“технически науки” issn 1310-5833 известия на съюза на учените ...

Май българската армия традиционно е била ... въз основа на това, че древните български „руни“ ... фонетични съответствия с някои руни-символи,.

“технически науки” issn 1310-5833 известия на съюза на учените ... - Свързани документи

“технически науки” issn 1310-5833 известия на съюза на учените ...

http://www.su-varna.org/izdanij/2015/TN-1-2015/pp_3_10.pdf

Май българската армия традиционно е била ... въз основа на това, че древните български „руни“ ... фонетични съответствия с някои руни-символи,.

issn 1310-5833 известия на съюза на учените - Съюз на учените ...

http://www.su-varna.org/izdanij/Tehnauk-1-013/pp_131_134.pdf

обобщаващи трудове[1], други – в статии с тема „прабългарски амулети”[2]. Определяни като „образи на прадеда у славяни и прабългари”, „шамански.

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА СЕРИЯ ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/isuvsin/article/download/6333/5561

този период се създават първите български ресторантьорски вериги, повечето с локално значение и ... повече от две вериги и търговски марки. ... Първата верига, излязла извън националния пазар е KFC – през 1956 отваря обект в Канада. Цялото ... вериги от ЗБО; вериги от кафета и/или кафетерии.

материалознание известия на съюза на учените – варна 2'2010 ...

http://www.su-varna.org/izdanij/Magazin%201%20conf/Pages%20from%2046%20to%2053.pdf

PREFACE. My interest to the 5,500 BC epoch, dates from the day when I dated the babylonian Astrolabe to that same era: 5,500 BC. Researching everything ...

културното наследство на варна известия на съюза на учените

http://www.su-varna.org/izdanij/Kultuta-13/pages_75_78.pdf

СЕЦЕСИОНЪТ ВЪВ ВАРНА И НЕГОВИТЕ МАЙСТОРИ. Християн Облаков. „Ах, какви хубави къщи!” Така възкликват много от хората, които посещават.

Page 1 42000 БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ ISSN 1310-7488 дор ...

https://www.researchgate.net/profile/Tchavdar_Shalganov/publication/258439555_Brugada_syndrome_-_a_case_report/links/00b495283baaa95962000000/Brugada-syndrome-a-case-report.pdf

Ключови думи: синдром на Бругада; ДББ; ЅT елевация; внезапна сърдечна смърт; Камерно мъждене; синkon. ABSTRACT. The Brugada syndrome is a ...

issn 1310-702x списание на българското национално дружество ...

http://bnsavs.org/uploaded_files/files/articles/Angiology%20Magazine-4.pdf

Доцент Марио Станкев (София); Доцент Виктор ... П. Пенков, А. Ангелов, З. Атанасова, А. Андреев /37 ... с много перипетии творческа биография. Йовчо.

ISSN 1310-8271 том 19, книга 1, 2013 Volume 19, Book 1, 2013

http://www.tu-plovdiv.bg/Container/journal/journal_V19_book1.pdf

1 мар 2013 ... Tang P., De Silva C., Compensation for ... Резюме: Предложен е метод за експериментално определяне на собствения капацитет на.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - СУБ – Пловдив

https://usb-plovdiv.org/2016_obshtestveni_nauki_tom_II/

6 ноем. 2015 ... “Научни трудове на СУБ – Пловдив” е периодичнo,индексирано, ... за разобличаването на чорбаджиите (условие за класова разплата); ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - СУБ - Пловдив

https://usb-plovdiv.org/2019_obshtestveni_nauki_tom_V/

В изданието (в 4 серии) се публикуват доклади и научни съобщения, представени на научни ... innovations, focusing on the culture and historical heritage of the region; (2) innovations, ... техните страсти и решения, играят ролята на своеобразни хронологични маркери. ... Описва анатомията и физиологи-.

Икономически науки - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2018/EconomicSciencesSeries_2018_2/Body_EconomicSciences_2018_2.pdf

Известия на Икономически университет – Варна, №4, с. ... Countries: A Test with Microfinance in Guatemala. ... базата на примерни числови данни. 1.

Серия Икономически науки том 7 • №1 • 2018 - Съюз на учените ...

http://www.su-varna.org/izdanij/2018/EconomicSciencesSeries_2018_1/Body_EconomicSciences_2018_1.pdf

5 ян. 2018 ... Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, том ... Каталози, листовки и брошури: най-често те се раздават на ...

