Кратка характеристика на продукта - Бул Био

тежки чернодробни заболявания (декомпенсирана цироза) нефрозен синдром. - респираторен дистрес синдром при възрастни мозъчен оток. 2.

Кратка характеристика на продукта - Бул Био - Свързани документи

Кратка характеристика на продукта - Бул Био

https://bulbio.com/media/pdf/bg/characteristics/9.pdf

тежки чернодробни заболявания (декомпенсирана цироза) нефрозен синдром. - респираторен дистрес синдром при възрастни мозъчен оток. 2.

Кратка характеристика на продукта - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2019-02-18-113740.pdf

Кумаринови антикоагуланти (фенпрокумoн или варфарин) ... време (INR) при едновременното приемане на кумаринови антикоагуланти с пантопразол.

Кратка характеристика на продукта

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2019-02-18-113783.pdf

12 февр. 2019 ... Дозировката при деца трябва да се определи от лекар. Начин на приложение. Таблетките Мезим форте 10000 Ph. Eur. U. трябва да се ...

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ...

https://bg.gsk.com/media/738404/zentel_spc.pdf

29 май 2017 ... 4.2 Дозировка и начин на приложение. Дозировка. Чревни ... Възраст. Обичайна доза. Продължителност на лечението. Ентеробиоза.

кратка характеристика на продукта - Biovet

https://www.biovet.com/bul/products/Furazni%20dobavki/Sodium%20Salicyl%2080%25%20WSP-BG.SPCPI.pdf

коагулопатии, хеморагична диатеза. Да не се използват натриеви салицилати при новородени или телета на възраст по-малка от. 2 седмици. Да не се ...

Кратка характеристика на продукта 400 mg/57 mg/5 ml прах за ...

https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/bg_BG/pdf/homepage/products/Augmentin/spc-augmentin-457-mg-powd-for-oral-susp-09-jan-2020.pdf

9 ян. 2020 ... При деца < 40 kg тази форма на Аугментин осигурява максимална дневна доза от. 1 000 mg - 2 800 mg амоксицилин/143 mg -400 mg ...

Кратка характеристика на продукта - Framar.bg

https://static.framar.bg/documents/ciprofloksacin-actavis-500mg-kratka-harakteristika.pdf

18 юли 2019 ... Усложнени инфекции на пикочните пътища и остър пиелонефрит. Инхалаторен антракс (профилактика след експозиция и лечение).

Page 1 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/CAR1002987d.pdf

КАРЗАП H8 mg/12.5 mg: Всяка таблетка съдържа 8 mg кандесартан Цилексетил и 12.5 mg хидрохлоротиазид. КАРЗАПН 16 mg/12.5 mg: Всяка таблетка ...

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/micardisplus-epar-product-information_bg.pdf

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне. MicardisPlus трябва да се съхранява в ...

кратка характеристика на продукта 1 ... - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1273/ceftiomax.pdf

6 Странични реакции (честота и важност). При свинете, слаби реакции, като ... или матернотоксични ефекти. Безопасността на продукта при свине и ...

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен ...

http://pp.jazzpharma.com/pi/sunosi.bg.SmPC.pdf

16 ян. 2020 ... ... mg/ден) са <1 за мишки (на база NOAEL) и <2 за плъхове и кучета (на база ... обучението и паметта, но индексите за чифтосване и ...

приложение i кратка характеристика на продукта - Europa EU

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/micardisplus-epar-product-information_bg.pdf

разпределени на случаен принцип за лечение с телмисартан плюс хидрохлоротиазид (835) или само с телмисартан (636). Не е установена ...

кратка характеристика на продукта - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1315/sedin-inj.pdf

За умерено-дълбока седация и усмиряване на котки, този продукт трябва да се прилага в доза от 50-150. µg медетомидин хидрохлорид/kg телесна ...

приложение iii кратка характеристика на продукта, означения ...

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/losec-article-30-referrals-annex-iii_bg.pdf

или дуоденума при рискови пациенти (възраст > 60 год., анамнеза за стомашни и ... Все пак, когато омепразол се дава във високи дози на възрастни ...

кратка характеристика на продукта - Нобел Фарма

https://nobelpharma.bg/new/wp-content/uploads/SPC_Atorvin_10-mg.pdf

Дози над 20 mg на ден не са проучвани. Хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия. Възрастни. Лечението започва с Аторвин 10 mg филмирани ...

Приложение III Кратка характеристика на продукта, данни върху ...

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/seroquel-seroquel-xr-associated-names-article-30-referral-annex-iii_bg.pdf

за лечение на големи депресивни епизоди при биполярно разстройство o ... Чувство като че ли сърцето Ви се блъска, тупти силно или пропуска удари.

част ib 1 - кратка характеристика на продукта - Нобел Фарма

http://www.nobelpharma.bg/upload/12/SPC_Etodin%20Fort.pdf

ЕТОДИН ФОРТ 400 mg филмирани таблетки. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ. Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg етодолак ...

Кратка характеристика

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/911d.pdf

Неподходяща форма за деца! Противопоказания ... При едновременно приемане на Бусколизин със сънотворни и противо- епилептични средства ...

Кратка характеристика - Medicine.bg

http://www.medicine.bg/public/listovka/1287d.pdf

Всеки флакон съдържа стерилен хипотоничен разтвор без консерванти. съдържащ Carboplatin 10 mg/ml, във вода за инжекции (В.Р.) За помощните ...

