Кръвоснабдяване на краен мозък - anatomy.plcnet.org

гръбначен мозък и мозъчен ствол ... мозък. – A. Cerebri Anterior: медиална челна перфузия. – A. Cerebri Media: ... e. клонове към продълговат мозък.

Кръвоснабдяване на краен мозък - anatomy.plcnet.org - Свързани документи

Кръвоснабдяване на краен мозък - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/Lectures_2013_14/CNS%20Blood%20Supply_bg.pdf

гръбначен мозък и мозъчен ствол ... мозък. – A. Cerebri Anterior: медиална челна перфузия. – A. Cerebri Media: ... e. клонове към продълговат мозък.

Кръвоснабдяване на ЦНС - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Clinical_Anatomy/Winter_Term_2013/CNS-blood%20supply-Clin_anat%2713.pdf

При засягане: • Разстройства на зрителния анализ и синтез. – Хомонимна хемианопсия (загуба на половината зрително поле). – Зрителна агнозия.

кора малък мозък - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/Lectures_2013_14/descending%20paths2011.pdf

Tractus reticulospinalis (продълж.) Tracus reticulospinalis lateralis. (продълговат мозък). • Nuclei reticulares gigantocellulares. • Билатерално до гръбначния ...

малък мозък малък мозък - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/Lectures_2013_14/cerebellum_bg.pdf

... основа на топографията, връзките и функцията. ¢ Състава на малкомозъчните крачета и аферентните и еферентни ... Походка – Атаксия. Тремор ...

Abdomen - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/English_1_2/Abdomen-SD_14_Engl.pdf

Umbilical region. • Regio lateralis dex. • Regio lateralis sin. ❖ Hypogastrium: • Pubic region. • Right inguinal region. • Left inguinal region. ABDOMINAL WALL ...

сърце - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/prolet_2017/%D0%A1%D0%AA%D0%A0%D0%A6%D0%95.pdf

Голям и малък кръг на кръвообращение. Page 17. Фетално кръвообращение. ▫ Placenta. ▫ V. umbilicalis. ▫ Ductus venosus. ▫ V. cava inferior. ▫ Atrium ...

ЦНС Увод - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/2018/%D0%A6%D0%9D%D0%A1%20%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4_1.pdf

при хордови животни. ➢ при гръбначни животни. ✓ спинализация – при низши гръбначни. ✓ енцефализация – при висши гръбначни теленцефализация.

Цитология - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_2017/Cytology%20I%20dent_wint%202017.pdf

Ендоплазмен ретикулум. • Апарат на Голджи. • Митохондрии. • Лизозоми. • Пероксизоми. • Покрити мехурчета. ➢Немембранни органели. • Рибозоми.

Топография таз - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_2/Pelvis_SD.pdf

тази на малкия таз през неговия вход. В него се разполагат : – органи на пикочоотделителната система – пикочен мехур, тазовата част на уретерите, ...

Съединителна тъкан - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/Lectures_2012_13/Suedinitelna.pdf

популация от подвижни клетки, навлизащи в съединителната тъкан от кръвта. ✓ макрофаги. ✓ мастоцити. ✓ плазматични клетки. ✓ гранулоцити - Neutr.

черепномозъчни нерви - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/2017/%D1%87%D0%BC%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf

Ядра на черепномозъчни нерви. 1. Медиална колонка. Соматомоторни ядра - произлизат от базалната плочка на нервната тръба; инервират ...

Топографска анатомия Таз - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/prolet_2016/%D0%A2%D0%B0%D0%B7.pdf

малкия таз. ▫. Коремната кухина продължава в тази на малкия таз през неговия вход. ▫. В него се разполагат: – органи на пикочо-отделителната.

кости и стави - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Pharmacia/%D0%94%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%202016.pdf

гръбначния стълб, гръдната кост и 12 чифта ребра. ... орбитните части на челната кост и малките крила на клиновидната кост. ... ✓Скочна кост/talus/.

Кръвоносни съдове - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/prolet_2017/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5.pdf

Малък кръг на кръвообращение. Page 6. Голям кръг на кръвообращение. Page 7. AORTA. • 1.Възходяща/aorta ascendens/. • 2. Аортна дъга/arcus aortae/.

Medici_I_cerebrum_white matter - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/Lectures_2013_14/Medici_I_cerebrum_white%20matter.pdf

Бяло мозъчно вещество (фронтален срез). 1. Corpus callosum. 2. Capsula interna. 3. Fasciculus occipitofrontalis superior. 4. Fasciculus longitudinalis.

Гръдна травма - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Clinical_Anatomy/Summer_Term_2012/Lecture_Grudna_travma.pdf

16 мар 2012 ... ❑Разкъсване на белодробен паренхим – при закрити и открити гръдни травми;. ❑ Белодробна контузия – при закрита гръдна травма ...

Клетъчни органели - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/Lectures_2012_13/new%20cytology%20Bulgarian%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Изобилно в белтък-синтезиращи клетки. Локализания в клетките. Равномерно (хепатоцити), на купчинки. (неврони), базално в цитоплазмата при някои.

Кръвна тъкан - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Medici_1/2016_17/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf

ХЕМОПОЕЗА. ▫ Формените елементи на кръвта имат относително кратък живот и затова популациите им трябва непрекъснато да се попълват от ...

ембриология и свързана патология - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Clinical_Anatomy/Summer_Term_2018/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%

през 6-та седмица от ембрионалното ... между 1,5 и 6,0 мл и съдържа секрет от: • тестиси ... гроздовидна бременност (гестационна трофобластна ...

