Документ Основание Срок за изпълнение - ODIT.info DocStore ...

1. Регистрация в ДОИТ – Декларация по образец чл.15 от ЗЗБУТ до 30 дни от започване на дейността. 2. Книга за начален инструктаж чл.6 от Наредба ...

Документ Основание Срок за изпълнение - ODIT.info DocStore ... - Свързани документи

Документ Основание Срок за изпълнение - ODIT.info DocStore ...

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=3559

1. Регистрация в ДОИТ – Декларация по образец чл.15 от ЗЗБУТ до 30 дни от започване на дейността. 2. Книга за начален инструктаж чл.6 от Наредба ...

Д Е К Л А Р А Ц И Я - ODIT.info DocStore :: Документи

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=437

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за ... върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г. Декларация обр.

Заявление - ODIT.info DocStore :: Документи

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=3548

Г1 . 1/4. Идентификация номер година код на съд. Идентификация. ЕИК фирмено дело фирма. Допълнение. Допълнително заявление няма има. Г1. Данни за заявителя. Име. ЕГН/ЛНЧ ... 24 от Закона за търговския регистър.

Пътни листове 2019 2.3 - ODIT.info DocStore :: Документи

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=4237

Тази програма е предназначена за счетоводни кантори и фирми, които желаят да си автоматизират процеса по издаването на пътни листове.

сборник типови длъжностни характеристики - ODIT.info DocStore ...

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=3833

осигурява нормативи за оперативно-календарно планиране и система за ... извършени СМР; предлага да се налагат позволените от КТ санкции при груби ... Длъжностни задължения: да знае видовете плочки и предназначението ... центриране и нивелация на съоръженията; правилата за изпробване, ...

Пътни листове 2019 2.36 - ODIT.info DocStore :: Документи

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=4245

Тази програма е предназначена за счетоводни кантори и фирми, които желаят да си автоматизират процеса по издаването на пътни листове.

На основание чл. 16 , ал. 1 от ПУФРУО 1. В изпълнение на ...

http://www.ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentsnormativniaktove/20182019_0.pdf

на НП „Заедно за всяко дете“. Модул „Екипи за обхват: - подпомагане на екипите за обхват;. - проследяване в. Информационната система за развитие ...

програмен продукт за годишни финансови отчети - ODIT.info ...

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=4204

Отчет за приходите и разходите за микро и малки предприятия; ... В страница 2 е създадена бланка с формули за Счетоводен баланс, съгласно ...

Годишно изравняване на осигуровки през 2018 - ODIT.info ...

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=4222

Отнасят се за годишно изравняване 2018, което самоосигуряващите ... в сравнение с годишното изравняване на осигурителния доход за 2016 г. ... доход, подадени от самоосигуряващите се лица с декларация образец № 1 или ...

Актуализиран документ за изпълнение на ... - Община Своге

http://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2017/12/Aktualiziran-document_Svoge_2018-1.pdf

15 Дек 2017 ... Костинброд (Софийска област), на север с общините Вършец ... микроклиматичен режим, изключително подходящ за балнеолечение на белодробни ... които жълта тинтява (Gentiana luted), бял равнец {Achillea ...

актуализиран документ за изпълнение на общинския план за ...

http://slivopole.bg/uploads/usr_files/Aktualiziran_OPR.pdf

Бриколаж, Билла, Технополис, Техномаркет и др., редица ... приоритетно насочени към съкратени лица или заети при непълно работно време в.

актуализиран документ за изпълнение на ... - Община Бяла

http://byala.bg/docs/plan-razvitie/%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%9F%D0%A0-2007-2013-%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0.pdf

ЕТ”РАДО– ЛЕС” – дърводобив и производство на акациеви колове за лозя. Търговия и услуги: ... развито. Отглеждат се предимно оранжерийни краставици и домати. ... Причината е в по-високите ренти, ниската цена на земята и ...

Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия ...

http://www.oblastlovech.org/assets/Dokladi/aostr2013.pdf

Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица, които са ... Многопрофилна болница за активно ... белодробна болница със 100 легла.

Справка за забранените ПРЗ на основание чл.15 п, ал. 2, т. 3 от ...

http://www.stenli.net/nsrz/files/prz/zap/spravka_20.09.07.pdf

25 ноем. 2008 ... 12.01.2008 г. 24. Купросейт 45. ВП ... 25. Купросейт голд 45 ВП ... 12.09.2006 г. 12.01.2008 г. 70. Суперсуфикс 200 г/л флампроп-. М. БАСФ.

Съобщаване на административни актове На основание чл. 26 ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/Saob6tenie-do-CPO-nepolu4ili-pismo.pdf

София. 22. 2013121043 ЦПО към "Розали ВР" ЕООД. София. 23. 2013121045 ЦПО към СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА. АКАДЕМИЯ КОМАНДОС“.

1. На рисунке треугольник ABC – равнобедренный (основание ...

https://www.1511.ru/storage/file/1278/9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%20%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%21%20%D0%93

Диагонали трапеции ABCD являются биссектрисами ее углов при основании ... отсекает от него равнобедренный треугольник ACD (AD = CD). Найдите ...

ЗАПОВЕД № РД-71 от 9 февруари 2018 г. На основание чл. 42 ...

http://eea.government.bg/zpo/docs/1-3-28-71-2018.pdf

9 февр. 2018 ... обезпечаване на ефективна защита на пещери: „Темната дупка“, „Проходна“ ... 1 в границите на пещера „Темната дупка“ се забранява:.

