КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ При четене на текст ученикът ...

21 февр. 2017 ... минало продължително време. 20. Брой точки: 75. Скала за оценяване: 75-65т. Отличен(6). 64-54т. Мн.добър(5). 53-38т. Добър(4).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ При четене на текст ученикът ... - Свързани документи

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ При четене на текст ученикът ...

https://oualeko.com/new/pdf/AngliiskiEzikKurteva6Klas21022017.pdf

21 февр. 2017 ... минало продължително време. 20. Брой точки: 75. Скала за оценяване: 75-65т. Отличен(6). 64-54т. Мн.добър(5). 53-38т. Добър(4).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ФВС

http://www.88cy.info/files/fvs.pdf

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. ФВС. I.Измерване на физическата дееспособност. 1. Бягане на къси разстояния. 30м.-2-4 клас. 50м.-5-7 клас. 60м.

Критерии за оценяване по ФВС

https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2018/12/krit_ocen_fvs_vi.pdf

Критерии за оценяване по ФВС. ВХОДНО НИВО И/ИЛИ ИЗХОДНО (лека атлетика: 50 м. гладко бягане,. 200/300/600м. гладко бягане, скок от място).

критерии за оценяване на преразказ

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/kand_7kl_2010_mon/kriterii_7kl_prerazkaz_10.pdf

0. 4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЯКАТА РЕЧ УЧЕНИКЪТ: Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка. 4 ...

Критерии и резултати при оценяване на ... - ИМИ-БАН

http://www.math.bas.bg/omi/docs/stempd/190314_STEMPDNet_RA.pdf

математика и работа с числови редици и графика на функцията;. - виждаме как се “получават” нещата;. - мотивирани сме да провеждаме изследвания.

Критерии за оценяване по математика

http://88cy.info/files/mat.pdf

Оформянето на оценките при изпитване на учениците по Математика се извършва ... Използването на писмената проверка има за цел, наред с оценяване постиженията на ... Много добър 5 Умее да прилага предишни знания. ... правилата за действията с изучаваните в съответния клас числа. Да знае ...

Чл. 62. (1) Ученикът има следните права: Чл.63. (1) Ученикът има ...

http://pglp-kn.com/wp-content/uploads/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

засягащи неговите права и интереси; ... (1) Ученикът има следните задължения: ... (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е ...

Критерии за оценяване по чужди езици

http://88cy.info/files/che.pdf

при писмено, устно изпитване и тест по чужд език (английски, испански и руски), ... Тестовете се оценяват по следната формула: брой на точките за ... Оценка. Слаб 2. Среден 3. Добър 4. Мн. добър 5. Отличен 6. Пример: за тест ...

КОНСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ...

http://ngpisvetiluka.com/programa/2019_10.pdf

Граматична норма. ... Изпитният билет е тест с общо 17 задачи, от които: ... в списъка Store Macro in избирате All Documents (Normal.dot), за да може да ...

Критерии за оценяване на магистърски тези

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_7e0b9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ. МЕТОДИ /. ЕМПИРИЧНА ЧАСТ. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ. РЕЗУЛТАТИ ... Релевантна теоретична рамка. • Точност на концепции,.

Критерии за оценяване по български език и литераатур

http://88cy.info/files/bel.pdf

текстове (преразказ, съчинение, есе, резюме), които са предвидени в учебната програма. ... Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение.

РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ Задача ...

https://www.mon.bg/upload/5167/2012math_4_8kl_reshenia.pdf

(2 т.) Задача 4.2. Даден правоъгълник ABCD е съставен от шест квадрата, както е показано на ... Намерете обиколката на правоъгълника, ако дължината на ... Сред учениците от 8 клас на едно училище провели анкета – кой.

Критерии за оценяване на учениците по английски език ...

http://www.70ou.com/images/pages/image/untitled%20folder%201/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf

Оценяването (устно и писмено) по английски език се извършва с помощта на ... диалози, създаване на писмен текст (писмо, есе), тестове. Отличен 6: Знанията и уменията ... учебния материал съгласно учебната програма за конкретния клас. ... Среден 3: Знанията и уменията са недостатъчни. Не владее ...

Критерии за оценяване по История и цивилизации 6 клас

http://chestemenski.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D1%80.-%D0%BF%D0%BE-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

Тест за определяне на входно ниво, проведен в началото на учебната година ... клас. Първи срок. Втори срок. 6 а, б, в Входно ниво. Европа и българите ...

Критерии за оценяване по БЕЛ 5-7 клас - ОУ Кочо Честеменски

http://chestemenski.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%91%D0%95%D0%9B-5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

наклонения с основно глаголно време, подходящо за сбит преразказ ... КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ. Брой точки. 1.

Критерии за оценяване на писмените работи на учениците по ...

http://101su.bg/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%91%D0%95%D0%9B.pdf

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ ... Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при ...

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/piz_7kl_2011/kriterii_ocenka_prerazkaz-didact-zad.pdf

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ... Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични ...

критерии за оценяване на писмени и устни изпитвания по ...

http://44sou.eu/staging/wp-content/uploads/2014/01/Copy_of_kriterii_za_ocenka_na_izpitni_raboti_po_BE-1.pdf

VІ клас – сбит преразказ, съчинение разсъждение по житейски проблем, ... преживяване. 3. Точно назоваване на чувството, настроението или ...

