диагностични процедури и грижи при ... - treat-nmd

с тежка слабост и може да доведе до аспирационна пневмония, която е честа причина за смърт ... Основни симптоми на проблемите при хранене и гълтане са: ... възможен индикатор за аспирация, която може да е скрита, т.е. без.

диагностични процедури и грижи при ... - treat-nmd - Свързани документи

диагностични процедури и грижи при ... - treat-nmd

http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/sma/bulgarian/sma_soc_bg.pdf

с тежка слабост и може да доведе до аспирационна пневмония, която е честа причина за смърт ... Основни симптоми на проблемите при хранене и гълтане са: ... възможен индикатор за аспирация, която може да е скрита, т.е. без.

диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип ... - treat-nmd

http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/dmd/bulgarian/DMD_BG_FamilyGuide2.pdf

пенно въвеждане на режими за упражнения с цел да се запазят мускулите еластични и да се предотвратят или сведат до минимум дефор- мациите на ...

кп № 241 диагностични процедури за стадиране и оценка на ...

https://pirogov.eu/bg/download/993

Компютърна томография на мозък. Компютърна томография на глава БДУ. Не включва: компютърна томография: • при спирална ангиография (57350 ...

В това издание - Treat-NMD

https://treat-nmd.org/downloads/file/registries/GNE_HIBM/newsletters/2016/v5/GNEM_DMP%20Newsletter_v5%20Bulgarian.pdf

1 Окт 2016 ... ... на Дюшен (Duchenne Muscular Dystrophy, DMD) и Мускулна атрофия ... патологични резултати от биопсия на мускулите, сила на захват, ... 20 години, започнах да усещам необичайни промени в краката си.

Физически упражнения и GNE миопатия - treat-nmd

https://treat-nmd.org/downloads/file/registries/GNE_HIBM/newsletters/2017/47.%20GNEM%20DMP%20Newsletter%20V8%20Final_BG_Bulgarian.pdf

Асоциация на пациентите с дистална мускулна дистрофия. (Япония) ... нататъшна загуба на мускулен обем или атрофия от неизползването на здрав мускул, да ... При споменаването на физически упражнения, много хора си.

see & treat hysteroscopy in daily practice - fedOA

http://www.fedoa.unina.it/3362/1/TESI_DOTTORATO_DI_SPIEZIO_SARDO.pdf

Office preparation of partially intramural myomas ( OPPIuM). Pag. 42. - S. Bettocchi, A. ... cervical canal were inspected in a systematic fashion. If an endometrial ...

OMTX705, a powerful stroma-targeting ADC to treat invasive tumors ...

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534%2819%2949618-X/pdf

with low response to immunotherapeutic anti-PD-1 treatments ... Oncomatryx Biopharma, S.L. R. Kontermann, K. Pfizenmaier, M. Hidalgo: Member scientific ... 1Phase 1 Trials Unit, START Madrid-FJD, Hospital Fundación Jiménez Dıaz, Madrid,. Spain, 2Institut Catal`a d'Oncologia, Barcelona, Spain, 3Department of Medical.

диагностични възможности на оптичната кохерентна ...

http://www.su-varna.org/izdanij/medicina-2-013/pages_21_25.pdf

СБОБАЛ-Варна. Увод. Оптичната кохерентна томография, още със своето въвеждане, се наложи като бърз, неинвазивен и високо инфор- мативен ...

широко мащабни оценъчно-диагностични педагогически ...

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/habilitation_work_of_professor/habil_trud_k_bankov.pdf

Дванадесета глава: Определяне на скали, норми и нива на постижения . 193. Четвърта част: ... 3. Кой провежда (администрира) теста с учениците? Известни са раз- ... делният ученик, е самостоятелна единица за извадката. ... „Човекът и природата”, IV клас (по разработка на Людмила Зафирова от Факул-.