аграрни и ветеринарно- медицински науки - Съюз на учените Русе

http://suruse.uni-ruse.bg/files/agro&vet.pdf

25 май 2011 ... Проучване върху продуктивността на сортове люцерна при нападение от жълти ... Продуктивност и качествени показатели на полски фасул за зърно, отглеждан при ... мални добиви от новите високодобивни.

Известия сельскохозяйственной науки тавриды №1 - Академия ...

http://abip.cfuv.ru/wp-content/uploads/2019/09/%E2%84%961-164-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0.pdf

№1 (164). Theoretical and research journal has been published since 1941. Four times a year. ... Окраска ягоды данного сорта черная, форма кру- глая.

Технически Университет - Варна - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2016/TS/Izvestia_SU_Tech_nauki_2016.pdf

дисциплината техническо чертане и инженерна графика....3 ... Ръководство за упражнения със задания за ... http://www.sworld.com.ua/konfer39/296.pdf.

Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2016. № 4(15). C. 99-105. ISSN ...

http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=vkam&paperid=167&what=fullt

7 сен 2016 ... Грозовые разряды N, зарегистрированные сетью WWLLN (вверху) и аппа- ратурой ЕИЭМПЗ с направлений север – юг (n-s) и восток ...

Серия "Икономически науки" 1/2017 - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2017/ikonomika-017-1/Body_EconomicSciences_2017_1.pdf

19 ян. 2017 ... мебели „Ikea“ разработи приложение за виртуална кухня, което показва реални ... може да вземе поръчните вече стоки от шкафче в посочения магазин, ... финансови възможности; търсещи приключения, нощен.

Серия "Икономически науки" 2/2017 - Съюз на учените - Варна

http://www.su-varna.org/izdanij/2017/ikonomika-017-2/Body_EconomicSciences_2017_2.pdf

онези, които в най-голяма степен в обобщен вид могат да представят финансовото развитие. ... 3. http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/74/41/25/174412 ... Ако екипът е голям и се разработва колекция от шаблони терминологията в различните ... често срещани емотикони;.

ISSN 2534-9597 (Print) ISSN 2535-0145 (Online)

http://journal.nsa.bg/pdf/vol2_2017/JOURNAL%20of%20Applied%20Sports%20Sciences%20Vol.2%20December%202017.pdf

ISSN 2534-9597 (Print) ISSN 2535-0145 (Online) ... себе си (TEOSQ) в български условия,. Личност, мотивация, спорт. ... trator, Adobe PhotoShop) or Excel.

ISSN 2073-4484 (Print), ISSN 2311-8768 (Online) ТОМ 12 ...

https://www.rucont.ru/file.ashx?guid=e7810e8b-ed26-4142-aee6-176b4ce9d187

ISSN 2073-4484 (Print), ISSN 2311-8768 (Online). ТОМ 12, ВЫПУСК 1. ЯНВАРЬ–МАРТ 2019. Научно-практический и информационно-аналитический ...

Известия КГАСУ 2017 г., № 3 - Известия Казанского ...

https://izvestija.kgasu.ru/files/3_2017/3_2017.pdf

уникальный сегмент – технополис. «Химград». ... 2 дней измерялась влажность бетона с помощью влагомера. Результаты измерений приведены ниже ...

ISSN 2535-0315 (Print) ISSN 2535-0323 (Online)

http://techtos.net/sbornik/2-2017.pdf

3 юни 2019 ... web: www.fnts.bg ... много малък брой опити, може да доведе до изкривени ... голяма от 0,4 mg/dm3 е смъртоносна за възрастен човек. ... покриващи почти целия небосклон. ... Petersburg Institute of Cinema and Television. ... audio and video files, the steganography transmission of messages.

ISSN 2658-3860 (Print) ISSN 2658-3879 (Online) - ВИР

http://www.vir.nw.ru/vavilovia/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/vavilovia_2_2_2019.pdf

Crantz: İльïнська и др. 2007, в Екофл. Украïни, 5: 84. Описан по материалам из Европы и Сибири. («inter segetes et lina ...

