обзори reviews - Медицински университет

структурна единица, наречена нуклеозома (фиг. 2), е изградена от сърцевина от 8 хистонови молекули - по две от H2A, H2B, H3 и H4 тип, около които е ...

обзори reviews - Медицински университет - Свързани документи

обзори reviews - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/420/1/Shumnalieva-R_and_Zl-Kolarov_rev-1-2012.pdf

структурна единица, наречена нуклеозома (фиг. 2), е изградена от сърцевина от 8 хистонови молекули - по две от H2A, H2B, H3 и H4 тип, около които е ...

Обзори - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1011/1/Gavrailova-D_OM-2-2014.pdf

теризира с високи титри на тиреопероксидазни антитела (ТРО антитела ... серумни нива на TPO антителата, които често се срещат при пациенти с ...

ОБЗОРИ REVIEWS

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/798/1/Ikonomova-K_endo-1-13.pdf

та връзка – висок ТСХ, ниски Т3 и Т4 и обратно [45]. Таблица 1. ... лина (ТАТ, anti-TG) и към тиреопероксидазата (МАТ, anti-TPO), които атакуват ...

медицински университет- софия медицински факултет катедра ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/888/2/T_Hergeldzhieva_Fileva-ref.pdf

зрение „ Проф. К. Пашев” и Специализирана очна болница за активно лечение „Акад. Пашев” София за десет годишен период и да се предложат ...

„зъботехник“, медицински колеж, медицински университет - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/4110/3548

17 ноем. 2017 ... нически лаборатории, 46 зъботехници, 10 дипломирани зъботехници в ... али продължава да добива все по-голяма сила при опитите за ...

медицински университет – софия медицински факултет катедра ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1089/1/Konstantin_Grozdev-dis.pdf

като граспер, екартьор или аспирация, придържани от друг асистент. 33 . В заключение, основната идея на МЛХ е, запазвайки принципите на КЛХ, да.

медицински университет – софия - Медицински Факултет

https://medfac.mu-sofia.com/kfb/sites/default/files/konsp/Program_biophys_medicine_BG.pdf

на покой при действие на електрогенна помпа, компоненти на потенциала на покой. 23. Потенциал на действие. Акционен потенциал - същност ...

български медицински журнал - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg/CML/assets/files/BMJ-3-2018.pdf

лен квадрант, инцидентна, интермитентна хематохезия. Запек, персистираща коремна болка, свързана с дивертикули, без макроскоп- ски изявен колит ...

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ...

http://www.unihosp.com/MU-SOFIA.pdf

МУ – СОФИЯ, ПОСЕЩАВАТ И ЗАПЛАЩАТ КУРСОВЕТЕ ПРИ ... ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ - Тематичен курс за хирурзи със специалност, с минимум 8 ...

медицински университет – пловдив - Медицински колеж Пловдив

http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/Medicinski%20Laborant%20PROGRAMA.pdf

12. АНОТАЦИЯ. Програмата по клинична лаборатория дава познания за клетъчния и химичен ... групи антибактериални лекарства. 18. Лабораторно ...

П Р А В И Л А - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Students/Documents/Pravila_stipendii_%D0%A5.2016.pdf

Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“-. ВАРНА. Тези правила са изготвени въз основа на ПМС 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии ...

СЕА - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2014/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B0.%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

високите нива на СЕА, СА-19-9, SCC, CA-125, CA-15-3 в хода на ... пациенти с безсимптомно повишен туморен маркер и негативни конвенционални.

З А Я В Л Е Н И Е - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Students/Documents/ff/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%202015.pdf

ДО РЕКТОРА НА МУ-ВАРНА. ЧРЕЗ ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ ........................................................... Page 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО СЪСТОЯНИЕ.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/mariyana%20ruseva/M_Mihailova%20Krysteva-Ruseva_Avtoreferat.pdf

изследване на сетивността (наличие на хипестезия) и позитивиране симптома на Ласег в градуси. 2.6.1.4. Методи за оценка на функционалния статус:.

„Еразъм “. - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Documents/erazam_dokumenti/MU%20broshura%20Erasmus %20165x235%201042016%20-%20final%20website.pdf

МУ-Варна. Студентите получават пълно признаване на успешно проведения ... След класиране на участниците, Еразъм-координаторът от МУ-Варна ...

Биохимия - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Students/Documents/FDM%202018-2019/Konspekti/2%20kurs/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf

Водоразтворими витамини като ензимни кофактори - кофактори за транспорт на групи. 5. Ензимна кинетика – скорост на ензимната реакция. Влияние ...

сборник - Медицински университет

http://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/01/Proekti-finansirani-ot-SMN-2014-2015.pdf

му характеристики, цена и наличие на предишен опит с това платно. Най-важните ... херниални платна, XIV Конгрес по хирургия, София, 23-26.10 2014.

