държавен вестникброй - Народно събрание

Петък, 29 март 2019 г. София. Цена 0,80 лв. ... 2019 г. за изменение и допълнение на. Наредбата за условията и реда за ... СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН. 100.00Б. 2 X. 3.50 ... подадена от Зора Георгиева Меткова чрез адвокат.

държавен вестникброй - Народно събрание - Свързани документи

държавен вестникброй - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=338215&allowCache=true&openDirectly=false

Петък, 29 март 2019 г. София. Цена 0,80 лв. ... 2019 г. за изменение и допълнение на. Наредбата за условията и реда за ... СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН. 100.00Б. 2 X. 3.50 ... подадена от Зора Георгиева Меткова чрез адвокат.

държавен вестник 19 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=79168&allowCache=true

13 мар 2009 ... Пловдив”—Пловдив, и “Кривицки и сие”—ООД,. Пловдив, против ... съдружници Теньо Петков Додов, Румен Кирилов. Методиев и ...

държавен вестник 37 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=151094&allowCache=true&openDirectly=false

5 май 2000 ... лизира финансовите резултати на тези субекти;. 4. следи за спазване ... дена, община Свищов, област Велико Търново, масиви. № 1, 93, 122, 125, 190, ... ничена отговорност “Медилаб—Самостоятелна меди-.

държавен вестник 44 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81121&allowCache=true&openDirectly=false

12 юни 2009 ... mesomelas), Етиопски вълк (C. simensis), Динго (C. ... Гривест вълк (Chrysocyon brachyurus). 200. 30 ... Голяма летяща торбеста катерица.

държавен вестник 68 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=82377&allowCache=true&openDirectly=false

25 авг. 2009 ... имотът се отрежда за фотоволтаична електроцентрала и се определя с ... 0610/52153 – централа, и 0610/52275 – директор. 10246. 252. ... изделия, получени чрез заваряване, съдове, работещи под налягане ...

държавен вестникизвънреден - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=328560&allowCache=true&openDirectly=false

3 ян. 2019 ... Народно събрание на 19 декември 2018 г. Издаден в София на 21 ... от ЗУЗСО за липса на съществуваща дървесна растителност ...

държавен вестник 57 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81861&allowCache=true&openDirectly=false

24 юли 2009 ... лява от Моше Рибак и Петър Цветанов Дудоленски заедно и поотделно; вписва изменение в дружестве- ния договор. !%# " Софийският ...

държавен вестник 47 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81265&allowCache=true&openDirectly=false

23 юни 2009 ... 11-хек-. 77-0 садека-. СIРАС диен-1-. ¹: няма ил аце- присвоен тат. (Z)-11-хек- ... лавов Аржентински; вписва прехвърляне на 125 дру-.

държавен вестник 63 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=82175&allowCache=true&openDirectly=false

7 авг. 2009 ... Борислава Николова Папукчиева, Котел, обл. Сливен, ул. Св. св. ... къща № 46, и с предмет на дейност: покупка на сто- ки или други ...

държавен вестник 72 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=82689&allowCache=true&openDirectly=false

8 септ. 2009 ... Бахамите без предизвестие, ако по всяко време правителството на Република ... Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия ден. (вкл.) ... ограничена отговорност „Липненски трейд“ – ЕООД, със седалище и ...

държавен вестник 67 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=82346&allowCache=true&openDirectly=false

21 авг. 2009 ... приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление вх. № . ... 9. лек автомобил „Сузуки Витара“, бордо металик,. Х7757ВК, рама ... на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; такси-.

държавен вестник 56 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81807&allowCache=true&openDirectly=false

21 юли 2009 ... формулиране на мис- —Притежава чувство за хумор. лите. —Много ... фанова Диамандиева; заличи като управител и пред- ставляващ ...

държавен вестник 52 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81664&allowCache=true&openDirectly=false

10 юли 2009 ... комплектоване и продаване на части, покупка на стоки или други вещи с цел ... не и продажба на сувенири и гоблени, шивашки услу-.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=353587&allowCache=true&openDirectly=false

6 Окт 2019 ... Виденова, София, ул. ... състоящ се от две спални, хол, кухня, тоалетна и антре, при ... стопанска цел „Карате клуб – Приста“ – Русе,.

държавен вестникброй - microinvest.net

https://microinvest.net/Documents/1/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9_80_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_18_%D1%84%D0%B8%D1%81

28 септ. 2018 ... ври 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление ... Метални циркониеви тръби или тръби от циркониеви сплави(или сглобки на тръби), специално ... уреди, гимнастическа (шведска) стена, римско столче ...

държавен вестникброй - Министерски съвет

https://www.mzh.government.bg/odz-sliven/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/CAD_TV_dyrjaven_vestnik_v12_20.sflb.ashx

11 февр. 2020 ... на обнародването му в „Държавен вестник“. ... Заплащане в брой след приемане ... последна доставка или изпълнение на услуга.

