Идеографски диалектен речник на българския език, гл. ред. В ...

София 1962—1981; Трудове по българска диалектология, кн. 1-12, София 1965-1984, и др. у. В тешской диалектное лексикографии практикуется.

Идеографски диалектен речник на българския език, гл. ред. В ... - Свързани документи

Идеографски диалектен речник на българския език, гл. ред. В ...

http://inslav.ru/sites/default/files/tolstajasm_2013_rsl-52_rec.pdf

София 1962—1981; Трудове по българска диалектология, кн. 1-12, София 1965-1984, и др. у. В тешской диалектное лексикографии практикуется.

РЕЧНИК НА ГЛАГОЛИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/10/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_05_16_IliyanaKuneva.pdf

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета. 992 с. ISBN: 978-954-01-3154-2. Илияна Кунева. Институт за български ...

Официален правописен речник на българския език - списание ...

https://www.balgarskiezik.eu/4-2013/Maria%20Popova_bg.pdf

12 Дек 2013 ... Рецензии и обзори. Официален правописен речник на българския език. Българска академия на науките. Институт за български език ...

Официален правописен речник на българския език 2012 год.Изд ...

https://www.sofrony.net/confer/5/Rukova.pdf

друга, се пише разделно. Например: свободно падащ, безследно изчезнал, прясно боядисан ... 18. бар- плот. 19. Бъднивечер. 20. иванвазови /творби/.

Официален правописен речник на българския език. Глаголи ...

http://www.balgarskiezik.eu/2-2016/STOYAN%20BUROV_REZ_bg.pdf

15 юли 2016 ... Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Българска ...

Речник на съставните думи в българския език – развитие и ...

http://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf

16 май 2017 ... английски език, а цитираната литература на кирилица е ... В български аорист от свършени и несвършени глаголи, за разлика ... (предимно от медийния дискурс) и да коригират тези от тях, които смятат за неправилни. ... от английски език, предадено на български чрез транскрипция, ори-.

7 по повод на речник на турцизмите в българския език за турци ...

http://ibl.bas.bg/izvestiya/wp-content/uploads/2018/08/IZVESTIA-IBE-XXX-7-73-StamenovZvancharova.pdf

title is given in Turkish, Bulgarian, and English), 15000 loans from Turkish in the ... циализиран речник на думите, заети от турски на български, след като ... 16 Kalina не се открива в онлайн речниците на TDK (www.tdk.gov.tr/) и на тур-.

“Немско-българския речник” на Гео Милев

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=120&type=.pdf

немски и български език. Ключови думи: Гео Милев, Димитър Стоевски, немско-български речник, двуезична лексикография. This article is a first attempt ...

представяне на официалния правописен речник на българския ...

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/11/azbuki.bg_dmdocuments_Bel_0616_LiliaKrumova-Tsvetkova.pdf

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета. 992 стр. Лилия Крумова-Цветкова. Институт за български език – БАН.

последната дума в българския език - списание "Български език"

https://www.balgarskiezik.eu/3-2017/D-VESSELINOV-94-113-full.pdf

Боаробер (Boisrobert), когато работел върху буквата D, обичал да казва, че всеки ден ... До сега са описани 119 229 заглавни думи и е достигнато до успеш- ... д-р Петър Берон, като последна дума не само в „Рибния буквар“, но и в.

в българския език

http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/528/12709265921398242410.pdf

ЕЗИК ОТ ДЕЦА БИЛИНГВИ С МАЙЧИН ТУРСКИ И РОМСКИ. ЕЗИК. ... Изследователската работа е свързана със спецификите на това обучение при децата ... детската градина и в началното училище децата с доминиращ майчин ...

ИРАНИЗМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Dobreva_Iranizmi_v_BG_ez.pdf

Особено характерното за иранизмите в българския език, заети през ... хенг, джандар, чадор, перде, диван, азине, амбар, чешнегир, дженк и ... ki imci- ik; от перс. гелим/келим „покривало, по- крив без ... 5. ъглов удар. В турския ...

МЕСТОИМЕНИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

http://bgschoolnicosia.com/wp-content/uploads/2013/08/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ. Именителен падеж. (подлог). Винителен падеж. (пряко допълнение). Дателен падеж. (непряко допълнение). Ед. ч. Пълна.

иранизми в българския език - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Dobreva_Iranizmi_v_BG_ez.pdf

абдес), перс. вишне-аб (тур. v nap > бълг. вишнап), перс. х р-г лле. (тур. er ele > бълг. хергеле). Както се вижда от илюстративния материал, ...

Съчинителните съюзи в историята на българския език

http://www.abcdar.com/docs/magazine/1/Micheva_1.pdf

съюза. В съвременните граматики обикновено се посочват само 4 вида съчинителни изречения: съединителни, противоположни, разделителни и ...

ЕТНОФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С КОРЕНА ТУРК

http://ezikovsvyat.com/images/stories/last-11.2018/18_Vesselinov,%20Yordanova_pp.142-147_18.pdf

академия на науките, „Български тълковен речник“ под редакцията на Любомир Андрейчин, ... („Фразеологичен синонимен речник на българския език“ от Ани Нанова, „Фразеологичен ... Nemsko-balgarski frazeologichen rechnik.

Колковска, Сия. Лексикални неологизми в българския език ...

http://ibl.bas.bg/neolex/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/20%20Sia%20Leksikalni%20neologizmi%20ot%20initsialni%20abreviaturi.pdf

абревиатури неологизми, като ще се ограничим върху тези от тях, които са формирани от чужди инициални съкращения. Тук следваме практиката ...

родопските говори на българския език - Ozone.bg

https://www.ozone.bg/media/pdfs/576c7588686bf.pdf

... ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ с карта. Превод от немски ... Притежателни местоимения ....................................................... 80 ... Неопределителни местоимения .

