Ветеринарномедицински Лекарствен справочник - Biovet

GALLIFEN® – суспензия за прилагане с водата за пиене при пилета . ... Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се пази от ...

Ветеринарномедицински Лекарствен справочник - Biovet - Свързани документи

Ветеринарномедицински Лекарствен справочник - Biovet

https://www.biovet.com/bul/pdfs/Vademecum_2018_OK_Preview.pdf

GALLIFEN® – суспензия за прилагане с водата за пиене при пилета . ... Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се пази от ...

ЕЛЕКТРОНЕН ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК

http://sotirmarchev.tripod.com/E_Handbook.pdf

14 февр. 2016 ... Прилагат се за етиотропно лечение на заболявания, причинени от различни видове коки, бактерии, рикетсии, вируси, гъбички и др.

Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към ...

http://www.naas.government.bg/bg/download?id=158

БИВОЛИ. Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни, съгл. Наредба ...

90години Ветеринарномедицински факултет - Тракийски ...

http://uni-sz.bg/truni6/wp-content/uploads/vmf/file/VMF_Letopis_2013.pdf

домашен ветеринарен лекар. гълъби (георгиев, Й.,Хр.геор- гиев). Земиздат ... За- гора, 1999. Биология и болести на домашния гълъб (танчев, с., Й. нико-.

Ценови групи на ветеринарномедицински продукти за борба ...

https://www.dfz.bg/assets/17675/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81_%D0%B

„Чекмайт плюс“/Checkmite / – ленти – с активно вещество кумафос химична група: /ОРГАНОФОСФОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ/. /КУМАФОС/. 8,17. 16. Poly Var ...

endectovet - Biovet

https://www.biovet.com/bul/products/VETERINARNI/Endectovet-1.pdf

Дозировка: Говеgа 200 ug goрaмekтин/kg m.М. или 1 mL ЕНДЕКтоВЕТ / 50 kg т.М. Овце 200 pg goрaмekmuн/kg m.м. или 1 mL ЕНДЕКТОВЕТ 150 kg m.М.

rodotium - Biovet

https://www.biovet.com/bul/products/VETERINARNI/Rodotium%2080%25.pdf

... проветриви складови помещения, на защи- тено от светлина място. ОПАКОВКА. Сашети по 125 gu 1 kg; пластмасови кофи по 1 kg и фиброви бурета ...

Образец пълномощно - Biovet

https://www.biovet.com/bul/doklad/OSA_20160615/Obrazec_palnom.pdf.pdf

15 юни 2016 ... Образец на Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите. П Ъ Л Н О М О Щ Н О. Подписаният (те).

Публикация на ТП във в.Монитор - Biovet

https://www.biovet.com/bul/doklad/TO2016/3.Publication_Monitor.pdf

Хайтов" № 3А, Илияна Миткова Гатева – Йончева и Гергана Алипиева Танева притежават непряко по 45.30 % от “БИОВЕТ" АД е водещ европейски ...

кратка характеристика на продукта - Biovet

https://www.biovet.com/bul/products/Furazni%20dobavki/Sodium%20Salicyl%2080%25%20WSP-BG.SPCPI.pdf

коагулопатии, хеморагична диатеза. Да не се използват натриеви салицилати при новородени или телета на възраст по-малка от. 2 седмици. Да не се ...

Лекарствен бюлетин - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/lek_inf/lek_bulletin/Lekarstven_1_07.pdf

Антиконвулсанти - стр. 3. Антидепресанти - стр. 4. Антихистамини - стр. 5. Антиинфекциозни - стр. 5. Бензодиазепини - стр. 7. Социални дроги - стр. 7.

ХЮВЕФАРМА” ЕООД, като акционер притежаващ пряко и ... - Biovet

https://www.biovet.com/bul/doklad/TO2016/4.Publication_Sega.pdf

Илияна Миткова Гатева – Йончева и Гергана. Алипиева Танева притежават непряко по 45.30 % от акциите и ка- питалa на дружеството. Посредством ...

Лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал. 2 ...

https://www.danina-g.com/index.php?page=software&category=normative&t=1&i=12

Famotidinе. Famultran tabl. film. 20 mg. Актавис АД. Група ІІ. Famotidinе. Famultran tabl. film. 40 mg. Актавис АД. Група ІІ. А02ВС - Инхибитори на ...

Лекарствен продукт - име Лекарствена форма Притежател на ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/new_registered/new_reg_feb2018/5.pdf

6 февр. 2018 ... Оксалиплатин Булгермед/Oxaliplatin Bulgermed. 5 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 10 ml; x 20 ml; х 40 ml. Булгермед ВЕ ООД ...

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен ...

http://pp.jazzpharma.com/pi/sunosi.bg.SmPC.pdf

16 ян. 2020 ... ... mg/ден) са <1 за мишки (на база NOAEL) и <2 за плъхове и кучета (на база ... обучението и паметта, но индексите за чифтосване и ...

Лекарствен продукт – име Лекарствена форма Притежател на ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/new_registered/201810_new_reg/5.pdf

29 Окт 2018 ... от AzitroFort на Azithromycin ABR. Ранитидин Софарма/Ranitidin Sopharma. 150 mg филмирани таблетки x 20; x 60. 300 mg филмирани ...

Лекарствен продукт Притежател на РУ № на промяната /Дата ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/new_registered/201910/5.pdf

17 Окт 2019 ... Троксевазин Дуо/Troxevasin Duo. 30 mg/20 mg/1 g гел - 45 g. Актавис ЕАД. България. 20030065. 1.10.2019 от Indovasin на Troxevasin Duo.

