История на България от Блазиус Клайнер ... - bulgari-istoria

Юстиниан II Ринотмет, византийски император, 47—49. Я. Яков, францисканец, 124. Якобити, народност, 130, 142. Янтра, р. 30. Ян Хуниади (Корвин) ...

История на България от Блазиус Клайнер ... - bulgari-istoria - Свързани документи

История на България от Блазиус Клайнер ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Bl_Klainer_Istorija_BG.pdf

Юстиниан II Ринотмет, византийски император, 47—49. Я. Яков, францисканец, 124. Якобити, народност, 130, 142. Янтра, р. 30. Ян Хуниади (Корвин) ...

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ с някои ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/P_Konstantinov_Istoria_na_bg.pdf

... по принципа на номадските общини. Племенно разкъсани са, което личи от многобройните племенни названия: оногондури, утигури, кутригури и др.

Цв. Георгиева, Н. Генчев. История на България ХV - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Cvetana_Georgieva_Nikolai_Genchev_Istoriya_na_BG_2.pdf

TOM II. ИСТОРИЯ. НА. БЪЛГАРИЯ. XV-XIX BEK. В тази книга се разказва за България по време, когато българската държава е само исторически спомен.

История татар II - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/ISTORIJA_TATAR_Tom_2.pdf

рами был взят важный стратегический пункт – г. Сердика (совр. ... кино Тетюшского района РТ на ровном возвышенном месте между оврагами, иду-.

история тибета - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/E_kychanov_B_Melnichenko_Istorija_Tibeta.pdf

западных цянов на Тибетское плато. Древнюю тибетскую демонологию, которую пока трудно совместить с неолитическими стоянками Тибета ...

История на Османската империя - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Istor_Osman_imperija.pdf

на империята, докато по суша дервенджии, мартолоси и други местни сили са мобилизирани срещу всякакъв вид разбойници, които при случай не се ...

Гомер и история Восточного Средиземноморья - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/L_Gindin_Zymburgskiy_gomer_Troja.pdf

на грани IV-III тысячелетия до н.э. предки греков и индоиранцев слагали о своих ... в Испании в борьбе с басками в эпизод фундаментального для эпохи крестовых ... «Илиаде» в отличие от «Одиссеи» этот термин употребляется 8 раз ... ной болгаро-советской экспедицией в течение многих сезонов под.

К. КОСЕВ. Кратка история на Българското ... - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K_Kosev_Istorija_Vazrazdane.pdf

рията на човечеството. Тази забележителна годишнина в световната история съвпада с 1320-ата годишнина от създаването на първата българска ...

В. Александров. България на преговорите в Брест ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/V_Aleksandrov_BG_i_Brest_Litovsk.pdf

Участието на България в преговорите за мир в Брест-. Литовск и подписването на мирния договор след тях са един от върховните моменти на ...

„ТРОЯНСКИТЕ КОНЕ В БЪЛГАРИЯ” НИКОЛАЙ ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/N_Haitov_Troianskite_kone_v_Bg_2.pdf

Жалбата на д-р Тосков (получена в отдел „Народно здраве” при ОНС. - Пловдив, на 31 ... че вие сте си харесвали повече „Шумки от габър” и едноактната пиеса „Кучета”. ... На въпроса на интервюиращия колко време смятам, че ще трае периодът ... Да издуха мъглата и да започне разгонването на вълците.

тук - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/I_Snegarov_TU_vladichestvo.pdf

е в други преписи на съчинението му), който бил приближен на Мурад IV ... Имало християни, които водели свои болни при ходжи да им четат ... Сабри Мустафа паша и неговите помощници върху живота, имота и честта на сел ... било по-гъсто по пътя Силистра—Шумен —Котел - Айтос—Тунджа—.

Радецки - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K_Gerbov_Botev%20_i_%20Radetzky.pdf

... в Румъния в 1876 г., Кирил Ботев коментира, че те като стари хайдути ... Прочувственият и патетичен текст на телеграмата, която Ботев предава в ...

Untitled - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/V_Marinov_Gagauzite_proizchod.pdf

Следо- вателно днешните гагаузи не могат да бъдат техни потомци. Жертва на това лъжливо преселение на селджукски турци през XIII в. в Добруджа е ...

Л.Р. Кызласов. - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/L_Kyzlasov_Drevnaya_Tuva.pdf

подправки и ретуши на сколах|в. 2 нуклеу- са — из черного кварцита, маленький ... Это сумак — мочеотводная трубка жестких колыбелей, типа, до ...

Автореферат - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Ilieva_HR_Simvoli_PBGD.pdf

Кръст с издължена горна част на отвесното рамо. т. нар. Петров ... предание за смъртта му, кръстът е бил наречен Петров или обърнат кръст. Трудно е.

