Влияние върху жизнените показатели, хуманното отношение и ...

20 апр 2018 ... Протеиново хранене на птици – суров протеин и смилаем протеин. Важен фактор при ... като коприва и други. Като алтернатива може ...

Влияние върху жизнените показатели, хуманното отношение и ... - Свързани документи

Влияние върху жизнените показатели, хуманното отношение и ...

http://corhv.government.bg/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/02_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

20 апр 2018 ... Протеиново хранене на птици – суров протеин и смилаем протеин. Важен фактор при ... като коприва и други. Като алтернатива може ...

влияние ортостатической пробы на показатели вариабельности ...

http://journal-grsmu.by/index.php/ojs/article/viewFile/1685/1575

14], так и с возможностью применения новых ме- тодик применения анализа ВСР [1, 4, 5, 9, 17]. Су- щественную дополнительную информацию при оп-.

влияние стимуляции блуждающих нервов на показатели ... - НВГУ

http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1118/CHiglintsev%20V.M.%20Vliyanie%20stimulyatsii%20bluzhdayushchih%20nervov%20-%20Monografiya%20-%202013.pdf

Показано, что правый блуждающий нерв оказывает пре- имущественное влияние на ... дающих нервов на сердце. Считается, что правый вагус преиму-.

ВЛИЯНИЕ НА АФЛАТОКСИН В ВЪРХУ РАСТЕЖА И ...

https://animalscience-bg.org/page/download.php?articleID=313

съобразена с възрастта им, производство на фуражния завод зоохранинвест – Стара загора. Птиците бяха хранени с гранулирани смески за стартер ...

Влияние на някои цитокинини и ауксини върху ...

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02052067.1987.10819306

ни фитохормони. Индуциране на корени и адвентив ни пъпки от изолирани тъкани от корен, хилокотили и епикотили от кестен са получени чрез ...

ВЛИЯНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА ВЪРХУ ФАСАДАТА Aтиk Д ...

http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2012/DCB2012_Section_1a.pdf

15 септ. 2012 ... нафтова база Топливо; ... циментови покрития, мозайки, настилки от клинкерни плочи, съществуващи бетонни ... 61 колове да не се натоварват с повече от половината от граничния натиск, който могат да поемат” ...

Влияние на средата върху геометрията ... - Theses.fr

https://www.theses.fr/2010MULH3503.pdf

вида молекулна решетка се подхранват допълнително от факта, че в ... нетопимо вещество, съдържащо обикновено до 40% кристална фаза.

Влияние на сорта и формировката върху съдържанието на ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_20-4_part_5_2017.pdf

Институт по овощарство, Остромила 12, 4004 Пловдив, България. *E-mail: ... разсадник в експерименталното поле на. ИО - Пловдив се характеризира ...

148 влияние на диагнозата рак върху психичното здраве на ...

http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol7/book%202%20pdf/b2_23.pdf

Тревожността е усещане за вътрешно напре- жение ... постоянното чувство за нервност, треперене, ... промените в тялото, Аз - образа и самооцен-.

43. Влияние на анкерните болтове върху напреженията в ...

http://www.astanks.com/Statii/S_BG/Doklad-UACEG_Plates_2017_BG.pdf

За да бъде нивелирана колоната до проектно положение, често под нейната базова плоча се ... числено изследване, в което се е опитал да отчете влиянието на натиснатите анкерни болтове ... Модели на бетонни фундаменти.

14. Влияние на някои фитохормони върху родовитостта ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/1.1/1.1-14.pdf

Влияние на някои фитохормони върху родовитостта, полифенолите и антиоксидантния капацитет на гроздето от сорта. Мавруд ( Vitis vinifera ).

Влияние на променливото минерално торене с N и P върху ...

http://rimsa.eu/images/forage_production_vol_20-6_part_3_2017.pdf

и 2-ра година торене с N6, а 3-та – с Р6;. 6. 1-ва и 2-ра година ... (амониева селитра) и фосфорен (троен ... райграс, ливадна тимотейка, ежова главица ...

Влияние на нова технология на отглеждане върху ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_22-3_2019.pdf

по-интензивна система за отглеждане е наложително за да се ... няма химични препарати за контрол на заболяването (Bobev et al., ... листата на различни сортове чемшир: ... ционално пръскане и хербигация, са сравнявани и ...

Влияние на породата и млечната продуктивност върху ...

https://www.rimsa.eu/images/stockbreeding_vol_21-1_part_2_2018.pdf

(веднага след като първата коза се качи на платформата). Технологията на доене предвижда хранене на козите с концентриран фураж в процеса на.

влияние на подправки и екстракти върху органолептичните ...

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/docs/01_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81

инсталация при следните параметри: температура ... „суджук”. Извършено е сравнение на колбаси, съдържащи фреонови екстракти с тези, съдържа-.

Влияние на системите за обработка на почви върху ...

https://www.rimsa.eu/images/Perennial_Plants_vol_19-2_part_2_2016.pdf

Кълняемост на семена на различни видове хинап. (Ziziphus jujuba ... лява засаждане на дърветата на почвени типове ... Костилка / Stone. Сорт / Cultivar.

влияние на някои хормон- рецепторни полиморфизми върху ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/881/1/Dobromir_Tanev-dis.pdf

повечето случаи тези странични ефекти са били леки и не са наложили спиране на ... медикаменти (циклофосфамид, имуран, резохин, метотрексат).

