Биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“

ва главичка - Sparganium angustifolium, водно лютиче - Ranunculus aquatilis и во- дна шилолистка – Subularia aquatica. При- родозащитният статус на ...

Биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“ - Свързани документи

Биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/155287/1113129/version/1/file/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%

ва главичка - Sparganium angustifolium, водно лютиче - Ranunculus aquatilis и во- дна шилолистка – Subularia aquatica. При- родозащитният статус на ...

сборник - Национален парк "Рила"

http://rilanationalpark.bg/assets/userfiles/DZZI/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/Sbornik_BH_NPR-tom1.pdf

11 юли 2015 ... 348. Ph. squarrosa (Weigel. : Fr.) P. Kumm. Люспеница. 349. Ph. tuberculosa (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. 350. Psilocybe inquilinus (Fr. : Fr.) Bres.

вен - Национален парк "Рила"

http://rilanationalpark.bg/assets/userfiles/DZZI/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/Sbornik_BH_NPR-tom2.pdf

19 юни 2015 ... 1210 Dactylorhiza saccifera. (Brongn.) Soó торбест дланокоренник ... Вълк: посочено е разпространение на вида на цялата територия на ...

ЗАКОН за биологичното разнообразие

http://eea.government.bg/bg/legislation/biodiversity/ZBR_2017.pdf

Сем. Дебелецови. Crassulaceae. Дебелолист. Crassula tillaea. Розов златовръх. Rhodiola rosea. Костова тлъстига. Sedum kostovi. Магеланска тлъстига.

опазване на биологичното разнообразие в българия - WWF

http://awsassets.panda.org/downloads/2_1995_nat_biodiv_strategy_bg.pdf

консорциум от Световния фонд за Природата (World Wildlife Fund), организацията Опазване на Природата (The Nature Conservancy) и Института за ...

закон за биологичното разнообразие - wildanimals.bg

https://wildanimals.bg/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5.pdf

9 авг. 2002 ... Венерино пантофче. Cypripedium calceolus. Калописиева дактилориза. Dactylorhiza kalopissii. Обикновена пърчовка. Himantoglossum ...

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Раздел II ...

http://www.batak.bg/doc/OPOOS/Pr3_ZBR-ZLOD.pdf

Сем. Дебелецови. Crassulaceae. Дебелолист. Crassula tillaea. Розов златовръх. Rhodiola rosea. Костова тлъстига. Sedum kostovi. Магеланска тлъстига.

закон за опазване на биологичното разнообразие - Народно ...

http://parliament.bg/bills/39/154-01-8.pdf

Европейска змиорка. Anguilla anguilla ... Anguillidae. Европейска змиорка ... Електрически и електронни уреди, способни да убиват или зашеметяват;.

СИГНАЛИ НА ЕАОС 2010 - Биологичното разнообразие ...

https://www.eea.europa.eu/bg/publications/signali-na-eaos-2010-biologichnoto-raznoobrazie-klimatichnite-promeni-i-vsichki-nie-bg/download

Перитаз*, чието хоби е да се грижи за три кошера в провинция около Женева. „Харесва ми ... предлагането на прясна вода в ключови алпийски райони.

опазване на биологичното разнообразие в българия - Panda

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/2_1995_nat_biodiv_strategy_bg.pdf

основата върху която е изградена настоящата стратегия. За щастие, в основната си част съществуващите знания за българското биоразнообразие са ...

Национален план за развитие на биологичното земеделие в ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/08/nacionalen_plan_2007_2013.pdf

8 февр. 2018 ... се предлагат, са млечни (прясно, кисело мляко, сметана), билки, подправки, мед, сладка, ... българския пазар, поради икономическия статут на потребителите. ... Преработка на растителна и животинска продукция ... движещ навлизането на храните с етикети за запазена марка в България, ...

Национален парк "Пирин" - ОУ "Алеко Константинов"

https://oualeko.com/new/pdf/aleko-online-br226.pdf

26 апр 2019 ... Тодорка Тахчиева – класен ръководител на 2в клас ... 4. Лилия Топчийска - учител по химия. Основен акцент в учебно-познавателна- та дейност по химия и ... и обхващала най-високите части на Демянишкия ... е около 1/3 от българската ... Рила - Пирин - Пелопонес. В Пирин маршрутът.

Рила

http://ecologybg.com/PanParks_strategy.pdf

Досегашното развитие на туризма в община Самоков се изразява ... специфични обекти следва да се споменат Конната база в местността Перивол край с. ... морените във Влахина планина, както и историческата местност.

скици из рила - Planinar.org

http://planinar.org/store/books/Drugi-knigi/skici-iz-rila.pdf

деното езеро, край което и те' самите са минали преди един час, без да напълнят ... конец шосе към Самоков. То минава далеко от село Злокучене, та тоя път ... на местност, странят от нея впоследствие и все дирят други обекти.

ОБЩИНА РИЛА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4953

религиозен /поклоннически/ туризъм. Друг важен елемент в развитието на туризма в общината е близостта ѝ до три големи града – гр. София, гр.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1285

... най-малко 31 вида висши растения, 7 безгръбначни, 3 вида риби, 2 змии, 3 птици, 2 (възможно 3) вида бозайници и 6 местни животински породи. У ...

биологичното производство на зеленчукови култури

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/24/24-52_M_Nikolova.pdf

Много добри и добри предшественици на основните ... най-добрите смески са тези от зърнени и бо- ... За доматите един от най-добрите съседи е лука.

3 2018 Разнообразие слога

http://reading-hall.ru/yunost/3%28386%292018.pdf

2018. Разнообразие слога. Читайте на стр. 54. Иосиф БРОДСКИЙ и ... ству отказывается. я говорит, сейчас на диете. ... Луна. Ночью есть, а днем нет.

