Договор по обособена позиция №2 - Булгаргаз

22 юни 2017 ... „Общинска банка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. ... платежни нареждания през системата за електронно банкиране.

Договор по обособена позиция №2 - Булгаргаз - Свързани документи

Договор по обособена позиция №2 - Булгаргаз

https://www.bulgargaz.bg/upload/Dog_op2_scan_22062017.pdf

22 юни 2017 ... „Общинска банка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. ... платежни нареждания през системата за електронно банкиране.

Договор за обособена позиция № 1 - Община Габрово

https://op.gabrovo.bg/attachments/article/111/cvetq.pdf

24 | Aubrieta deltoidea. 1.55. 31.00. Begonia x tuberhybrida pendula flore. 2.50 ... 46 | Verbena hybridа (каскадна)*. 150. 1.50. 225.00. Обща цена без ДДС ...

Договор и приложения - обособена позиция 2 - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/46D56B2C91DC0F2F1E6D8E544BC669AC

(7) В единичните цени на видовете СМР, посочени в ценовото ... 7.1 Направа на тротоарна настилка с вибропресовани бетонови плочки с ... демонтиране на съществуващите тротоарни плочи (с размери 30/30, 40/40 или друг.

Договор и приложения - за обособена позиция ... - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/EBD789E7B0AEB179E5C660D46B760FF5

за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР. ... пяна(ако има такава) и за да не се получават температурни разлики в ... При дюбелиране на стиропор, неопор, фибран и други еднородни продукти се изполва ... на банки до работното място и ще се приготви разтвора за лепене.

Анекс към Договор по обособена позиция №5 ... - Район "Изгрев"

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/aneks.kam.dogovor.po.obosobena.poziciq5.pdf

12 септ. 2017 ... АНЕКС към договор ... Общата стойност на договора е 5 400 /пет хиляди и ... Приложение: Ценово предложение образец № 6А.

Оценка за обособена позиция No.2 - НСА

http://www.nsa.bg/download.php?id=2157

10 февр. 2016 ... АДВАНС. Независим оценител на недвижими имоти машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания. права на ...

обособена позиция 8 - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/FF01C70E3148F0600A96D193A9F466E5

-почистване и обработване на фасадните фуги със съвременни ... пералня , хладилник и други битови уреди. ... гумено покритие или коркови маламашки, дъски с набити в тях пирони или ... гарантиране на уплътнение и др.).

Покана по обособена позиция 3 - ИАОС

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/porachki-dokumenti-2016/Pokana_dogovarqne_3obosobenapozicia.1_POP.pdf

18 юли 2016 ... (IBAN сметка, BIC код на банката). 6. Титуляр на сметката: . ... Лице за контакти : e mail : (държава, град, пощенски код, улица, N9). ДО.

обособена позиция № 2 - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/3226A3F42A94B0695388220FE494C205

инсталация с долно разпределение на топлоносителя по лъчева схема. Топлоносителят е ... технологична схема: ... Електрожен КРАКРА T 500 G3. 54.

обособена позиция 7 - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/938FFAFD1A4C82275D6832850B848224

заплащане на окончателни видове СМР по одобрени цени, подписани от страните,. Удостоверение за ... ХИДРОЗОЛ® BG-OR. Битумен грунд на ...

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обособена позиция № 1 1.1 ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/01/04/tekhnicheska_spetsifikatsiia123.pdf

4 ян. 2016 ... TWAIN/ISIS Driver, ABBYY FineReader. Поддържани ... в случай, че са на чужд език се представят и в превод на български език.

Обособена позиция № 1 ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ...

http://www.odz-delfinchevlas.com/proceduri/170816/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B

единица. Приблизит елни количества за една година. Единична цена. 1. Пиле – цяло ... Заешко месо кг. 20кг. 8. ... /телешкото месо да е най-мако 60%, с.

Предложение за изпълнение на поръчката обособена позиция ...

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/obiavi/zop133/predlojenie%20bild%20dinamik.pdf

фирмени анализни цени. Те са сформирани на база вида и производителността на собствената механизация, както и придобития професионален ...

Обявление за прекратяване в частта по Обособена позиция №19

https://op.swu.bg/attachments/article/84/Obqvlenie_vyzl_2019-0011.pdf

26 авг. 2019 ... X Цена - Тежест: 21. II.2.11) Информация ... 50 кг.; талятели - 10 кг.; кори за "Лазаня" - 10 кг.; точени кори за баница - 20 кг.; мюсли, ...

КСС по обособена позиция 1, публикувано на ... - Военна академия

https://rndc.bg/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%964b-%D0%9A%D0%A1%D0%A1-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%

цена. 02.20. Доставка на метална кабелна скара 200/60мм с капак. вкл. крепежни ... Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на.

техническа спецификация по v-та обособена позиция ... - ИАОС

http://eea.government.bg/bg/bio/opos/notices/Tehn_spec_D3_rast.pdf

след оформяне на всички методики за мониторинг в ... Катерлива ефедра. Струмска долина (южна): ... Водна роза. Черноморско крайбрежие (южно): ...

Обособена позиция № 3 Тест ленти за уринен анализатор ...

http://www.mbal-troyan.com/wp-content/uploads/2016/02/ED07-pozicia3.pdf

Тест ленти за уринен анализатор „DIRUI H-100” и контролен материал - урина. №. НАИМЕНОВАНИЕ. Мярка. Количество Цена с ДДС за мярка. Сума.