държавен вестникброй - Община Ружинци

http://obshtina-ruzhintsi.com/dv-100-2019.pdf

1 ян. 2020 ... Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република ... дейност за онлайн предлагане на туристически.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ - Институт за държавата и правото ...

http://ipn-bg.org/media/dokumenti/zakoni_dokturanturi/v2018/ZRAS_DV-30_03-4-2018.pdf

3 апр 2018 ... Да се обнародва в „Държавен вестник“ За ... циите на кандидата, брой подадени заявки за ... последен адрес област Разград, гр.

r - Народно събрание

https://www.parliament.bg/bills/44/954-01-46.pdf

2016г., бр.11, 89 и 96 от 2017г. и бр. ... месечна, седмична идневна електронна винетка.“,. 3. Вg 20, ал.2, думите „19 август 2019г. включително“ се ...

Untitled - Народно събрание

https://www.parliament.bg/pub/cW/20150316074942PG-535-00-6-1%D0%93%D0%9F%D0%9A%20554-01-9.pdf

заповед за незабавно изпълнение чрез подаване на възражение по чл. 414 от. ГПК. ... позовава на изтекла давност, да се извършва спиране и прекратяване на ... как да снабдят с този образец, за да го депозират пред съда. B. 1.

изтегли - Народно събрание

https://parliament.bg/referendum/pub/Predlojenie20.pdf

постоянен адрес: община, град , ул. Вх. ет. ап. 5, ИВО БОЖАНОВ СИРОМАхов, български гражданин, ЕГН притежаващ лична карта номер . издадена на.

ЗАКОН - Народно събрание

https://parliament.bg/bills/39/202-01-86.pdf

картографски и кадастрални документи, е Геокартфонд в Агенцията по кадастъра. (4) Специализираният архив, в който се съхраняват архивните ...

PDF формат - Народно събрание

http://parliament.bg/bills/43/502-01-58.pdf

съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите ... издава по писмена молба на страната документите, които.

отчет - Народно събрание

https://www.parliament.bg/pub/cW/20171013111635otchet%20APSK%20-%202017.pdf

София и. „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София, продадени чрез публичен търг с ... търговската система на “Българска фондова борса - София” АД ...

наказателен кодекс - Народно събрание

https://parliament.bg/bills/42/402-01-8.pdf

наложеното наказание лишаване от права завинаги по чл. 60, ал. 1 се заменя с лишаване от съответните права за срок, три години по-дълъг от.

Закон за доброволчеството - Народно събрание

http://parliament.bg/bills/41/202-01-68.pdf

за доброволчеството. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Предмет. Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с организирано ...

iata ,(,5 t 0? 21113 - Народно събрание

https://www.parliament.bg/bills/44/954-01-54.pdf

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ... изменение и допълнение на Закона за народните читалища. ... осигуряване на реалното прилагане в практиката на основните законови положения, голяма.

изборен кодекс - Народно събрание

https://www.parliament.bg/bills/41/054-01-87.pdf

Проект! ИЗБОРЕН КОДЕКС. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Раздел І. Предмет и обхват. Чл. 1. (1) Този кодекс определя организацията и реда за.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90745/104783/F2138750539/BGR-90745.pdf

9 авг. 2011 ... за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ... степен „бакалавър“ по съответното професионално направление ...

до г-жа цецка цачева, председател на 43-ото народно събрание ...

http://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%A1%281%29.pdf

процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов,. Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев.

национална здравна стратегия 2020 - Народно събрание

https://www.parliament.bg/pub/cW/20151120030041NZS-2020.pdf

Приоритет 1: Създаване на условия за здраве за всички през целия живот ... на разбирането, че здравето е основно обществено ... нездравословно хранене и др., както и вредните фактори ... Сборник на УНИЦЕФ ... рецепти, лабораторни данни и изследвания;. - създаване на електронен здравен запис.

протокол за общо събрание

https://www.shumen.bg/doc/et0910235.pdf

Примерен образец! ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание на собствениците на жилищна сграда с адрес: гр. ... части на етажната собственост.

съвременно - Народно читалище

https://www.pberon1926.com/files/330f1adafa21eacd4b157af69c1be94a.pdf

23 Дек 2014 ... под моята власт. Николай. Хайтов. 95 години от рождението. На стр. 4 ... В „Диви разкази“ (1967) Николай Хайтов увековечи родопеца и ...

АГОН - Народно позориште РС www.np.rs.ba

https://np.rs.ba/files/Agon,%20godina%20V,%20broj%208.compressed.pdf

а као прво оригинално дело наводи се комад ... (Поново добош, па гласан уз- ... торту, ово је тек хип, дашак један, ... што из беча нисте донели рецепт.

Българско народно читалище

http://www.archives.government.bg/guides/Chitalishte%20Videlina.pdf

Новата светска институция е призвана да внесе европейската култура в ... за възобновяване дейността на читалището като културна инсти- туция.

Образец на протокол от събрание на съдружниците в ООД

http://www.lyaskovets.bg/ic_enterpreneur/stopanski_subekti/upravlenie_na_stopanski_subekti/ood/protokol_sabranie_ood.pdf

Приемане на нов съдружник. 3. Освобождаване на съдружник поради молба-предизвестие за напускане. 4. Промени в дружествения договор по повод ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.