Доклад от дейността на комисията

23 ян. 2017 ... 48, ал. 6 от ППЗОП, с който длъжностното лице Маргарита ... За подизпълнителя „ПРЕЦИЗ АЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД е представен ЕЕДОП, ...

Доклад от дейността на комисията - Свързани документи

Доклад от дейността на комисията

http://customerprofile.government.bg/download.php?fileid=EE860B30-058B-11E7-A65F-F04DA2031065

23 ян. 2017 ... 48, ал. 6 от ППЗОП, с който длъжностното лице Маргарита ... За подизпълнителя „ПРЕЦИЗ АЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД е представен ЕЕДОП, ...

годишен доклад за дейността, одиторски доклад и ... - Tesy

https://tesy.bg/web/files/procurements/78/file/2.pdf

31 Дек 2008 ... Бойлери и Газ.котли. Направление ... ТЕСИ стартира производството на електрически бойлери. ... Технополис България ЕАД. 1,000.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ДОКЛАД НА ... - ДСК Родина

https://dskrodina.bg/repository/documents/POK_2017a.pdf?user_id=&session_id=

31 Дек 2017 ... Системата на управление на ПОК „ДСК – Родина” АД е двустепенна. ... курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска.

Протокол № 3 от дейността на комисията - нсорб

http://www.namrb.org/download/file/3369

30 септ. 2019 ... Г-жа Десислава Здравкова – упълномощен представител на Обединение „Делчев и. Евролекс - Консултанти за НСОРБ“;. -. Иван Карчев ...

1 ПРОТОКОЛ № 1 от дейността на комисията, назначена със ...

https://www.mbalmontana.com/userfiles/files/Protokol%20mkilr%2017-Pril%201-200468-2017-0005.pdf

30 май 2017 ... „Бул Био НЦЗПБ” ЕООД – няма каталог за продукта;. Пореден № 25: ... Ръкавици латекс стерилни противоалергични - Допълнителна.

4 ПРОТОКОЛ №2 от дейността на комисията, назначена със ...

https://www.mbalmontana.com/userfiles/files/Protokol%202-6-Pril1-Doklad-medikamenti-16-00468-2016-0005.pdf

8 авг. 2016 ... 12.79. 12.52. 95 Bisoprolol tabl 5mg/30br. Bisor tablets 5 mg x 30. 4.48. BLOKBIS 5 mg tablets x 30. 2.81. БИЗОГАММА ТАБЛ. 5МГ Х 30. 2.48.

ПРОТОКОЛ № 2 от дейността на комисията, назначена със ...

https://www.mbalmontana.com/userfiles/files/Protokol%202-8-Pril-1-medikamenti-2017-publik%D0%A3%D0%9D%D0%9F%2000468-2017-0006.pdf

28 авг. 2017 ... СРЕДСТВА. 119 Rosuvastatin tabl. 20mg/28br. Tintaros, Film coated tablet, 20, mg, Pack: 28. 5,24. ТИНТАРОС ТАБЛ. 20МГ Х 28 АК. 5,33 жр.

резултати от дейността на комисията ... - Община Пловдив

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/11/resultati-komponent-1.pdf

18 ноем. 2019 ... за културни дейности през 2019 г., комисията взе решение по ... 57,57 Фестивалът е бил част от Културния календар на Община.

Доклад от работата на комисията част 2 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D

на Теленор България ЕАД, извън предложените безплатни минути ... лева без ДДС – 19.9000 (деветнадесет цяло девет нула нула нула) лв. 2. Цена за ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2017 г.

https://www.parliament.bg/pub/cW/20180416114610DOKLAD%20OMBUDSMAN%202017.pdf

16 апр 2018 ... Главната цел на инициираните от мен промени бе да се спрат ... След намесата на омбудсмана от „Теленор“ заявяват, че няма да бъдат изпращани ... „Теленор“, с която се отнема неизразходената заредена сума в полза на оператора, ако ... Как да се свържа с националния омбудсман?

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2016 г.

https://www.parliament.bg/pub/cW/20170525103106REPORT_OMBUDSMAN_2016.pdf

31 мар 2017 ... по жалбите и сигналите на гражданите, резултати от проверки, ... „Веолия Енерджи Варна" ЕАД ... заплати оспорената фактура.

Доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2017 г.

