Теореми по стереометрия - Солема

Кабинетна проекция на правоъгълна четириъгълна призма....18. 8.4. Кабинетна ... Кабинетна проекция на правилна шестоъгълна пирамида.......19. 8.7.

Теореми по стереометрия - Солема - Свързани документи

Теореми по стереометрия - Солема

http://www.solemabg.com/Zip_Files/Stereometria.pdf

Кабинетна проекция на правоъгълна четириъгълна призма....18. 8.4. Кабинетна ... Кабинетна проекция на правилна шестоъгълна пирамида.......19. 8.7.

Стереометрия в света на DALEST - ИМИ-БАН

http://www.math.bas.bg/omi/docs/DALEST_stereometry.pdf

получи развивка на правилна шестоъгълна призма. Използвай програмата Оригами (Origami Nets) за проверка на решението. Състави аналогична ...

Стереометрия на ЕГЭ по математике ... - MathUs.ru

https://mathus.ru/math/sm.pdf

Прямая призма. Как видите, боковые грани прямой призмы являются прямоугольниками. 2.2 Правильная призма. Правильная n-угольная призма это ...

Четириъгълници - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Tema5_Chetiri.pdf

o Лице на описан четириъгълник: (4): S = p.r, ... Лице на произволен успоредник: ( ). ϕ α α ... Произволен успоредник не може да се впише в окръжност.

Koreni KUN - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Koreni%20KUN.pdf

... език, компютър адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335. ☎: 897 99 54 вечер, г-н Станев; Web страница: www.solemabg.com ; E-mail: [email protected].

Лице на триъгълник - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Tema4_LiceTri.pdf

Височина в равностранен триъгълник: (6): a h. 2. 3. = ;. ♢ Лице: (7):. 2. 4. 3 a. S = ... студентите и учениците кандидатстващи след 7 клас по математика и.

Приложение на производните - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Funsions2.pdf

... език, компютър адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335. ☎: 897 99 54 вечер, г-н Станев; Web страница: www.solemabg.com ; E-mail: [email protected].

Fizika Formuli - Солема

http://www.solemabg.com/Zip_Files/FizikaFormuli.pdf

... език, компютър адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335. ☎: 897 99 54 (вечер), г-н Станев;. Web адрес: www.solemabg.com; Е-mail: [email protected].

Тригонометрични формули - Солема

http://www.solemabg.com/Zip_Files/Tablisa2.pdf

Web адрес: www.solemabg.com; Е-mail: [email protected]. ============================================================= Тригонометрични ...

Planimetria bez spravosnik - Солема

http://www.solemabg.com/Zip_Files/Geometria.pdf

тър на описаната около триъгълника окръжност. 5) Ако γ=900 ... 8) Формула на Стюарт – За всяка точка L (Фиг. 1) от страната ВС на триъ- ... ния многоъгълник, a – дължината на страната, R – радиуса на описаната окръжност,.

Правоъгълен триъгълник - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Tema2_PravTri.pdf

Лице на правоъгълен триъгълник (Фиг. 1). (13):. 2 . 2 . c hcba. S. = = . ІІ. Основни типове задачи: Зад. 1: В правоъгълен триъгълник (Фиг. 1) при дадени два ...

Тригонометрични уравнения и неравенства - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Trigonometria.pdf

... език, компютър адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335. ☎: 897 99 54 вечер, г-н Станев; Web страница: www.solemabg.com ; E-mail: [email protected].

Квадратни уравнения и неравенства. - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/KUN.pdf

... език, компютър адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335. ☎: 37 99 54 вечер, г-н Станев; Web страница: www.solemabg.com ; E-mail: [email protected].

Системи уравнения и Редици - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Sistemi.pdf

... език, компютър адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335. ☎: 897 99 54 вечер, г-н Станев; Web страница: www.solemabg.com ; E-mail: [email protected].

Намиране на елементи на триъгълник - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Tema3_ElementiTri.pdf

2 стр. В зависимост от вида на триъгълника центърът О на описаната около триъгълника окръжност е на различно место: o Ако ∆ABC е остроъгълен, т.

Функции. Граници и производна на функция. - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Funsions.pdf

или дефиниционна област на функцията, а множест- вото от стойности, които може да заема y, се нарича функционално множество ФМ. (Фиг. 1).

Модулни и ирационални уравнения и нера- венства - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Moduli.pdf

Тема: “Модулни и ирационални уравнения и неравенства”. 1 стр. Модулни и ... Има два начина за решаване на модулни уравнения: ... са еквивалентни.

Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници ... - Солема

http://www.solemabg.com/Lessons/Tema1_PodobniTri.pdf

Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали”. 1 стр. ... върху височината. 2) В равнобедрен триъгълник медицентърът, ортоцентърът, центърът на.

Д) Кабинетна проекция на правилна триъгълна пирамида - Солема

http://www.solemabg.com/Zip_Files/Stereometria.pdf

Кабинетна проекция на правоъгълна четириъгълна призма....18. 8.4. Кабинетна проекция на правилна четириъгълна пирамида.....18. 8.5. Кабинетна ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.