гр. Търговище - Агенция по вписванията

17 ян. 2017 ... „Бориван“ ООД, ЕИК 131476607, седалище: гр. София, 1387, ж.к. Обеля 1, бл. 18, партер до вх. В, тел.: 0700-16-600, 0886-52-00-55; ...

гр. Търговище - Агенция по вписванията - Свързани документи

гр. Търговище - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/01/17/93-00-80.pdf

17 ян. 2017 ... „Бориван“ ООД, ЕИК 131476607, седалище: гр. София, 1387, ж.к. Обеля 1, бл. 18, партер до вх. В, тел.: 0700-16-600, 0886-52-00-55; ...

сървъри - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/06/07/tekhnicheski_spetsifikatsii__2019_v2_srvrni.pdf

7 юни 2019 ... (b) Времето за реакция се отчита от момента на подаване до момента на потвърждаване регистрирането на повредата от Сервизната ...

Бориван - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/04/18/93-00-36_18042017_op_8_borivan.pdf

18 апр 2017 ... „Бориван“ ООД, ЕИК 131476607, рег. по ЗДДС: BG131476607, със ... факс: 02/934 66 90, http://bоrіvаn.com/, e-mail: [email protected], ...

Български пощи - Агенция по вписванията

http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/05/15-00-232_bulg_poste.pdf

5 май 2017 ... обратна разписка в деловодството на Агенция по вписванията, гр.София, ул.“Елисавета. Багряна“ №20. Документите следва да са ...

Еконт Експрес - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/05/15-00-231_econt_expres.pdf

5 май 2017 ... „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, гр. София, 1113 ... [email protected] [email protected] ... дирекции след проверка и заверка or.

Търговски закон - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/06/27/trgovski_zakon.pdf

27 юни 2019 ... ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. В сила от 01.07.1991 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.48 от Юни 1991г., изм. ДВ. бр.25 от ...

Доклад за 2015 г. - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2016/12/07/agentsiya-po-vpisvaniyata-doklad-2015.pdf

7 Дек 2016 ... търговския регистър е единна, централизирана база данни. Целта е да се ... административни и административно-наказателни дела, изразяващо се в извършване ... фирмено право - Търговски регистъри, в гр.

Доклад, утвърден на 26.06.2019 г. - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/07/17/doclad_toko-clima_92-03-3_26062019_zzld.pdf

17 юли 2019 ... „МУНДУС СЪРВИСИЗ“ АД, ЕИК 203855825, гр. София 1528,. За обособена позиция I u |. Бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски ;център.

Договор за консултантски услуги - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/01/17/dogovor_93-00-1_gecov_i_partniori.pdf

17 ян. 2017 ... Инвестиции чората. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. Изх. рег. л. 93.00 - 1. Дата: 08 ОЛ. ДОЛ5. ДОГОВОР. ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.

Доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2017 г.

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/03/21/2_pdfsam_04-01-1.pdf

21 мар 2018 ... вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се ... Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се ... Осчетоводяване задбалансово на получените и освободени ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/01/26/tarifa_12_2017.pdf

26 ян. 2018 ... Вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен ... дружество със седалище в Република България и на търговски ...

"Офис експрес сървис" АД - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/11/93-00-60-kantselarski-op-1.pdf

11 май 2017 ... ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД, ЕИК 201380867, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к.

Д О К Л А Д 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/03/23/_2016.pdf

23 мар 2017 ... На вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се ... Имотен регистър , такси, глоби и регистрация в регистри Булстат, ... Осчетоводяване задбалансово на получените и освободени ...

Търговище. Част І. 1874 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/36_P_K_2016.pdf

на рМс и БКп в Търговищки окръг, които не могат да бъдат отнесени към ар- хивни фондове. ... „земеделски новини“ – орган на поповската околийска зе-.

Търговище – Драгановец Търговище – Росина – Кошничари ...

https://www.targovishte.bg/transport/file/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf

Ловец - с. Острец – с. Надарево – с. Дългач – с. Певец – с. Баячево – р. Руец – Калково – сп. Майкоп – АГ Търговище. Часови график на движение:.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ ...

https://seea.government.bg/documents/Broshura_AUER.pdf

които се затварят лошо или имат повредени уплътнения позволяват охладения ... Като правило, имате нужда от приблизително 60 литра в хладилник на човек за ... метър не увеличава консумацията на електроенергия. Усилие: ...

Търговище

https://www.mon.bg/upload/19932/Targovishte-2019.pdf

10 юни 2019 ... до. 12.00 ч. ОУ "Любен. Каравелов", гр. Попово. Омуртаг, с. Камбурово от 8 до 11 години спортни игри. ОУ"Христо Ботев". С. Камбурово.

РУО - Търговище

https://www.riotargovishte.com/files/%D0%A0%D0%94-06-7010042019.pdf

национални програми с Решение № 172/29.03.2019 г. на Министерския съвет. ОПРЕДЕЛЯМ: I. Екипи за ... Национална програма „Заедно за всяко дете“.

У В Е Д О М Л Е Н И Е - Община Търговище

https://www.targovishte.bg/environment/file/2017/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице). Пълен пощенски адрес: област. Търговище, общ. Попово, град Попово, ул.

