Ефективност на торенето на кромид лук в зависимост от ...

фактори върху индикаторите за ефективност на азотното торене. Изследването ... торене. Азотното торене (амониева селитра) в норма 5 и 10 kg/da е правено двукратно през вегетацията на ... Производство на лук, чесън, праз.

Ефективност на торенето на кромид лук в зависимост от ... - Свързани документи

Ефективност на торенето на кромид лук в зависимост от ...

https://soilscience-bg.org/page/download.php?articleID=151

фактори върху индикаторите за ефективност на азотното торене. Изследването ... торене. Азотното торене (амониева селитра) в норма 5 и 10 kg/da е правено двукратно през вегетацията на ... Производство на лук, чесън, праз.

Торенето е определящ фактор за добива при зеленчуците

https://www.eurofert.bg/index.php?lang=Bulgarian&page=Useful&download=40

24 апр 2012 ... тури, каквито са зеления лук, зеления чесън, спанакът, репичките и салатите. ... кг/дка амониева селитра. Ранните картофи също ... ганичните торове най-добри резултати при торене на ран- ни картофи дава ...

* В зависимост от модела bg Инструкции за употреба

https://media3.bosch-home.com/Documents/MCDOC02413874_Q4ABG01192_BG_BGB2_BGL2_BGN2_BGB1_BGL1_BGN1___2__PRESS.pdf

предназначени за прахосмукачката, за да се постигнат възможно най-добрите резултати при почистването. Вашата прахосмукачка. 1 Регулиращ се ...

ОРАНЖЕРИЙНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ В зависимост от ...

https://www.naas.government.bg/bg/download?id=627

производство на домати бива ранно пролетно и късно есенно в неотоплявани и в отоплявани оранжерии. Ранно производство в неотоплявани ...

Продължителност на лактацията в зависимост от класа по ...

http://rimsa.eu/images/stockbreeding_vol_20-5_part_2_2017.pdf

всяка овца за контролния ден бе изчислена като се ... Фиг. 1 Средно количество мляко според класа по млечност на овцете. Fig. ... една овца през целия период се получа- ва около 40 l. ... дава интегрирана количествена оценка.

В зависимост от модела bg Инструкции за употреба - Bosch

https://media3.bosch-home.com/Documents/MCDOC02413873_Q4ABG01191_BG_BGS5_PRESS.pdf

специално предназначени за прахосмукачката, за да се постигнат възможно най-добрите резултати при почистването. Вашата прахосмукачка.

Алкохолизмът е сложна, многопластова форма на зависимост с ...

http://anaharsis.eu/alkoholizam/holotropna-doklad.pdf

крие една много мъчителна депресия или тежка меланхолия с хипобулия, които се проявяват периодично в живота на зависимия през първата, че и ...

Линейна зависимост и линейна независимост на вектори

https://store.fmi.uni-sofia.bg/fmi/algebra/algebra1/lect3.pdf

всички вектори y, които са колинеарни с вектора x. Пример 3.3. Нека x1, x2 са два вектора, които не са колинеарни. Тогава линейната обвивка l(x1, x2) ...

ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

https://www2.uni-svishtov.bg/dialog_old/2012/INI/18-statia-2012.pdf

Взаимоотношението „ефективност – икономически растеж” се интерпретира в съответствие с идеите на тези програми. Разгледани са възможностите ...

ЕФЕКТИВНОСТ НА БИЗНЕСА – МЕТОДОЛОГИЧНИ И ...

https://www.ides.bg/media/1495/04-2017-ltodorov.pdf

разликата между ефективност и доходност на бизнеса. Представени са ... бизнес ефективността и начините за изчисляване на показателите. ... печалбата в приходите, т.е. изразява печалбата като процент от приходите. В ... Фиг. 2. Взаимовръзка между разходи, печалба и приходи. Приходи от продажби.

РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА - e-Journal VFU

https://ejournal.vfu.bg/en/pdfs/Statiq_Dimitrova_Marinov.pdf

31 Дек 2014 ... Източник: БНБ, Финансови и надзорни отчети – данни, Банки и клонове на чуждестранни банки и собствени ... 15. www.sgeb.bg.

Енергийната ефективност на сградите

http://www.otvaszavas.eu/Bulgaria/Information/Information-2004/EnEfekt.pdf

Освен Топлоизолационните плоскости XPS ПОЛПАН и МИНЕРАЛНА. ВАТА. ГИМЕКСПОРТ АД предлага пълния комплект от Топлоизолационната сис-.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ Ръководство за ...

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/iuses_student_handbook_buildings_bg.pdf

1 септ. 2009 ... Кухня. 15. Газ 3. 150. Кухненски ъгъл. Електричество 3. 100. Баня. 24 ... фактор на емисиите и мерни единици – използвайте тези от ...

Наръчник по управление на енергийната ефективност в ...

https://www.seea.government.bg/documents/narachnik.pdf

18 мар 2014 ... За да се избегне този недостатък на първичните горива и енергии, ... Троен стъклопакет с К-стъкло, запълнен с газ и PVC рамка. 0.6-0.9.

Добри практики за енергийна ефективност

http://www.bcci2001.com/language/bg/uploads/files/projects__0/projects__0__a1e11b6929097637ca3f8e1595ce4bbc.pdf

... числа, затрудняващи работата, обикновено се използва представка пред J. Минималното ниво, използвано в практиката, е килоджаул – kJ (1000 J).

Ефективност на методите на лечение на инфертилитет при ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/nadq%20minkova%20magunska/Avtoreferat-N.Magunska.pdf

13 Дек 2016 ... та Аудитория, етаж 4 на Медицински Университет – Варна, гр. ... Коагулация и/или ексцизия на перитонеални ендометриозни импланти. ... че както повечето т.нар. базални хормони може да се изследва само в ...

Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично ...

https://www.dentalmed.bg/wp-content/uploads/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

използвана в клиничните студентски зали по пародонтология във Факултета по дентална медицина гр. Варна, въведена от проф. д-р Стефан Пеев, ...

Инвестиции в енергийната ефективност - ЕнЕфект

http://www.eneffect.bg/images/upload/team/Finansirane/dukovbginternet.pdf

Наръчник за инвестиране в общински проекти за повишаване на енергийната ефективност демонстрационнa зона за енергийна ефективност в ...

Етикетиране за енергийна ефективност и значението му за ...

http://www.eneffect.bg/images/upload/team/Politika/Etiketi/d3_presentation_bg.pdf

Кои електроуреди трябва да имат етикет. ▫ Хладилници, фризери и комбинации межд тях. ▫ Перални машини. ▫ Сушилни машини. ▫ Миялни машини.

Икономическа ефективност на земеделските стопанства

https://journal.jaem.info/page/download.php?articleID=296

икономическа ефективност постигат стопан- ствата със свине и птици. При тези стопанства, въпреки по-високата степен на интензификация.

ЕФЕКТИВНОСТ И СЕЛЕКТИВНОСТ НА НЯКОИ ХЕРБИЦИДИ ...

http://www.sustz.com/journal/VolumeI/Number6/Papers/DesislavaAngelova1.pdf

обикновен щир, бяла лобода, галинзога и житни- сива кощрява. През двете години на проучване Стомп НОВ 33 ЕК прояви добра ефикасност. След.

Икономическа ефективност на земеделските стопанства в ...

https://journal.jaem.info/page/download.php?articleID=256

Икономическа ефективност на земеделските стопанства в България. Доц. д-р НИНА КОТЕВА. Институт по аграрна икономика – София. Е-mail: ...

Eтикети за енергийна ефективност на домакинските ... - ЕнЕфект

http://www.eneffect.bg/images/upload/team/Politika/Etiketi/ceecap_d1a_bulgarian_final.pdf

високите и непрекъснато растящи цени на петрола, които ... клас. Хладилници. В. Хладилници- фризери. В. Вертикални фризери. В. Хоризонтални.

