Становище

30 Окт 2014 ... пише докторанта в началото на своя дисертационен труд. ... Целта на настоящата дисертация е да се изследват различните пътища ...

Становище - Свързани документи

Становище

https://nha.bg/uploads/ckeditor/STANOVISHTE_dotz.d-rBORISSERGINOV-GalinaMihaleva.pdf

30 Окт 2014 ... пише докторанта в началото на своя дисертационен труд. ... Целта на настоящата дисертация е да се изследват различните пътища ...

становище - ВСС

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/0/jobs-admin-rakovoditeli-DV-47_06-06-2014-lovech-os-mv-kpepk.pdf

ОТНОСНО: Притежаваните нравствени качества от Милена Петкова. Вълчева, зам.административен ръководител – зам.председател на Окръжен съд.

П Р О Е К Т Консенсусно становище на БХД:

http://www.bgss.eu/images/project.pdf

3 септ. 2018 ... При наличие на множество херниални дефекти, дължината се измерва ... материал за Вашата операция при най-добро съотношение цена-ефективност. ... фиброзна тъкан, която може да бъде много плътна.

Становище - МУ - Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/04/Stanovishte-profesor-S-Belcheva-za-Kandilarov.pdf

14 апр 2018 ... Автор: магистър фармацевт Илин Костадинов Кандиларов ... За обработка и анализ на собствените резултати, Кандиларов е ...

Становище на НАФТСО

http://mobabg.com/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9D%D0%90%D0%A4%D0%A2%D0%A1%D0%9E.pdf

въпроси по новоприетия Закон за частната охранителна дейност, на 09.03.2018 г. ... тълкуване би било в противоречие с основните принципи на.

Становище - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/11/zr_2291_20_10_2016_3.pdf

През 1976 завършва курса си на обучение с отличен успех. В Държавна психиатрична болница – Раднево постъпва като ординатор през юни 1976 г.

Становище - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/10879-stanovishte-ppzhu.pdf

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания („Правилника“), моля да приемете и разгледате нашето становище: С предложения Проект ...

искане за становище - News.lex.bg.

https://news.lex.bg/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-11-%D1

30 ноем. 2018 ... Илиева,. Красимира Костова, Красимира,. Райчева, Магдалена Лазарова,. Емилия Петкова, Венелин Иванов и. Даниела Костова ...

Становище - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/branimir%20kanazirev/Stanoviste%20%20V.%20Ikonomov.pdf

8 ян. 2018 ... субклинична систолна дисфункция, диастолна дисфункция, увеличаване на левокамерната мускулна маса с възрастта и нарушено ...

Становище от доц. Цветана Попова, Национален ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/107409/826501/version/1/file/stanovichte_popova.pdf

останки и 34 снимки на откритите археоботанични материали. ... таблица за плевелните видове показва всички открити плевели, но една част от тях.

Становище на Българската библиотечно-информационна ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=11950

Уважаеми вносители,. Предлаганите от ББИА изменения и допълнения са продиктувани от факта, че библиотеките не са упоменати в сега действащия ...

Становище доц. Цветков - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/liana-gercheva-kjuchukova-prof/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%86.%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.PDF

ангиогенеза,. Изследвана е връзката между костно-мозъчната спленомегалията и честотата на тромботични събития. Есенциална тромбоцитемия.

Одитен докад и становище - ТУ - София

https://tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/oditen_doklad_17.pdf

15 от Закона за Сметната палата, приложено Ви изпращаме окончателен Одитен доклад № 0100116817, съдържащ немодифицирано мнение относно ...

Становище на Теленор, получено по ел. поща

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=15455

www.telenor.bg. ДО. R) - 1 (93.0 1 25кг. Красимир Божанов директор на дирекция Модернизация на администрацията. Администрация на Министерския ...

Становище доц.Йовчевски, д.м. - Министерство на вътрешните ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider64/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/stanovishte_docjovchevski.pdf?sfvrsn=b67eed0c_0

28 май 2019 ... индекси за оценка на артериална ригидност; биомаркерите за микроваскуларна болест. (8-изопростани и резистин); епигенетичните и ...

Становище от доц. д-р Теодор Дечев - ВУСИ

https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2020/03/Stanovishte-doc.TeodorDetchev.pdf

28 февр. 2020 ... В пълния списък на научните публикации, представени от кандидата в конкурса за доцент - д-р инж. Максим Минков Алашки, фигурират ...

Становище на Национална мрежа на децата

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2970

Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, създаващ процедура за подаване на жалби за нарушени права на ...

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Ира Вълкова Станчева - Институт по ...

http://www.orgchm.bas.bg/~new-www/dokumenti/proceduri/Prof/2019/Popova/Stanovishte_Stancheva.pdf

биологична активност на прополис от различни географски райони и видове пчели“, ... на биологично активни вещества: балсам, прополисова тинктура,.

Становище на Института на дипломираните експерт ...

https://www.bia-bg.com/uploads/files/News/200712-stan_DDS.pdf

20 юли 2012 ... е неизбежен с оглед възстановяване на разходи. На този ... Към тази тема следва да се има предвид въпроса за „префактуриране“ на.