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ...

http://www.tu-sliven.com/priem-tu-sliven/exams/exam_mat06all.pdf

Дадена е триъгълна пирамида ABCM с основа триъгълник ABC , за който a. BC = , b. AC = и γ= ∠BCA . Двустенният ъгъл между равнините ABC и ABM.

Брой 3 - Съюза по хранителна промишленост

http://www.ufi-bg.com/images/pdf/Hranata%20na%2021%20vek%20-%20br.3%20-%202017%20%282%29.pdf

питки. НапраВени са специфични критерии, за да се изчисли скорът на добаВените маз- нини (масла ... домашна хлебопекарна и нахутена мая. Ком-.

Юбилеи 2010.pmd - Съюза на химиците

http://www.unionchem.org/content_images/21a204a130708a8c48593e1c299bd72f.pdf

циализация в лаборатория „Мария и Пиер Кюри“ към. Радиевия институт в Париж. Директор на лаборатория- та е проф. Хайсински − сътрудник на ...

cap4us: Как ОСП помага на младите фермери? - Съюза по ...

http://www.ufi-bg.com/images/pdf/BULETIN_8_2019.pdf

28 Окт 2019 ... Самардала. Покана за ... ната самардала може да намери- те съвсем прясна ... Цена за един човек в двойна стая - 655 лв. • Доплащане ...

подправки, добавки, технологии - Съюза по хранителна ...

http://www.ufi-bg.com/images/pdf/SPISANIE%20%20%20Hranata%20na%2021%20vek%20%20novo%201%20broi%20%20%20%20%20%282%29.pdf

9 май 2016 ... традиционната губи позиции. Доброволното ... тронно списание на Съюза по хранителна ... хранителната пирамида, илюстрираща мо-.

празник на хранително-вкусовия бранш в българия - Съюза по ...

http://www.ufi-bg.com/images/pdf/BULETIN_11_2019.pdf

12 Дек 2019 ... БАНКОВА СМЕТКА: Елфи Турс ЕООД. Уникредит Булбанк в лева: BG16UNCR76301077626690. BIC: UNCRBGSF. Пакетната цена ...

съюз на учените - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2019/SUB_2019/Saobshtenie_Seminar_of%20%20Ecology_2019.pdf

ПРОФ. Д-Р СТЕФКА ЧАНКОВА. ДОЦ. Д-Р АННА ГАНЕВА. Главни секретари: ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЯ ПЪРВАНОВА. ГЛ. АС. Д-Р КАЛИНА ДАНОВА. Секретариат:.

Европейска нощ на учените 2019

https://rn.fmi.uni-sofia.bg/KTRIO2015/docs/publications/booklet-2015.pdf

4 ян. 2015 ... Марияна Георгиева, Ти нищо не знаеш за мен. Прости ми… ... понеже сърцето не може да скрие ... Секира разсече душата ми. От скута ...

протеинурия при инфекциозни заболявания - Съюз на учените ...

http://www.su-varna.org/izdanij/medicina-2-013/pages_40_47.pdf

съчетанието на отоци и белтък в уринаY та при бъбречни ... Връзка- та между наличието на албумин в урина- ... Положителен резултат за хепатит.

Европейската нощ на учените 2010 - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2010/14.10.2010-7-8.pdf

7 юли 2010 ... Европейската нощ на учените 2010 на стр. 2 ... Пловдив, на 28 септември 2010 година ... последната група от 6 студен- ти, преминали ...

2017 - Съюз на учените Русе - Русенски университет

http://suruse.uni-ruse.bg/files/Medicine_SU-RUSE_2017.pdf

7 септ. 2012 ... подправки. Растителните части, които могат да се използват ... Калоферче – тъй като повишава интра- и постоперативното кървене, се.

Анкилозиращ спондилит - Съюз на учените Русе - Русенски ...

http://suruse.uni-ruse.bg/files/med&eco_2014.pdf

Ана- лизът на дескрипторите показва мястото на умения при решаване на проблемите, конк ... Хъчисън Дж. Баскетбол. Резултатно трениране, С., 1992.

Съюз на учените в България бул. „Мадрид“ № 39 1505 София

https://rn.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/Nauka,%206%602019.pdf

8 ян. 2020 ... Blvd. Madrid 39, 1505 Sofia, Bulgaria. Tel. ... личните сезони над България. ... тя не е изоставила през годините любовта си към музиката.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.