Национална програма за профилактика, надзор, контрол ... - БАБХ

В случаи на движение на коне от животновъдни обекти за участие в изложби, състезания и други се ... 6 месеца до заплождане. При пропускане на ...

Национална програма за профилактика, надзор, контрол ... - БАБХ - Свързани документи

Национална програма за профилактика, надзор, контрол ... - БАБХ

http://bfsa.bg/userfiles/files/ZJ/DPP19-21/3_0_NPBJZ%202019%20-%202021_12.2018%20%283%29.pdf

В случаи на движение на коне от животновъдни обекти за участие в изложби, състезания и други се ... 6 месеца до заплождане. При пропускане на ...

национална програма за фитосанитарен контрол и ... - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/RZ/Reg/Nationalna%20programa_FINAL_podpis.pdf

76. 110. 15. Череши. 33. 327. 230. 1 868. 1 122. 2 676. Праскови и ... сезон ни дават основание да считаме, че вероятно уловките и начинът на ...

национална програма за контрол на вредителите по ... - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/RZ/Programa_ovoshtni%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf

Това пръскане е особено необходимо в години със силни поражения от ... *Забележка: ПРЗ Ориус 25 ЕВ да не се използва в рози, предназначени за ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ... - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/za_zem_proizvod/Programa_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%2008_03_2018.pdf

най-често срещаните многоядни неприятели и се характеризират с широка ... Нанася повреди по картофите, доматите, зелето, цвеклото, тютюна, ...

Програма за контрол на Нюкясълска болест по птиците - БАБХ

http://bfsa.bg/userfiles/files/ZJ/DPP19-21/3_12_Prilojenie_12%20%20Programme_ND_2019%20-%202021_16.10.2018_3.pdf

1 ян. 2018 ... Практическо ръководство за борба с Нюкясълската болест по птиците, приложение към Заповед № РД 11- 754/ 20.07.2009 год. на ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ...

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/za_zem_proizvod/Programa_Tuta_10.06.2016.pdf

Феромонови уловки за контрол/улавяне на доматения миниращ молец.13 ... е установен е върху феромонови уловки в 45 оранжерии с обща площ 1037 ...

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9301

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести ... болни с белодробна туберкулоза от кохортата пациенти започнали лечение се ... в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Троян,.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/07/29/17rh008pr1.pdf

29 юли 2019 ... до дехидратация, нарушения на водния и електролитния баланс, хиповолемичен шок и възможен летален изход. Децата от 0 до 6 ...

07.05.2012 - национална програма от мерки за контрол на ...

https://www.dfz.bg/assets/3420/Programa_Tuta_16.05.2012.pdf

Феромонови уловки за контрол/улавяне на доматения миниращ молец.13 ... е установен е върху феромонови уловки в 45 оранжерии с обща площ 1037 ...

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/reduction_napcp/NAPCP_BG.pdf

30 юни 2019 ... Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“. ПМ ... употреба на традиционните отоплителни уреди на твърдо гориво (печки) в ... диагностика (СБД), за измерване на разхода на гориво и достъп до данните за.

национална програма за контрол на вредителите по трайните ...

http://sdobg.com/resources/Programa_ovoshtni_NOV.pdf

°С. Продължителните превалявания през пролетно - летния период ... Това пръскане е особено необходимо в години със силни поражения от тези ...

програма - БАБХ

http://bfsa.bg/userfiles/files/ZJ/DPP19-21/3_8_Prilojenie_8%20Avian%20Influenza_2019%20-%202021_12.2018.pdf

(пилета, пуйки, токачки, фазани, яребици и пъдпъдъци) и щрауси; ... Броят стопанства за отглеждане на патици, гъски и патици мюлари, от които да се.

ПРОГРАМА за контрол на салмонелa при кокошки носачки от ...

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/npp/15%20Salmonella%20laying%20hens%202016%20-%202018%20NEW.pdf

от кокошки носачки, броя позитивни стада и % на разпространение на Salmonella ... институт, като средна пазарна цена за 1кг. живо тегло за месеца и ...

държавна профилактична програма - БАБХ

http://babh.government.bg/uploads/File/Zdraveopazvane/DPP_Programme%202012_ok.pdf

3 ян. 2011 ... ... изследвания на говеда, овце и кози в ендемичните за заболяването райони, като ... обезпаразитяване на прасетата непосредствено преди ... БАБХ поддържа резерв от инсектицидни препарати за борба с.

министерство на земеделието и храните програма - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/npp/22%20Bees%20Programme%202016%20-%202018%20NEW.pdf

Лабораторно изследване на проби от пчели и пчелно пило;. • Убиване и ... х Лечение х Контрол на ... Пчелни семейства, пчели майки, пило. 4.4.3. Мерки ...

национална програма - mon

https://www.mon.bg/upload/8325/2009_13_grizha_za_vseki.pdf

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА ... Мотивационно писмо от преподавателя на всяка група. • План за обучението на ...

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_building_renov_2017_annex_6_of_neeap_bg.pdf

външните стени” - U, W/m2K и “коефициент на топлопреминаване през прозорците” - U, W/m2K ... а) еднофамилни къщи; ... стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) - за масивно- монолитни ... Проектът попада в обхвата на приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни ...

