архивни справочници - Държавна агенция "Архиви"

¿‚ÚÓ Ë: Панайот Топалов, Борис Гогов, Борис Захариев, Витко Мухарски, Алек- си Гогов, Георги Мешков, Ангел Змияров, Борис Лозанов. ¡⁄◊¬¿–Œ¬ ...

архивни справочници - Държавна агенция "Архиви" - Свързани документи

архивни справочници - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/12_P_BKP2.pdf

¿‚ÚÓ Ë: Панайот Топалов, Борис Гогов, Борис Захариев, Витко Мухарски, Алек- си Гогов, Георги Мешков, Ангел Змияров, Борис Лозанов. ¡⁄◊¬¿–Œ¬ ...

известия На дЪрЖавНите арХиви - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/search_biblio.pdf

Велева, Ст. Непубликувани писма на Елена Иванова Вапцарова до Мила Гео ... Карабойчева, Ем. Дейността на Георги Димитров като общински ...

Отчет за дейността на Държавна агенция "Архиви" през 2016 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Otchet_DAA_2016_final.pdf

31 мар 2017 ... архива за временно използване влагоуловител с голяма мощност. ... Възрожденско читалище „Зора 1866“ – Русе“ (Русе); национална ...

Отчет за дейността на Държавна агенция "Архиви" през 2018 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/DAA_Otchet_2018_ALL.pdf

9 мар 2019 ... Сливен, Смолян, Стара Загора и Ямбол, както и от дирекции „ДВИА“ и „РДА“ – Варна и ... архивните масиви на Федералния архив на Германия и на ... ASA 1500“, електроуреди и осветителни тела, дайлерът на ... За 2018 г. сумата на всички разходи за членски внос възлиза на 1780 лв.

Отчет за дейността на Държавна агенция "Архиви" през 2017 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/OTCHET_2017_ALL.pdf

на микрофилмови копия негативи за попълването на застрахователния фонд ... техника (фотоапарат или скенер) през изминалата 2017 г. възлиза на 30 823 ... стъклени плаки, диапозитиви и на отрязъци с кадри от 35 мм филми.

Търговище. Част І. 1874 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/36_P_K_2016.pdf

на рМс и БКп в Търговищки окръг, които не могат да бъдат отнесени към ар- хивни фондове. ... „земеделски новини“ – орган на поповската околийска зе-.

(1878–1944). Част І. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/37_P_K.pdf

присъединяват и някои села от закритата Тополовградска околия. ... в градовете Хасково, Харманли и Свиленград се създават ... Княз Борисово /Славяново/- ф. ... Мюсюлманската вероизповедна община в Хасково съществува-.

(1944–1984). Част ІІ. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/15_P_C.pdf

Правилник за прилагане на Закона за Държавния архивен фонд, който ... При някои еднородни, но значими фондове (околийските народни съвети ... кия музей (1956-1958); на отдел „Култура“ (1956-1958); на читалищата в. chС.

Варна - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/guides/16_P_K_2016.pdf

позив и брошура „Сепаративният мир и кабинета Малинов–Костур ... сиф от цариград до членовете на главна българска община – варна за обеди.

Монтана - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/guides/24_P_K_2016.pdf

през 1937 г. в Берковица (1936–1937). резултати от изборите в Берковска ... годишни планове за стопанисване на развъдници, карта за развъдници.

Силистра - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Patevoditel_fondove.pdf

ден съвет – Силистра. Първите стъпки са свързани с въвеждането на ... 1978 г. през 1979 г. се създават 10 селищни системи в района на бившия ... Исторически преглед-доклад „По дирята на времето“ за създаването и дей-.

СМОЛЯН. БИБЛИОГРАФИЯ. 2014 г. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/DArhiv__Smolyan_biblio.pdf

учителя македоноодринец Георги Тодоров Дорков от Смолян. А ... В ДА се съхранява автобиография на Георги Лютов и ... Съвместно с: Иван Бочуков.

библиография 1954-2004 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/_%D0%90%D0%9F_1954-2014.pdf

2, 1991, 67. Трендафилов, Д. По въпроса за допълнителната експертиза на фондовата наличност ... 1318 „Патриарх Кирил (Константин Марков Константинов)“, 1901–1971 г. – 1, ... Българските архиви в Уикипедия – 1, 2012, 186.

С. Симеонов, Ал. Маринов - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/28_P_L.pdf

Когато отрасва открива собствена книжарница „Д-р. Заменхер“. ... ства и др. за съдимост, автобиографични батежK!!. стено- графирани лекцин на Tino) ...

О Т Ч Е Т - Държавна агенция "Архиви" - Министерски съвет

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Otchet_2019_final.pdf

5 мар 2020 ... не е изтекъл през текущата 2019 г. или не е постъпила информация за изпълнението им. Това може да бъде уточнено едва след ...

Заповед № 63/18.04.2017 г. - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/EDSDPages-01921397%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%E2%84%96_63.pdf

На първо място: Петя Любомирова Първанова, с адрес: България, гр. Велико. Търново, Област Велико Търново, Община Велико Търново, постоянен ...

ръководство за потребителя - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%97%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF_1.9_small.pdf

Ръководство за потребителя. Поле за въвеждане на текст с проверка на ... Системата прави проверка за уникалност на поле БУЛСТАТ и проверява ...

Маркс в Лондон - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/bgphoto/100.03..pdf

га на Денис Прит, ръково-' дител на контрапродеса в. Лондон ... 7^_57-19-Маргарет Тачър, 71-57-22-Джефри Рипън, член министър на образование- на ...