Приложение 1а - Медицински Университет

http://pk.mu-sofia.bg/sites/default/files/%D0%9F%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20/%20%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D

Мощен доплер от ново поколение с висока ... Обучаващият да може да задава различни стойности ... CV управление на вентилацията (Control.

дисертация - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1113/1/Mihaela_Sergeeva-dis.PDF

отоневрологично изследване (7, 51). Хроничната постравматична замаяност, продължаваща с месеци или години без патологична находка във ...

СОФИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/838/1/Dimitar%20Konov-dis.pdf

спешните УНГ заболявания, с цел запазване живота на пациентите и поставяне на строги показания ... активност при Умбал "Царица Йоанна-ИСУЛ" еад за 2007-2012 година ... o Рангачев Ю., Обструктивна сънна апнея (OSA).

Рецензия - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/svetla%20staykova/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

Професор в Клиниката по Нефрология на УБ „Лозенец“, София ... Варна. Трудовата си дейност започва през 1987 като завеждащ лекар – ... 5 -ти курс БEO и AEO и Ръководство по Нефрология, под редакция на проф. Д. Ненов.

Варна - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2014/Avtoreferat-Dimitar.Haritonov.pdf

миелона от травматична дискова херния, костна компресия или хематом. Травмите на ... си задължения без да се налага драстично трудоустрояване.

acupuncture - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg/CML/assets/files/akupunkt-2-2017.pdf

Ефекти на постояннотокова електропунктура върху цикатрикси и краниални шевове ... ния има описания на странични ефекти при потребители на ки-.

правилник - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/pravilnik-u4ebna-dejnost.pdf

По определени специалности МУ-Варна, организира и провежда обучение на студенти след завършено висше образование за придобиване на.

Становище - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/branimir%20kanazirev/Stanoviste%20%20V.%20Ikonomov.pdf

8 ян. 2018 ... субклинична систолна дисфункция, диастолна дисфункция, увеличаване на левокамерната мускулна маса с възрастта и нарушено ...

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

https://suoss.org/ModulKosti1.pdf

ulna; лъчева кост – radius; кости на китката – ossa carpi; предкиткови кости – ossa metacarpi ... processus posterior tali – заден израстък на скочната кост.

автореферат - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Georgi%20Hristo%20Ganchev/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf

нестабилност на ставата. Познаването на кръвоснабдяването на лакътната кост е с ... Стабилността и функцията на китката и предмишницата са следствие ... 3.2.2.2.1. Фрактури на дистален радиуси стилоидния израстък на.

Каталог - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Documents/project.pdf

1 апр 2016 ... всяка специалност за оставащото време на обучението. ... в 6 града у нас: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. На 27 ... работен пакет 7 по проекта, в който са включени МУ-Варна и ... Силвена Ставрева- ... очакваните продукти са: фото презентация на работния процес с ...

Варна, 2012 - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2012/Avtoreferat-Anton.Tonev.pdf

доброкачествена хиперплазия - полип, който минава през аденом с дисплазия до карцином с метастатичен потенциал. Високата му честота, заедно с ...

Заболявания на щитовидната и ... - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1131/1/1%202016%20Thyroid%20and%20Parathyroids%20for%20STUDENTS%20by%20Mihail%20%20Boyanov.pdf

Секрецията на ТСХ е пулсативна, с най-високи пикове през нощта -. ТСХ се ... Най-чести съчетания на стойности на ТСХ и свободен Т4 (fT4). ТСХ.

модафинил - Varna - Медицински университет

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/5311/4676

ничните ефекти се изразяват в кратко безсъние, ... енти, заради минималните странични ефекти и ... като алтернатива на амфетамина - наркотикът,.

Варна 2017 - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/pravilnici%202017/as%20razvitie.pdf

№55/14.12.2015г.), изменен и допълнен на 16.06.2016 г. ... Правилника за при- лагане на Закона за развитие на академичния състав в Република.

Проф. д-р Параск - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Nikolay%20Svetoslavov%20Nedev/2.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2.pdf

Хеморагичен мозъчен инсулт. ХП. Холистичен подход. ХВБСН. Хроничнa вертебро-базиларна съдова недостатъчност. ЧМН. Черепномозъчни нерви ...

Клинични случаи - Медицински Университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/905/1/Stoyanova_et-al_OM-4-2013.pdf

Ключови думи: афективно разстройство, захарен диабет тип 1, ... ЗД се дели на четири типа [2]: ... ЗД тип. 2 има и при пациенти с биполярно афективно.

материали и методи - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/534/1/Petar_Simeonov-dis.pdf

Доцент към Катедра Урология, Медицински Университет – ... нефрология и ... наличие на сигнификантна разлика между времената на диализа в.

университетска болница “св - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Documents/%D0%A2ematichni%20zaniatia%202015-2016-2.pdf

мелена и хематохезия. Кървене от гастроинтестиналния тракт – диагностичен подход и лечение. Лечение на кървящи варици, кървяща язва, ерозивна ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.