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

https://www.mon.bg/upload/6264/1.pdf

описва геометрията на стругарския нож;. - изброява материалите за изработване на стругарски ножове;. - обяснява износването и заточването им.

национална изпитна програма - МОН

https://www.mon.bg/upload/6155/1397_01.pdf

27 Дек 2004 ... -Познава планините в България - местонахождение, релеф, климат, води ... -Познава използването на компас и ориентиране по карта.

национална изпитна програма - mon

https://www.mon.bg/upload/3477/5210409_IIst.pdf

топлообменник. Повреди и начини за отстраняването им. Предимства и недостатъци на кожухотръбен топлообменник в сравнение с топлообменник с ...

Национална програма „Осигуряване на съвременна ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=17647

клас вкл. за съхраняване на учебници, учебни комплекти, учебни ... разработване на учебни програми. 3. Реализират партньорства със сродни училища ...

Национална програма за подобряване качеството на ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=18235

Стандарти за въглищата, пуснати на пазара за битово отопление и на ... Годишни разходи за подмяна на традиционните горива в Димитровград (в лв./тон) . ... за използват за гориво неподходящи материали като отпадъци, дрехи и ... Забележка: цените са изчислени на база най-ниската цена, в случаите, ...

Национална програма - Областна администрация

http://dobrich.government.bg/files/ipages/Protokol_ZAETOS.pdf

1 юни 2016 ... ДАЙВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД -Добрич. 202276782. 40. 3. КАТИНА ЕООД - Добрич. 124708432. 40. 4. ФЕНИКС ЛЕЯРЕН ООД - Добрич.

национална изпитна програма - Министерство на ...

http://xn--l1acc.xn--90ae/upload/6106/0876.pdf

18 май 2005 ... Цени и ценообразуване в строителството - единични цени, класификация на разходите, технологична себестойност. Характеристика ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РЕДКИ БОЛЕСТИ

http://www.europlanproject.eu/Resources/docs/NATIONALPLANS_BULGARIA_NPRD_bg.pdf

мукополизахаридоза тип II, хондродисплазия и др. При някои случаи, първите симптоми на заболяването, напр. при неврофиброматозата, могат да се ...

Национална програма за развитие - eufunds

https://www.eufunds.bg/archive2018/archive/documents/1357662496.pdf

строителство на трети метродиаметър в ... образование (първи-четвърти клас), което е добра ... които са част от Първи метродиаметър на София.

национална програма - МЗ - Министерски съвет

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/04/26/nacionalna_programa_tuberkuloza_2017-2020.pdf

26 апр 2017 ... Белодробната туберкулоза с положителна микроскопия на храчка ... ТКТ на Манту. За успешната превенция на туберкулозата е ...

Национална програма за насърчаване на производството на ...

https://www.mzh.government.bg/odz-smolian/Libraries/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/Program_desrtno_grozde_2007-2020_1.sflb.ashx

Очаква се производството на трапезно грозде през 2015г. да бъде 27 200 ... цена, разходи за производство и реализация на продукцията, размера на.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=17644

онлайн национално външно оценяване на дигиталните компетентности на ... оценяване (НВО) на всички ученици в края на IV клас и в края на VII клас.

национална програма „заедно за всяко дете“ - МОН

https://www.mon.bg/upload/18587/Pr_NPrograma9_zaedno_310119.pdf

„ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“. 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА. Основен приоритет в работата на Министерството на образованието и науката.

национална програма за интеграция на бежанците в република ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1362

(СЖББ), Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти (АИБМ), Каритас – България,. Български хелзинкски комитет (БХК) и др. Финансиране: в ...

научна програма на xi национална конференция по клинична ...

https://www.bscl.eu/docs/program_cl2018.pdf

27 септ. 2018 ... Лиляна Ламбрева, Камен Цачев, Димитричка Дескова, НСВОК, България. 09:25-09:50. Национална система за външна оценка на ...

национална програма за подпомагане на лозаро-винарския ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/11/20/natsionalna_programa_za_podpomagane_v_lozaro-vinarskiia_sektor_za_perioda_2019-2023_godina-reviziia_1.pdf

20 ноем. 2019 ... Проектът е за райони и сортове грозде за производство на вина със. ЗНП ... оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на ...

национална програма “заедно в грижата за ученика” - МОН

https://www.mon.bg/upload/18582/Pr_NPrograma4_grizha_310119.pdf

портфолио на всеки ученик - индивидуална папка с учебни материали и ... етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния ... Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със ...

национална програма „заедно за всяко дете“ 1 ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/14523/pr_NacProg-9-zaedno-070318.pdf

„ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“. 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА. Основен приоритет в работата на Министерството на образованието и науката е.

Национална изпитна програма за ... - Министерство на културата

http://mc.government.bg/images/Nacionalna%20izpitna%20programa%20Lutier_2018%281%29.pdf

Издател:Литературно художествен музей”Чудомир”. Година:2009. Елементарна теория на музиката. Автор:Хаджиев Парашкев. Издателство:Музика.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.