България и Европа - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Album%20BG%20BG_EU%20net.pdf

нар швейцареца Люсиен Шевалас. Главен архитект е швейцарецът. Якоб Хайнрих Майер. Пловдивско- то изложение е открито на 15 ав- густ 1892 г. с ...

Варна - Държавна агенция "Архиви"

https://www.archives.government.bg/guides/16_P_C.pdf

вежда отоплителни и готварски печки за твърдо гориво и комбинирани с електричес- ... на маслодобивна фабрика “Зора“ - Варна и преустановява ...

Габрово - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/20_P_C_2016.pdf

Кожарска и обувна промишленост. ІV.10. ... та обител е сред стоте национални туристически обекта на БТС. Окръжни, указания и др. от Св. Синод, ...

доклад - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/doklad%20samoocenka_DAA_6_12_2019_final_1.pdf

6 Дек 2019 ... (например чрез виртуални табла на видни места по фасадата от към ул. „Малко Търново“, централното фоайе на ул. „Московска“ №5 ...

Смолян - Държавна агенция "Архиви"

https://www.archives.government.bg/guides/33_P_K.pdf

родното си село и Варна. През 1888 г. завършва Пловдивската мъжка гимна- ... дицина в София и Виена. Специализира в Терапевтичната клиника в ...

Благоевград - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/14_P_C_2011.pdf

214 (1958); майсторски и ... окръжно предприятие „хибридни свине“ – Благоевград. Ф. 1287, 3 описа, ... 624 (1992–2001); от хайки за лов на диви живот-.

AS-11.p65 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/guides/12_P_K2.pdf

ЦЕНТРАЛЕН. ДЪРЖАВЕН ... КЛОНОВ СЪЮЗ НА КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ . ... ОБЩ СЪЮЗ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ КООПЕРАЦИИ... .

I О у) о / ' 2 7 8 3 - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/bgphoto/101.10..pdf

на монголски означава "Съкро вище" - на ... те и монголски строители се строи нов град. /реир. ... ТАСС/МК. 78—1622—17-Добър скотовъдец се става.

отчет за дейността на държавна агенция “архиви” през 2012 г.

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Otchet_2012_DAA_&_Prilojenia.pdf

Отчетът на Държавна агенция “Архиви” (ДАА) за 2012 г. е изготвен на ... ксерокопия, оригинални документи, файлове, диапозитиви, фотокопия), като ... в някои дирекции, прегледът на състоянието на микрофилмите - негативи ... Закупен е скенер за нуждите на ДАА – 2 724 лв., мрежов принтер – 2 640 лв.

Отчет за дейността на Държавна агенция „Архиви” през 2015 г

http://archives.government.bg/uploaded_files/OTCHET_2015_FINAL%20M.pdf

3 мар 2016 ... във Федерална република Германия; международната конференция ... подпомогнаха дейността на държавните архиви в Стара Загора, ...

Заповед № ЗАМ-1125 от 4.11.2016 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/174fa3da-9b20-4ec2-a90f-2af179d39729/ZAM-1125.pdf?MOD=AJPERES&%3BCVID=

1 от Закона за митниците,. НАРЕЖДАМ: 1. Въвеждането от трети страни на територията на Република България на суровини и храни от животински ...

"Офис експрес сървис" АД - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/11/93-00-60-kantselarski-op-1.pdf

11 май 2017 ... ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД, ЕИК 201380867, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к.

90 години сливенски - Агенция "СЕДМИЦА" - Sliven NET

https://sedmica.sliven.net/Archive/pdf/2008/724.pdf

18:00 “Шеметен град” - сезон 4, еп. ... 20:00 “Двама мъже и половина” - ... епизод/. 19:50 Лека нощ, деца!. Тротро. 20:00 По света и у нас. 20:30 БНТ такси.

агенция "пътна инфраструктура" р е г и с т ъ р на лицата ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/10988/11785/

30 юли 2017 ... Пловдив. 1. ФИАТ ИВЕКО 65-12 специален; РВ 5050 КК. 1. 0887573647. 59. № ПП-0059 от. 08.04.2004 г. “ВОИНТЕХ” ЕООД; гр. София. 1.

хроникаБрой 5/2015 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/fc23ea0c-c9e9-44dd-958a-9283b6aa8632/_Mitnicheska_hronika_br5_2015_small.pdf_.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HQ8A1O82K0SMA0APG8OOL53SH1-fc23ea0

n водоустойчив шперплат (бреза, топола, иглолистна дървесина), съста- вен от 8 до 16 броя фурнирни листове, разположени перпендикулярно един.

"Sztuka", "Wiener Secession", "Mánes". The Central European Art ...

https://www.jstor.org/stable/20067117

rents] art journal, was held in Prague. In turn, in the year 1898, the first exhibition of the Vereini gung bildender K?nstler ?sterreichs - "Wiener Secession".

1,"Москва и Московская область" 2,"Санкт-Петербург" 3,"Центр

https://promoexpert.pro/wp-content/uploads/2018/05/yandex.ru-yaca-geo.c2n.pdf

10380,"Бургас". 10381,"Варна". 10382,"Габрово". 10383,"Димитровград" ... 114684,"Золинген". 114686,"Стаффорд". 114688,"Розето-дельи-Абруцци".

Българските митници през 2018 г. - Агенция "Митници"

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/73d5160b-1c74-4a06-9269-9dbf8ebae679/MH_06-2018_for_site.pdf?MOD=AJPERES&%3BCVID=

28 февр. 2019 ... Диспер- сивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната“. ... щу подадено искане за въвеждане на автономна мярка по ... гации на високо ниво на българската и корейската митнически.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.