интегриран план - Община Девин

отглеждането на ягоди, малини, лечебни и етерични растения. ... „Балдаран спринг“ АД е компания за бутилиране на изворна вода от извор Балдаран,.

интегриран план - Община Девин - Свързани документи

интегриран план - Община Девин

http://www.devin.bg/files/IPGVR/IPGVR.pdf

отглеждането на ягоди, малини, лечебни и етерични растения. ... „Балдаран спринг“ АД е компания за бутилиране на изворна вода от извор Балдаран,.

tom i - общ устройствен план на общинa девин - Община Девин

https://www.devin.bg/files/OUP/OUPO_Tom1.pdf

Родопи и по поречието на река Въча са предпоставката за заселване на ... ниските изкупни цени на продукцията, липсата на пазари, които в ... това, близостта до язовир Цанков камък създава условия за спорт, отдих и развлечения. В селата в общината са налице къщи за гости, които в съчетание с ...

интегриран план за градско възстановяване и ... - Община Хасково

https://www.haskovo.bg/download/3355

ДСП - Хасково. 50. Иван Панайотов. РИО - Хасково. 51. Красимира Делчева ... Красимир Минев. Димитровград. 131. Марин Райчев. РАКОМС 2001. 132.

интегриран план за градско възстановяване и ... - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/08/1-IPGVR_Plovdiv_Final_03.06.pdf

21 май 2013 ... Единствено магазините Метро, Технополис и Техномаркет ... изработена и разпространена беше информационна брошура за ...

Интегриран план за градско възстановяване и ... - Община Шумен

https://www.shumen.bg/decisions/13468.pdf

187. 2. Стратегия за развитие на зона за въздействие с преобладаващ социален характер. 193 ... Детска ясла 17 Щастие ... Педагогическия факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски”, с дирекциите “Социално ... изключение на преминаването на хора по маркирани еко пътеки, утвърдени със Заповед на.

общински съвет - Община Девин

https://www.devin.bg/files/Resheniq_OS/2019/resheniq20191001.pdf

1 Окт 2019 ... 1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на община ... мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

проект на интегриран план в областта на енергетиката и ...

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bulgaria_draftnecp.pdf

с процеса на либерализация на пазара на електроенергия, както и за ... междусистемна връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия) се.

ПРОЕКТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ...

http://ipgvr.bggis.com/Portals/0/2013_02_28/Burgas_20022013_PI%20R01.pdf

БУРГАС. ФЕВРУАРИ 2013 г. Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/004, „Интегриран план за градско възстановяване ...

интегриран план в областта на енергетиката и климата на ...

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf

1 мар 2020 ... доставки от терминала за втечнен природен газ до Александруполис от ... денонощни дебити за добив и нагнетяване. Проектът ...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр ...

http://ipgvr.bggis.com/Portals/0/docs/2013_12_03/IPGVR_Burgas.pdf

съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се ... Производство на дървен материал и изделия от него , без мебели. 17 ... липа, каталпа, чинар, явор, конски кестен, бреза и др.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ... - Община Девин

https://www.devin.bg/files/OPR1420/Strategia_turizam2014_2020.pdf

условия за обитаване на района от мечки, сърни, елени, лисици, вълци, диви свине, диви кози, зайци ... малкото места в Родопите, населявани с диви кози. Представители ... обаче, изобщо не разглеждат възможностите за лов и риболов, или конен и спелео туризъм. ... Провеждане на майсторски клас по.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ... - Община Девин

https://www.devin.bg/files/2017/Izbori_2017/Izbiratelen_spisak.pdf

ВИКТОР КАМЕНОВ МАСЛИЕВ. ВИКТОРИЯ АСЕНОВА КИСЬОВА. ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИСЬОВА. ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛЕВА. ВИЛДАН ...

окончателен проект интегриран план за градско възстановяване ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%5Cipgvr%5Cfinal%5CPRILOJENIE 1-OKONCHATELEN PROEKT.pdf

Този документ е създаден в рамките на проект “Изготвяне на интегриран план ... или възстановяване на населено място - град или част от него, ... паркиране, липсва връзка между отделните зони за безконфликтно ... вход-изхода на града извън рамките на Околовръстния път е с най-голямо натоварване.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град ...

https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2014/10/17/vt_ipgvr.pdf

17 Окт 2014 ... транспортна инфраструктура 8 811 дка. или 0.9%. Град Велико Търново ... инвалидните колички улиците са скосени. В града са налице ...

проект интегриран план за градско възстановяване и развитие ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Ftyrgove_i_konkursi%2FDokumentacia_ZOP_revised_06-10-2011%2FPROEKT_ZA_IPGVR_SOFIA.pdf

7 май 2013 ... Провеждане на обществени обсъждания, анкети и кръгли маси;. 6. Дефиниране на ... Хипермаркет ―Metro Cash&Carry‖, ТехноМаркет, Sofia Outlet Center. ▫ Хипермаркет ―Mr. ... ТВ предаване. "Конструкции" по.

ОБЩИНА ДЕВИН – Фирми от Интернет ХОТЕЛИ И ЗАВЕДЕНИЯ ...

https://sm.government.bg/upload/files/Devin-firmi_Internet.pdf

Издателска Къща Братска Любов ООД. Девин, ул. Явор № 6. 030414065. Издателства, издателски къщи и фирми. Филев - Хаджийски СД. Девин, ул.

Концепция за Интегриран туристически ... - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/3F58AF9D0B46DE2AB19E259D002B9B98

28 май 2019 ... течение е имало и барутчийница, чийто собственик – Сяро Барутчията, е възпят в народна песен. В периода 1900 – 1930 г. е имало 38 ...

