ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ... - Община Венец

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници. 2. Полагане на клетва от Кмета на общината. 3. Полагане на клетва от кметовете на ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ... - Община Венец - Свързани документи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ... - Община Венец

http://www.venets.bg/raw/uploads/files/prortokol_1%282%29.pdf

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници. 2. Полагане на клетва от Кмета на общината. 3. Полагане на клетва от кметовете на ...

Оферта №3 - Община Венец

http://venets.bg/raw/uploads/ZOP_01_10_2014/5_RADITA_OOD%282%29.pdf

27 юни 2018 ... Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това ... Доставка и монтаж на люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 години. ... на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб 4,5м (по каталог).

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИАКЦИЯ за изпълнение ... - Община Венец

http://venets.bg/raw/uploads/ZOP_01_10_2014/techn_specifikaciya%282%29.pdf

8 Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това ... Доставка и монтаж на люлка тип "клатушка", вкл. анкериране за бетонова ... Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с.

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО МОРФОЛОГИИ ... - ВЕНЕЦ

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7513

УДК 372.016:811.161.1'366 (075.8). ББК 81.2 Ря7. Д 98 ... радушные амфитрионы приходили в изумление (М. Салтыков-Щедрин). 5. Идет-гудет ... Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство ... Охарактеризуйте парадигму слова (полная, неполная; у неполной назовите при-.

êъна Бочукова - с първа награда за Åньовски венец ... - 100 вести

https://www.stovesti.info/uploads/Arhiv_2010/1340644308_145.pdf

личена ЦДГ “Явор”, втора. – Кръстинка ... на 47 години, е в болница със счупена ръка и контузии по тялото в ... резАчкА „хусквАрнА“ 256. ХР продава ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е ВГ Р А Д ... - Община Ботевград

http://old.botevgrad.org/images/Dokumenti/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Arhiv_reshenia/resenia_2005.pdf

ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00. - плодове 100 г 2,00 ... от ПЗР на ЗОС на общински имот,находящ се в Читалище ―Събуждане‖-с.Врачеш ...

общински съвет - Община Девин

https://www.devin.bg/files/Resheniq_OS/2019/resheniq20191001.pdf

1 Окт 2019 ... 1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на община ... мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ П Р О Т О К О Л ...

http://www.beloslav.org/inc/service/service.download.file.php?fid=5788

Г-н Д.Иванов- Едната докладна е за договора с „Белфери” ЕООД. ... помощ Доктор Иван Димитров – Булдент – Варна” ЕООД, ЕИК 201371054,.

Приложение № 1 - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/688951/Pr.1-R.6.pdf/5a7d4e2e-66b1-48cb-a2cb-399d6997ef04

6 ян. 2019 ... „Европейски музикален фестивал“ се провежда ежегодно от 2001 г. досега с ... в България и едно от водещите филмови събития в Централна и Източна Европа. След ... инструмент, за човешки глас по свободно избран текст, за ударни и струнен ... струнен квартет и струнен оркестър.

Сканирано изображение - Общински Съвет - Ценово - Община ...

http://obs.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/DZ-67-09-12-2019.pdf

от д-р Петър Георгиев Петров. Кмет на Община Ценово, област Русе ... развитие на читалищната дейност в Община Ценово за 2020 г. Тази програма е ...

Приложение № 1д - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/767455/R.554-Pr1%D0%B4.pdf/550fc624-7ef7-4754-bde1-b91e80da8a44

IBAN - BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката - UNCRBGSF,. „УниКредит ... /пощенски код, град/село, община, квартал, улица Ne/бл., ап./. 4.

Приложение - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/742182/P. - R.386.pdf/9cd44917-b6f8-40ae-94c6-060e79151c50

изработване на подробен устройствен план — парцеларен план за ... квартали 65, 66, 67, 68 и 69 е „Жм3” – жилищна зона с малкоетажно застрояване, детска площадка, ... Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид.

Oli~IIHA KA3AH.JlbK - Общински съвет Казанлък - Община ...

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2016-11/Po_t_11_815_2016.pdf

следните трасета: • От "Кауфланд" в район "Западен" по бул. ... принадлежности, от злато, сребро, бронз, желязо и гривна. • Сарафовата ... отговори са „тренировки“, „фитнес“ и „спорт“, които могат да бъдат обединени под общ.

закл ючение - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/54971/Pr-R563.pdf/1b98746d-f8d6-4395-9ed3-992e825dbf7c

съхранение на болнично бельо: габаритни размери 24/46/205. 1 ... девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) дева с ДДС. съгласно договор Хи.

русский язык и культура речи - ИПК "Венец" - Ульяновский ...

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/226.pdf

18 дек 2017 ... ... учебное пособие / сост. Р89 М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. ... Назовите качества культуры речи. Объясните их значение. 3. ... Имена существительные 3-го склонения в форме родительного падежа ...

современный русский язык морфология - ИПК "ВЕНЕЦ"

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7516

Урду – м. р., по роду существительного – родового понятия – «язык». Ассорти ... Просклоняйте имена числительные и сочетания с числитель- ными ... назовите показатели вида: а) суффикс или префикс; б) чередования в кор-.

Политическая система России и этатизм ... - ИПК "Венец"

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7881

23 май 2018 ... П 50. Политическая система России и этатизм современного общества: III Всероссийская научно-практическая конференция.

