автореферат - Софийски университет

в най-важната функция на съвременното семейство – възпитателната – от която зависи ... Ситуация № 2 - ТЕМА: МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО.

автореферат - Софийски университет - Свързани документи

автореферат - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/175884/1229334/version/1/file/AVTOR_VIARA.pdf

в най-важната функция на съвременното семейство – възпитателната – от която зависи ... Ситуация № 2 - ТЕМА: МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО.

автореферат на дисертационен труд - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/173337/1215280/version/1/file/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 %D0%9C%D0%B0

познанието и правилната употреба на „езика на тялото―, както и на осъзнатата ... Кинесика - изследва погледа, жестовете, изражението, позата; ... различията по отношение на възприятията между мъжете и жените, ...

АвтореферАт диСертАЦионен трУд - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/90417/695732/version/1/file/avtoreferat.pdf

списание „Мениджър” и списание „Жената днес” за периода 1999/2000 г. – 2009/2010 г.) Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ...

АВТОРЕФЕРАТ към Дисертационен труд - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/174995/1224477/version/1/file/Avtoreferat-K_Antonov-official.pdf

Стратегии за развитие при деца с умствена изостаналост в условията на дневен център ... 3.1 Анализ на данните от наблюденията върху децата.

автореферат на дисертация на тема ... - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/153493/1103151/version/1/file/Avtoreferat.pdf

1 апр 2016 ... За справяне с агресията и насилието в училище Министерство на ... доклад, копие от получения сигнал и да насрочи работна среща на ...

Автореферат на проф. д-р Калина Бахнева - Софийски ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/161384/1147644/version/1/file/Avtoreferat_K.Bahneva.pdf

2 септ. 2016 ... сина на Семелa и Зевс (според гръцката митология Дионис е син на ... Създаден е и изкуствен остров на Долното езеро с огромен фонтан, ... прекъсват сърдечното „причастяване” на първия човек към „чистотата на блажените ... келтската култура, но за разлика от събрата си по перо не ...

автореферат - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Georgi%20Hristo%20Ganchev/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf

нестабилност на ставата. Познаването на кръвоснабдяването на лакътната кост е с ... Стабилността и функцията на китката и предмишницата са следствие ... 3.2.2.2.1. Фрактури на дистален радиуси стилоидния израстък на.

автореферат - Югозападен университет

http://rd.swu.bg/media/48989/avtoreferat.pdf

10 Окт 2016 ... Благоевград. Учениците от 1а клас са 20, от които 11 са ... Работна хипотеза 1. ... задачи за събиране и изваждане на числа до 25, изискващи нов ... пространствени фигури, разположени върху лист хартия, ...

автореферат - Тракийски Университет

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/avtoreferat%286%29.pdf

Спецификата на структурата на английския език, различаваща се ... модел за усвояване на граматичните времена в английски език. ... Таблица № 1.

Автореферат - Икономически университет

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/350/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A0%D0%91/ons-phd/hristina-nedjalkova/Avtoreferat_H_Nedialkova_052019.pdf

международни туристически асоциации; законови и нормативни актове в областта ... (Асоциация на екскурзоводите в България – София, Пловдив) и те ...

автореферат - NBU - Нов български университет

http://eprints.nbu.bg/2464/1/F54237.pdf

фирмени цветове на BAUMAX и за да не се объркват клиентите. ... преградните стени, потребителските колички, както и работното облекло на персонала. ... Външните строителни линии и цветове са модерни и сложни.

Автореферат - (Славянский) университет

http://www.rtsu.tj/upload/files/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf

7 окт 2016 ... единого мнения по вопросу о языковой природе термина. ... Аксеф– антибиотик, аз он љињат ќулай аст, кионро њам њамчун њаб ...

Автореферат - Лесотехнически университет

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/VM/Doctoranti/V_Planski/Planski_avtoreferat.pdf

заплождане, при малакини от породата Българска Мурра да оценим хормоналния статус и промените в яйчниците, като проведем хистологична оценка ...

автореферат - Бургаски свободен университет

https://www.bfu.bg/uploads/pages/avtoreferat-na-disertatsiya-na-galina-raykova-stoyanova.pdf

застрахователни дружества – ДЗИ Животозастраховане, Граве България. Животозастраховане и NN Животозастраховане. Основаните изводи и.

автореферат - Минно-геоложки университет

http://www.mgu.bg/new/docs/N_Juri/ILIANA%20ZVETKOVA-%20doktor/msg.pdf

Hochstetter минава по маршрут от Самоков до Рилски манастир, с. Рила и долината на р. ... преди около 23-24 000 г., а другата – в неговия край преди около 18–16 000 г. В тази работа ... Тази местност се нарича. Демиркапия ...

Автореферат - Варненски свободен университет

http://www.vfu.bg/doktoranti/priklyuchili_proceduri/viktor_dobrev/avtoreferat.pdf

Хуманистична психология на Абрахам Маслоу. 7. Психодрама на Джейкъб Морено. 8. Екзистенциална психология на Виктор Франкъл. 9. Културната ...

Автореферат 13.10.2017 - Нов български университет

https://flc.nbu.bg/download/departamenti/romanistika-i-germanistika/doktoranti/kalin-vasilev/avtoreferat-kalin-vasilev.pdf

Учебници и учебни системи за изучаване на съвременен гръцки език като чужд. /20. Предпоставки за ... проиграване на диалозите в учебника;.

