Редки високопланински лечебни растения в ... - IBER-BAS - БАН

Gentiana lutea /жълта тинтява/, Sideritis scardica. /пирински чай/, български ендемити и редки видове, критично застрашени и застрашени от изчезване ...

Редки високопланински лечебни растения в ... - IBER-BAS - БАН - Свързани документи

Редки високопланински лечебни растения в ... - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2017/RG_Resources_AB/Broshur%D0%B01_Visokoplaninski_sn32.pdf

Gentiana lutea /жълта тинтява/, Sideritis scardica. /пирински чай/, български ендемити и редки видове, критично застрашени и застрашени от изчезване ...

лечебни растения - PU-Pirin.com

http://www.pu-pirin.com/images/dokumenti_do_DNP-Pirin/PUNPP_10.03.2016/09_Sb_LR_PUNPP-10.03.2016_dnpp.pdf

10 мар 2016 ... трънка, шипка, малина, лечебно великденче, обикновена коприва. За 15 вида от този списък има данни, че се срещат на територията ...

1.14.3. Лечебни растения - PU-Pirin.com

http://www.pu-pirin.com/images/Sreshti/27-28.10.14/1.14.3_Lechebni%20rastenia-.pdf

обикновен глог, трънка, шипка, малина, лечебно великденче, обикновена коприва. За 15 вида от този списък има данни, че се срещат на територията ...

1.14.4. Лечебни растения - PU-Vitosha.com

http://pu-vitosha.com/wp-content/uploads/2015/06/10_1.14.4_Lech.ras_BSidjim.pdf

10 юни 2015 ... LIFE . Включват възстановяване на находищата на елвезиево кокиче /Galanthus elwesii /, алпийски повет /Clematis alpina/, бяла елша ...

Лечебни растения - Община Първомай

http://www.parvomai.bg/web/poos_2018_2020/Prilozhenie%202_Lechebni%20rasteniya_Parvomay.pdf

възстановяване съгл. чл.6 от. Наредба №2, години. Мерки за опазване увреждане на находищата. 59. Обикновен повет. Clematis vitalba. Гористи зони.

лечебни растения - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/06/lechebni-rasteniya-plovdiv-municipality.pdf

Живениче възловато,кучешко. 5. Загърличе. 5. Зайча сянка. 4.5. Здравец кръвен,кървавочервен. 5. Змиярник суров петнист, итал. -. Змиярник сух. 8.

Лечебни растения - Община Русе

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Ekologiq/Lechebni%20rastenia_OPOOS_Ruse_31_05_2017.pdf

Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra). Лазаркиня, Еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.) Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.).

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” КЪМ ...

http://www.dvemogili.bg/pdf/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

венчелистчета – събират се, чрез откъсване от цвета; ... се срещат – татул, поветица, троскот, великденче, кукувича прежда, дива лайка, овчарска ...

консервационно значими лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/Prezentacia-Konservatsionno-snachimi-LR.pdf

златовръх, жълта и петниста тинтява, лудо биле); проблеми във възпроизводството и бавно нарастване – например при тинтявите младите растения ...

Биологично отглеждане на лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/biologichno-otglegdane-na-bilki.pdf

познава добре технологията за отглеждане и особено ... на умереният климат /лайка, здравец, мента, кориандър, хизоп, чубрица, резене/ - имат къс ...

Правила за събиране на лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/Prezentacia-Pravila-za-subirane-na-LR.pdf

ягода, лечебно великденче, лечебна иглика, видове от род шапиче и др., разположени в границите на горски поляни, горски периферии и силно.

Основни правила за събиране на лечебни растения и мерки за ...

http://herbvaluebg.org/wp-content/uploads/2015/02/pravila-za-polzvane-na-LR.pdf

мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) - до 70 ...

Видове лечебни растения и райони в България подходящи за ...

https://www.naas.government.bg/bilki/doc/otglezdane/1_raioni_uslovia_kultivirane_lechebni_rastenia.pdf

даден вид билка, е необходимо да се изследват климатичните условия и почвения ... Салвия скларея (Какула мускатна, Конски босилек мускатен).

използване на лечебни растения при сърдечно- съдови ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/2859/2315

тември да края на март, и то само от имел, пара- зитиращ по ... отвара. 1. Две чаени лъжички бял имел се заливат с 200 ... треба, противопоказания (8).

Видове диворастящи лечебни растения, отглеждани в култура ...

https://www.naas.government.bg/bilki/doc/otglezdane/2_kultivirane_sreden_dobiv_16_vida.pdf

опазване и ползване по ЗЛР. Забранен за събиране за стопански цели от естествените находища. година. 5. Вълнест напръстник. (Digitalis lanata Ehrh.).

Сравнителен анализ на екстракти от някои лечебни растения ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_21-3_part_1_2018.pdf

7 ноем. 2018 ... и лечебно великденче. Растителните суровини бяха предварително изсуше- ни и оситнени до 2-5 mm. Екстракцията бе проведена при.

Р Е Ц Е Н З И Я - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2018/BAssyov/BAssyov_Recenzia_CvDenchev.pdf

26 юни 2018 ... Таксономия и разпространение на торбести гъби. Извършено е сравнително-морфологично и филогенетично изследване на.

Untitled - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2015/P_Hristov/PHristov_Recenziya_RMironova.pdf

15 юни 2015 ... чернодробен метил Fasciola hepatica (№2, №28 и №30). Тези оригинални популационни и генетични изследвания на северни и южни ...

