EU/KR/P1/bg 1 ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ...

Приложение IV: Комитет по зоните за пасивно усъвършенстване на Корейския полуостров ... подобен начин) по дължината ... б) исканата мярка;.

EU/KR/P1/bg 1 ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ... - Свързани документи

EU/KR/P1/bg 1 ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ...

http://www.fta.go.kr/webmodule/_PSD_FTA/eu/doc/Bulgarian.pdf

Приложение IV: Комитет по зоните за пасивно усъвършенстване на Корейския полуостров ... подобен начин) по дължината ... б) исканата мярка;.

Протокол относно определението на понятието ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A127%3A1344%3A1414%3ABG%3APDF

14 май 2011 ... е) продукти от морски риболов и други продукти, извлечени от морето извън ... от възли и грапавини), при условие че стойността на ...

Протокол относно определението на понятието продукти с ...

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/b11aab67-7472-42da-8d92-0f2858af7ee1/_Protocol_EC_Korea.pdf_.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HQ8A1O82K0SMA0APG8OOL53SH1-b11aab67-7472-42da-8d92-

14 май 2011 ... Член 16 Условия за изготвяне на декларация за произход. Член 17 Одобрен ... окомплектовка на оборудването и са включени в неговата цена или не се ... дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с изключение на: - Комбинирани с ... тоалет, шиене или почистване на обувки или на ...

чл. 1 от протокол №1 /допълнителен протокол ... - Права на човека

http://humanrights.bg/Media/Default/Documents/Statii,%20analizi/%D0%A7%D0%BB.%201%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%201%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7%D0%9E%D0%A1.pdf

придобито притежание по смисъла на ЕКЗПЧ, респективно необходимо е да се изследва дали е налице “справедлив баланс между генералния ...

Протокол № 8 Протокол № 8 - ЕП/ 30.04.2019 г. - РИК-Пазарджик

https://rik13.cik.bg/ep2019/upload/84859/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B %E2%84%968 %D0%BE%D1%82 30.04.2019.pdf

30 апр 2019 ... Христо Живков Павлов. 131900003 ... Вергиния Павлова Нейчева. 131900090 член ... Копринка Захариева Николова. 131900173 член.

Факти относно захарите

https://www.bsda-bg.org/uploads/documents/normativni/Sugar_BG_Final_Site.pdf

дизахариди в храните са захарозата (глюкоза фруктоза), лактозата (глюкоза галактоза) и малтозата (глюкоза глюкоза). Олиго- и полизахаридите ...

Насоки относно вертикалните ограниченияТекст от ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A130%3A0001%3A0046%3ABG%3APDF

19 май 2010 ... договора, искане на по-висока цена за продукти за износ, ограничаване ... произвежда метални кутии, създава нови мощности за производството на ... специални стелажи за неговите продукти. Резултатът на ... 3775, параграфи 15 и 16; дело 26/76 Metro I [1977] Сборник. 1875, параграфи ...

Прилагане на Европейското законодателство относно ...

http://babh.government.bg/uploads/File/Actuality/Food/13-0306-5-Food-4-Plastmasi.pdf

Мерки за отделни материали и предмети. Винилхлориден ... храни, като: опаковъчни материали за храни, кухненски съоръжения, съдове и прибори за ...

РД-30 от 07.01.2015г. относно видовете инструктажи на ...

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/cvo/2015_02_09_rd-30_ot_07.01.2015.pdf

9 февр. 2015 ... Да се провеждат следните видове инструктаж: 4.1. начален;. 4.2. на работното място, който се съвместява с началния;. 4.3. периодичен ...

Решение на ДКЕВР № О2-Л-135-11/13.11.2013 г. относно ...

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-O2-l-135-11-2013.pdf

13 ноем. 2013 ... Извлечение по сметка от 26.02.2013 г. на „ЧЕЗ Електро ... По всички жалби се извършва проверка преди да се изготвят ... На 19 ноември 2004 г. между Агенцията за приватизация и CEZ a.s., Чехия е подписан.

