Бюджетни указания по изпълнението на бюджета на ...

3 юли 2017 ... 1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" ... „ВИТА” - Велинград и МБПЛР „Св. Богородица” - Нареченски бани се извършват в.

Бюджетни указания по изпълнението на бюджета на ... - Свързани документи

Бюджетни указания по изпълнението на бюджета на ...

https://www.mod.bg/bg/doc/budj_planove_prognozi_otcheti/20170703_Otchet_budjet.pdf

3 юли 2017 ... 1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" ... „ВИТА” - Велинград и МБПЛР „Св. Богородица” - Нареченски бани се извършват в.

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на Министерството ... - МВнР

https://www.mfa.bg/upload/214/MFABudgetreport201112Final.pdf

5 мар 2012 ... Легализирани са в І-ва МБАЛ – София ЕАД 60 броя болнични на служители, ... представителства на Република България : посолство в Атина и посолство ... Отношението на новото италианско правителство беше ...

Е-подпис в България: Още един начин за по-малко бюджетни ...

https://www.ngobg.info/bg/documents/49/409bf80fc_egovsign_mar08_2009.pdf

Електронният подпис може да се ползва от всяко физическо и юридическо лице. Удостоверението за електронен подпис прави възможно онлайн ...

покана за публично обсъждане на проект на бюджета на община ...

http://www.dalgopol.org/newspaper/58.pdf

5 Дек 2016 ... Варна. Работил е в Корабостроителния завод в гр. Варна. Завършва ... мем един тепих от Варна. ... седател на ВСКУ-Варна, Юлия.

Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан

https://ako.ru/upload/medialibrary/6c7/DBDG_2017_blok_signal_small.pdf

ссылки на бюджет для граждан публикуются в тексте извещений о ... предполагал более раскрытые и содержательные ответы, а также давал ... системы Российской Федерации и передаваемых в бюджеты бюджетной си-.

Приложение ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „НАЦИОНАЛНАТА ...

http://nccedi.gateway.bg/sites/default/files/2018-07/2017%20Informatziq%20ot%20oblastite%20za%20Monitoringov%20doclad.pdf

чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и ... 3. Реализирани бяха проверки от РУО – Благоевград, относно ... комплекс „Андрей Германов” функционират 11 групи в които са обхванати ... развлекателен център „Патиланци“ /Детски парк „Боби и Кели“/ в град София.

Годишен план за 2016 г. за изпълнението на ... - МВР

https://www.mvr.bg/docs/default-source/strategicheskidokumenti/189c6761-08_plan_izp_programa-pdf.pdf?sfvrsn=bdc7a44e_0

Национален план за защита при бедствия. НСРПО. Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. ОбЩЗБ. Общински щаб за защита ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=12780

екипировка), „Пластимо” АД (проектиране, производство и монтаж на сглобяеми ... изграждане на къщи за гости, както и оказва пълно съдействие за ...

Отговори на въпроси във връзка с изпълнението на ... - ОПРР

http://www.bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovori/Monitoring/23_12_2016-QA.pdf

23 Дек 2016 ... внимание, че за верифициране на извършените разходи по проекта, УО осъществява предварителен контрол преди верификация на ...

отчет за изпълнението на програмата за управление на община ...

https://obs.sliven.bg/uploads/BA028A25F7E518433ACDCE3E784A8259

30 юни 2019 ... Груев“, Технополис (булевард), НОИ, кв. „Българка“ ... Шахта на Хайдушка пътека ... стена по пътека към местността „Хамам баир”. ... Планински маратон „Сливен“, включващ планинско бягане и колоездене.

годишен доклад за изпълнението на единния ... - МЗХГ

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/06/12/report_mancp_2016_bg.pdf

12 юни 2018 ... от трети страни - семена, растения за засаждане и растителни продукти. От тях унищожени са 3 бр., върнати 8 бр. и 72 бр. са ...

отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодието ...

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/otchet_programi_30.06.2019.pdf

31 Окт 2019 ... „АИКО“ ЕООД, гр. София. „Изграждане на логистичен център“ в с. Гурмазово, община Божурище, област. Софийска. Складиране и.

Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на ...

https://www.minfin.bg/upload/42307/Doklad%20po%20otcheta%20na%20DB%20na%20RB_2018.pdf

2.4.7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело. ... което се дължи главно на ремонти на петролните складови бази, ремонтни бази и ... обществения доставчик /“НЕК“ ЕАД/, произтичащи от задълженията му по чл.

годишен доклад за изпълнението на единния многогодишен ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/06/12/doklad_emnkp_2015.pdf

19 Окт 2015 ... кучета. 2. 3. ОБЩ БРОЙ: 5. 7. ОБЩО ЗА ВСИЧКИГИП. 310. 165 3. III. ... предназначени за храна и за фураж и 55 бр. растителни проби за съдържание на ... „Фантастико“, „Хит“, „Кауфланд“ и „Лидл“, за установяване ...

годишен доклад за изпълнението по ефмдр - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2019-08/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНА ЗА ОЦЕНКА И ОБОБЩЕНИЕ НА ... НПСУИДСР на 12.02.2016 г. и 02.05.2016 г., участвал е в работна група по ...

Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Пплана за ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5614

Столична община съвместно с Център за градска мобилност и Столичен ... читалище „Цар Борис III - 1928”, район Сердика, което работи за интеграцията на деца с ... проведен летния морски рехабилитационен лагер в гр.

Отчет за изпълнението на Програмата за ... - Галина Стоянова

http://galinastoyanova.bg/cms/user/files/otcheti/2019.pdf

1 септ. 2019 ... отчитане на 2018 г., приет с Решение №991/28.03.2019 г. на Общински съвет – Казанлък. През ноември 2018 г. Община Казанлък е ...