съюз на учените - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2019/SUB_2019/Saobshtenie_Seminar_of%20%20Ecology_2019.pdf

ПРОФ. Д-Р СТЕФКА ЧАНКОВА. ДОЦ. Д-Р АННА ГАНЕВА. Главни секретари: ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЯ ПЪРВАНОВА. ГЛ. АС. Д-Р КАЛИНА ДАНОВА. Секретариат:.

9 Справка за приносите - IBER-BAS

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2015/P_Hristov/PHristov_prinosi.pdf

генни региони при големия чернодробен метил (Fasciola hepatica);. 1.3. PCR-RFLP анализ на гени за млечни протеини при съвременни и автохтонни ...

Комплекс Калиакра - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2017/IPU_Kaliakra/IPU-Kaliakra-draft-26-06-2017.pdf

31 ян. 2015 ... Наневска тузла е плитък мезохалинен басейн, който пресъхва. ... част на Азовско море и вероятно (поради липса на генетични ...

българска академия на науките - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/ISemerdjieva_Avtoreferat.pdf

12 мар 2014 ... установените масиви в подрайона на Карловска котловина, 10 са „събираческите масиви” на вида в подрайона на Хасковско поле и 2 в ...

Правилник за вътрешния трудов ред - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2019/NS_docs/Pravilnik_Vutreshen_IBEI_2019_fin.pdf

5. трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и ... като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици ... длъжен да изслуша служителя или да приеме писмените му обяснения за случилото се, както ... (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на служителя ...

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Димитър Стоянов ... - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2018/BAssyov/BAssyov_stanovishte_DDimitrov.pdf

24 юни 2018 ... Описан е един нов за науката род болетални гъби- Imperator Assyov ... Дадени са хорологични данни за нови видове торбести гъби за ...

Контрол на хелминтите при кучетата и котките - IBER-BAS

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/BSP/eread%20%20%20Kontrol_na_helmintite_pri_kuchetata_kotkite_v9.pdf

*това издание замества Ръководство на ESCCAP 01, Първо Издание ... набляга на други паразити по кучето и котката; където е необходимо в текста ... дирофилариоза трябва да започне възможно най-скоро след раждането (в ...

българска академия на науките институт по ... - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2015/Tsvetanka_Borisova/CBorisova_Avtoreferat.pdf

ЦЕРКОСПОРОИДНИ ХИФОМИЦЕТНИ ГЪБИ В. БЪЛГАРИЯ. АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ за придобиване на образователна и научна степен ...

Редки метали - ДИАЛ ООД

http://dial-ltd.com/bg/images/istoria/Kniga_Dial.pdf

Нитрити, Желязо (общо), Манган (общ), Естес- твен уран ... (калий, натрий, калций, магнезий, манган, желязо, ... НАДИН КОМЕРС ООД, СОФИЯ. 37.

геномна биомаркерна тест система за оценка ... - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/merged_GBTS.pdf

с помощта на спринцовка с хипотоничен разтвор, снабдена с подходяща игла. Клетките се разбиват с помощта на пастьорова пипета. Третирането на ...

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РЕДКИ БОЛЕСТИ

http://www.europlanproject.eu/Resources/docs/NATIONALPLANS_BULGARIA_NPRD_bg.pdf

мукополизахаридоза тип II, хондродисплазия и др. При някои случаи, първите симптоми на заболяването, напр. при неврофиброматозата, могат да се ...

Conference_Book_2015 10 - Институт по редки болести

http://raredis.org/pub/Book_2015.pdf

чело, незатворена фонтанела, тотална алопеция, изпъкващи черепни вени, диспластични ушни миди, изпъкнали очни булбуси, малък и тесен нос, ...

Порфирии - Институт по редки болести

http://raredis.org/pub/Porphyrias%20-%20patients.pdf

(въпреки, че някои от тях може да бъдат и по-възрастни) ензимният дефект ... мнозинство болни (над 85%) е основният фактор за болестните промени.

Мускулна дистрофия - Институт по редки болести

https://www.raredis.org/pub/1_DMD.pdf

изискват използване на мускулите на ръцете, краката и тялото. Умората е друг проблем при младежите страдащи от МДД. Те изпитват трудност.

OD Report 04042011 BG - Институт по редки болести

http://raredis.org/pub/OD_Report_04042011_BG.pdf

4 апр 2011 ... медицина (ЗЛПХМ): Чл. 25. (1) Критериите за определяне на лекарствен продукт, предназначен за лечение, профилактика или ...

хирургично лечение при редки тумори на панкреаса - ВМА

http://vma.bg/attachments.php?attachid=545

Операции при пациенти с редки тумори на панкреаса и чернодробни ... стомаха – класическа операция по метода на Уипъл. Резекция- та включва ...

Критерии за принадлежност към редки и ценни ... - Библиотеките

http://www.bibliotekibg.primasoft.bg/html/images/Kriterii.pdf

подвързия, книги с ръчно рисувани картини, книги с подвързия, книги с ръчно рисувани картини, книги с уникално оформление). уникално оформление).

Бета-таласемия - Институт по редки болести

http://raredis.org/pub/Newsletter/Conference_Book_2011.pdf

Бета-таласемия – клинично представяне и лечение. Доц. Валерия Калева. ➢ Имунна Тромбоцитопения – новости в диагностиката и лечението.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.