2012 BG Разходна ефективноСт на инвеСтициите в ... - Europa EU

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_BG.PDF

Енергийна ефективност: Енергийната ефективност се отнася до използването на по-малко енергия за равностойна икономическа дейност или услуга.

„Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност ...

http://www.otvaszavas.eu/Bulgaria/Information/Information-2014/EngGeorgieva_27-06-2014.pdf

Директива 2002/91/EC за енергийните характеристики на сградите. ▫ Директива 2002/91/EC ... краен снабдител на битови и небитови клиенти присъединени към съответната ... обществения доставчик на тези клиенти. ... 5 определяне най-малко на един служител в чиято длъжностна характеристика се.

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=21111

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. 3. ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ! Днес повече от всякога научните изследвания и иновациите ...

Икономическа ефективност на фирмите за недвижими ... - УНСС

https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/4_IA_br_2%202017_BG.pdf

ност, фирми за недвижими имоти, показа- тели за икономическа ефективност. JEL: M21, R31. 1. Дефиниране на икономическата ефективност.

Ефективност на някои антибиотици срещу базалната ...

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02052067.1988.10824307

Нифимицин пероцин. -. 1000 млн. ед. 6 g 300 g/100 kg семе. 610. 469. 494. 524. 14,8. 38,8. 34,6. 26,3. 6. Рифамицин- 0,1 kg/100 kg семе. 504. 404. 400.

Формиране на организационна култура и групова ефективност в ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/221787/1486061/version/1/file/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 %D0%95. %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

22 Окт 2019 ... педагогическа психология при Софийски университет „Св. Климент ... Софийски международен панаир на книгата 2008, 2009 vs.

програма за енергийна ефективност на ... - Община Белово

http://belovo.eu/docs/en.obsledvane-bl.3-00112-2016-00045.pdf

В трета група попадат останалите електроуреди, които са електрически печки и котлони, перални, сушилни, кафе машини, микровълнови печки и др.

енергийна ефективност в промишлеността - European Commission

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/iuses_student_handbook_industry_bg.pdf

2 септ. 2009 ... Преобразуване на енергията (носители на енергия и ... шперплат намалява своя разход на пара с 2700 кг/час чрез подновяване.

Програма за енергийна ефективност на община Бяла, обл ...

http://www.byala.org/scripts/energiinaefektivnost/files/download.php?dl=Programa EE-Obshtina Byala 2019-2024.pdf

Община Бяла е една от 12-те общини в област Варна. Тя е на десето място по територия и ... Източник: www.meteoblue.com/bg. „Среднодневният ...

бизнес комуникации и ефективност на работа на организацията

http://mgu.bg/sessions/08/4/vvelev_dkostova2.pdf

Съвременният бизнес включва сложно производство, колективен ... Статията разглежда в конкретика курса по ,, Бизнес комуникации” в МГУ ,, св.

Постигането на по-голяма ефективност и опростяване ... - Europa

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_26/SR_CROSS_COMPLIANCE_BG.pdf

7 септ. 2016 ... Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г. Print ... 48—52 Схемата за дребни земеделски стопани е намалила ... стопани като опростена схема за преки плащания, по която се отпускат до.

национален план за действие за енергийна ефективност

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6104

Коефициенти на превръщане, в съответствие с Приложение 4 от ДЕЕ . ... Ват на квадратен метър за температурна разлика от 1 Келвин ... остатъчната стойност е определена чрез линейна амортизация на първоначалната ...

Доклад за обследване за енергийна ефективност Дата на ...

http://www.zop1.bg/download/1003731

остъклен с поликарбонатни плоскости. В-ALП. Покривен прозорец с алуминиев профил с прекъснат термомост, остъклен с поликарбонатни плоскости.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.