Untitled - РЗИ – Търговище

http://rzi-targovishte.bg/doc/VP_Organiz_adm_obslugvane.PDF

22 авг. 2018 ... Административното обслужване в РЗИ- Търговище се осъществява ... се публикува на интернет страницата на РЗИ, в брошури, други ...

К О Н Ц Е П Ц И Я - Община Търговище

http://www.targovishte.bg/projects/file/opak/conception.pdf

Област Търговище - Общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, ... обособени гишета за информация, местен вестник и двуезичен сайт ( http://.

Коледни дни в Търговище

http://targovishtenews.com/request.php?v_tnovini101212.pdf

10 Дек 2012 ... Търговище, ул. "Г.С. Раковски" № 24. ☎ 6 60 11. ☎ 0896 691 035. 2013 ... лина през зимния сезон на- ... 20:00 Синове на анархията -.

Ur(-r io - Община Търговище

https://targovishte.bg/municipality/file/reshenia/2015/Sesia2Noemvri2015/PoReshenie6.pdf

14 Окт 2015 ... 2 /2015 на Търговищки окръжен съд ... копие от вестник «Търговищки новини». от 30.01.2014 г. с публикувана покана за.

Агродимекс - Търговище

http://targovishtenews.com/request.php?v_tnovini27082015.pdf

27 авг. 2015 ... са 369 (с 28 повече в срав- нение със същия месец на м.г.). ... 16:00 Ритъмът на мечтите - сериен. 17:00 Двете лица на Истанбул.

40 1!i - Община Търговище

https://www.targovishte.bg/municipality/file/reshenia/2018/Yanuary2018/PoReshenie15.pdf

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА. Г-Н ХАЙРЕДИН ... ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАКА ... Посочен ссъо начинът и времето за среща на.

Бележито време - Търговище

http://targovishtenews.com/request.php?v_tnovini03092015.pdf

3 септ. 2015 ... 04.09.2015 г. вкл. – за землището на гр. Велики Преслав, с. ... 19:00 Новините на Нова. 20:00 Биг брадър: 100% натура- лен - реалити.

П Л А Н - Областна администрация Търговище

http://www.tg.government.bg/docu/planzashtita.pdf

Магазин „Кауфланд” – 300 места. Магазин „Лидъл” – 250 места. - община ... Хлебопекарна гр. Омуртаг;. - Хлебопекарна с. Величка;. - Хлебопекарна с.

РОК 7 „ ЕООД - Община Търговище

https://www.targovishte.bg/environment/file/2018/12/PredpriatieKVata.pdf

Бетонобъркачка – 1 бр. - 150 kW. ▫ Автокран – 1 бр. - 250 kW. ▫ Специализирани машини за строителни цели 2 бр. - 150 kW. ▫ Тежкотоварни дизелови ...

Ïîêëîí, Àïîñòîëå! - Търговище

http://targovishtenews.com/request.php?v_tnovini23022015.pdf

23 февр. 2015 ... По юридическия казус „Търговищки НОВИНИ” писа вече няколко пъти. Върховната касационна прокуратура установи нарушения на ...

Награди и отличия - Търговище

http://targovishtenews.com/request.php?v_tnovini27052013.pdf

27 май 2013 ... просветата, получили наградите на кмета на Търговище. Красимир ... 14:00 Сен Тропе - тв филм. 15:10 Конър под прикритие - тв филм.

програма - Община Търговище

https://www.targovishte.bg/environment/file/2015/POOS-2015-2020.pdf

30 юни 2015 ... хранителни отпадъци, пластмасови опаковки, метални опаковки от бира и безалкохолни напитки, стъклени ... „Кауфланд България ЕООД ... столове, барове, кафе- магазини,болници, училищни столове и др.

Асфалтират улици в Търговище

http://targovishtenews.com/request.php?v_tnovini02042015.pdf

2 апр 2015 ... 765, като от тях 717 са свършени в тримесечен ... В моята книга препоръчвам всеки да ... 13:30 Моята карма - сериен. 14:30 Прости ми - ...

Договори - МБАЛ-Търговище

http://zop.mbaltg-op.com/media/auction_file/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

9 ноем. 2015 ... 3000. Лидокаин атр. 2% 10 ml. Sopharma. 2. 1000 amp 1% 10ml. брой. 2000 ... Ноепикс tabl. 500mg.30бр. Actavis. 7.1898,КС ФАР,. ЛӨосіф.

любен каравелов - РУО - Търговище

https://www.riotargovishte.com/files/%D0%9E%D0%A3%20%D0%9B_%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C_%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

ІV ОУ „Иван Вазов“, гр. Търговище. III място: Йоанна Ангелова. – старши учител по английски език в ОУ „Любен. Каравелов“, гр. Попово. „Добра практика” ...

Приложение № 2 към чл - Община Търговище

http://www.targovishte.bg/environment/file/2016/INPMateev.pdf

В мандрата ще се преработват дневно до 1000 литра мляко. ... Отработените масла ще се съхраняват в специални съдове (бидони), които ще се ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Община Търговище

http://www.targovishte.bg/environment/file/2016/OB-T-95_DokladOVOS.pdf

оборудване с автоматизирана техника за хранене и водопой на ... Сграда № 12 – Свинарник за отглеждане на прасета за угояване над 30 кг. ... липа (Tilia tomentosa), драка (Paliurus spina-christi), коприва (Urtica urens) и др.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.