приложение № 6 - НЗОК

581.9 Нефрозен синдром с неуточнени патоморфологични промени. 585 Хронична бъбречна недостатъчност ІІ-ІІІ степен на преддиализно лечение.

приложение № 6 - НЗОК - Свързани документи

Приложение №4 - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=6A45C7C75E9B3B9BE05400144FFB42AE

... заведение – вписва се номерът, издаден от регионална здравна инспекция РЗИ № на ЛЗ, в което ... НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

приложение № 5 - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9CF54012625D2F47E05400144FFB42AE

N08.5. Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан. N11.0. Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс.

приложение № 6 - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=3d1624b7-616f-4962-9439-96cd129d7226

581.9 Нефрозен синдром с неуточнени патоморфологични промени. 585 Хронична бъбречна недостатъчност ІІ-ІІІ степен на преддиализно лечение.

приложение № 8 - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=99af4cef-fbda-4e5f-a20d-0516b13ec903

талон за ЛКК ... Информиран съм за необходимите медицински дейности ... 8 пс ихиатъ р. 1. 9 пулмолог. 20 рев мато лог. 22 уролог. 23 физи отерапия и.

приложение № 17б „клинични пътеки № 51, 120 и 206” - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=812225AAE2275FFEE05400144FFB42AE

Включва: оклузия и стеноза на церебрални и прецеребрални артерии, предизвикващи мозъчен инфаркт ... вертебрална артерия. Друга ангиография.

приложение № 19б „клинична процедура № 5” - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=8122347DEC536306E05400144FFB42AE

Изследвания на урината. 91920-01 Изследване на уринен седимент. 91920-03 Изследване за албумин в урината. Микроалбуминурия. 91920-05 ...

приложение № 17 клинични пътеки - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9D1BEE60DD022ABBE05400144FFB42AE

денонощието (къпане, тоалет на пъпа и очите). Ваксиниране на ... M99.33 ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА прилагане на ... Изключва: комбинирано прилагане на дифтерия-тетанус-коклюш - 99.39 ... M99.55 ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ ДРУГИ БОЛЕСТИ ваксинация срещу:.

приложение № 18 амбулаторни процедури - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9CF5B1A411693B48E05400144FFB42AE

лечение като при хронична хипокалцемия. Предпочитат се активни метаболити на вит. Д, тъй като имат по-бързо действие и по-кратък период на ...

приложение № 10 изисквания на нзок за сключване на договор с ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9CF546C83C6F2FFDE05400144FFB42AE

Лечение с инфрачервени и видими лъчи. 93.38. Електростимулация. 99.82. Лечение с ултравиолетови лъчи. 00.09. Лечение с ултразвук. 99.81.

приложение № 20 изисквания на нзок за сключване на договор с ...

http://danina-g.com/documents/20-Prilojenie-2006-23-01-2006.pdf

ИНСТРУМЕНТАРИУМ И КОНСУМАТИВИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕН. КАБИНЕТ. НАИМЕНОВАНИЕ. 1. Стоматологични пинсети. 2. Стоматологични ...

приложение № 15 изисквания на нзок за сключване на договор с ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9CF57F43D72C35BFE05400144FFB42AE

такова на оперативна рана N 91.70N91.79. 91.61 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – бактериална ...

НЗОК

http://aobe.bg/wp-content/uploads/2018/01/Otchet_NZOK_AIKB-BTPP.pdf

на средствата по бюджетните сметки на ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2017 г., съгласно ... интеграция на ПИС със счетоводната система на НЗОК. Bankdoc ...

П Р О Т О К О Л - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=816455630A8C491CE05400144FFB42AE

4 февр. 2019 ... Позиция № 14: Канцеларски материали, включени в Списък на стоките и ... поръчка с приложен каталог на предлаганите консумативи.

Одитен доклад - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=93C69063336A5704E05400144FFB42AE

мнение относно годишния финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., и приложеният към него заверен финансов отчет.

Техническо предложение - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=885b26ec-6b97-483b-ae75-1158574e0aaa

Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-44 ... София, п.к. 1680, ул, «Лерин» № 44-46. (държава, град, пощенски код, улица, %). 02 958 36 00. 02 958 30 36. Николай ...

държавен вестникизвънреден - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=e94f909f-a43c-4208-8d48-60a9db4a242f

31 мар 2016 ... сред които и Добрич) на 25 000 л от продукт за растителна защита „Сийдоприд 600 ФС“, с активни вещества имидаклоприд – 600 г/л, ...

ÀÊÓØÅÐÑÒÂÎ È ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=af0a4bc1-ae62-4c98-a470-ac961155554c

Марсупиализация или екстирпация на Бартолинова киста или абсцес. ОБОРУДВАНЕ ... използват общо оборудване, което се намира на достъпно за всички място. ... Аксесоари за пункционна биопсия на щитовидна жлеза. 1 бр.

Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=7F92823023E75637E05400144FFB42AE

27 Дек 2018 ... Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация ... медицински изделия и/или високоспециализирани уреди/апарати за индивидуална употреба и ... домашна среда“ се изменя така: „Националната ...

районни здравноосигурителни каси - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=6A81CD1AEA10169CE05400144FFB42AE

11 авг. 2019 ... 22 София град - РЗОК, ул. "Енос" № 12-14. 02/ 965 6730. 22.1 ул. "Ген. Ст. Тошев" № 15-17. 02/ 955 5374. 22.2 ул. "Свето преображение" ...