влияние на точността на коефициента на пълзене върху ... - УАСГ

https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2016/issue_2/10.pdf

16 февр. 2016 ... коефициент на армиране с опънна армировка над опората, при непрекъсната еднопосоч- но армирана плоча; ρuls е необходимият ...

Влияние на хербицидите Стомп и Нирвана върху почвената ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/1.1/1.1-2.pdf

Стомп 330ЕК и Нирвана върху количествените промени на някои ... формирането на микробната ценоза влияние оказват редица фактори, като почвен.

влияние на някои хербициди и хербицидни комбинации върху ...

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2016/10/24.Georgiev-Vlianie.pdf

Изпитани са 1 почвен хербицид: Стомп нов 330 ЕК — 5 l/ha и 5 листни хербицида: Аксиал 050 ЕК — 900 ml/ha, Гранстар 75ДФ — 20 g/ha, Дерби.

Влияние на протетичните конструкции върху процеса на хранене

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Akademichni%20lekcii%202019/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

Лицево-челюстната област се инервира основно от три черепно-мозъчни нерви: ➢N. Trigeminus (V). ➢N. Facialis (VII). ➢N. Glossopharingeus (IX) ...

влияние на кубизмът върху дизайна на модната илюстрация ...

https://www.e-acadjournal.org/pdf/article-19-1-6.pdf

ВЛИЯНИЕ НА КУБИЗМЪТ ВЪРХУ ДИЗАЙНА НА МОДНАТА. ИЛЮСТРАЦИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК. Яна Василева ...

Влияние на бежанската криза върху българското общество и ...

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12571.pdf

ващи през България по страна на произход. (данните са на Държавната агенция за бежа- нците за първите два месеца на 2016 г.) со- чат на първо ...

влияние на азотното торене върху добива на кориандър ...

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2015/03/20.%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5.pdf

Ключови думи: кориандър, азотно торене, добив на семена. Abstract ... две технологии за отглеждане на кориандъра (Георгиев, Г. 1940; Грамати- ков, Б.

Влияние на азотната и на посевната норми върху ... - OoCities

http://www.oocities.org/usb_dobrich10/080.pdf

Ключови думи: Кориандър, азотна норма, посевна норма ... При отглеждане на кориандър в условия, подобни на опитните, следва да се предпочита по-.

Влияние на някои метеорологични фактори върху основни ...

https://cropscience-bg.org/page/download.php?articleID=310

Еffect of some meteorological factors on main breeding traits in coriander. Nikolay Dyulgerov ... за отглеждане на кориандър (Граматиков и др.,. 2005).

Дзен-Будизмът и неговото влияние върху традиционните ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=5133&type=.pdf

„Вие питате: Какво е Дзен? – пише известният японски будолог ... че ги смятаме за традиционни японски бойни изкуства, те не са точно такива. Това ...

Влияние на факторите на околната среда върху микробната ...

https://soilscience-bg.org/page/download.php?articleID=220

микробната ценоза на Кафяви горски почви и Планинско-ливадни почви на територията на Природен парк “Витоша”. Изследвани са четири пробни ...

влияние на генотипа и срока на беритба върху съдържанието на ...

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2013/docs/01-tech/05-him-an/17-Galina_Pevicharova_-_MVCRI_Plovdiv.pdf

Сорт Рила F1 - Средноран индетерминантен хибриден сорт домати за полиетиленови оранжерии и полско производство. Плодовете са със средна ...

Множествена склероза-същност, коморбидност и влияние върху ...

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/lekcii/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%86.%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%2

Възпалителните процеси възникват рано при МС води до демиелинизация и ... при която плазмата на пациента се отделя и отстранява от цялата кръв.

влияние на различни форми торове върху динамиката на ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/70/70-16_A_Nikolov_V_Koutev.pdf

Duofertil TOP 34 – KSC за зеленчуци. 8. Duofertil TOP 34 – амониева селитра. 9. Eurofertil Plus 36 – без торене. 10. Eurofertil Plus 36 – Sulfammo (N-PRO).

Влияние на почвени хербициди върху заплевеляването при пипер

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/1.1/1.1-3.pdf

вредоносните видове са абутилон (Abutilon theophrasti), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), амброзия (Ambrosia artemisiifolia), бяла куча лобода ...

Изисквания по отношение на формата и съдържанието на ...

https://notary-chamber.bg/sites/default/files/notarialenjivot_svetlana_kalinova1.pdf

Лекция на Светлана Калинова, съдия от ВКС на тема: Изисквания по ... имот, а именно апартаменти А2 на втори етаж и А3 на трети ... правото на строеж и изпълнител на задължението ... счел Пловдивски окръжен съд, след като.

Концентрация раствора (С) - это отношение количества ...

http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/o/OAA/academic/Tab3/metod1.pdf

При этом применяют такие формы записи: например, 0,1 н H2SO4, ... сливании 100 мл 0,5 М NaОH со 100 мл I M раствора NaOH. ... Вариант № 32. 1.

Наръчник по хуманно отношение към ... - AgroWeb

http://www.agrowebcee.net/fileadmin/subnetwork/awsee/fawbg/Narachnik-FAO-redactir-1.pdf

Напрежението на тока не трябва да надвишава 32 V и в никакъв случай не трябва да се използва върху чувствителни части като очите, муцуната ...

По отношение на следните разбивки, представени

https://nkr.government.bg/File/Download/5b5d90fe-93fa-469f-ad17-d620f29643a9

31 Окт 2018 ... разходи за вода и канализация. - Списък на движими активи (VDR 5.9). Данни към юни 2018: - Задължения за персонал и дефинирани ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.