ДИАгНоСТИчНИ ПАКеТИ оТ ЛАБоРАТоРНИ АНАЛИЗИ ... - Лина

https://www.lina-bg.com/sites/default/files/lina-3-5.pdf

Талонът е валиден в периода 01.09.2015г. - 31.12.2015г. (Продължава на стр. 2) lina-bg.com. Д-р Костадинов: Предлагаме стипендия и работа на.

Таблица за оценяване на диагностични реактиви и консумативи ...

http://www.4mbal.bg/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51.pdf

Форма на продукта Количество. Ед.цена без ДДС. Бр. оп. Предлагана опаковка ... Тест ленти за урина с 10 ... Сухи тестове за урина - лентички 10.

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ Критерии за диагноза Диагностични ...

http://www.endo-bg.com/kak2012/15-Metabolic-syndrome.pdf

изготви национален консенсус за поведение при МС, който предлага ... Лабораторни показатели: СУЕ, ПКК, кръвна захар на гладно, ОГТТ с изследване на ... в най-голяма степен намаляват нивото на LDL- холестерол в кръвта.

Пакети медико - диагностични изследвания и списък ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=dd3f4606-6913-461b-bcf5-dc3a7d99c466

Кръв. Левкоцити. Нитрити. 72.4 Ранен-тест за бременност – бета ЧХГ. 89.29 Седимент – ориентировъчно изследване. Изследвания на изпражнения.

диагностични грешки при окръглените сенки, причинени ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/article/download/4918/4196

Окръглените сенки при белодробен застой са последица от ннкапсулн- ран иптерлобален плевралеп излив — траисудат, който често е съчетай.

(бр.) Цени (лв.) 1 2 3 4 001 Стационарни грижи при бре

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/51_zdrav_tab.pdf

28 юни 2019 ... Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в ... равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен ... инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход ... костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00).

Есенни грижи в рапица - BASF

https://www.agro.basf.bg/Documents/materials_2017_files/10_1_files/autumn_care_final.pdf

... ПО-НИСКА ЦЕНА ОТ 15 ЮЛИ. Карикс®/Карамба®. БЕЗПЛАТЕН ВАЗТАК® ЗА ПОЛОВИНАТА ПЛОЩИ*. И ОЩЕ: ЗА ВСЕКИ 100 Л КАРИКС®/КАРАМБА® ...

Тестове по Управление на здравни грижи - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/05/testove-2014.pdf

ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ... обществената същност на човека, с неговия ежедневен живот в ... контакти б) От контактите с живата и нежива природа.

КП № 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

https://pirogov.eu/bg/download/1006

антидекубитален дюшек и/или превръзки; ... прибавете всякакви специални инструкции в предвидените празни места; можете да напишете ...

1 Лечение / Грижи при прогресивна мускулна дистрофия тип ...

https://www.raredis.org/pub/2_DMD.pdf

най-вече силно натоварващите и разноцентровите упражнения (при разноцентровите упражнения мускулните влакна се удължават при загряване).

Готовност на студентите по здравни грижи за справяне с ...

http://www.sustz.com/journal/VolumeV/Number1/Papers/PenkaIvanova2.pdf

разтвор(браунол, хибискръб). Алгоритъм на ранева превръзка. - Даване на обезболяващо средство 30 минути преди обработка на раната и.

диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип дюшен ...

http://www.nmd-bg.com/doc/DMDMDFFG_Master_BG.pdf

СЪРЦЕ И ДИХАТЕЛНИ МУСКУЛИ: Обикновено проблеми със сърцето и ... краката, които могат да предизвикат болка или дискомфорт и да ограничат ...

Грижи за трайните насаждения през началото на пролетта

https://www.eurofert.bg/index.php?lang=Bulgarian&page=Useful&download=39

23 мар 2012 ... Младите костилкови овощни дръвчета се засаждат до средата на ... ние време за пролетно засаждане на овощните дръвчета. Засаждането ... та на засадените дръвчета през есента, която се извърш- ва преди ...