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/03/21/2_pdfsam_04-01-1.pdf

21 мар 2018 ... вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се ... Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се ... Осчетоводяване задбалансово на получените и освободени ...

софарма ад доклад за дейността - Sopharma Group

http://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/doc_files/3jr_annual_2017_ind_management_report_bg.pdf

27 мар 2018 ... Силден 100мг. филм. таблети, Талерт сироп, Талерт филм. таблети,. Метилпреднизолон 40 мг., Фенобарбитал ампули, Индометацин ...

ДОКЛАД - АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ...

http://rc-tg.ucoz.com/history/d_a-2015.pdf

специални образователни потребности, с които работеха ресурсен учител, ерготерапевт, невротерапевт, логопед, психолог, слухово-речеви ...

Доклад за дейността на Софарма Трейдинг Q2 2018

http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/763_Doklad_za_deinostta_na_STR_Q2_2018.pdf

30 юни 2018 ... осъществява ежедневни доставки до 3 500 аптеки и 350 ... своя страна е учредител на дъщерните дружества: „Софармаси 2“ ЕООД, ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2018 г.

https://www.ombudsman.bg/pictures/REPORT-BG%20mart_2019%281%29.pdf

31 мар 2019 ... получават съдействие под формата на храна, подслон до шест дни и ... проблеми с безстопанствени животни и домашни кучета – липса на ... Министерството на земеделието, храните и горите, „Кауфланд”,.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ...

https://chitalishta.com/images/karta/2019/07/31/58929/NCNH2018.pdf

31 юли 2019 ... 03.12 – Коледен концерт на ДМШ – клас китара ... Сценарий са историите на ... музикално-образователни вечери, тържества и чествания на ... читалища, изм. и доп.,ДВ ,бр.42 от 05.06.2009г., на годишно отчетно.

отчетен доклад за дейността на институт по астрономия с ...

http://www.astro.bas.bg/otcheti/IAsNAO_Otchet_2015old.pdf

Заявките за наблюдателно време на телескопите в НАО–Рожен и АО- ... Пускане в работен режим на ешелен спектрограф за 2-м телескоп, ...

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ... - Област Монтана

http://www.oblastmontana.org/docs/Doklad_2018.pdf

посочени в решението, не е определена и цена, както и срока на наемното ... от Африканска чума по свинете и предприетите действия съгласно указанията на ... г-жа Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република ...

Доклад за дейността към 31. 03. 2018 г. консолидиран - Sopharma

http://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/doc_files/3jr_q1_2018_cons_management_report_bg.pdf

30 май 2018 ... производство на фармацевтични продукти, включително медикаменти, основно ... Фармастор 1 ЕООД, София, България**. 72.85.

Годишен доклад за дейността на енергийния Омбудсман на ЧЕЗ ...

https://www.cez.bg/edee/content/file-other/bulgaria/ombudsman/report_2013_ombudsman.pdf

Кой е Енергийният омбудсман на ЧЕЗ В България през 2013 г.? Обръщение на ... 1 На електронен адрес: [email protected];. 1 Чрез писмо на адрес: 1000 ... 1 В секция „Проверка на сметка“ на корпора- тивния уеб сайт ...

Доклад за дейността на Софарма Трейдинг за 2016 г.

http://www.sopharmatrading.bg/uploaded/files1/644_Doklad_za_deinostta_na_STR_2016.pdf

31 Дек 2016 ... дистрибуционни центъра в София, Варна, Пловдив и Велико Търново. ... Пловдив, Варна и Велико Търново. ... под бранда Sopharmacy.

Доклад за дейността - Индустриален капитал-холдинг АД

http://www.hika-bg.com/31122015cons_ok/HIKA_Managment_report_consolidated_2015.pdf

31 Дек 2015 ... ЗАИ АД. ЕМКА АД. ЗУПФАЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ. Други юридически лица / 34 /. Индивидуални ... Берковица е основан през 1962 г. Заводът ...

Годишен доклад за дейността през 2007 г. - VTC

http://vtc-bg.com/files/VTC_GDD_2007.pdf

Варна-Запад, Петрол, Булярд Корабостроителна индустрия, КРЗ Одесос, ПЧМВ,. Леспорт, Трансстрой, МТГ Делфин 1, ТЕЦ Варна, ТЕРЕМ, Балчик, т.е.

