наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата ...

5 ноем. 2004 ... Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и картата на възстановената собственост върху гори и земи от ...

наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата ... - Свързани документи

наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата ...

https://www.mzh.government.bg/odz-pleven/Libraries/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8/49_5_2004.sflb.ashx

5 ноем. 2004 ... Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и картата на възстановената собственост върху гори и земи от ...

наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните ...

https://www.nsoplb.com/uploads/docs/_39___2__8012016.pdf

16 ноем. 2004 ... D22.2. Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал. D22.3. Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето ...

Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и ... - АПИ

http://www.api.bg/files/3113/6837/7294/API-Naredba-RD-022019-12112012-za-poddyrjane-i-tekusht-remont-na-pytista.pdf

12 ноем. 2012 ... (1) Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване на пътищата от образуване на снегонавявания върху пътното платно ...

НАРЕДБА 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на ...

http://www.mzh.government.bg/odz-varna/Libraries/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8/Naredba_3.sflb.ashx

29 ян. 1999 ... Закона за подпомагане на земеделските производители. Чл. 2. ... Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица с нотариално ... дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. ... електронен вариант анкетен формуляр при поискване от земеделския стопанин ...

НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и ...

https://www.sofia.bg/documents/20182/420193/NAREDBA_za_upravlenie_na_otpadacite_i_poddarjane_i_opazvane_na_chistotata_na_teritoriqta_na_Stolichna_obshtina.pdf/7e3fe5c3-50ec-49a9-a9f7-5b0223cabe95

6. изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, ... (1) Притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци или ... разделно събрани отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета, ... количество, единична цена и средствата необходими за обезпечаването им. Същият ...

Наредба за поддържане и опазване на ... - Община Марица

http://maritsa.bg/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%96-1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1

9 юли 2019 ... Писането, рисуването и разлепването на лозунги, афиши, обяви ... ✓При повторно нарушение се отнема разрешителното за работа.

НАРЕДБА № 29 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ...

https://mon.bg/upload/3194/621060_doi.pdf

11 ноем. 2003 ... медоносните растения медоносни растения и дисциплина тиквени, зеленчукови, ... Цени и ценообразуване. Нормативна уредба за.

наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното ...

http://www.sbubg.info/files/Naredba_14_2016_predstavitelno_obleklo.pdf

29 ноем. 2016 ... ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ... са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към.

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните ...

https://www.nsoplb.com/uploads/docs/_8__03112016_________23112016_.pdf

3 ноем. 2016 ... Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент. В18.8. Друг хроничен ... Подостър остеомиелит. М86.3 ... Атрофичен вагинит. N95.3.

НАРЕДБА № 23 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/3164/542050_doi.pdf

6 ноем. 2003 ... вено в машини, съответствие с стригачна технологичните машина, ... Инструменти - отвертка, клещи, пинсета, приспособление за вдяване на конец, приспособления за разшиване и за ръчно прорязване, ...

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

https://www.mon.bg/upload/4183/nrdb4_30.11.2015_ucheben_plan.pdf

30 ноем. 2015 ... 2. двадесет и три учебни часа – във II клас;. 3. двадесет и ... предмети физическо възпитание и спорт, му- зика или ... 4. общия годишен брой на избираемите часове в ... 6. разпределение на учебното време за.

НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на ...

https://elektroenergetika.tu-sofia.bg/documents/naredbi/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%E2%84%96%203%20%D0%BE%D1%82%209.06.2004%20%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0

9 юни 2004 ... Наредбата не се отнася за действащите електрически уредби и ... инструмент, след изключване на напрежението на тоководещите ... регулирането им се допуска отсичане или подкастряне на отделни дървета за осигуряване на ... подове и тавани, несъдържащи пожаро- и взривоопасни ...

НАРЕДБА № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към ...

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/KH/Doc/NAREDBA_47_ot_28122004_g_za_iziskvaniqta_kym_hranitelnite_dobavki_Zagl_izm_DV_br_44_ot_2007_g.pdf

28 Дек 2004 ... Обогатените със селен дрожди са получени чрез отглеждане в ... Lilium candidum. Бял крем. Всички части. 72. Lobelia spp. Лобелия.

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за ...

https://www.ctc-bg.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/NAREDBA___2_ot_22.03.2004_g._za_minimalnite_iziskvaniq_za_zdravoslovni_i_bezopasni_usloviq_na_trud_pri_izvarshvane_na_st.pdf

б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до ... местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на ... придържането на обемисти или тежки товари (кофраж, греди, дъски и др.); ... складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и др. на стълбищни.

наредба № i-167 от 17 август 2004 г. за определяне на ... - МВР

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/08fc57d3-nar167pdf.pdf

17 авг. 2004 ... 3. редът за предоставянето на униформеното облекло, както и на ... спомагателен материал - полиестерна канаваца с лицев плат на голям ... изобразяващи съответно III, II и I степен, и бродиран ромб 15 x 15 мм в.

наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Actual_21_11_2017/Nar%207%20EE%20sgradi%2021-11-2017.pdf

21 ноем. 2017 ... Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради ... Ефективната приемаща повърхност на прозрачен ограждащ елемент (напр. прозорец). Аsol се ... Мушама битумна хидроизолационна с алуминиево фолио. 900. 1460 ... a) преобразуване за съдържанието на влага по маса:.

НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за ...

https://www.sofiyskavoda.bg/SVDocuments/Naredba4_2013.pdf

на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, · предназначена за ... за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно от ... 4 разлики и тяхната цена се записват на отделен ред и ...