Становище на Европейския икономически и социален ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018AE1695&from=ES

15 февр. 2019 ... избягвайки често срещаната прекомерна технокрация. VIII. Депозитарят трябва да може да осъществява ефикасно дейността си по ...

СТАНОВИЩЕ за присъждане на образователната и ... - НАТФИЗ

http://natfiz.bg/wp-content/uploads/2020/01/6.-stanovishte-ot-dots.-d-r-R.-Nejkova.pdf

22 ян. 2020 ... „Пътешествие до Луната”(1902) на Жорж Мелиес , „Пръстенът на Нибелунгите” на Фриц. Ланг (1924), „Кинг Конг” (реж. Мериан С. Купър ...

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Катя Стоянова – ДИУУ, СУ „Св ...

http://rd.swu.bg/media/68628/stan_stoyanova.pdf

Катя Стоянова – ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“ за дисертация, представена за присъждане ... София, 18. 08. 2018г. Изготвил становището: /доц. д-р ...

Становище на института по физиология на растенията и ...

https://www.president.bg/docs/1352291731.pdf

(планинска арника и жълта тинтява) и тяхното адаптиране в естествени планински условия (Рила, Витоша и Родопи), на важни лечебни растителни ...

Становище на проф. д-р Енчо Герганов

http://rd.swu.bg/media/35914/stan_gerganov.pdf

невербален тест, известен като прогресивните матрици на Рейвън, който е най-подходящ за случая. Успеваемостта в училище е измерена чрез ...

Становище - Бургаски свободен университет

https://www.bfu.bg/uploads/pages/stanovishte-anastasova-blagoev.pdf

да бъда член на научното жури за избора на доц. д-р Лина Георгиева ... туризъм, Бургас, а от 1991 г. започва като хоноруван преподавател в Бургаския ... Научната й продукция съдържа резултати, представляващи научни и.

Становище - Институт по зеленчукови култури

http://izk-maritsa.org/wp-content/uploads/2014/07/stnv_HBozukov.pdf

ССА (НЦАН), като на 3 проекта е била ръководител, на 8 проекта е била ... Г) Изготвени стратегии, становища, ръководства, книги и брошури.

СТАНОВИЩЕ от проф. Явор Светозаров Конов, д-р, д.н ... - НМА

http://nma.bg/uploads/files/st.prof.d.n.yavor-konov-za-doc.d-raleksandur-vasilenko-profesor.pdf

Явор Светозаров Конов, д-р, д.н., професионално направление ... музикални вечери“ – Пазарджик, „Майски музикални дни“ – Кюстендил,. „Фестивал за ...

Становище на проф. д.изк. Симеон Недков - Югозападен ...

http://rd.swu.bg/media/26478/stan_nedkov.pdf

Иля Симеонов Прокопов завърша висшето си образование в. Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент. Охридски” през 1977 г., ...

Становище на Мария Георгиева Божинова На тема ...

https://www.president.bg/docs/1453470755.pdf

Становище на Мария Георгиева Божинова. На тема: Националната сигурност и правата на човека в контекста на миграционната криза.

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за придобиване на ...

http://rd.swu.bg/media/12451/stan_tasevska.pdf

2 юни 2013 ... Тема на дисертационния труд: Обучение в компетентностиза справяне с проблема съзависимост. Член на научното жури: доц. д-р ...

становище относно определени разпоредби на ... - Legislationline

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/7925/file/320_HCRIM_BGR_17Apr2018_bg.pdf

17 апр 2018 ... човечеството, включително преследвания и апартейд.16 ... противопоставят на апартейда, се наказва с лишаване от свобода от пет до.

становище по проблема неоникотиноиди – пчели - EFSA

http://focalpointbg.com/images/stories/Stanovishte-Pcheli-Neonikotinoidi.pdf

27 май 2013 ... при което са възможни комбинирани ефекти от тях. В проучване се посочва, че хронична експозиция на земни пчели на два пестицида ...

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ... - КЗЛД

https://www.cpdp.bg/download.php?part=element&aid=2327

26 ноем. 2013 ... земеделски производители и за дейността им с цел: контрол върху ползването ... за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. ... адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;.

1 СТАНОВИЩЕ от проф. дхн Георги Николов Вайсилов ...

http://195.96.228.130/ioh/documents/1/VEnchev_stanovishte_GVayssilov.pdf

химическите науки по научна специалност 01.05.01 „Теоретична химия”с дисертация на тема “Тавтомерия и фототавтомерия при органични молекули”.

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Пламен Бобоков със заглавие ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/225095/1505039/version/1/file/A_Stefanov-Stanovishte-P_Bobokov-BG.pdf

24 ноем. 2019 ... Представената за защита от г-н Пламен Бобоков дисертация е в обем от 317 страници и съдържа Увод, 3 глави, структурирани по ...

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на докторант Велислава ...

http://www.iphs.eu/n/images/Psihologiq/Velislava_Donkina/Stanovishte%20Stoyanova_doktorant_Donkina.pdf

Дисертационният труд на Велислава Донкина е посветен на актуална тема, която е необходимо да бъде проучена, за да може да се предприемат ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.