закл ючение - Столичен общински съвет - Столична община

съхранение на болнично бельо: габаритни размери 24/46/205. 1 ... девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) дева с ДДС. съгласно договор Хи.

закл ючение - Столичен общински съвет - Столична община - Свързани документи

закл ючение - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/54971/Pr-R563.pdf/1b98746d-f8d6-4395-9ed3-992e825dbf7c

съхранение на болнично бельо: габаритни размери 24/46/205. 1 ... девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) дева с ДДС. съгласно договор Хи.

Приложение - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/742182/P. - R.386.pdf/9cd44917-b6f8-40ae-94c6-060e79151c50

изработване на подробен устройствен план — парцеларен план за ... квартали 65, 66, 67, 68 и 69 е „Жм3” – жилищна зона с малкоетажно застрояване, детска площадка, ... Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид.

Приложение № 1 - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/688951/Pr.1-R.6.pdf/5a7d4e2e-66b1-48cb-a2cb-399d6997ef04

6 ян. 2019 ... „Европейски музикален фестивал“ се провежда ежегодно от 2001 г. досега с ... в България и едно от водещите филмови събития в Централна и Източна Европа. След ... инструмент, за човешки глас по свободно избран текст, за ударни и струнен ... струнен квартет и струнен оркестър.

Приложение № 1д - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/767455/R.554-Pr1%D0%B4.pdf/550fc624-7ef7-4754-bde1-b91e80da8a44

IBAN - BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката - UNCRBGSF,. „УниКредит ... /пощенски код, град/село, община, квартал, улица Ne/бл., ап./. 4.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

http://www.sopa.bg/request.php?3169

план и Подробните устройствени планове на Младост 1, Младост 1А, ... Столична община, област София - град, до промяна на Общия устройствен ... застрояване на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни.

столичен общински съвет - 144 СУ

https://144sou.bg/wp-content/uploads/2018/04/%D0%A0-%D0%95-%D0%A8-%D0%95-%D0%9D-%D0%98-%D0%95-%E2%84%96-1-7-3.pdf

За отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол. № 48 от ... ул. „Христаки Павлович” - от ул.”Тодорини кукли” до ул. „Царева ливада”; бл.223, бл.225, бл.225А, ... „Ботевградско шосе” от бл.4 до ул. „Бесарабия” ...

Приложение № 1 и 2 - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/721782/Pr.1i2-160.pdf/cbd4eddc-8db8-47cc-a4fb-65c252e4ebc4

спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици детски градини и училища - „Спорт в ... 144 СУ „Народни будители” Туризъм и спорт – еднодневен поход в ... изкуство – колективна рисунка и оцветяване на гипсови 85,3 м.

Приложение № 1ж - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/767455/R.554-Pr1%D0%B6.pdf/577a1aa1-6179-4b2e-a6fe-349c20891668

на изпълнителни дела срещу кандидата, издадена до седем дни преди подаване на ... Сос за стопанисване и управление на прекратеното дружество ... тук до столицата София е 440 км, до Пловдив-328, до Варна-60 км, ... Съгласно Закона за защита на личните данни, давам изричното си съгласие.

Решение № 554 от 14.09.2017 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/558171/R554-2017.pdf/7a384cf9-27a4-4f4c-934a-e1662f0f7fc1

14 септ. 2017 ... Дом за стари хора с отделение за лежащи - гр. София, кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29;. 3. Дом за възрастни с деменция - гр. София ...

Решение № 661 от 17.09.2019 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/780704/661 - Copy.pdf/519d53a7-fe53-4c54-911d-9fd2d76526aa

30 ян. 2019 ... община (ЗУЗСО) за обекти на сигурността и отбраната. Със заповед ... Съгласно чл.19а от ЗУЗСО (ДВ, бр.31 от 2018г.) при отпадане ...

Решение № 67 от 14.02.2019 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/701337/R. 67.pdf/825c5e3c-83c3-4143-8df9-182f7242ccf0

14 февр. 2019 ... устройствени показатели, попадащи в устройствени зони „Жм1“, „Жм2“,. „Жм3“ и „Жв“. Схемите ... 1000 София, ул. Московска № 33, Тел.

Решение № 104 от 28.02.2019 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/710463/R. 104 .pdf/12a0927d-3ae0-4f66-8302-60692f4f00dd

28 февр. 2019 ... на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ в обхват от ... 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването му по реда на чл.

Решение № 547 от 25.07.2019 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/767450/R.547.pdf/25e18b39-c9bc-437f-9767-f21506bda9cf

от „София Билдинг Естейт“ ЕООД, чрез пълномощник Зорница. Владимирова, в качеството му на собственик на поземлени имоти (ПИ) с.

Решение № 182 от 05.04.2018 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/607976/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 182.pdf/b11e326d-51a5-46b3-af72-0f51f341387a

5 апр 2018 ... „Княжево”, бул. „Цар Борис. III” № 202 се променя на „Дом за пълнолетни лица с деменция” - кв. ... „Дом за възрастни с умствена изостаналост” - с. ... „Защитено жилище за хора с психични разстройства” - с.

Решение № 440 от 20.07.2017 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/543924/Copy of 440.pdf/3f00ccd7-0275-4bfe-a5c2-44a65fd639ec

20 юли 2017 ... на НОДТСО (наредбата), използването на коректна правна ... и оставащ непроменен с предложения текст на НИД НОДТСО режим на.

Решение № 511 от 26.07.2018 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/637179/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 511.pdf/2c2f708e-e77f-4278-bb80-655193633ec9

26 юли 2018 ... на НОДТСО (Наредбата), прецизиране на действията по контрола на паркирането, облекчаване на технологичния ред при ...