За лекарствен продукт Vimizim (elosulfase alfa) - нцоза

http://ncpha.government.bg/files/komisa%20zdr.tehn./dokladi/Vimizim-rezume.pdf

Vimizim е показан за лечение на мукополизахаридоза тип IVA (Синдром на Моркио А, mucopolysaccharidosis, type IVA, MPS IVA) при пациенти от.

Лекарствен продукт, който вече не е разреш ен за ... - Europa EU

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/onduarp-epar-product-information_bg.pdf

Пациенти с бъбречно увреждане. Не се изисква коригиране на дозировката при пациенти с лека до умерена степен на бъбречно увреждане. Опитът ...

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

https://www.ema.europa.eu/documents/overview/photobarr-epar-summary-public_bg.pdf

Тъй като броят на пациентите с Баретов хранопровод е малък, заболяването се смята за ... при отчитане на риска от стеснение на хранопровода.

Справочник

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/Series_F84-R.pdf

1 См. Справочник по система.м регистрации актов гражданского состояния II ... второе пересмотренное издание, пункты 339-345. Справочник по ...

справочник - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/01/spravocnik-2019-web.pdf

всички специалности в Медицинския колеж (с изключение на Инспектор по обществено здраве - без прием за учебната 2019-2020 г.); • Управление на ...

СПРАВОЧНИК РАБОТОДАТЕЛЕЙ

https://politech47.mskobr.ru/files/spravochnik_rabotodatelej.pdf

... Dell, Fujitsu, HP, LG,. MSI, Samsung, Sony VAIO, Canon, Panasonic. ... более 25 млрд. руб. Технополис объединяет производственные зоны, научно-.

Биографический справочник

http://niab.by/articles/27/artykul.pdf

Беларуси: степень сохранности и информационно-биографический потенциал (на ... Анна Николаевна Можейко, профессор Московского технического ... Астафьева Мария Николаевна 53 ... Давыдова (в браке – Чернева) Варва-.

Справочник - НГТУ

http://www.nstu.ru/static_files/947/file/NSTU_spr_stud_2016-2017-1.pdf

Оформить карту можно на сайте www.isic.ru, в офисах продаж. Для оформления ... Но во си бир ский го су дарс твен ный тех ни чес кий уни вер си тет.

Справочник издателя

https://www.artlebedev.ru/izdal/spravochnik-izdatelya-i-avtora/Milchin-Numbers.pdf

На это уходит время, а при словесной форме числительное сразу читает- ся правильно. Издания деловой и научной литератур. 6.1.2. Однозначные ...

справочник - Snsk.aZ

http://snsk.az/snsk/file/2013-05-29_11-39-57.pdf

29 май 2013 ... 1/2—1 таблетки за прием, максимальная суточная доза — 1—4 таблетки. ... [Ñèíîíèìû: алловоран, алмирал, аподикло, Бетарен, Блесин, ...

67 справочник - Miazoo

https://www.miazoo.com/datafiles/44_Treatments.pdf

Диагностична таблица на рибните заболявания. 3. 1 Аквариумът е естествен източник на отдих. 10. 2 Външни и вътрешни заболявания: от диагнозата ...

Телефонный справочник

https://www.susu.ru/ru/link/telefonnyy-spravochnik

21 фев 2020 ... Отдел по работе с иностранными студентами. Начальник. Инспектор ... Софья Александровна. 703а. 267-90-48 ... 161. 272-32-22. Центр специальных переводов и документов. E-mail: ... 9/ЦИР СОТ. 89049433555.

Краткий справочник

http://ruswkf.ru/wp-content/uploads/2017/07/Spravochnik_2019.pdf

Современный спорт, особенно спорт высших достижений, требует ... например: Эритропоэтин (ЕРО), Дарбэпоэтин (dEPO); соединения на ос-.

Справочник за учителя

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/iuses_teacher_handbook_bg.pdf

2 септ. 2009 ... University of Leoben (Австрия), University of Ruse (България) ... Фиг. 2 показва сравнение на наблюдаваното температурно ... от вътрешната енергия, която нараства през време на изменение ... 2. Изключени ли са лампите в коридорите, тоалетните и други ... прожектори, аудио техника и др.

Справочник Героя - Dungeons.ru

https://dungeonsanddragons.ru/MISCELLANEOUS/Midgard/Midgard_Heroes_Handbook.pdf

Design: Chris Harris, Dan Dillon, Greg Marks, Richard Green, and Shawn Merwin. Additional Design: Jon Sawatsky, Michael Ohl, Rich Howard, Scott Carter, ...

Справочник по экспортному контролю. Том 1

http://science.ursmu.ru/upload/doc/2013/01/22/tom_1.pdf

21 янв 2013 ... ... публикуются на всех официальных языках. Сообщества на сайте. ЕВРО-Лекс. (http://eur-lex.europa.eu), и предоставляются бесплатно.

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МОСКОВСКИЙ ... - МГУ

https://www.msu.ru/upload/pdf/2018/spravochnik2019.pdf

20 сен 2018 ... клиника. И даже не просто восстановление медицины в Мо- сковском университете. ... С 1998 г. на факультете создана очная аспирантура. О высокой ... литературоведение. Испанская литература. «Математика ...

Справочник на съобщенията, част 2 - IBM

ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr7/pdf/letter/nlv/db2m2u70.pdf

позвъните на телефон 1–800–879–2755 в САЩ или на телефон 1–800–IBM–4YOU в Канада. ... SYS, тъй като допълнителни схеми, започващи с.

Към равнопоставеност на половете Справочник за ... - Coe

https://rm.coe.int/16805916b3

12 мар 2001 ... Отдел “Равенство между жените и мъжете”. Генерална ... Великобритания: към по-голямо разнообразие в държавната ... При все това, всеки път, когато се прави крачка напред, отправната точка е различна.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.