Информация за изпълнението на приходите и ... - Община Варна

https://www.varna.bg/upload/2152/info_budjet_3000619.pdf

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода ... различни езици и множество рекламни брошури за протичащите събития в града. ... до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна ...

Доклад за наблюдение на изпълнението на ... - Община Варна

https://www.varna.bg/upload/319/doklad_2014.pdf

16 апр 2015 ... категория на хотели, други средства за настаняване и заведения за хранене ... Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Дом за стари хора "Гергана" ... пешеходна пътека и тротоарни пътеки за инвалиди в район ... по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и.

оценка на резултатите и ефекта от изпълнението на ... - цоидуем

http://coiduem.mon.bg/wp-content/uploads/2018/06/doklad_ocenka_na_efekta_33.14_2015.pdf

Методика за оценка на ефекта и степента на потигане на ... (7,5-8 % от населението). ... имало и провеждането на годишен конкурс за иновативни и ефективни ... ІV клас. С цел подобряване на комуникацията на бълкаски език на ... на часовете по Занимания по интереси в полуинтернатните групи (ПИГ), в.

ГОДИШЕН ДОКЛАД за 2015 г. за изпълнението на Плана за ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6862

По схеми за подкрепа за подобряване на градската среда са изградени 2 рампи, 6 детски съоръжения – игри, достъпни за деца с увреждания, скосявания на ... яйца, картини, гоблени, икони, дърворезба, керамика, бродерия,.

Постигнат напредък по изпълнението на ... - Област Плевен

https://www.pleven-oblast.bg/assets/SAVETI%20I%20KOMISII%202018/OSR%202018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20-%20%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B

„Производствена сграда на Палфингер Продукционстехник България” ЕООД - гр. Червен бряг. 2. „Цех за интериорен текстил и склад”. Мярка 2.5: Борба ...

презентация за изпълнението на проект “е-подем ... - eufunds

http://archive.eufunds.bg/document/6361

четци. ▫ Обособена позиция 3 “Осигуряване на облачна инфраструктура и услуги в облак” . ✓ Избрана е фирма “Стоун компютърс” АД за изпълнител.

Преглед на изпълнението на програма „Национален фонд ...

http://ncf.bg/web/files/documents/90/file/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%A4%D0%9A%20%202018.pdf

През 2018 година Национален фонд "Култура" създаде повече възможности за младите хора в ... Участие на международния панаир на книгата и.

Годишен доклад за изпълнението на опр 2014 ... - Община Опака

http://opaka.bg/raw/uploads/GD_2017_OPR_Opaka%282%29.pdf

31 Дек 2017 ... Таблица 2: Население в трудоспособна възраст в община Опака ... проследяване във времето на промените, до които довеждат ...

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_bg_bg.pdf

4 апр 2019 ... {COM(2019) 149 final} - {SWD(2019) 111 final} - {SWD(2019) 112 final} - ... ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЕС В ЕФЕКТИВНА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ... случая до Съда на ЕС, който се произнесе по въпроса в.

първи официален отчет за изпълнението на трети ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Otchet_3NAPCCe13136d0d0b576ce640f993ffa1d185c.pdf

Издаване на брошура "Национална стратегия за развитие на горския сектор в РБ 2013-2020 г. ... Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. Основната им цел е осигуряването на ... тролейбусен, трамваен, метро.

Скачать Методические указания Методические указания по ...

http://meganorm.ru/Data2/1/4293854/4293854424.pdf

мают из муфеля, охлаждают сначала на воздухе (на асбестовом или этер нитовом листе) в течение 5 мин, а затем п эксикаторе до комнатной тем.

УКАЗАНИЯ

http://ucdp-smolian.com/wp-content/uploads/files/27016.pdf

пчеларството, собственикът на пчелина подава заявление до директора ... доказателства, че заявителят е собственик на постоянен пчелин с над десет.

УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ

https://www.mon.bg/upload/5189/2012_reshenia_astro.pdf

Когато излезе от кацналия на Луната космически кораб, Шаро няма да се носи ... 80 AU, 1.2×10 ... 1 светлинна година = 300 000 км/с × 365.25 дни × 24 часа × 60 минути × 60 ... Компасът служи за определяне на посоките на света.

методически указания - ВСУ

http://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/Metodicheski_ukazania_DP_M%20dizain.pdf

комисия на дипломна работа имат за цел да уточнят елементите по посочените дейности. С ... След коректно обръщение към председателят и членовете на Държавната ... защита от членовете на държавната изпитна комисия.

УКАЗАНИЯ НА ДКЕВР

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/directions_water_1.pdf

норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, %. 11. В и К ... амортизационни отчисления по групи активи, съгласно прогнозния ...

Указания за попълване на декларациите по чл.11, ал.1

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/11/29/ukazaniq_deklr_11-al-1-ot-2019-godina.pdf

29 ноем. 2019 ... ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА СЪХРАНЕНИЕ И. НАЛИЧНОТО КОЛИЧЕСТВО ЗЪРНО В ТЯХ (приложение № 2).

Методические указания по предмету

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/364.pdf

Контрастность музыкального материала, яр- кость конфликта, соотношение темпов. ... СКОЧНА - чешский танец. СЛОУФОКС - танец, медленный ...

МДС 81-2.99 Методические указания по ... - GOSTRF.com

http://www.gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849850.pdf

ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99) Госстрой России.- 43 с. РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в ...

методически указания - ОПРР

http://www.bgregio.eu/media/Monitoring/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20OPRR2014-202

7 апр 2019 ... получените от него държавни/минимални помощи, деклариран на етапа на ... и справка за сходни дейности (по образец).

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.