Проект на ДОГОВОР за покупко-продажба на ... - Булгаргаз

https://bulgargaz.bg/upload/editorfiles/files/Proekt_na_Dogovor_za_dostavka_GHB.pdf

за покупко-продажба на природен газ по програма за освобождаване на количества ... Договор, се прехвърлят от Продавача на Купувача. За всяка конкретна доставка на ... Приложение № 1 –Образец на банкова гаранция.

Приложения към Договор за обществената поръчка, Обособена ...

http://www.zop1.bg/download/1002758

Боя- фасаген /по избор/ и. Заранене. СХВАТКА ... Фасадната мазилка се доставя в готов вид с определените по проекта цветове. Преди нанасяне се.

3.Договор по Позиция 4 с изх. № 03-08-76/08.11.2019 г. сключен ...

https://crc.bg/files/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf

СОТ/СЕКТРОН, представлявано от Павел Виденов Георгиев-управител наричано за краткост. ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл. 112, ал.

Договор позиция 3 - Пристанищна инфраструктура

http://www.bgports.bg/upload/3888/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F 3.pdf

No 13159/2004 г., ЕИК. 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу. ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна. СК. T.

27.03.2017 г. Издани - Булгаргаз

https://www.bulgargaz.bg/upload/editorfiles/files/List_bezopasnost_%20BG_NEW%202017.pdf

24 мар 2017 ... за прекратяване достъпа на въздух, да се засипе с пясък. За оказване на първа ... 0,72 MPa плътност на парите спрямо въздуха 0,5543 ...

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ... - SOP.bg

https://sop.bg/download/epeChhABpp/

120. 18 ДИАР СТОП ФОРТЕ. 150 гр бр. 10. 19 ЕНДЕКТОВЕТ 1 % 100 МЛ. Флакон х 100 мл бр. 2. 20 ЕНДОМЕТРОКС. Флакон х 45 г бр. 350. 21 ЕСТРУМАТ.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ... - ЕСО ЕАД

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page3download.php?id=102364&faID=126109&fn=1&fname=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD.%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%9E%D0%91.%D0%9F.1.pdf

чрез изпълнение на капкобранни детайли, без монтаж на улуци и ... Новите стенни панели да са гофрирани и по възможност да са за скрит монтаж.

Предложение за изпълнение на поръчката за обособена ...

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/images/obiavi/zop133/predlojenie%20za%20izpulnenie%20na%20poru4kata%20biznes%20stroj%20konsult.pdf

ХИДРОЗОЛ HBMW SBS- PEP | АД експлюатационни показатели. 3а ... вътрешно фирмени анализни цени. Те са сформирани на база вида и ...

временен договор или договор за отдаване на ... - Werk.nl

https://www.werk.nl/werkzoekenden/images/Arbeidsvormen_Bulgaars.pdf

4.2.5 Прекратяване на договор по взаимно съгласие .............................. 5 ... временните работници за посредничеството при работа. • Бюрата за ... молба в районния съд да бъде прекратен трудовия договор преди крайната дата.

Приложение КСС-договор към договор № 51 - Община Гълъбово

http://galabovo.org/sites/default/files/Prilojenie%20KSS-Dogovor%2051.PDF

Направа на цокъл по фасада от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило. | II. Вертикална планировка. Доставка полагане и уплътнение на ...

проекто – договор договор за покупко – продажба на мпс i ...

http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/ObSobstvenost/2018/E200/Dogovor-proekt.pdf

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА МПС. Днес ______ г. в с. Никола Козлево между: 1. Община Никола Козлево, с адрес на управление: с.

позиция на крс относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и ...

https://crc.bg/files/_bg/pozicia_2120_Final.pdf

интернет следва да изготвят в изпълнение разпоредбите на чл. 3 и чл. ... използват за измерване на скоростта, загубата на пакети, колебанието на ...

ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ и ...

http://openarts.info/wp-content/uploads/2016/03/Poziciya_24-02-2012_Final.pdf

Фокус – София, Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, ... които от години се занимават с продуциране и организиране на културни събития, ние.

Общая позиция Организации Объединенных ... - WHO/Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/382960/IBC-Health-Common-Position-Paper-Ru.pdf

Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы не отражают какого бы то ни было мнения. Всемирной ...

Проблеми на синтаксиса - незаета синтактична позиция ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=3405&type=.pdf

Асиметрията на сложното изречение в руски език се анализира под- робно от Т. А. ... ви с характеристиката на следните примери: 1) Беше празник, нямаше работа в ... 2"К. Викторова. Сложно съчинено изречение. Канд. дис.

висшето образование от позиция на маркетинга на услугите the ...

https://www.e-acadjournal.org/pdf/article-18-2-5.pdf

услуга, предоставяна от всяко висше училище, в контекста на маркетинга на услугите, разкрива ... интерес предизвикват възможността за обучение в чужбина, обещанието за качествено ... Добре се оценява поддържането на интернет платформа за споделяне на информация за ... МВБУ, 2011 с. 105-114.

Активната позиция на ученика в образователните дейности

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1006&type=.pdf

всичко да се формира като цялостна личност, в съответствие с опре- ... този подход е, че се поставя индивидуалността на ученика в центъра на.

pdf Българското читалище - роля, позиция, бъдеще Дата

http://ncf.bg/web/files/documents/40/file/analiz_chitalishta_b.pdf

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на ... читалището с оглед потребностите на младите хора. Погледа на ...

Име: Илиан Мушев Компания: Белла България Позиция: HR ...

http://www.bapm.bg/uploads/MushevI.pdf

“Белла България”. •. Лично наел мениджърския екип на Mr. Bricolage Сърбия (Директор на магази- на, Секторни Мениджъри, главен счетоводител и т.н.).

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.