бансик 2019 - Министерство на земеделието, храните и горите

11 Дек 2019 ... 18. ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО ГОДИНИ… ... 55 Ябълки. 15 Скали. 56 Други ... 99 Забранена зона.

бансик 2019 - Министерство на земеделието, храните и горите - Свързани документи

бансик 2019 - Министерство на земеделието, храните и горите

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/12/11/ra_367_publicationbancik2019.pdf

11 Дек 2019 ... 18. ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО ГОДИНИ… ... 55 Ябълки. 15 Скали. 56 Други ... 99 Забранена зона.

БАНСИК 2018 година - Министерство на земеделието, храните ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/15/ra_350_publicationbancik2018.pdf

15 ноем. 2018 ... 18. ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО ГОДИНИ… ... 55 Ябълки. 15 Скали. 56 Други ... 99 Забранена зона.

БАНСИК 2017 година - Министерство на земеделието, храните ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/15/ra_334-publicationbancik2017.pdf

29 Дек 2017 ... 18. ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО ГОДИНИ… ... 55 Ябълки. 15 Скали. 56 Други ... 99 Забранена зона.

Резултати 2014 - Министерство на земеделието, храните и горите

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/16/agrostatisticaresults2014-12102015.pdf

16 февр. 2018 ... Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2014 г. (Бюлетин № 294) ... (сухо вещество над 12%). Кетчуп ... Производство на мляко в страната през периода 01.11.2013 г. ... в т.ч. телета за угояване под 1 година ... цена*. 2014 г. Средна цена*. (тона). (лв./кг). (тона). (лв./кг). 2 388. 5.96.

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА ...

http://www.iag.bg/data/docs/Naredba18.pdf

26 юни 2008 ... ... включително гъби;. 4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, ... регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата. ... изкупуване на дървесината в размер над.

OBRAZEC_42 bul.cdr - Министерство на земеделието, храните и ...

https://www.mzh.government.bg/odz-stzagora/Libraries/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/41_bul.sflb.ashx

8 мар 2013 ... разсадници и нискостеблени дървесни култури с ... 1. с винени сортове лозя;. 2. (зал. ... пипер, ябълки, череши, праскови, включително.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА ...

https://www.dfz.bg/assets/8034/Naredba_9.pdf

21 мар 2015 ... фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или. 6. подобряване качеството на произвежданите земеделски ...

министерство на земеделието и горите - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Proceduri%20BABH/ZHOJKF/09_SOP_hatching%20eggs.pdf

„яйца за люпене“ означава яйца за инкубиране, снесени от домашни птици;. 2. ... техните кръстоски, щраусовидни видове (щрауси, ему, киви и др.) ... здрави организми и при наличие на съответни условия да приемат епизоотично ...

министерство на земеделието и храните програма - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/npp/22%20Bees%20Programme%202016%20-%202018%20NEW.pdf

Лабораторно изследване на проби от пчели и пчелно пило;. • Убиване и ... х Лечение х Контрол на ... Пчелни семейства, пчели майки, пило. 4.4.3. Мерки ...

република българия - Министерство на земеделието, храните и ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/09/programa-nitrati.pdf

1 ноем. 2017 ... внесените в почвата азотни съединения от минерални торове. в) нормите за торене с азот се определят след извършване на ...

Аграрен доклад 2018 - Министерство на земеделието, храните ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/05/22/agraren_doklad_2019_bg.pdf

8 септ. 2016 ... Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) ... чиито кланични трупове са с нисък рандеман и слабо ... гаска мускатова ракия, Поморийска гроздова ракия и ципуро ... Сливи, сини. 77.

А Г Р О С Т А Т И С Т И К А - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/07/05/ra344_milkproducts2017-bg.pdf

5 юли 2018 ... на кашкавал, представляващо 37% от цялото производство. Най-много бяло саламурено сирене (графика 7) е произведено в Северния ...

Наредба № 7 от 24.02.2015 г. - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/naredba-7-24022015-m10.pdf

24 февр. 2015 ... Врани кон цяло землище. 12173 с. ... Руска Бела цяло землище. 63584 с. ... Български тежковозен кон, 41. Българско кафяво говедо, 42.

Аграрен доклад 2016 г. - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/01/24/agraren-dokald-2016.pdf

24 ян. 2018 ... са черешите – 22,6%, сливите и джанките – 19,1% и ябълките – 13,4%. ... 153 886. 4 986. Забележка: броят на млечните крави е към ...

Аграрен доклад 2013 г. - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/01/24/agragren-doklad-2013.pdf

24 ян. 2018 ... 61,5% спрямо 2011 г., докато тези с градински грах намаляват с 68,2%. ... овощни – 29; лози – 22; фуражни – 18; цветя (цъфтящи и листно- ... Целогодишно са извършвани лесопатологични наблюдения в ...

Аграрен доклад 2011 г. - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/01/24/agraren-doklad-2011.pdf

24 ян. 2018 ... Схема за отглеждане на пресни ягоди и малини за преработка (ПЯМ);. • Плащания на ... Костинброд, Общинско изложение по овцевъдство, гр. ... Кредит за закупуване на разсад, минерални торове и препарати за.