Факултет Обществено Здраве и Здравни Грижи - Научна ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2016/OZZG.pdf

5 юни 2007 ... за редица болести, но с що имали начин да си направят и домашен тест ... контракцията, затваря устата, навежда главата к м г рдите и нап ва. ... Как ще б де, зависи от това, как се развиват половите органи и кога.

Здравни грижи - Научна конференция на Русенски университет

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2015/OZZG-ZG.pdf

24 мар 2014 ... Настаняване на пациента на антидекубитален дюшек; ... [3] Ръководство на потребителя – инструкция за работа с глюкомер, Accu- ...

Място на дългосрочните грижи в здравната система - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/hem/article/download/4771/4139

ник; домашен социален патронаж) (ППЗСП, чл. 36). Разходите ... Литература: 1. Закон за социално подпомагане https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633.

1 ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 11/2018 АКТУАЛНО Милка ... - бапзг

http://nursing-bg.com/docs/bzg/2018/Zdravni_griji_11_2018.pdf

30 ноем. 2018 ... Проф. Иванка Стамболова от Факултета по общест- ... (частни болници, хосписи, индивидуално наема- ... "Токуда" и ИСУЛ. ... (Н. Владимирова). ... диабета, подари глюкомер за училищния медицински кабинет.

КП № 182 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/931

поставяне на изкуствени платна - протези. ... от апоневротичните сегменти или при много малки херниални ... протезни платна е препоръчително.

кп № 69 високоспециализирани интервенционални процедури ...

https://pirogov.eu/bg/download/818

Панендоскопия на дуоденума с ексцизия на полип ... аденоматозен(и) или неаденоматозен(и) полип(и); плосък аденом; фамилна полипоза; синдром на ...

пътеводител в съдебните процедури - Административен съд

http://www.admcourt-kn.org/Documents/ROADMAP_PM.pdf

Образци от молби и документи, подавани от гражданите ... в законовия срок не е подадена въззивна или касационна жалба или подадената жалба е ...

приложение № 18 амбулаторни процедури - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9CF5B1A411693B48E05400144FFB42AE

лечение като при хронична хипокалцемия. Предпочитат се активни метаболити на вит. Д, тъй като имат по-бързо действие и по-кратък период на ...

кп № 174 оперативни процедури на хранопровод, стомах и ...

https://pirogov.eu/bg/download/923

гастростомия с ретроградно бужиране по конец, торакотомия с ексцизия на мембраната и пластика, резекция на стенотичния участък с анастомоза ...

кп № 152 ендоскопски процедури при обструкции на долните ...

https://pirogov.eu/bg/download/901

ретенция на урината;. - случаите с профузна хематурия, неовладяна по консервативен път;. - изразена вторична анемия;. - хемотампонада на пикочния ...

кп № 172 оперативни процедури на хранопровод, стомах и ...

https://pirogov.eu/bg/download/921

43906-00 Частична резекция на хранопровод с анастомоза, при деца ... малигнена стеноза по хранопровода, на кардията, на пилора, на дуоденума; ...

КП № 201 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ...

https://pirogov.eu/bg/download/951

Не включва: такава след предишна операция на щитовидна жлеза ... жлеза. При пациентите с хипертиреоидизъм (Базедова болест, токсичен аденом, ...

КП № 202 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ...

https://pirogov.eu/bg/download/952

щитовидната жлеза. При доброкачествени заболявания на паращитовидните жлези - извършва се екстирпация на наличния аденом, а при ...

Азбучен индекс на медицинските процедури

https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__ClassifiersAndStandards/MedicalProcedures_TabularList_BGRevision_2014.pdf

Не включва: дренаж на инфектирана киста (39900-00 [8]). Глава 1. ПРОЦЕДУРИ НА ... 42797-01 коагулация на кръвоносни съдове на роговица чрез лазер. 42677-01 ... лечение на фистула на слюнчена жлеза или канал. Слюнчена ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.