НАРЕДБА № 3 ОТ 26.03.2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ...

https://www.mon.bg/upload/4226/nrdb_3_04_pr_uch_izkustva.pdf

26 мар 2004 ... 3. за приемни и приравнителни изпити от II до VII клас - да са ... обявява в съответните училища след края на учебната година, но не ... Чл. 7. Приемните и приравнителните изпити се провеждат от 25 юни до 10 ... Чл. 16. (1) Кандидатите със специалности по музикални инструменти и пеене.

НАРЕДБА № 55 ОТ 29 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ...

https://www.rail-infra.bg/upload/192/Naredba_55.pdf

29 ян. 2004 ... на железопътен коловоз в права до най-близките части на ... Чл. 27. (1) Преминаването от един участък на железен път без надвишение към ... видът железопътен прелез - I, II и III категория, се определя от типа и ...

1. Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране ...

http://www.bgregio.eu/media/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%E2%84%96%202%20%D0%9E%D0%A2%2029%20%D0%AE%D0%9D%D0%98%202004%20%D0%93%20%20%D0%97%D0%90%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%2

от нея се осигуряват места за паркиране на леките автомобили на обитателите и ... qкр - напречният наклон в края на преходната рампа, %;.

НАРЕДБА № 29 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/kravni/nar_29_register.pdf

19 юли 2004 ... 36 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането ... (1) Лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите със ...

НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на ...

https://www.fsc.bg/d.php?id=17585

Глава втора. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ. Чл. 4. ... подлежи на вписване в търговския регистър – не по-късно от 7 дни от това вписване, освен ... определя вписванията в регистрите по тази наредба, които се осъществяват изцяло по.

НАРЕДБА № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва ...

https://haskovo.riosv.com/docs/NAREDBA___5_ot_19.07.2004_g._za_iziskvaniqta,_na_koito_trqbva_da_otgovarqt_bilkozagotvitelnite_punktove_i_skladovete_za_.pdf

Phytolacaceae. Винцетоксикум лечебен ... Papaveraceae. Росопас лечебен ... лечебна). Petasites hybridus (L.) Gaertn. (P. officinalis. Moench.) Asteraceae.

При активиране на картата - Telenor

https://www.telenor.bg/sites/default/files/prepaid-start-pack-8lv-valid-to-31122018.pdf

31 Дек 2018 ... национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС и до ... „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена ...

Как мога да намеря конкретен обект на картата?

http://kaisportal.customers.mapex.bg/ServiceFileBrowser/Files?path=04. %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 %D0%B4%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD

Геокартфонд;. - Проект на кадастрална карта и регистри. Групите са изведени в падащо меню и могат да бъдат избрани във всеки един момент.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

https://www.rail-infra.bg/upload/911/Tekushto%20poddarjane.pdf

Приложение 13 – необходими ръчни инструменти, сигнали и друг ... За работата на траверсо-подбивните машини чрез ръчни и геодезически измервания ... Релсите за втора употреба могат да се заваряват в дълги релси, като ...

Пътно поддържане - Пещера - Община Септември

http://profil.septemvri.org/upload/2018/obyava_oferti_2/Oferta_Putno_poddarjane_Peshtera_EOOD.pdf

26 юли 2018 ... Полагане на настилка от тактилни плочи. Доставка и монтаж на настилка от бетонови плочи на пясъчно легло;Размери: 40/60см.; ...

Инструкция за устройство и поддържане на земното платно за ...

https://www.rail-infra.bg/upload/305/Zemno_platno.pdf

и около тях се оплитат пресни върбови пръчки. Оформят се ... плоскост, следва да се използват гъвкави тръби или съединители. 8.12. Заустването на ...

Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/132/175/

Земното платно е част от повърхността в обхвата на пътя, върху ... експлоатационните качества на пътната настилка и оказва съществено влияние върху ... настилката и себестойността на автомобилните превози. Чл. 52. ... коефициента на сцепление, пътните покрития се класифицират в отделни.

9 техники и съвети за влизане и поддържане на ... - Йога Мандала

https://theyogadistrict.net/wp-content/uploads/2018/07/ebook_shape-final.pdf

на жената и тя разполага с най - много енергия. ... И накрая - гледай се всеки ден гола пред огледалото. Гледай и се ... спокойни вдишвания. За финал, направи отпускане по гръб в Шавасана, за да усвоиш ефекта от практиката.

опазване и поддържане на ендемични гори от хвойна, в натура ...

https://invasiveplants.eu/wp-content/uploads/2018/09/diplyana_9560.pdf

с хербицидна мотика. Третирането с хербициди може да помогне, но е добре да се прибягва до него само в случай, че другите методи не са дали ...

ТРЕТИ НОЕМВРИ

http://media.kultura.bosilegrad.rs/2018/12/1614.pdf

Имаше и малки милиционери, лекари, пирати, булки, арлекини. ... През 1992 г. е обновена малката капела нати. ... УЛ'ШаА^Тц?адИхЧ1412'. : I юкато.

СЕПТЕМВРИ НОЕМВРИ

http://www.bg.emb-japan.go.jp/files/000291159.pdf

около 300-годишна история. ... ванието и на другите сезони. – лято, есен ... За да запази любовта си, Наоки започва да пише свое писмо до Цу- йоши…

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г ...

https://www.mon.bg/upload/21754/izm_24012020_nrdb4_2017_zaplahstane-truda.pdf

24 ян. 2020 ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/05/22/naredba__14_ot_2007_g.pdf

22 май 2019 ... може да бъде приложено копие от съответния документ за самоличност.“ 2. ... Конфедерация Швейцария, НЗОК/РЗОК издава преносим ...

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10178

(1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от ... свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на ... Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.