Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които ...

Гаранции издадени от други банки пред Общинска банка АД . ... за Интернет банкиране, независимо от периодичността му. 15 лева. 20 лева. 25 лева.

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които ... - Свързани документи

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които ...

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa_do16052018.pdf

Гаранции издадени от други банки пред Общинска банка АД . ... за Интернет банкиране, независимо от периодичността му. 15 лева. 20 лева. 25 лева.

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за ... - Allianz

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/bank/tariffs/Tariffa_15122019_v01FL.pdf

15 Дек 2019 ... Такса за закриване на сметка не се дължи в случай, че сметката е открита преди повече от 6 месеца, считано от деня на ... Проверка на банкноти ... банкиране Алианц E-Bank и мобилно банкиране Алианц M-.

Тарифа за таксите и комисионите за ... - Райфайзенбанк

https://www.rbb.bg/media/filer_public/2020/02/03/tarifa-taksi-komisioni-za-yuridicheski-litsa-fk090001.pdf

3 февр. 2020 ... ТАРИФА за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД ... СМС нотификация за входящи преводи по разплащателни.

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и ...

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa_corpor.pdf

18 мар 2019 ... г) с получаване на електронен отчет през системата за Интернет банкиране, независимо от периодичността му без такса. 20 лева.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

https://www.ubb.bg/downloads/Document/49/bg/Tarifa-za-taksite-i-komisionite-za-fizicheski-lica-ot-14-08.pdf

„Активност“. Годишна такса за поддържане на платежен инструмент. Без такса. Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта World Debit MasterCard/ Visa.

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица - 03.01.2020

https://www.ubb.bg/downloads/Document/282/bg/Tariff-Retail-03-01-2020.pdf

3 ян. 2020 ... Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта Debit Mastercard/ Visa Debit ... според действащата към момента тарифа на Банката.

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на ...

https://www.mfa.bg/upload/33940/Tarifa%204.pdf

(2) За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса, както следва: 1. за автомобили - 25 лв.;. 2. за ремаркета ...

ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско ...

https://www.mfa.bg/upload/723/TARIFA_3%281%29.pdf

20. (2) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство и за издаване на свидетелство за съдимост освен таксите по ал. 1 се събират и ...

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider17/default-document-library/tarifa-4-120618.pdf?sfvrsn=8950814d_0

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса както следва за автомобили лв за ремаркета и ...

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни ...

http://www.obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/Naredbi/Tarifa_bilki.pdf

великденче лечебно, великденче полско, върбинка лечебна, камшик лечебен, лепка, миши уши, пелин обикновен, подъбиче обикновенно, равнец бял, ...

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване

https://www.minfin.bg/upload/42712/Proekt%20tarifa.pdf

на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се ... превозни средства, когато е по искане на собствениците или лицата, ... Категориите ППС, дължащи винетна такса за ползване на пътната ...

тарифа за таксите, които се събират от националната служба ...

http://www.stenli.net/nsrz/files/tarifa.pdf

1 ян. 2007 ... аспержи, салатно цвекло) ... а) резници, разсад на пратка: ... цена. 273,82 д) други растения, на пратка: предназначени за. - до 5000 ...

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна ...

http://www.api.bg/files/2613/6838/1775/API-Tarifa-za-taksite-Agenciq-Pytna-infrastruktura.pdf

България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на ... превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните ...

Тарифа на „Юробанк България“АД за таксите ... - Пощенска Банка

https://www.postbank.bg/-/media/Postbank/Files/Piraeus_documents/Current-General-Terms-Piraeus/08_Tariff_for_fees_and_commissions_applicable_for_products_and_services_BG.pdf

12 ноем. 2019 ... Парични преводи чрез карта (към друг платежен инструмент, вкл. виртуални сметки). 0,50 лв. 3.1.2. Международни дебитни карти Debit ...

НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/11621/203/

1 ян. 2018 ... Приета с ПМС № 291 от 07.11.2016 г. Глава първа ... 3. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на.

ТАРИФА за държавните такси , които се събират от съдилищата ...

http://justice-ruse.org/courtnew/images/zakoni/T_DTKSS.pdf

По молба за промяна на име се събира такса 15 лв. Чл. 6. ... Чл. 36. За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на ... За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се.

Бюлетин за лихвите - Fibank

https://fibank.bg/uploads/_Tariff_Bulletin/docs/Bulletin.pdf

1 ноем. 2019 ... Например, при 3-месечен депозит и годишна номинална лихва 4%, на датата на ... Лихвени проценти по депозити за физически лица.

ПМС 105-2016 за таксите за кандидатстване и за обучение ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/169713/1194948/version/1/file/%D0%9F%D0%9C%D0%A1 105-2016 %D0%B7%D0%B0 %D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%

кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен ... Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Документ с информация за таксите - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

4.00 лв. Онлайн [Интернет банкиране „ДСК Директ“]. 1.20 лв. През БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/ вносна бележка ...