Автоматична граматична корекция на българския език

http://dcl.bas.bg/sites/default/files/webfm/GrammarChecker.pdf

изречение в български, но и че това ограничение очевидно не дефинира ... анализ, или поне да се намали нейната морфологична многозначност, ...

Граматическо моделиране на българския език - BulTreeBank

http://bultreebank.org/wp-content/uploads/2017/05/GramModOsenova2016-pdf.pdf

на недостатъчна възможност за анализ или за генериране на пра- вилни анализи. По този ... на добре анализирани изречения нараства), но тя може да бъде ... тично от голям морфологичен речник за българския език: (89).

Речникът на българския език в дигиталната епоха

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1327/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf?sequence=1&isAllowed=y

*Той винаги (понякога) се лекува. ... лишени / очите ми, / ако не беше ти (Ел. Багряна), които звучат архаично за съвременните ... Две десетилетия по-късно прибавих и родоп. хòлпка, òўпка 'перде на око'17, като ... Освен на цикорията при назоваването му глухарчето бива оприличавано и на растенията,.

Аспекти на словореда в българския и руския език

http://www.abcdar.com/magazine/XI/Legurska_1314-9067_XI.pdf

контактно разположени главни части на изречението. Изключваме случаите на дистантно разполагане на предикатната група с удвоено допълнение в ...

глаголи с форманта си в българския език - CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2016_5_104/c/4742-3458.pdf

език функцията на форманта си в съчетание с глагол не е единна: той може да се про- явява като лично местоимение в ролята на непряко допълнение, ...

В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК: НЕОБХОДИМА ...

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2015/01/azbuki.bg_dmdocuments_prof_obr01_2015_Miryana-Mosheva.pdf

който изразява смисъл чрез движенията на ръцете и тялото, изражението ... но“ и известен брой думи и жестове от унгарския национален жестов език.

1 Колковска, Сия. Лексикални неологизми в българския език с ...

http://ibl.bas.bg/neolex/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/19%20Sia%20Leksikalni%20Neologizmi%20s%20e-.pdf

търговец. По този начин постепенно се оформят нови словообразувателни морфеми е- и м- в българския език, които се използват активно (особено е-) ...

Substantivum Съществителни имена в българския език

http://ceofvs.mu-sofia.bg/docs/bulgarian/Substantivum_2017_5.pdf

ябълка, круша, грозде, праскова, кайсия, ягода, малина, къпина, череша, вишна, диня, пъпеш, тиква. Pavlina Kancheva PhD. Associate Professor of Modern ...

Преподаването на българския език и литература в Молдова ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2374&type=.pdf

лища на България, учебните заведения в Молдова се подпомагат с ... ската литература — Иван Вазов и с неговите патриотични стихове «Де е.

За чистотата на българския език - Родово имение

http://www.rodovo-imenie.org/pdf/193.pdf

(Ванга). “Ти прави каквото трябва, пък да става каквото ще.” (Николай Хайтов). Излиза всеки ... РЕЦЕПТИТЕ НА. ПЕТЪР ДИМКОВ ... баба си. Тръгна бавно по прашния път за нивата, стискайки дъхавия хляб под мишница. Изведнъж ...

Граматика на българския език. - НАЧАЛО - uni-plovdiv.net

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/NT_I_2016_A.pdf

на българите около Варна, покоряването на седемте славянски племе- ... кала и молива (http://www.uchmag.com)3, Сложих два химикала и молива, след.

из историята на понятието чест в българския език - CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2014_0_5/c/472-475.pdf

устата на народа и от народните творения” (Геров 1895: 4).2. В речника на Н. Геров са ... Бит и душевност на нашия народ (2002); т. 2. Оптимистична ...

Аорист и имперфект в българския и сръбския език – значения и ...

http://www.ezik-i-literatura.eu/2019/1-2/15-EiL_1_2_2019_Ivana_Davitkov_web.pdf

телно време в миналото), в системата на миналите глаголни времена в двата езика има формална аналогия (аорист, имперфект, перфект,.

Корпус от синтактични описания на българския език - BulTreeBank

http://bultreebank.org/wp-content/uploads/2017/04/BTBSeminar050128.pdf

синтактичен анализ, представен чрез дървовидна ... 1500 изречения, случайно избрани от корпуса. ▫ 12 000 изречения от пълни статии от вестници,.

аористът в българския и сръбския език – значения и употреби - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/sj/2018-1/sj-2018-23-1-41.pdf

29 ян. 2018 ... на миналите глаголни времена в сръбския и българския език (Давитков 2015: 435–450, Давитков 2016) и върху преводните еквиваленти ...

Глаголната неология в българския и чешкия език - Институт за ...

http://ibl.bas.bg/neolex/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/09%20Blagoeva%20Nova%20glagolna%20leksika.pdf

включените в „Речник на новите думи и значения в българския език” [Пернишка, ... Продуктивността на глаголните представки ре- и де- (дез-) например.

ГлаГолната суфиксация в историята на бълГарския език с оГлед ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/94127/719420/version/1/file/avtoreferat_G.Ganeva.pdf

видиране на отрицателните словообразувателни морфеми и ликвидира- не на маркирането на несвършения вид единствено чрез алтернации в.

Числително име Numerale Числителни имена в българския език

http://ceofvs.mu-sofia.bg/docs/bulgarian/Numerale_2017.pdf

Числителни бройни имена. От 1 до 10. 1. ЕДНО. 2. ДВЕ. 3. ТРИ. 4. ЧЕТИРИ. 5. ПЕТ. 6. ШЕСТ. 7. СЕДЕМ. 8. ОСЕМ. 9. ДЕВЕТ. 10. ДЕСЕТ. Pavlina Kancheva ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.