Българските митници през 2018 г. - Агенция "Митници"

28 февр. 2019 ... Диспер- сивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната“. ... щу подадено искане за въвеждане на автономна мярка по ... гации на високо ниво на българската и корейската митнически.

Българските митници през 2018 г. - Агенция "Митници" - Свързани документи

Българските митници през 2018 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/73d5160b-1c74-4a06-9269-9dbf8ebae679/MH_06-2018_for_site.pdf?MOD=AJPERES&%3BCVID=

28 февр. 2019 ... Диспер- сивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната“. ... щу подадено искане за въвеждане на автономна мярка по ... гации на високо ниво на българската и корейската митнически.

Българските митници през 2017 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/e82983a9-c341-44dc-9b90-d6e464d47f4c/_Mitnicheska_hronika-br-06-2017_small.pdf_.pdf?MOD=AJPERES&%3BCVID=

18 ян. 2018 ... Редактор: Вяра Генова, Катя Куцарова, Диана Маркова. Снимки: Агенция ... „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акци- за върху газьола ... марихуана, укрити в ходовите гуми на превозното средство.

Българските митници през 2016 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/842d50d1-c8f4-4f7a-acad-3d271806347f/_Mitnicheska_hronika_BR_1_2017_for_site_ALL_pages.pdf_.pdf?MOD=AJPERES&%3BCVID=

бандата на цигари бяха верифицирани и от независимото изследване ... лизира сериозни задържания на нелегален тютюн за пушене, като за 2016 ... 2016 г. се запази (152 лева/килограм). ... Руслан Давидов (Руска федерация).

Заповед № ЗАМ-1125 от 4.11.2016 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/174fa3da-9b20-4ec2-a90f-2af179d39729/ZAM-1125.pdf?MOD=AJPERES&%3BCVID=

1 от Закона за митниците,. НАРЕЖДАМ: 1. Въвеждането от трети страни на територията на Република България на суровини и храни от животински ...

хроникаБрой 5/2015 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/fc23ea0c-c9e9-44dd-958a-9283b6aa8632/_Mitnicheska_hronika_br5_2015_small.pdf_.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HQ8A1O82K0SMA0APG8OOL53SH1-fc23ea0

n водоустойчив шперплат (бреза, топола, иглолистна дървесина), съста- вен от 8 до 16 броя фурнирни листове, разположени перпендикулярно един.

Отчет за дейността на Държавна агенция "Архиви" през 2018 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/DAA_Otchet_2018_ALL.pdf

9 мар 2019 ... Сливен, Смолян, Стара Загора и Ямбол, както и от дирекции „ДВИА“ и „РДА“ – Варна и ... архивните масиви на Федералния архив на Германия и на ... ASA 1500“, електроуреди и осветителни тела, дайлерът на ... За 2018 г. сумата на всички разходи за членски внос възлиза на 1780 лв.

Отчет за дейността на Държавна агенция "Архиви" през 2016 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Otchet_DAA_2016_final.pdf

31 мар 2017 ... архива за временно използване влагоуловител с голяма мощност. ... Възрожденско читалище „Зора 1866“ – Русе“ (Русе); национална ...

Отчет за дейността на Държавна агенция "Архиви" през 2017 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/OTCHET_2017_ALL.pdf

на микрофилмови копия негативи за попълването на застрахователния фонд ... техника (фотоапарат или скенер) през изминалата 2017 г. възлиза на 30 823 ... стъклени плаки, диапозитиви и на отрязъци с кадри от 35 мм филми.

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец декември 2018 г.

https://www.apis.bg/uploads/media/stenik_novelties_archive_records_file/0001/01/5712fc199c72f800f3fbe492b5d7b4506e7b54c1.pdf

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ ... 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за. 2018 година ... 970 89 44 - HELP Desk;.

през учебната 2018 – 2019 - Детска градина "Първи Юни"

https://www.1juny.com/index.php/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B3-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%B8?download=17%3A%D0%BF%D1%8

17 септ. 2018 ... за първи път на детето в детската градина може да се извършва ранно оценяване по ... в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден само през учебно време ... съответната учебна година и след одобрение от експертна комисия в РУО по чл. ... Сценарии за тържества.

нашият живот в сгб през 2018 г. - Вестник "ТИШИНА"

http://tishina.sgbbg.com/PDF/2019/Tishina_04_2019.pdf

27 февр. 2019 ... на в него се приемат и малък брой чуващи студенти. ... Морски платноходен кораб с три или четири мачти. 10. Малка сребърна монета ...

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец януари 2018 г. - Apis.bg

https://www.apis.bg/uploads/media/stenik_novelties_archive_records_file/0001/01/82d4b9179ad2029d732d802906a435531b47b650.pdf

Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация. 21. Практика на ВАС ... ЗДДФЛ. 26. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от ... 970 89 44 - HELP Desk;. 923 98 35 ...

Награди през учебната 2017 / 2018 г. - "Добри Христов" - Варна

http://artschool-varna.com/files/NAGRADI_2017_2018.pdf

XIII Международен конкурс „Млади виртуози” 2017 г. ... XVII Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши”, 26-28.04.2018 г., гр. Нови пазар.

Пещери, обитавани през епохите "неолит" и "халколит" - hinko.org

https://www.hinko.org/hinko/Dowloads/10/X-60.pdf

Халколит, 4. Преходен период 5. Бронзова епоха (ранна и късна), 6. Желязна епоха (РЖЕ и КЖЕ), 7. Римска епоха. План на Деветашката пещера.

(1944–1984). Част ІІ. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/15_P_C.pdf

Правилник за прилагане на Закона за Държавния архивен фонд, който ... При някои еднородни, но значими фондове (околийските народни съвети ... кия музей (1956-1958); на отдел „Култура“ (1956-1958); на читалищата в. chС.