национална здравноосигурителна каса - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=6b4a5f16-6abf-4b7d-8c08-f5df659ce036

за достъп (УКД) до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. Това е процедура, произтичаща от разработената софтуерна ...

Договор за изменение и допълнение на НРД за ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=7CC3744C1F4F0878E05400144FFB42AE

20 апр 2018 ... (1) На основание чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО лечебните заведения, които ... изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и ... рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по приложение №7 ... подпис“, а думите „както и декларация, че не са с отнети права да ... 12а от ЗЗО.

Изисквания на НЗОК при лечение на ревматоиден, анкилозиращ ...

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=221897&uuid=f46d940a-6df7-454c-b966-b5d7391faa98

неповлияване от НСПВС и салазопирин (при периферни форми) за поне 6 месечен период - терапията следва да е била неуспешна от поне два от.

регистрационна форма за постоянен избор - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=08fd006f-973d-4e1a-b19c-1cdd0f254248

Като регистрационен номер на практиката се записва номерът, издаден от регионалната здравна инспекция. 4.2. В полето РЗОК се вписва кодът на ...

Automatically generated PDF from existing images. - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=502587a2-f39b-432b-98e3-5c969b038705

3 юли 2015 ... (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а изпълниТЕЛят приема срещу ... с международната компания „Office 1 Superstore”, Кооперацията „Панда” е изградила верига ... Петър Братанов [email protected].

Изисквания на РЗОК за сключване на договор с ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=b2717c9e-1e84-404d-b161-0786e7b73af3

1 ян. 2001 ... 2.3. участие в изпълнението на целеви програми за здравна ... туберкулиновата алергия (проба на Манту) изпраща за консултация в областните ... Здравноосигурителната книжка (имунизационния паспорт). 4.3.

министерство на здравеопазването национален рамков ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=6890D92D0E2947ADE05400144FFB42AE

1 апр 2018 ... 8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република ... заведения за СИМП, сключили договор с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. ... (4) Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет ... томография – SPECT/CT на хибриден скенер.

методика за приемане, обработка, одобрение за ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=8AA860E9C7583371E05400144FFB42AE

Не се допуска ЗОЛ с ХОББ (МКБ код - J44.8) да получават в комбинация следната лекарствена терапия: - от Таблица 1 – Група „ISC LABA“ и Таблица 2 ...

национална здравноосигурителна каса изисквания на нзок за ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9fa97b74-e0fc-4298-8c70-9bebacb21122

*Забележка: Изключение се допуска при жени над 38 години само при ниво на FSH в ранна фоликуларна фаза под. 12.5 IU/I. ВЛ ИЗИСКВАНИЯ НА ...

Договор № РД-14-19/09.11.2016 г. с приложения към него - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=f473bd2e-0f7e-46e8-bc98-12419e7b1e1f

Днес 09.11.2016г., между НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ... на основание чл.25 от ЗЗБУТ и Наредба No3 за условията и реда за ... 3.6 Заплащането се извършва, в 15-дневен срок, по оригинална фактура, издадена на ... Представяме Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.

Изисквания на НЗОК за лечение на дефицит на растежен ...

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=17219&uuid=988c1476-0355-46f3-9afe-8a2309f271b7

Ниво на соматотропен хормон (CТХ) при стимулационни тестове: ▫ CTX (РХ) < 10 ng/ml при деца 1. ▫ IGF-1 и/или IGF-BP-3 - ниски базални нива за ...

национална здравноосигурителна каса изисквания на нзок при ...

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=222179&uuid=88ED6DE090025C71E05400144FFB42AE

център „Вижън“ - гр. София ... Варна, Очна клиника “Света Петка” - гр. Варна ... София, „Специализирана очна болница за активно лечение - Бургас.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=88D61224A9957028E05400144FFB42AE

на четири вноски в 15-дневен срок след изтичане на съответното тримесечие, считано от датата ... Подават декларации по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. ... ОТветствие с изискванията на чл.25б от ЗЗБУТ. ... Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

35. Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=6BC628D39CD537D8E05400144FFB42AE

център „Вижън“ – гр. София ... София, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – гр. ... София, „Специализирана очна болница за активно лечение – гр.

Персонализирана информационна система (ПИС) - https ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=71AD3D9BD827416BE05400144FFB42AE

Персонализирана информационна система (ПИС) - https://pis.nhif.bg. ОПИСАНИЕ НА ... ssl се изгражда с подпис, предоставен от НЗОК( тестово CA ).

Изисквания на РЗОК за сключване на договор със ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=af0a4bc1-ae62-4c98-a470-ac961155554c

Хистерометри. 2 бр. 23. Ножодържач. 2 бр. Консумативи. 1. Памук. 1 кг. 2. Марля. 10 м ... 18. Печат. Забележка: За ДКЦ, МЦ и групова практика – ЕКГ и ехографски апарат; ... национални здравни приоритети - "Захарен диабет". VІІ. Оказва ... детската възраст от различен произход, на най-често срещаните.

НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=11205&uuid=68DC494553555DC9E05400144FFB42AE

20 мар 2018 ... 1.4.1. извършване на манипулации и/или операции с малък обем и сложност ... "Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи ... 1.4.2.5. тумори на носната кухина, синусите и такива ангажиращи орбитата;.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.