Решение № 554 от 26.07.2018 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/637179/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 554.pdf/ba9dba7a-6740-4804-a846-208ff338b035

26 юли 2018 ... „Владимир Вазов", кв.12а и кв.12б, м.„НПЗ Хаджи ... по Протокол № 73/18.12.2014 г. на СОС и ИПР за „Трети метродиаметър" в участъка ...

Решение № 368 от 13.06.2019 година - Столичен общински съвет

https://council.sofia.bg/documents/20182/739112/R.368.pdf/ef9aa419-f098-4260-ad4d-53494543b7ee

13 юни 2019 ... 18.02.2019 г. от нотариус Йонко Литовски. 3. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор, по актуални ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ П Р О Т О К О Л ...

http://www.beloslav.org/inc/service/service.download.file.php?fid=5788

Г-н Д.Иванов- Едната докладна е за договора с „Белфери” ЕООД. ... помощ Доктор Иван Димитров – Булдент – Варна” ЕООД, ЕИК 201371054,.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е ВГ Р А Д ... - Община Ботевград

http://old.botevgrad.org/images/Dokumenti/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Arhiv_reshenia/resenia_2005.pdf

ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00. - плодове 100 г 2,00 ... от ПЗР на ЗОС на общински имот,находящ се в Читалище ―Събуждане‖-с.Врачеш ...

общински съвет - Община Девин

https://www.devin.bg/files/Resheniq_OS/2019/resheniq20191001.pdf

1 Окт 2019 ... 1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на община ... мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Сканирано изображение - Общински Съвет - Ценово - Община ...

http://obs.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/DZ-67-09-12-2019.pdf

от д-р Петър Георгиев Петров. Кмет на Община Ценово, област Русе ... развитие на читалищната дейност в Община Ценово за 2020 г. Тази програма е ...

Oli~IIHA KA3AH.JlbK - Общински съвет Казанлък - Община ...

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2016-11/Po_t_11_815_2016.pdf

следните трасета: • От "Кауфланд" в район "Западен" по бул. ... принадлежности, от злато, сребро, бронз, желязо и гривна. • Сарафовата ... отговори са „тренировки“, „фитнес“ и „спорт“, които могат да бъдат обединени под общ.

Page 1 | Общински съвет ОБЩИНА "Родопи" ОДОБРЕНо с ...

https://www.rodopi-bg.org/docs/naredbi/NBNNCIOS_05.2018.pdf

Предмет на тази наредба са наемните цени при отдаване под наем на ... 6.7. Авторемонтни и авто-тенекеджийски | 2.00. 1.90 | 1.70 1.60 услуги. 6.8.

Годишна програма - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-12/Godishna_programa_2020.pdf

11 Дек 2019 ... 20,00 помещение за пощенска станция в сградата на кметство с. ... гр. Шипка. 025008,025002,025006. 1,309 земеделска земя. 14,00. 11.

Общински съвет на община Правец 2161 град Правец, пл ...

https://pravets.bg/data/news/files/1569989844.pdf

9 септ. 2019 ... Кмет на Община Правец. 4. Изменение на Решение №186 от 25.07.2013 г. на ОбС – Правец, относно утвърждаване на общинската ...

KA3AHJIbK - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/docs2/Po_t_9_1903_2013.pdf

93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет от Петър Николов Косев – заместник-кмет на Община Казанлък, упълномощен.

казан л>к - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-12/Po_t_13_1698_2017.pdf

Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинските имоти, представляващи 219/819 идеални части от Поземлен имот №414, в местността ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ... - Община Венец

http://www.venets.bg/raw/uploads/files/prortokol_1%282%29.pdf

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници. 2. Полагане на клетва от Кмета на общината. 3. Полагане на клетва от кметовете на ...

надежда - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-10/Po_t_19_1558_2017.pdf

МКБ: J44.9 ХОББ. МКБ: J43.9 Белодробен емфизем. МКБ: М16.9 Коксартроза. Минали заболявания и операции: 08.2016г: локална ексцизия на лезия от ...

общински съвет - разград п р о т о к о л № 45 - Община Разград

http://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/2015-2019/protokol_45.pdf

обхващащ бившата жандармерия, за който бяхме гласували преди време, може би преди две ... Колко? 17 на брой обекти – Лафка. Занимават се с широк кръг от ... изслушване на следващия работен ден - 13.08.2018 г. На второ ...

20 dii. r. - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2016-09/Po_t_8_699_2016.pdf

информационна система "Лакорда". 2 292. 2 292. 2 292. 2292. 126 ... 5206 Осветление - северен вход-изход на град Казанлък. 9 825. 9 825. 9 825. 9825.

общински съвет - разград п р о т о к о л № 16 - Община Разград

http://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/2015-2019/Protokol_16.pdf

да кажа, което е изключително важно, че на 28 октомври, това е петък, от ... Съставът на горите е предимно широколистен – дъб, цер, акация, черен ...

община варна - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/10/resh_35_02031011.07.2002.pdf

на ОбС, Общински съвет – Варна освобождава Живко АСЕНОВ Гюров като заместник председател ... Нанев Варчев. /резултати от ... дейност работят извън определеното от Община Варна работно време органите на Община ...

община силистра - Общински съвет - Силистра

http://obs-silistra.com/files/2019/04/dz-09-2.pdf

Венци Венц, Концерт Deep Zone Project и попгрупа "Akcent" - Румъния. Концертът е по проект "Easy Guide - interactive mobile application for promoting the ...

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК ...

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-02/Po_t_24_2588_2019.pdf

КАЗАНЛЪК. ДОКЛАД по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.