Съдови заболявания на мозъка - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Clinical_Anatomy/Winter_Term_2013/%D0%A1%D0%AA%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%97%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%AA%D0%9A%

3. Спрегнато отклонение на очите на страната на лезията. 4. Главоболие и помрачаване на съзнанието. 5. Афазия /лезия в доминантната хемисфера/ ...

neck topography_engl.2011 - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/English_1_2/neck%20topography_engl.2011.pdf

Trigonum submandibulare. Gl. submandibularis – in sheath of lamina superficialis. - Posterior process - extends to m. pterygoideus medialis. - Anterior process ...

топографска анатомия на горен крайник - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_2017/Topografia-upper%20limb_SD-17.pdf

Комуникации на областта -. ➢ Foramen axillare laterale. ➢ Foramen axillare mediale. Page 12. Артериални анастомози около раменната става. Page 13 ...

Кости и стави на горен крайник, rehabilitators - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/College/2012/Rehabilitatori/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9

8 ossa carpi (китка). ▫ 19 ossa metacarpi и ... Clavicla (ключица) е S-образна кост; има тяло и два ... израстък по предната повърхност под медиалния край ...

Кости и стави на долен крайник, rehabilitators - anatomy.plcnet.org

http://www.anatomy.plcnet.org/files/Lectures/College/2012/Rehabilitatori/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9

Тазова кост - Os coxae ... Седалищна кост: долно-задна част на тазовата кост. - Тяло и клон ... стъпалото. ▫ Art. talocalcaneonavicularis /Долна скочна.

кръвна тъкан, мускулна тъкан - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/esen_2015/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf

Неутрофилен гранулоцит. Neu. 23. ❖ Защитна функция. ❖ Броят им се увеличават при бактериални инфекции. ❖ Неутрофилия – увеличен брой в ДКК ...

краен вариант. нов..pdf

http://da.uni-vt.bg/u/518/pub/10272/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2..pdf

няколко най-високи прохода в централната и западната част на централната ... 791- Нов поход на Константин VІ и битка при Маркели на 20 юли 792. ... 1278-1279 - Поход на претендента Иван Асен през Върбишкия ( Котленския ...

Списък с резервните проектни предложения по първи краен срок ...

http://opik.bg/uploads/2019/03/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-10.pdf

Стартиране на Звукозаписно студио в Благоевград. 79,00. 234 701,28 ... Реализиране на предприемаческата идея на "Ай Ти Тийм Варна" ЕООД. 75,50.

Списък с резервните проектни предложения по втори краен срок ...

http://opik.bg/uploads/2019/05/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-14.pdf

Дейности по хуманно здравеопазване с АЛЕФ-Т 2018 ЕООД. 81,50 ... инженерни дейности от "ТМП Консулт" ЕООД. 81,50 ... Инто Планинг ЕООД.

Главен мозък

http://pgxvxt.eu/wp-content/uploads/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D0%BA.pdf

тялото, мускулния тонус, както и ... тялото, както и мускулния му тонус. • Намира се зад ... с бяло мозъчно вещество, наречено мазолесто тяло.

Гръбначен мозък

http://pgxvxt.eu/wp-content/uploads/%D0%93%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D0%BA.pdf

Гръбначният мозък е изграден от два вида мозъчно вещество - сиво и бяло. Сивото мозъчно вещество е разположено централно, а бялото -периферно ...

Малък мозък, когниция и поведение

https://www.cpcentresof-bg.com/files/custom/pdf/12_2011.pdf

... на първите анатоми, въпреки, че не е считан за истинска част от мозъка и е ... изолирани церебеларни лезии, като нараняването в горната част на ...

Архитектура и работа на човешкия мозък Универсален ...

http://research.twenkid.com/agi/2010/Brain_Architecture_22_4_2010.pdf

Corpus calossum (Мазолесто тяло). ○ Бърза връзка между двете полукълба. Съдържа. 200-250 милиона аксона. (бяло в-во). ○. При музиканти е малко ...

ОБСЕБЕН МОЗЪК Освободи се от обсесивно ... - Ozone.bg

https://www.ozone.bg/media/pdfs/576a1bd3187d5.pdf

Д-р Джефри Шуорц. Бевърли Байет. ОБСЕБЕН МОЗЪК. Освободи се от обсесивно-компулсивните разстройства. София, 2012 ...

човешкият мозък, мотивация и наука зад културата на ...

http://pmconference2017.bapm.bg/uploads/NedelyaShtonova.pdf

В нашия мозък няма рецептори за болка - мозъкът не може да чувства болка. ... Това е буфер, който ние създаваме. И е изключително важен в днешно време. Длъжни сме да бъдем сигурни, стабилни, добре капитализирани.

1 човешкият мозък: великото тайнство. цитати от ... - bojidarivkov

https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2019/08/d0a7d095d0a0d09dd098d093d09ed092d0a1d09ad090-d0a6d098d0a2d090d0a2d098.pdf

Мозъкът е загадъчно силно нещо, което по недоразумение ние странно защо наричаме ... Длъжни сме да се отнасяме сериозно към мозъка. В крайна ... нашият мозък качва и разполага в себе си през целия живот след известно.

ANATOMY OF LUNGS

http://web.as.uky.edu/Biology/faculty/cooper/KMA/lungs%20pdf.pdf

GROSS ANATOMY OF LUNGS. Lungs are a pair of respiratory organs situated in a thoracic cavity. Right and left lung are separated by the mediastinum.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.