Как се пише автореферат - Университет по библиотекознание и ...

http://iniod.unibit.bg/wp-content/uploads/2013/08/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf

Към всяка дисертация се изготвя и особен вид документ, наречен авторефе- рат, който носи такова наименование, но съществено се различава от ...

АВТОРЕФЕРАТ Варна, 2016 г. - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/maria%20unakova/Referat_Dr.%20Yunakova.pdf

15 юни 2016 ... Серумните нива на FSH в ранната фоликуларна фаза – между 3-ти и 5-ти ден на. МЦ, като достъпен и евтин тест, са изследвани при ...

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/153733/1104464/version/1/file/Bilyana Ovcharova avtoreferat.pdf

език с неексплицитно изразен подлог в личните изречения и език, при ... Методологията на изследването е на базата на теоретичен модел и корпусно ... На дървовидната структура е показан синтактичен елемент, който не е на.

“СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ

http://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/01/Konspekt_pismen_darjaven_izpit_NUP4E.pdf

Процес и съдържание на работата с художествен текст. 3. Методика на езиковото обучение в началните класове. ... ІІІ клас. Борисова, Т. Български език и литература. Книга за учителя. ... Книга за учителя ІІ Просвета, 2003.

Г О Д И Ш Н И К - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/85250/661980/version/1/file/SOC.DEIN.t.103.pdf

Коя ви беше любимата приказка през детството? 2. Кой ви я разказваше, ... „Съботната вечер“ толкова напомня на Магарешката кожа на братя Грим.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93465/715460/version/1/file/publichna pokana-smr-dokumentacia.pdf

заверено копие/. Предлагана цена (по образец) Ценовата оферта (за всяка ... 70 фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм при ремонти м².

Д И С Е Р Т А Ц И Я - Софийски университет

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/dissertation_work_of_phd/05disertacia_vutova.pdf

По времето на Ренесанса Декарт прави опит да разработи правила за ... Да разгледаме твърдението: „В правоъгълния триъгълник квадратът на най-.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

https://diuu.bg/wp-content/uploads/2014/06/Pravilnik_SU_Acad_Sastav_2012.pdf

12. Три комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса. 13. Копие от обявата в Държавен вестник в 3 екземпляра. София, …

Тема №2 - Софийски университет

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/file/951/download?token=haUAW04N

10 апр 2011 ... Задача 1. ... Решение. Понеже |x − 8| ≥ 0 и −7 < 0, уравнението няма ... за аритметична прогресия, a c = 2b, откъдето b = 6 . Полагаме t ...

География. Том 103 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/89516/689879/version/1/file/GSU-GGF-kn2-t103.pdf

ние курсове е, че те са напълно комплектовани с всички необходими ... водство на мебели от дърво и ламинатни плочи, рамки за картини, гоблени,.

ПРОСТРАНСТВО - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/216386/1455316/version/1/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - %D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - %D0%98%D

344. Снимка 1. Поглед през западната част на индианския резерват Гила ривър (Gila River In- dian Reservation) в Аризона ...

ПРОГРАМА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220558/1479481/version/1/file/ERN_SU_PROGRAMA_2019.pdf

27 септ. 2019 ... документални филми: Египет – люлка на ... да мислят за климатичните промени и космоса, ... Български Университет, България.

4publishing-bg.com 1 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/78582/621033/version/1/file/4ppm_krai02.pdf

Пръв сборник, посветен на панаира на книгата. БЪЛГАРИЯ. 20. 22. 24. 26. 30 ... зиране и провеждане на панаир на книгата, из- градена на базата на ...

МАЙ 2015 г. - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/143030/1043614/version/2/file/info buletin 05.2015.pdf

24 май 2015 ... УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА В БАЛЧИК. ОТБЕЛЯЗВА 60-ТА ... дентка получава безплатна учебна такса за една година и ... през централния вход на Университета и подобно на своите ...

абагар - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/146704/1064019/version/1/file/Avtoreferat.pdf

природа налага изчерпателният анализ да включва паралели от всички ... на Абагар на Филип Станиславов – единственият молитвеник- амулет, ... списъка с имена, последвани от набор от лечебни молитви и запрещения, които ...

резюмета - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/167806/1184021/version/1/file/rezyumeta_K.Petrova.pdf

научния ръководител [Петрова, Цветкова 2005]: „Ой, пойду на кухня манджа посмотрю, ... съставители Димитър Камбуров, Юлияна Стоянова, Офелия Николова, Дарин ... М. Виденов. При превода на виц на друг език може да.

Св. Екатерина - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189288/1304111/version/1/file/statementProfYuliyaBorisovaMakedonskaDzhorgova.pdf

16 февр. 2018 ... електрофизиология при “Аджибадем Сити Клиник“ Кардиологичен център – УМБАЛ, София. Настоящето становище е изготвено в ...

Софийски университет “Св - Moodle.org

https://moodle.org/pluginfile.php/364810/mod_resource/content/0/MinEduForum/Bulgarian_Universities_Ordered_by_Towns.pdf

Колеж по Мениджмънт “Адам Смит”. Адрес: София 1619, бул. Цар Борис III 224, ет. 3. Телефони: 02 8572001, 8572003. Общи запитвания: ...

Untitled - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/98619/748978/version/1/file/4Publishing,N3-2012_01.pdf

млад мъж трябва да си вземе съпруга” която да защитава ... да си направим своя стратегия как пред- ... като на читателски дневник, който отразява ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.