СМОЛЯН. БИБЛИОГРАФИЯ. 2014 г. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/DArhiv__Smolyan_biblio.pdf

учителя македоноодринец Георги Тодоров Дорков от Смолян. А ... В ДА се съхранява автобиография на Георги Лютов и ... Съвместно с: Иван Бочуков.

библиография 1954-2004 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/_%D0%90%D0%9F_1954-2014.pdf

2, 1991, 67. Трендафилов, Д. По въпроса за допълнителната експертиза на фондовата наличност ... 1318 „Патриарх Кирил (Константин Марков Константинов)“, 1901–1971 г. – 1, ... Българските архиви в Уикипедия – 1, 2012, 186.

Варна - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/guides/16_P_K_2016.pdf

позив и брошура „Сепаративният мир и кабинета Малинов–Костур ... сиф от цариград до членовете на главна българска община – варна за обеди.

(1878–1944). Част І. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/37_P_K.pdf

присъединяват и някои села от закритата Тополовградска околия. ... в градовете Хасково, Харманли и Свиленград се създават ... Княз Борисово /Славяново/- ф. ... Мюсюлманската вероизповедна община в Хасково съществува-.

Силистра - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Patevoditel_fondove.pdf

ден съвет – Силистра. Първите стъпки са свързани с въвеждането на ... 1978 г. през 1979 г. се създават 10 селищни системи в района на бившия ... Исторически преглед-доклад „По дирята на времето“ за създаването и дей-.

Монтана - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/guides/24_P_K_2016.pdf

през 1937 г. в Берковица (1936–1937). резултати от изборите в Берковска ... годишни планове за стопанисване на развъдници, карта за развъдници.

Търговище. Част І. 1874 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/36_P_K_2016.pdf

на рМс и БКп в Търговищки окръг, които не могат да бъдат отнесени към ар- хивни фондове. ... „земеделски новини“ – орган на поповската околийска зе-.

Маркс в Лондон - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/bgphoto/100.03..pdf

га на Денис Прит, ръково-' дител на контрапродеса в. Лондон ... 7^_57-19-Маргарет Тачър, 71-57-22-Джефри Рипън, член министър на образование- на ...

90 години сливенски - Агенция "СЕДМИЦА" - Sliven NET

https://sedmica.sliven.net/Archive/pdf/2008/724.pdf

18:00 “Шеметен град” - сезон 4, еп. ... 20:00 “Двама мъже и половина” - ... епизод/. 19:50 Лека нощ, деца!. Тротро. 20:00 По света и у нас. 20:30 БНТ такси.

България и Европа - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Album%20BG%20BG_EU%20net.pdf

нар швейцареца Люсиен Шевалас. Главен архитект е швейцарецът. Якоб Хайнрих Майер. Пловдивско- то изложение е открито на 15 ав- густ 1892 г. с ...

Заповед № 63/18.04.2017 г. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/EDSDPages-01921397%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%E2%84%96_63.pdf

На първо място: Петя Любомирова Първанова, с адрес: България, гр. Велико. Търново, Област Велико Търново, Община Велико Търново, постоянен ...

"Офис експрес сървис" АД - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/11/93-00-60-kantselarski-op-1.pdf

11 май 2017 ... ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД, ЕИК 201380867, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к.

ръководство за потребителя - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%97%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF_1.9_small.pdf

Ръководство за потребителя. Поле за въвеждане на текст с проверка на ... Системата прави проверка за уникалност на поле БУЛСТАТ и проверява ...

О Т Ч Е Т - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Otchet_2019_final.pdf

5 мар 2020 ... не е изтекъл през текущата 2019 г. или не е постъпила информация за изпълнението им. Това може да бъде уточнено едва след ...

С. Симеонов, Ал. Маринов - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/28_P_L.pdf

Когато отрасва открива собствена книжарница „Д-р. Заменхер“. ... ства и др. за съдимост, автобиографични батежK!!. стено- графирани лекцин на Tino) ...

архивни справочници - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/12_P_BKP2.pdf

¿‚ÚÓ Ë: Панайот Топалов, Борис Гогов, Борис Захариев, Витко Мухарски, Алек- си Гогов, Георги Мешков, Ангел Змияров, Борис Лозанов. ¡⁄◊¬¿–Œ¬ ...

Смолян - Държавна агенция "Архиви"

https://www.archives.government.bg/guides/33_P_K.pdf

родното си село и Варна. През 1888 г. завършва Пловдивската мъжка гимна- ... дицина в София и Виена. Специализира в Терапевтичната клиника в ...

Благоевград - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/14_P_C_2011.pdf

214 (1958); майсторски и ... окръжно предприятие „хибридни свине“ – Благоевград. Ф. 1287, 3 описа, ... 624 (1992–2001); от хайки за лов на диви живот-.

доклад - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/doklad%20samoocenka_DAA_6_12_2019_final_1.pdf

6 Дек 2019 ... (например чрез виртуални табла на видни места по фасадата от към ул. „Малко Търново“, централното фоайе на ул. „Московска“ №5 ...

Габрово - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/20_P_C_2016.pdf

Кожарска и обувна промишленост. ІV.10. ... та обител е сред стоте национални туристически обекта на БТС. Окръжни, указания и др. от Св. Синод, ...

агенция "пътна инфраструктура" р е г и с т ъ р на лицата ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/10988/11785/

30 юли 2017 ... Пловдив. 1. ФИАТ ИВЕКО 65-12 специален; РВ 5050 КК. 1. 0887573647. 59. № ПП-0059 от. 08.04.2004 г. “ВОИНТЕХ” ЕООД; гр. София. 1.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.