Аграрен доклад 2009 г. - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/01/24/agraren-doklad-2009.pdf

24 ян. 2018 ... Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за 2008 г. възлизат на 12 809 ... програмата за консервиране на породите в България е получен и замразен семенен ... т, каракуда – 158, 2 тона, на средна вносна цена 5 157 щ.д./т и др ... Подадени заявления за регистрация на рецепти.

Календар със събития в България 2019 г. - Министерство на ...

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2018-08/prilozhenie_6_-_kalendar_subitiya_v_bulgariya_2019.pdf

КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА СЪБИТИЯ С ТУРИСТИЧЕСКА ... Официално откриване на Пловдив Европейска столица на културата 2019г. ... презентации и срещи, включени в деловата програма.

Обявление рег. № 244р-15389/02.08.2019 г. - Министерство на ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider2/default-document-library/244%D1%80-15389%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?sfvrsn=8ee2757d_0

2 авг. 2019 ... Телешко шкембе; ... 60% свинско месо към 40% телешко месо; ... Най-ниска цена за определено качество на предлагания продукт за ...

Боевое братство – 2019 - Министерство обороны Российской ...

http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/rvo_2019-10.pdf

2 окт 2019 ... ее западной границе в район Видин —. Вратца — Лом ... зуется деятельность технополиса и реализуется Программа его развития до ...

Безопасност на храните

https://europa.eu/european-union/file/1282/download_bg?token=t-YjOJ6q

за отглеждане. Заявленията ... сминдух, използвани за кълнове —. ЕС разпореди унищожаването на всички семена от сминдух, внесени от съответния.

птиците в горите

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042871.pdf

Всеки вид птица има свой собствен начин на живот, използва своето жизнено ... ни на дърво (орехче – понякога и в полукухина). 3. ГНЕЗДА В ...

Съхранение на храните - Kantora

http://kantora.eu/docs/samokontrol_restorant.pdf

Основната цел на системата за самоконтрол на търговската дейност е търговците на ... подходящи за влажно почистване, дезинфекция и обработка с ... ККТ. Изисквания за топлинна обработка. Изисквания за съхранение след.

Наредба за сечите в горите

http://www.szdp.bg/Zakoni/Naredbi/naredba_sechi.pdf

семенници с добри стъблени форми, в добро здравословно състояние и равномерно разпределени върху площта; сечта се повтаря през години, като ...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

http://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2014.pdf

Бяла овощна пеперуда. Гъботворка. ЛЗС Пловдив. Насекомни вредители по широколистните видове. ЛЗС Варна. ЛЗС Пловдив. ЛЗС Варна. ЛЗС Варна.

И НС Т Р У К Ц И Я - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/Instrukcia.pdf

... в лабораторни условия и специфични изследвания на техногенните почви . ... Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols). Разпространени са над ...

Учебно пособие БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

http://babh.government.bg/uploads/File/Actuality/Food/13-0306-5-Food-1-Adapted_Food_Safety-corrective_BG.pdf

Рибни продукти. IX. Прясно мляко и млечни продукти. X. Яйца и яйчни продукти. XI. Жабешки бутчета и охлюви. XII. Животински мазнини. XIII. Карантия.

наредба № 18 - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/naredba18new.pdf

7 Окт 2015 ... 1. зелен – за държавните горски територии;. 1. бял ... повече от 60% от площта е покрита със скали, плаващи камъни, морени и др.

изтегли - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/zapoved.pdf

Ж) данните за пътния лист и километропоказателя се попълват по данни на водача на ... регистрационен номер, километропоказател и пътен лист. 21.

ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/09/09-04_G_Kostov_Paligorov_Bogdanov_Kichukov.pdf

многофункционално стопанисване на горите в България. Наръчникът е предназначен за специалистите от Националното управление по горите към ...

подход за създаване на специализирани гис за горите - та ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/41/41-20_M_Asenova.pdf

ята разглежда основните компоненти на ГИС за горите и някои характерни особености в информационния про- цес в горския ... бази данни за горите и информационни системи на национално ниво в други сектори. ... 101/MRRB/).

НАЗВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХРАНИТЕ И ТЯХНОТО ПРИГОТВЯНЕ

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2015/03/Avtoreferat_MK.pdf

„овча мазнина‟, мас ж., кн. „свинска мазнина‟, ◊ ... брашно със сирене, извара или създърма, в която се дробят парчета хляб‟ ◊ дùва попàра „попара от ...

Комуникационна стратегия - Изпълнителна агенция по горите

http://www.nug.bg/data/konflikt/Comm_Strat_IAG-FINAL.pdf

комуникационни канали, подходящи за изпращане на посланията, ... Разработени са конкретните техники и комуникационните канали за най-пълно.

анализ на горите за реконструкция в българия и възможности за ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/16/16-12_I_Velichkov_Popov_Cenov_Borisov_Lazarov.pdf

Реконструкцията на горите в България в мо- мента е актуален проблем, който очаква своето най- подходящо решение, дори и с известно закъснение.

Стандарт за устойчиво управление на горите в България

http://www.bulprofor.org/ppdocs/doc_334.pdf

Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България / PEFC-България. PEFC BG ST 1002: Стандарт за управление на горите.

национална стратегия - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/Forest_Strategy_Final_Version_March_2010.pdf

Горите на България се възприемат от българското общество като част от ... българският горски сектор премина в период на реформи, насочени към.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.