Проектирование и анализ концепции издания - ИПК "Венец"

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7938

любов- ная лирика («Я помню чудное мгновенье», «На холмах Грузии» и др.) ... номичная конструкция, чёрно-белая печать, стандартный формат и среднее ка- ... 169 применяются в художественной, а фотографии используются в ...

современные технологии обучения иностранным ... - ИПК "Венец"

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/251.pdf

12 апр 2018 ... Для сравнения также приведем авторизированный перевод В. Бойко. Эта песня и ее история ... A star glows in its bliss. That star is yours, ...

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО МОРФОЛОГИИ ... - ИПК "Венец"

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7513

Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство. (Ф. Достоевский). 33. ... стаи. 9. Виктор Авилов в спектакле играет страшного чудовища-гоблина. 10. Если человек ... равна 296, а разность – 188. 4. ... 309 с. 34. Маринова, Е. В. Больные вопросы родной грамматики: учеб. пособие /.

Page 1 | Общински съвет ОБЩИНА "Родопи" ОДОБРЕНо с ...

https://www.rodopi-bg.org/docs/naredbi/NBNNCIOS_05.2018.pdf

Предмет на тази наредба са наемните цени при отдаване под наем на ... 6.7. Авторемонтни и авто-тенекеджийски | 2.00. 1.90 | 1.70 1.60 услуги. 6.8.

Общински съвет на община Правец 2161 град Правец, пл ...

https://pravets.bg/data/news/files/1569989844.pdf

9 септ. 2019 ... Кмет на Община Правец. 4. Изменение на Решение №186 от 25.07.2013 г. на ОбС – Правец, относно утвърждаване на общинската ...

Годишна програма - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-12/Godishna_programa_2020.pdf

11 Дек 2019 ... 20,00 помещение за пощенска станция в сградата на кметство с. ... гр. Шипка. 025008,025002,025006. 1,309 земеделска земя. 14,00. 11.

KA3AHJIbK - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/docs2/Po_t_9_1903_2013.pdf

93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет от Петър Николов Косев – заместник-кмет на Община Казанлък, упълномощен.

казан л>к - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-12/Po_t_13_1698_2017.pdf

Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинските имоти, представляващи 219/819 идеални части от Поземлен имот №414, в местността ...

надежда - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-10/Po_t_19_1558_2017.pdf

МКБ: J44.9 ХОББ. МКБ: J43.9 Белодробен емфизем. МКБ: М16.9 Коксартроза. Минали заболявания и операции: 08.2016г: локална ексцизия на лезия от ...

община казанлък ос - 45 - Общински съвет Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-10/Po_t_20_1561_2017.pdf

Леко усилен съдов белодробен рисунък двустранно паракардиално, както при застойни промени. К.д.синуси - свободни. Сърдечна сянка - срединно ...

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК ...

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-02/Po_t_24_2588_2019.pdf

КАЗАНЛЪК. ДОКЛАД по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък.

община силистра - Общински съвет - Силистра

http://obs-silistra.com/files/2019/04/dz-09-2.pdf

Венци Венц, Концерт Deep Zone Project и попгрупа "Akcent" - Румъния. Концертът е по проект "Easy Guide - interactive mobile application for promoting the ...

община варна - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/10/resh_35_02031011.07.2002.pdf

на ОбС, Общински съвет – Варна освобождава Живко АСЕНОВ Гюров като заместник председател ... Нанев Варчев. /резултати от ... дейност работят извън определеното от Община Варна работно време органите на Община ...

20 dii. r. - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2016-09/Po_t_8_699_2016.pdf

информационна система "Лакорда". 2 292. 2 292. 2 292. 2292. 126 ... 5206 Осветление - северен вход-изход на град Казанлък. 9 825. 9 825. 9 825. 9825.

общински съвет - разград п р о т о к о л № 45 - Община Разград

http://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/2015-2019/protokol_45.pdf

обхващащ бившата жандармерия, за който бяхме гласували преди време, може би преди две ... Колко? 17 на брой обекти – Лафка. Занимават се с широк кръг от ... изслушване на следващия работен ден - 13.08.2018 г. На второ ...

общински съвет - разград п р о т о к о л № 16 - Община Разград

http://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/2015-2019/Protokol_16.pdf

да кажа, което е изключително важно, че на 28 октомври, това е петък, от ... Съставът на горите е предимно широколистен – дъб, цер, акация, черен ...

Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/03/reshenie6_12.pdf

28 мар 2012 ... седмици трябва да влезе в сила договора с нашия изпълнител на ... АТАНАСКА ДЕНЧЕВА ЦОНЕВА – молба с вх. № РД12-94. ... НАДЕЖДА АСЕНОВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/26/16.01. ... съдебен ред; ... съоръжения, обявени за частна общинска собственост от Общински съвет.

П Р О Т О К О Л № 28 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/03/prot_28.pdf

включена в дневния ред, когато дойде време за тази точка ще Ви дам ... „Лафка“. Тъй като днес получих отговора, ще се запозная подробно с ... да бъдат прехвърлени с друго работно място и тези останалите бройки, които са 8, 5 ...

П Р О Т О К О Л № 13 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/03/protokol_13.pdf

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под ... медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161 с адрес на управление: гр. Варна, ул.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.