Языковое разнообразие в киберпространстве - Российский ...

http://www.ifapcom.ru/files/publications/yaz_raznoobr_sb.pdf

банский», «Памятка туристу. Путешествие по ... борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями, содействия экологической устойчивости и ...

Разнообразие и патогенност на видове от род Phytophthora ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_21-1_part_1_2018.pdf

6 авг. 2018 ... при торене с биохумакс, на 894.8 лв./da с хумустим и на 913.88 лв./da с хемозим био 5 хемофол Н4. През периода на плододаване с.

Разнообразие млекопитающих - Зоологический музей МГУ

http://zmmu.msu.ru/files/images/musei/publication/divers_mammals-3.pdf

лял наш соотечественник, известный зоолог, исследователь высоких широт проф. С. М. Успенский ... тый «Шер-Хан», самый крупный из известных в нашей стране тиг- ров, жил в ... Халикотериевые, 766, 767. Хангул, 845. Харза ...

ландшафтное и биологическое разнообразие на территории ...

https://wwf.ru/upload/iblock/6ed/dpm_site.pdf

Распространяется бесплатно. При полном или ... last remaining populations of endangered wild forest reindeer (Rangifer tarandus). ... форм рельефа и отложений (Динамическая гео- морфология ... бодяками огородным и разнолистным, живо- ... в ко то рых име ются вы хо ды кар бо нат ных по род, не измен но ...

критични точки в практиката на биологичното пчеларство димо ...

https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year2_n2/presentation_dimov.pdf

осигуряване на достатъчно количество мед и пчелен прашец чрез ... кошера. ➢ изолационен пчелин - той се създава и декларира пред ДВМС и.

Морфологическое разнообразие морских гротов Болгарии

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/57065/05-Pronin.pdf?sequence=1

Площадь,. S (м2). Объем, V. (м3). Тип полости**/. Спелеологический участок. 1. Тюленовата пещера. ПБ -105/550. 83. 692. 2150. АК/СТ. 2. Темната дупка.

София Тех Парк

https://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/material/venue_sofia-forum_website-briefing_bg_021017.pdf

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: МЯСТО. МЯСТО. „София Тех Парк“ АД. Сграда на Иновационният форум „Джон. Атанасов“. Бул. “Цариградско шосе“ ...

Парк Витоша

https://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%9F-%

чени рехаво една до друга. Действие. Диуретично, затягащо, противовъз- палително и антиспазматично. 4. Лечебно великденче (Veronika officinalis L.).

Триумф Парк

http://cdn.vitrinanovostroek.ru/iblock/716/71686457e7ecbe6dfa95e5ced6d9c2d8.pdf

Жилой эко•комплекс «Триумф Парк» – это гораздо больше, чем новая комфортабельная квартира. Это новая жизнь, современная и безопасная,.

МЕНЮ - Охта Парк

https://www.ohtapark.ru/files/APRESSKI_MENU_2511_web2.pdf

передается не только видом на горнолыжный склон или уютным потрескиванием камина в зале, но и структурно проработанным меню, которое ...

Индустриален и логистичен парк

http://nciz.bg/media/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD/Buletin_br15.pdf

инвестиционния потенциал на Бургас, градът, който в последните 10 г. се ... С изградена база е и фирма „ХИДРОБЕТОН“ ООД, която се занимава с ...

Природен парк Българка

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pes_report__bulgarka_nature_park.pdf

List of hotels within Municipality of Gabrovo- name, address, web site, ... водите и е с площ от 21 772,163 ха в Централна Стара Планина, ... туристическа дестинация, да оказват съдействие при търсенето на пазари за местни.

Untitled - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2016/02/spisanie-RUSKI_July-2012.pdf

Самый молодой торфяник находится у подножия турбазы „Острица” и ему 150 ... был объявлен биосферным заповедником (резерватом) и включен в.

утвърдил - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/08/Dokumentaciq_SMR_OPOS-2_i_3_30062014.pdf

Доставка на битумни керемиди, с посипка в/у дъсчена обшивка кв. м. 136,40. 4.12. Доставка на ... Доставка и полагане на неокрайчен камък на 3 см. върху пясъчно легло кв. м. 14,42. 6.2. ... и полимерни лакове и бои. Приемането на ...

отчет за дейността - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2018/02/4_5_Praktiko-prilojni-izsledvania-i-poddarjane-na-mestoobitania-1.pdf

(росянка), Gentiana lutea (жълта тинтява), Primula deorum (рилска иглика),. Epipactis ... Drosera rotundifolia (Кръглолистна росянка). ✓. Зазимяване на ...

ИНТЕРАКТИВНО УЕБ КАРТОГРАФИРАНЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ...

http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2018/02/2017_4/3_sandinska.pdf

тъпно уеб-базирано ГИС приложение за биоразнообразието и туризма. Ключови думи: Интерактивно картографиране, Уеб ГИС, Природен парк „Бъл-.

Скачать презентацию - Фестиваль Парк

http://jk-festivalpark.ru/upload/pdf/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

Москвы. ЖК «Фестиваль Парк» — это продуманный до мелочей жилой квартал, который расположен в уютном, обжитом районе со сложившейся ...

Книжка БИОСФЕРЕН ПАРК „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“

http://chervenatastena.com/data/2017/09/Book-2017-Chervena-Stena.pdf

флора и фауна – Cypripedium calceolus (венерина пантофка), Echium russicum (червено усойниче) и ... Венерино пантофче (Cypripedium calceolus),.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.