ОБЩИНА ВЪРБИЦА Общински план за развитие на Община ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=360

В теснините на обраслия с гори Върбишки проход на 26.07.811 год. става и решителната битка между византийските войски водени от самия. 4 ...

горскостопански план - Община Вълчи дол

https://www.valchidol-bg.com/docs/2019/obyavi/ZAPISKA_Obst-Valchi-dol.pdf

ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.57 от 22 ... многобройни. Най-често срещаните са манатарка, пачи крак, сърнела, печурка, булка гъба, ... Независимо от малката площ на общинските гори – само 62,2 ха. (622 декара) ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

http://www.sungurlare.org/images/novini/18/09/OUP/project.pdf

бозайниците – сърна, дива свиня, чакал, лисица, дива патка, язовец, пор, заек и др.,. - гризачи – катерица, лалугер, сив плъх, съсел и др., ... ЛС „Български ловец“ е с обща площ 8103,0 ха, от тях 1987,7 ха обхващат горските ... на винопроизводството, а също и с библиотека и богат снимков материал.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ

http://xn----7sbcsm4aevjt4d.xn--90ae/uploads/files/Obqvi%20i%20syobshteniq/2018/USTROISTVEN%20PLAN/Ob_zapiska-Ruse_PP.pdf

Музеи: • Регионален исторически музей. • Екомузей с аквариум. • Музей на транспорта. • Къща музей "Градски бит на Русе – краят на XIX – началото на ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ...

http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2018/09/01%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%A3%D0%9F%D0%9E-%D0%9A%D0%BE%D1%81%

15 авг. 2018 ... При Градец, Беледие хан, Понор и източно от Сливница ... проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“, на ... в исторически установения и защитен европейски културен маршрут на Виа.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

http://ivaylovgrad.bg/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_final.pdf

Юрско-Кредната система обединява скални разновидности със смесена юрско- ... Приземния етаж е предоставен за стопанска дейност, за подслон на ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ

http://www.sopot-municipality.com/joomla/images/stories/obsht_ustroystven_plan/obsht_ustroistven_plan_predvaritelen_proekt.pdf

Общ устройствен план на община Сопот . Предварителен проект . 17. На ниво район за планиране (NUTS – 2) и област (NUTS – 3) възприетият от ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

http://koprivshtitsa-bg.com/download/KOPR_presentation_25_05_2016%20OUP.pdf

Необходимост от изработване на общ устройствен план на община. (ОУПО) Копривщица и специфични правила и норми (СПН) за прилагането му;.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/12/plan-bunardjik.pdf

План за управление на Природнa забележителност. „Хълм на ... страна в сянката на кипариси, бръшляни и кедри вечната нощ на гробовете крие ... територията дървесни и храстови видове, треви и цветя, доказали във времето.

генерален план - Община Търговище

https://targovishte.bg/discusions/file/TransportnaShema2018/%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9E%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%

„Велико Търново“ и ул. ... През територията на град Търговище преминава ж.п. линия 1-ва категория София - ... -автобусни крайградски линии.

Общ устройствен план - Община Марица

http://old.maritsa.bg/root/folder/oup/OUP1.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ. М1: 25 000. общинA PAковски. - Ороо. МАЛЪК ЧАРДАК т. ЧЕСТОТА НА ВЯТЪРА ПО посоки. — м.

Общ устройствен план на община Монтана

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2012/05/Zapiska_New_OUPO-Montana_26-07-2016_SvA.pdf

2. Обвързване на развитието на общината с факторите от областно, ... и летище, на 49 км. до пристанище Лом на р. ... Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази ... Регламент за ЕП и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони ... летните сезони.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КНЕЖА

http://www.kneja.acstre.com/assets/OUP%20Kneja/OUP/Obqsnitelna%20zapiska%20OUPO%20Kneja%20PP.pdf

Други важни стопански структури, развиващи селскостопанска дейност са: „Сиби-. Илчовски” ЕООД, ЕТ „Светлин Илчовски”, „Колендро”- АД, ЕТ „Прис- ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/uploads/2017/05/Tehnichesko_zadanie_OUPO_Stamloliiski.pdf

урбанизиранита територии - селищната мрежа и населените места; ... свързан с българската история - царската ловна резиденция, известна като „ ... Освен православните храмове в с Триводици има адвентна църква, в с.

общ устройствен план (оуп) - Община ГЛАВИНИЦА

https://www.glavinitsa.bg/webfiles/menu/deinosti/ustroistvo-na-teritoriata/obsht-ustristven-plan/OUP-Obshtina-Glavinitsa.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница. ИЗПЪЛНИТЕЛ: Обединение ДЗЗД „ План Консулт ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

http://www.ihtiman-obshtina.com/docs/17/OUPO_Ihtiman%20.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН. ПЛАН НА ОБЩИНА. ИХТИМАН. 2017-2040. Фаза: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ. Версия : 03 / Април 2018. Възложител: Община ...

стратегически план за подобряване на ... - Община Вършец

https://www.varshets.bg/docs/strategi4eskiplanpirott.pdf

Вунийе където расте хвойна, слез, минзухар, беладона, тинтява, иглика, коприва, валериана, липа ... вода се използва целогодишно за балнеолечение.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ...

http://www.bsa.bg/assets/Database/blagoevgrad.pdf

Бриколаж”, „Технополис”, „Техномаркет”, „Кауфланд” и т.н. През 2007 г. отвори първият мол, Mall of Blagoevgrad. Това говори за доверие на големите ...

План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на ...

http://www.lagpsl.bg/sites/default/files/u23/panagyurishte_plan_integracia_2018-2020.pdf

лищата, съвместно от Община Панагюрище и МБАЛ „Уни Хоспитал” ... разкриването на нови работни места, за подобряване жизнената среда на ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.