Кратка характеристика - Нобел Фарма

http://nobelpharma.bg/upload/17/SPC_Tylol%20Hot%20Ped.pdf

Много редки: ретенция на урината. Хлорфенираминов малеат: Нарушения на кръвта и лимфната система: С неизвестна честота: хемолитична анемия.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ...

http://www.denicom.bg/p/doc/denicom-stonechipspray-pdf-548.pdf

София Еърпорт Център, тел/факс: 359 2 979 19 19 ул. “Христофор Колумб” №64,. 359 2 979 19 21. Сграда Б02, ет.1, офис 106,. 359 2 979 19 41.

1/4 кратка характеристика на продукт към ... - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1612/apitraz-spc.pdf

Apitraz 500 mg ленти за пчелни кошери за медоносни пчели. 2. ... Терапевтични показания, определени за отделните видове животни. Лечение на ...

Приложение III Кратката характеристика на продукта и листовката

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/nicardipine-article-31-referral-annex-iii_bg.pdf

Освен ако не е поставен посредством централен венозен път, се разрежда до концентрация от. 0,1-0,2 mg/ml преди употреба (вижте точка 6.2 за ...

Кратка характеристика на сортовете, предлагани от ИРГР Садово

http://ipgrbg.com/wp-content/uploads/2018/08/1.REKLAMA_IPGR_SADOVO_2018.pdf

Пшеницата е основна култура в България. Тя заема най-големи площи, но поради ... Най-високодобивния сорт създаван в Садово. ... Най-добрият.

Активация продукта

https://pbp.cloudav.ru/upload/iblock/f05/Panda%20Dome%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf

Активация защиты для Windows . ... 10. 2.3.2. Используется старая версия Panda. Если используется старая версия Panda (2015, 2016 или 2017), ...

Кратка творческа автобиография

http://www.bshc.bg/files/2014/zlatev/CV_Zlatko_Zlatev.pdf

Кратка творческа автобиография. Име: Дата/място на раждане: Настоящ адрес: Телефон: Ел.поща: Златко Златков Златев. 28.07.1952 год./ гр. Варна.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПАРИТЕ

https://hermesbooks.com/media/wysiwyg/pdf/za_parite_hrm.pdf

Хр. Управление на вавилонския цар Хамурапи; публикуване на. Законите на Хамурапи, в които има и текстове, регламентира- щи банковата дейност.

ПРОДУКТА ТВЕРДОФАЗНОЙ РЕАКЦИИ

https://www.sibran.ru/upload/iblock/287/287f98066e808a7a92bbc578bee58175.pdf

дислокаций (например, при полиморфном переходе волове (1,4). В общем случае зароды- ши продукта могут иметь различную форму (сферическую, ...

правилами реализации тур. продукта

https://kareliagid.ru/assets/files/pravila-dogovor-2018.pdf

14 июн 2018 ... Туроператор. Оферта – предложение Исполнителя заключить договор реализации ... Примерная форма такой Заявки содержится в.

Инструкции за ползване на продукта

https://www.hippoland.net/media/wysiwyg/pdf/Monopoly_Fortnite_BG.pdf

1. *. Играчи. 2-7. ИГРАЧИ. E6603. FORTNITE и FORTNITE (стилизирано) са търговски марки на Epic Games, Inc. Изображенията Fortnite ... Вземи картончето с територията. ... Плати 2 HP на банката преди да хвърлиш зара когато е.

кратка хроника - Вера Мутафчиева

http://veramutafchieva.net/pdf/222.pdf

Известният френски естественик и лекар Пиер Белон (1517-1565) посещава ... Умира българският книжовник и живописец Пимен Зографски ... 1684. През тази година както пише К. Иречек в Москва са знаели, че , българи, сърби ...

ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА ...

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/80/CV_ALEKSIEVA.pdf

“Леге артис” на фармацефти, организирана от “Стинг фарма” и Съюза на фармацефтите в България. - 2002 - 2006 – ИПАЕИ (Институт по публична ...

ABCHLP Тип продукта ABS Примечания - AutoDoc RU

https://file.autodoc.ru/catalog/katalod_nakayama.pdf

Технические характеристики. Год выпуска ... 1.9 JTD 16V (100 kW) ... 1.9 JTD 16V (110 kW) ... AUDI. 100 AVANT (44, 44Q, C3). 1.8 Quattro (66 kW). 1984.10- 1988.07 ... F Hatchback Engine CBZA. NJ131NY. ШРУС внешний. 36. 30 50.75. 59 ... A4. 1.9 TDi. 1994.11-. L. ND1304NY. Приводной вал. 45W. 33. 53. 30. 599.

очерки теории продукта - СПбГЭУ

http://unecon.ru/sites/default/files/ocherki_teorii_produkta.pdf

эпохи до разделения труда / Д. Ю. Миропольский. – СПб. : Изд-во. СПбГЭУ, 2015. ... Можно было бы списать использование столь разных категорий для.

Упътвания за продукта може да изтеглиш от тук

https://www.topshop.bg/media/wysiwyg/topshop/PDF-materials/BG/GYMBIT_VIBROSHAPER_manual_2019_BG.pdf

BG. ДЖИМБИТ ВИБРОШЕЙПЪР. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ... за отказ от покупка на електронната страница на вносителя: www.topshop.bg;.

кратка биографија - Шумарски факултет - уким

http://www.sf.ukim.edu.mk/vraboteni/mincev/ivan_minchev_cv_mk_1_2017.pdf

Програма за ограничување и/или искоренување на Зелената Дуглазија во ... Меѓународен проект: Flood Risk Management for “Morava e Binces”, ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.