Документ с информация за таксите - Пакет Частно ... - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0

Наименование на доставчика на сметката: „Банка ДСК“ ЕАД. Име на сметка: Стандартна разплащателна сметка в Пакет „Частно банкиране.

ТАРИФА

https://gsl.org/ru/files/2017/07/taryfa-za-byznes-klyenty.pdf

3 юли 2017 ... Валута. 1. Операции на Терминални устройства на Банка ДСК с ... като за сметки в друга валута се превалутира по централния курс за ...

тарифа - Експресбанк

https://www.expressbank.bg/web/files/richeditor/2020/tariff-pi-merge-28022020.pdf

28 февр. 2020 ... Валута. 1. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Частно ... прилага се съответния касов курс обявен от Банката за деня на.

тарифа - Fibank

https://www.fibank.bg/uploads/_Tariff_Bulletin/docs/Tariff.pdf

1 ноем. 2019 ... Внасяне в брой и касов превод по депозитни сметки на физически лица в национална и чуждестранна ... кредита на „Фи Хелт” АД.

тарифа - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/bank-tarrif/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

23 февр. 2017 ... Закриване на платежна сметка в офис на банката ... на АТМ са валидни само по основната банкова карта, издадена към тази сметка.

Тарифа - Фератум

https://www.ferratum.bg/sites/ferratum.bg/files/tariff.pdf

1 Окт 2016 ... Обезщетение за предсрочно погасяване на сума по договор за заем, съгласно чл. 9.8 от Общите условия – 0.5 % от предсрочно ...

Тарифа - Общинска банка АД

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa.pdf

Закриване на влогове и сметки . ... Платежна сметка за основни операции без издадена към нея банкова карта ...........................................................................

тарифа - Пощенска Банка

https://www.postbank.bg/Debit-Cards/-/media/Postbank/Files/TARIFF/Tarif_individuals_BG.pdf

30 апр 2019 ... всички видове спестовни сметки МегаАктивни пари и Лоялен спестител. ▫ спестовна сметка Престиж. E. Депозитни Сметки. 1 Откриване.

тарифа - Търговска банка Д

https://www.dbank.bg/bg/files/archive/2020-02-01/127-tarifa-za-taksite-i-komisionite-za-biznes-klienti-ot-01-fevruari-2020-g.pdf/120

1 февр. 2020 ... и клиенти с публична, общинска или държавна ... 30 EUR. E. Други такси по Д Банк Онлайн - услуга за отдалечено банкиране. 1.

Тарифа за предоставяни удостоверителни ... - Evrotrust

http://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Evrotrust_Tariff_v2.0.pdf

1 май 2019 ... ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ УСЛУГИ ПРЕЗ МОБИЛНО. ПРИЛОЖЕНИЕ .

Тарифа за кредит на вноски - Фератум

https://www.ferratum.bg/sites/ferratum.bg/files/tariff_plus_loan.pdf

Обезщетение за предсрочно погасяване на сума по договор за заем, съгласно чл. 9.7 от Общите условия – 0.5 % от предсрочно погасената сума. 2.

Царинска тарифа - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/05A9A424FE25E240BAD14504A7995440.pdf

(в) риби (вклучувајќи нивни џигери и икра) или черупкари, мекотелци и други ... маслинки, капар, мирудија, тиквички и тикви, модар патлиџан, пченка ...

Тарифа за бизнес клиенти - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D

1 При теглене на пари в брой от ПОС на гише на Банка ДСК не се удържа ... 4 Таксата не се прилага при промяна на 24-часовия лимит за транзакции с ...

Тарифа за физически лица - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/bank-tarrif/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

23 февр. 2017 ... КРЕДИТНИ КАРТИ С РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ КЛИЕНТСКИ ... сметка са освободени от таксата за теглене на пари в наличност в ... 3 Таксата не се прилага при промяна на 24-часовия лимит за ...

Приказ от 22.11.2012 г. № 336 об установлении тарифа на ...

http://volcomsys.ru/userfiles/files/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/336.pdf

Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей МП «УК ЖКХ» муниципального района ІШигонский согласно приложению № 2. 3.

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ...

http://www.brra.bg/tarifa.pdf

25 ноем. 2005 ... вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху ... сила от 14.02.2014 г.) (1) За извършена устна справка по ... на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на.

Условия тарифа Миксер HD Премиум Бокс

https://vladivostok.zelenaya.net/downloads/documents/mixer-hd-prembox.pdf

В состав пакета «Премиум-бокс» входят телеканалы в стандартном и HD качестве, список которых размещен на сайте Оператора. Не разрешается.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.