Годишен доклад за дейността за 2017 г. - FiHealth

https://www.fihealth.bg/Docs/godishen-doklad-za-deynostta-za-2017.pdf

31 Дек 2017 ... Чавдар Георгиев Златев – Член на СД и член на УС на ПИБ, не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен ...

Съдържание на годишния доклад за дейността - Доверие ...

https://doverie.bg/wp-content/uploads/2019/02/2018_09_30_Interim_Consolidated_05_Interim_Report.pdf

13 февр. 2019 ... sn=Pavlova, givenName=Anna, c=BG, ... От определящо значение за финансовия резултат на „Доверие - Обединен ... МЕДИЛАБ СМДЛ. 8. 16,00 ... В.Търново, придобита с цел отдаване под наем на ... ДКЦ 1 Велико.

индивидуален годишен доклад за дейността - Speedy

http://www.speedy.bg/uploads/media/speedy_files/0001/02/bg_Speedy_Management_report_2018.pdf

31 Дек 2019 ... пренасочване, отлагане и т.н. Всеки получател, в момента на изпращане на пратка за него, получава ... Е-mail: [email protected].

Междинен консолидиран доклад за дейността и финансови ...

https://www.eurohold.bg/files/documents/articles/c5edde7ea3c70748178925cd3f67b1f2.pdf

29 ноем. 2019 ... по финансов лизинг в размер на 54.3 млн. лв. към края на ... с 24,3% при Рено и с 12,1% при Дачия. При Н Ауто София ЕАД се наблюдава ... на Аутоплаза ЕАД е свързана с продажба на автомобили, върнати.

Консолидиран годишен доклад за дейността ... - SPARKY GROUP

http://sparkygroup.com/assets/content/InvestorRelations/SPARKY_AD/Downloads/2015/08.SPV.Cons.Operating.Report.31.DEC.2014.pdf

Мотофреза ФЕМА - предназначена е за предсеитбена обработка на малки ... на Групата за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение ...

Доклад за дейността за 2018 година - Международна социална ...

https://www.iss-bg.org/pic/Annual_report_2018_bg.pdf

децата. Осигурени са дрехи, обувки и лекарства на девет деца. Две от най- ... ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ. ЕООД. СТАНИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ГОЛЕВ.

Годишен доклад за дейността на омбудсмана през 2009 г.

http://www.ombudsman.bg/documents/annual_report_2009.pdf

гнозно количество топлинна енергия за подгряване на топла вода, отразе- ни в месечните съобщения към фак- турите и изготвени от „Топлофика-.

група софарма доклад за дейността - Sopharma Group

http://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/doc_files/annual_2016_cons_management_report_bg.pdf

27 апр 2017 ... специализирани услуги (като софтуерни решения за аптеки и консултантски услуги) ... Обединението на SOpharmacy и ФармаСтор ще.

Консолидиран годишен доклад за дейността - Билборд" АД

https://www.bilbord.bg/static/front/files/bg/general_meeting/28.06.2019/consolidate-activity-report.pdf

26 юли 2019 ... транспортна реклама (софийски метро и електротранспорт, автотранспорт) o реклама в мястото ... Кафе машини. Фризери. Хладилни ...

Финансов отчет, доклад за дейността на ПОК „Доверие" и ...

https://www.poc-doverie.bg/web/files/richeditor/reports/results-202017/2017-20reports/poc-doverie-2017-key.pdf

31 Дек 2017 ... ПОК „Доверие“ АД е вписано в Регистъра за търговски дружества на Софийски градски ... E-mail: [email protected]; web: www.poc-doverie.bg ... Проверка по спазване изискванията на Наредба № 19 на КФН за ...

ГРУПА СОФАРМА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за първо ... - Investor

https://m.investor.bg/files/bulletin/21d1df9bfa0c5eaf53faacbba4e95941.pdf

29 авг. 2018 ... дистрибутор на фармацевтични продукти със силно присъствие в ... и промяна в имената на петте дружества Фармастор. Новите ...

Доклад за дейността на РС – Варна през 2018 г - районен съд ...

https://varna-rs.justice.bg/upload/10482/doklad2018.pdf

Варна беше 54 души. През 2018 г. двама съдии от РС–Варна бяха повишени в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна, а в рамките на годината ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.