на дома.

обявление - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20.pdf

20 май 2015 ... Пощенски код. Държава. София ... Дружба 1 до бл. 40 код NUTS: ... "б" от ЗОП - (посочване на единен идентификационен код по чл. 23.

Бл.167 КОНСТРУКЦИИ - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20167%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_opt.pdf

туре. Важн 21 2016 година инж. МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА АБАДЖИЕВА. (БР.1.3(0B. 1 ТЕЛО-КВА. /1/КАЦИОННА СТЕПЕН. МАГИСТЪР. PODACHOMELIHL KB.

Приложение №2 - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%962%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF.%20%D0%BD%D0

Люлин, бл.302, вх. ... Гипсово шпакловка - ANGRO | Произведен ... време на изпълнение на дейностите, осъществяван от страна на Екипа от проектанти, ... Проектантите по части изготвят Инвестиционен проект на фаза работен ...

Схема - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/CCM.pdf

до метростанция 21 – 10/12 мин. Линия ... 2, ул. Продан Таракчиев, бул. ... Копенхаген, наляво по ул. Обиколна и по маршрута до обръщалото в ж.к.

Техническо предложение част 1 - Район "Оборище"

http://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-1.pdf

UNIVER DOOR E12 90 STD Ролпласт Декларация за врата. ЕООД ... Осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя;. - Пристигане на ...

Инвестиционно предложение за ... - Район "Връбница"

http://www.vrabnitsa.bg/uploads/magi.k/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%A7%20%D0%9E%D0%9E%D0%94.pdf

5 февр. 2019 ... ... 08.02.2018 12:10:30. КОД PGJ3729FD ... ЕИК131209771. Пълен пощенски адрес: гр. ... 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на ... Обеля-1 с диаметър 2Ф530х6 Отклонението за сградата.

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" СО ОБЕКТ: ЦДГ 100, ул. "Велико Търново ...

http://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf

Ревизия на столица било; май; улами, подмяна на компрометирани елементи - 14/14см. m 3. 2,50. 5. Демонтаж, доставка и монтаж на челна дъска 18см.

инвестиционно предложение на "Кооперация Зора - Кнежа"

https://kneja.acstre.com/inc/service/service-download-file.php?fid=1971

Уведомяваме Ви, че „КООПЕРАЦИЯ ЗОРА-КНЕЖА“, гр. Кнежа, Община Кнежа,. Област Плевен, ул.“Марин Боев“ №73, с председател Любен Нейчев ...

кмет на район "надежда": инж. димитър димов - Столична община

https://www.sofia.bg/documents/20182/5768846/prilojenie.13.2.Nadejda.pdf/f7aeb6ca-522c-41d2-ae58-1ca2dc8a5414

224613048 54 СОУ "Свети Иван Рилски", гр. София, ж.к. "Лев Толстой", ул. "Йордан Хаджиконстантинов Джинот" № 38. 49. 224613049 54 СОУ "Свети ...

Анекс към Договор по обособена позиция №5 ... - Район "Изгрев"

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/aneks.kam.dogovor.po.obosobena.poziciq5.pdf

12 септ. 2017 ... АНЕКС към договор ... Общата стойност на договора е 5 400 /пет хиляди и ... Приложение: Ценово предложение образец № 6А.

Инвестиционно намерение от Порше ... - Район "Връбница"

http://www.vrabnitsa.bg/uploads/magi.k/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5.pdf

28 септ. 2017 ... Веберсбергер — зам, на публичен нотариус Ернст Зонлайтнер, Залцбург, ... дело No 1214 на Росица Рашева- нотариус с рег. № 203 на ...

Документация, публ. на 17.10.2016 г. - Район "Средец"

http://sredec-sofia.org/uploads/docs/ZOP/Energiina_efekt/Dokumenti_porachka.pdf

отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени ... Описание на мярката и прогнозна цена ... пластмасови и каучукови мушами;.

за актуализация на административен адрес - Район "Приморски"

https://www.primorski.bg/blanki-en/UT/UTR34.pdf

(за актуализация на административен адрес). 1. ... (попълва се при съгласие на заявителя по смисъла на чл.4 от ЗЗЛД). Адрес: ... 9010 Варна, бул.

за управление на човешките ресурси в Район "Връбница"

http://www.vrabnitsa.bg/uploads/pdf/koncepcia_uchr.pdf

ресурси и управление ефективността на труда. 4. Потребност ... УЧР се основава на осъзнаването на необходимостта от стратегическо съответствие.

Защита от промишлени аварии - Район "Оборище"

http://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2015/12/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf

пожароопасен. Лесно се възпламенява от искри и пламък. Гори с виолетов цвят. Разлятата течност отделя възпламеняващи се пари, които образуват с.

"Sztuka", "Wiener Secession", "Mánes". The Central European Art ...

https://www.jstor.org/stable/20067117

rents] art journal, was held in Prague. In turn, in the year 1898, the first exhibition of the Vereini gung bildender K?nstler ?sterreichs - "Wiener Secession".

В очакване на Коледа - Район "Връбница"

http://www.vrabnitsa.bg/uploads/images/2013/11/27/02/%D0%92-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20-1.pdf

27 ноем. 2013 ... Коледа и цифрите - тържество за І клас. 175 ОУ „Васил ... на творби,посветени на Коледа и Нова година. ... песни , стихове и обичаи.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

http://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2016/01/protokol-31.pdf

„Мебелна фабрика” ЕООД – 43634,62 лв. (четиридесет и три хиляди, шестстотин тридесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или ...

"Териториална полиция" район Подуяне

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%82%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%8F%D0%B

граници на район адрес на приемната телефон ... „Владимир Вазов” (вкл. магазини „Техномаркет” и „Хоум макс”, източните покрайнини на ж. к. „Левски ...

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

http://dsb.bg/uploads/files/Krasno%20selo.pdf

СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ... 27, 29, 31, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, ... 21, 23, 23 А, 23 Б, 25, 29, 44, 46, 46 А, 46 Б,. 50, 52, 54, 56, 58, 060, 62 шоу 0.

Untitled - Район "Оборище"

http://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2015/12/tehnicheski-skici.pdf

външна вароциментова едрорелефна вароциментова мазилка. ... правен скорошен ремонт, вратите са подменени с алуминиеви. ... външна тераса.

З А Я В Л Е Н И Е - район "Овча купел"

http://www.ovchakupel.bg/uploads/doc/3.pdf

7. Контролно заснемане от лицензирана геодезическа фирма с нанесени кота цокъл, кота корниз, кота било и отстояния до регулационните линии. 8.

1,"Москва и Московская область" 2,"Санкт-Петербург" 3,"Центр

https://promoexpert.pro/wp-content/uploads/2018/05/yandex.ru-yaca-geo.c2n.pdf

10380,"Бургас". 10381,"Варна". 10382,"Габрово". 10383,"Димитровград" ... 114684,"Золинген". 114686,"Стаффорд". 114688,"Розето-дельи-Абруцци".

З А Д А Н И Е - Район "Връбница"

http://www.vrabnitsa.bg/uploads/images/2014/01/10/03/OVOS_JP_Vazel_Predavane_201213%20.pdf

10 ян. 2014 ... и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и ... пресичането с метрото, на спирка Дружба, са предвидени 2 перона – краен ... Тази ж.п. линия е заложена за рехабилитация и при трите варианта за ж.п. възела. ... двойната жп линия от Волуяк и единичната от Илиянци. Рампа на ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.