Критерии за оценяване по Математика 5 - ОУ Кочо Честеменски

http://chestemenski.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

участващи в записването на изучените формули, свързани с основните геометрични фигури ... геометрични фигури, правоъгълен паралелепипед и куб.

Критерии за оценяване на темите за общинския кръг на ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/5081/astro_2015_otgovori_1krag.pdf

изображенията на Луната и Земята. Намерете информация за действителните им ... определена година деклинацията на Слънцето за исканите дати, т.е. 4 дни ... За пресмятане на броя дни в учебната година и отговор колко минути ще ... Н в океана налягането ще бъде p = ρgH pa, където ρ = 1000 kg/m.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ на текущ тест по английски език за ...

https://oualeko.com/new/pdf/AngliiskiEzikMandulova5klas15022017.pdf

на текущ тест по английски език за 5 б и 5в клас - 20.02.2017. ТЕМА: 4 – 6 Раздел. КРИТЕРИИ 1А ОЦЕНЯВАНЕ. Максимален брой точки. Ученикът ...

Четене - Регионална библиотека

http://www1.libvar.bg/culture/2013/september-2013/Programm.pdf

4 септ. 2013 ... Емилия Милкова, Регионална библиотека Варна. Бианка Рекенбайл, Гьоте-институт в България. 14:10 – 14:30 ч. Четене … от самото ...

Родителите и подготовката на 5–7-годишните по четене

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1350&type=.pdf

овладее основни умения по четене на срички и сливането им в думи, ... думата, която най-често се повтаря; пренасяне на героя в друга ситуация и.

Четене на срички и думи - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_BEL_1kl_Prosveta.pdf

7 урока за езиково обучение: Правилно писане на изречения; Писане на главна буква; Пренасяне на част от думата на нов ред; Гласни звукове; Съглас ...

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА рАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ ПО ...

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/07/azbuki.bg_dmdocuments_voc4_16_dimitrova.pdf

Volume 18, Number 4, 2016 Професионално образование ... от втори клас система за овладяване на английския език в учебниците, одобре- ни от МОН, провокира ... четене по английски език и учениците с желание приемат иновацията в обу- ... дъската от учителя. ... Blue skies for Bulgaria, Teacher's Book.

Литературознанието като начин на четене и препрочитане

http://sbp.bg/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-24.pdf

27 юни 2019 ... Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с ... Дора Габе. Горяха тъмните очи на писате- ля, блага ...

Иновативни практики за стимулиране на детското четене

http://libshumen.org/wp-content/uploads/2014/05/Diana-Georgieva.pdf

Фабиан Ленк;. ➢ Читателска щафета 3 ‐ мини “. Бийзъс, Рамона и Хенри” от. Бевърли Клиъри и “Силата на. Стром” от Еманюел и Беноа дьо. Сен Шама.

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от I ...

https://www.rivapublishers.com/uploads/files/filepath_75.pdf

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от I – IV клас в ... и осмислянето на художествен и научнопопулярен текст в I – IV клас в ... текст в I – IV клас. 2. Изисквания за реализиране на четене с разбиране на ...

Четене на думи и псевдодуми, маскирани със зрителен шум - БАН

http://autism-vision.bas.bg/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5.pdf

15 ноем. 2019 ... Участниците четяха само средния ред от 15 реда на екрана, обозначен със стрелка. Страница с 3-буквени думи с ниво на шум 0 ...

Азбука, фонетика и правила за четене Файл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=15902

Френският език се отличава с голямо богатство от звуци: 16 гласни ... Majuscules [мажюскюл] /главни букви/. Minuscules [минюскюл] /малки букви/. A a. B b.

развиваща среда за четене и медийни функции на книгата

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189844/1307204/file/DT%20Avtoreferat%20Darina%20Pachova%202018%20web.pdf

18 ян. 2018 ... Ключови думи: книгата като медия, развитие на читателя, психология на четенето, неврофизиология на четенето, подходи за ранно ...

Избрани отзиви учители Нац състезание по четене - Книговище

https://www.knigovishte.bg/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%86-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%

Не са включени прочетените книги преди състезанието. - за периода ... Все пак колежка, чийто внук е в моя клас, ми сподели: "Дъщеря ми беше удивена ...

Ответы и критерии оценивания

http://iro23.ru/sites/default/files/otvety_matematika_6_klass_aprel_2015.pdf

МАТЕМАТИКА, 6 класс. Ответы и критерии, Демонстрационный вариант, Апрель 2015. ОТВЕТЫ*. Вариант/ задание. 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2 - 25 2. 4.

Критерии за оценка на Тест 1

https://izkustva.bg/pdf/KM3/Criteria_Test1.pdf

блокове от множество отговори. Задача 4 е с избираем отговор, изискващ откриване на грешка в готов код и определяне на верния блок. Задача 5 е с ...

18. Критерии за анализ на кардиологичните заболявания при ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/3.1/3.1-18.pdf

екстрасистоли. BIGEMINY. Спиране на сърцето. Камерно мъждене. V FIB. Сърдечна недостатъчност. Камерно мъждене. V FIB. Предсърдно мъждене.

Критерии оценивания портфолио учителя

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/commondocs/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%

Критерии оценивания портфолио учителя. 1. Профессиональный статус. 1.1. ФИО. 1.2. Имеющаяся категория. 1.3. Заявленная категория. 1.4.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.