Приложение № 1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Относно ...

http://www.kalinamalina.info/files/aop-29.07.2019/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8

Варна“. І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 1. При изпълнение на поръчката следва да се ... допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци. Обектът ...

Ръководство на ESSA относно хигиената при ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XX0708%2801%29&from=DE

8 юли 2017 ... и семена за производство на кълнове и тази информация да бъде на ... 41. 1.З.2. Микробиологично обеззаразяване на кълновете .

Относно: ЗАЩИТА ОТ КОРОНА ВИРУС

http://megapark.bg/MP-Info-Tenants-Corona.pdf

16 мар 2020 ... Цариградско шосе 115Г ∙ Офис сграда МЕГАПАРК ∙ Етаж 2, офис A-2 ∙ 1874 София ∙ ... Сградата остава отворена в денонощен режим. ... здавеопазването заведенията на партера на сградата, както и фитнес.

ЗАПОВЕД № ОХ-919 от 19.12.2009 г. относно обявяване на ...

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2009/2009_OX919_20091219.pdf

19 Дек 2009 ... служители поради съкращаване в щата или при намаляване обема на работа само след предварително писмено съгласие на ...

ЗАПОВЕД № ОХ-802 от 18.12.2007 г. относно обявяване на ...

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2007/20071218_OX802.pdf

18 Дек 2007 ... лица поради съкращаване в щата или при намаляване обема на работа само след предварително писмено съгласие на синдикалния ...

Доклад относно електронните каталози

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/exep_factsheet_bg.pdf

каталози“, в който се съдържат насоки, предназначени за ключовите ... е наличен на адрес: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26422?locale=bg.

Известие на Комисията относно Ръководство за ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XC0523%2803%29&from=EN

23 май 2017 ... болести (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. ... ii) Продължителността на престоя на пъпешите/дините в цистерната следва да бъде сведена до ...

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд относно - Софийски ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/196707/1345093/version/1/file/recenzia-Darina-%D0%9C.Savcheva.pdf

Охридски” – ДИУУ. За тема на своя дисертационен труд тя е избрала актуален и ... по физическо възпитание и спорт). 27.06.2018г. Рецензент: Гр. София.

ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният: да ме представлява относно ...

http://www.eurotone.bg/download/poa.pdf

като извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия пред. Патентното ведомство на Р. България, защитавайки моите права и ...

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО ОБИДАТА И КЛЕВЕТАТА ...

https://www.aip-bg.org/library/books/defamation.pdf

Тези принципи се основават на международното право и стандартите, ... с обида и клевета, проведена от 29 февруари до 1 март 2000 година в Лондон, ... iii. публичните власти, в това число полицията и прокуратурата, не трябва ... на процесуален механизъм за отхвърляне на такава жалба в началната.

Информация относно процедурата за кандидатстване за ...

https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/Dlajnosi_chujbina/20190201_Informaciya_kandidatstvane_ES.pdf

1 февр. 2019 ... [email protected], с копие до: [email protected], в посочените срокове. На свой ред дирекция „Човешки ресурси” на. МВнР препраща ...

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертация на тема: „Религиозни ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/208830/1414230/version/1/file/Stanoviste_Georgiev.pdf

от най-важните е съотнасянето между сакрално (свещенно) и профанно. (светско) в очакване на предстоящата интерпретация на начините, по.

1236/2005 относно търгов

http://www.exportcontrol.bg/docs/Dual%20ZAKON_za_izpylnenie_na_Reglament_na_Syveta_EO_12362005_otnosno_tyrgoviqta_s_nqkoi_stoki_koito_biha_m.pdf

16 Окт 2009 ... изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, съгласно изискванията на. Регламент на ...

позиция на крс относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и ...

https://crc.bg/files/_bg/pozicia_2120_Final.pdf

интернет следва да изготвят в изпълнение разпоредбите на чл. 3 и чл. ... използват за измерване на скоростта, загубата на пакети, колебанието на ...