З А П О В Е Д 318 / 15.05.2017г. на основание ... - Община Тервел

http://www.tervel.bg/downloads/zapovedi/zapoved318ot15052017.pdf

ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на УПИ II-27 ...

Лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал. 2 ...

https://www.danina-g.com/index.php?page=software&category=normative&t=1&i=12

Famotidinе. Famultran tabl. film. 20 mg. Актавис АД. Група ІІ. Famotidinе. Famultran tabl. film. 40 mg. Актавис АД. Група ІІ. А02ВС - Инхибитори на ...

Д О Г О В О Р Днес, година в гр. София, на основание на Закона ...

https://harmanli.nit.bg/assets/resourcedocuments/679/Dogovor%20425.pdf

Михайл Лисков - Кмет на Община Харманли и Николай Колев - Главен ... електронен път на адрес: [email protected]; c. ... Пощенски код: 6450.

Утвърдил на основание чл - Новини | Областна администрация ...

https://www.bs.government.bg/uploads/files/oaburgas_strategia_2018-2020.pdf

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие за децата и учениците в област Бургас стр. 17. 3.1. Деца и ученици с изявени дарби стр.

Консултации по предмети -2 срок - Национална професионална ...

http://npgvm-lovech.com/download-86/

Йоана Василева. КУКXH вторник. Учебна стая. Биляна Тихова. |14.50 -15.35 ч. Учебна стая. Ценка Иванова. |14.50 -15.35 ч. Учебна стая. Английски език.

Заповед за удължаване на първоначалния срок на ... - ианмсп

https://www.sme.government.bg/uploads/2019/02/Zapoved_udaljavane_srok_OP_VS_IKT.pdf

18 февр. 2019 ... ... се публикува на Портала за обществени поръчки чрез импортиране със специализирания софтуер “Редактор на форми” на АОП от.

СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ...

http://trudipravo.bg/pdf/proc/03_ktd_susoprsrok.pdf

-за работа на длъжност, която се заема с конкурс -за времето, докато бъде заета ... Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на ... Образец на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор).

Условия, срок и начин за упражняване на правото на ... - Telenor

https://www.telenor.bg/sites/default/files/Pravo_na_otkaz.pdf

между Теленор България и физическо лице (потребител), който се сключва като част от система за предоставяне на стоки и/или услуги от разстояние ...

Седмично разпределение ЧОУ „Банкерче” 6 клас II срок 2017 ...

http://www.bankerche.com/userfiles/files/3.%20%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%20%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20-%202%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20-%2014.02.2018.%283%29.pdf

12 мар 2018 ... Час на класа. 10.10 ч.– 11.10 ч. Лечебна физкултура. 16.40 ч.– 17.00 ч. Развлекателни/спортни игри. 11.10 ч. - 11.50 ч. Математика.

Заповед за изплащане на стипендии през II срок на учебната ...

http://pgssi.org/article_images/source/Dokumenti/2019/Stipendii/zapoved%20stipendii%202%20srok.PDF

Ванеса Георгиева Стоева - 116. 17. Христиана Георгиева Стоева - 11б. 18. Маринела Сашева Мавродиева – 11б. 19. Станимир Димитров Димитров - ...

Класни и контролни работи първи учебен срок

http://www.daskalo.com/pdndiotvolov/files/2015/02/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0

Класна работа се провежда по: 1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап;. 2. чужди езици - в VIII клас за паралелките с ...

Срок эксплуатации Вашего велосипеда GIANT - cloudfront.net

https://dstqaa92re5c4.cloudfront.net/Manuals/Bikes/Giant/Bike/Giant_Bike_RU.pdf

компании Giant – посетите giant-bicycles.com. Спасибо за то ... и не выдвигайте вынос седла из рамы выше отметки «Minimum insertion». 3. Правильно ...

Списък с резервните проектни предложения по втори краен срок ...

http://opik.bg/uploads/2019/05/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-14.pdf

Дейности по хуманно здравеопазване с АЛЕФ-Т 2018 ЕООД. 81,50 ... инженерни дейности от "ТМП Консулт" ЕООД. 81,50 ... Инто Планинг ЕООД.

Списък с резервните проектни предложения по първи краен срок ...

http://opik.bg/uploads/2019/03/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-10.pdf

Стартиране на Звукозаписно студио в Благоевград. 79,00. 234 701,28 ... Реализиране на предприемаческата идея на "Ай Ти Тийм Варна" ЕООД. 75,50.

ПЪРВИ КРЪГ Седми клас Учебна 2013/2014 година Срок за ...

http://mathematicalmail.com/documents/46/%D0%9C%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8_7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_1%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3_bg.pdf

10 Дек 2013 ... Ето три задачи от учебниците по математика: Задача 1. ... Задача 9. (Австралийско математическо състезание за наградите на Westpac -1991 г.) ... (Коледно състезание за купата „Ум, белият делфин“, 2011 г. ) ...

Документ

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/godishen-plan.pdf

30 ян. 2018 ... Запознаване със Стандартизиран тест за диагностика на готовността на децата за училище. • Среща – разговор с родителите на ...

Изтегли документ - SOP.bg

https://sop.bg/download/TmeAhCmkTh/

Доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на ... 12 Грундиране с контактен грунд ... Доставка и полагане на блажна боя по парапети.

Изтегли документ

https://op.hisar.bg/files/2019/avgust/19082019/Specifikaciq.pdf

19 авг. 2019 ... територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен н патронаж в гр. Хисаря, за СОУ „Христо Смирненски" в ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.