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационния труд на Д-р Пламен ...

https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Nikolov/stanovishte%20akad%20Petrunov.pdf

синдрома на Рейно, синдрома на Бехчет, болестта на Шонлайн-Хенох, системен лупус еритематодес, еритема нодозум, уртикария васкулит ...

2.3. относно пазарните позиции на пощенските оператори на ...

http://ceec.fnts.bg/telecom/2018/documents/CD2018/Papers/12.pdf

данък добавена стойност. Услугите не са освободени от данък добавена стойност. Отпечатване на пощенски марки с таксов знак. Само „БП“ ЕАД има ...

Информация относно публичното дружество - Асеновград

http://mavrud.com/All_2010/2.pdf

Средната изкупна цена на килограм грозде варира от 0,40 лева за сортовете Памид и. Ркацители, до ... Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;.

Относно същността на Будо. - wskf-bulgaria

http://wskf-bulgaria.com/filosofibg.pdf

изкуство (будо). ... достигнали до главните японски острови. В Япония от ... В японските бойни изкуства (Будо), рей се приема за нещо изключително.

Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските ...

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/02/Guidance-document.pdf

Развитието на технологиите на пазара за детски играчки постави нови ... декоративен Дядо Коледа за Коледа. Независимо от това е важно да се ...

Указания за одитиращите органи относно методите за ...

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_sampling_method_bg.pdf

20 ян. 2017 ... В този контекст, при изчисляване на процента на общата грешка ... изчислена като равна на разликата между допустимата грешка и ... Сборът на тези две числа, добавен към грешката, която е открита в стратата ...

Известие на Комисията относно въпроси и отговори ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018XC0608%2801%29&from=EN

8 юни 2018 ... Обявяване на хранителната стойност — случаи на прилагане . ... нованието „сирене“ е запазено единствено за млечни продукти (1). ... енергийна стойност, необходимо ли е тези хранителни вещества ... Количеството „сол“, обявено в задължителната таблица на хранителната стойност, ...

директива относно екологичната отговорност – общ преглед

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_training/ELD%20Training%20Slides%20-%202%20Days_bg.pdf

Разходи, свързани с екологичните отговорности съгласно ДЕО. ➢Разходи за оценка на екологичните щети (или непосредствената заплаха за ...

Декларация относно произхода на средствата за придобиване ...

https://www.fsc.bg/d.php?id=12195

1. Д Е К Л А Р А Ц И Я относно произхода на средствата за придобиване ... e възможно изискуемата информация да се представи като Приложение към ... 180, ал. 1, т. 5, чл. 204, ал. 2, т. 6 от. Закона за публичното предлагане на ... 12а, ал. 1, т. 8, чл. 20, ал. 1, т. 13, чл. 25, ал. 3, т. 1, буква „к”, чл. 25, ал. 3, т. 2 ...

доклад на националния превантивен механизъм относно ...

https://www.ombudsman.bg/pictures/file/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80.pdf

на пациент в психиатрична болница е 56.7 дни, а в ЦПЗ е 20.7 дни. ... Раднево. При повторните проверки НПМ установи, че дадената препоръка към МЗ.

относно политиката при прилагането на електронния документ ...

http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/otnosno_politikata_pri_prilaganeto_na_elektronniya_dokument_i_udostoveritelni_uslugi_v_konteksta_na_elektronnite_obshchestveni_porchki_0.pdf

регламентът въведе и нови видове удостоверителни услуги – електронна идентификация, електронен печат, електронен времеви печат, ...

относно изчисляването на опънни фундаменти - Механика ...

https://mtc-aj.com/library/1089.pdf

анкер с хоризонтална правоъгълна и кръгла анкерни плочи. Принципи на ... за разрушаване и компроментиране на анкерните фундаменти. І. УВОД.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.