македония - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/H_Brejysferd_MK.pdf

Българите са силни във всичките три македонски вилаета, но във все- ки един от тях умело е добавен и елемент на противотежест. Сърбите и.

i{gtopktkktkt - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Vladimirov_Dzagfar_tarirhi.pdf

Thc article considers one problcmatic te)it on the Volga Bulgar;a issue and the early his- tory ofthe Bulgars as a whole. l1 is about he so called 'Djagfhr ...

форум - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Atanasov_Pl_Pavlov_Tatari.pdf

Георги Г. Атанасов, Пламен Хр. Павлов г. Силистра, г. Велико ... Б. Тотев, О. Пелевина. СОКРОВИЩЕ ИЗ МАЛОЙ ПЕРЕЩЕПИНЫ И. ЭЛИТАРНАЯ ...

княз - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/St_Mihaylov_Kniaz.pdf

За използването на титлата княз (къНАЗъ) от българските владетели в Първото българ- ско царство в българската историопис се следва ...

историкии - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Shumen_Un_Istorirkri_tom_4.pdf

Лутер” в град Хале, Германия. През дългите ... средновековието, се е преименувало в Ориоспотамо5. Това е втора прелокализация на ... Монета на Аполония Понтика „глава на Аполон / ІН котва и рак“ с контрамарка ... повърхност е украсена с 3 врязани дъговидни линии, допиращи се в единия край и части ...

струмица - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Samuil_Sbornik_Strumica.pdf

He wanted to change the byzantine model that was applied by all ... камења; 8 преданија за гробишта; 9. преданија за кладенци и чешми; 10. преданија за ...

Абхазия - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Abkhazya.pdf

По сведениям итальянских миссионеров Г.Турко и Дж.Торичели, 10 апре- ля 1685 г. абхазы вторглись в его владение и опустошили весь край.6 ...

А.М. Малолетко - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Maloletko_Dr_Narody_Sibiry_3.pdf

Тым), Кисес, Косее, Когузес, Лаксес, Коенсес, Когозес, Толзес; в бас сейне Ваха - Пысесь-Ёган, Сес-Ёган (ёган - хантыйское приращение);. - Енисей ...

мадарският конник - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/N_Zhivkova_Madarski_konnik.pdf

23 Виж по-подробно Н. Живкова. Усмиряване на разума. Преустройството на Българската академия на науките 1944-1953. С., ИК “Гутенберг”, 2006.

Моята Борба - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Hitler_Mein_Kampf.pdf

кълнат в името на "своя крал", като напълно забравят, че именно те в най-критичната ... отново ще се разбягат като мишки, усетили котка. Ако самите ...

дриновський збірник том vii - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2014.pdf

един и двама скъпи свои синове, допринесли – в различни времена и по различни на- ... 50 Гърдев, Б. Вазов и Стамболов: 155 години от рождението на ...

Республики Молдова - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/istoriya_respubliki_moldova_.pdf

цов, среди которых упомянем белгородских греков Георгия Валаты и ... датели колхозов Г. Т. Болфа, И. Д. Василатий, К. А. Гузун, А. И. Папуров,.

книжовен език - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Paisievi_chetenija_2012_III.pdf

Хр. Първев поставя в донационалния период (разделен на 4 ... на печатните богослужебни книги през ХVІІ в. и постепенното ... Online available: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=186669 ... при четене от деца аутисти. ... crossfire. (D. B.) The modal verb will in the apodosis of the conditional.

1 ПРЕДГЛАГОЛИЧЕСКАТА РУНИЧЕСКА ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PREDGLAGOLICHESKA_PISMENOST.pdf

(Силистренско) и върху съдовете от съкровището от Наги Сент Миклош. Няма единно становище за произхода на тази писменост. Традиционно ...

тохарский ключ - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Unogunduri-rus.pdf

Зимой 167/166 гг. до н.э., то ... siau / saj - блестящий, сияйны, можно посочить и точный болгарский аналог севамъ, сева ся – светить, ... 56 именно из это значения – Луна, произходить и еще одно неверное толкование этнонима ...

ПРАБЪЛГАРИЗМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/T_Slavova_Prabulg_Biblia_kotigan_hlak.pdf

кръчагъ'съд за пиене; делва, стомна, чаша' (Иер 25:6; Мк 7:8 Зогр; Мк 14:13 Гал); сасыгъ 'съд за разтопяване на метал, горнило' (Иез 22:22, Ис 4:4 тълк ...

дипломна работа - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/T_Koleva_PRABG.pdf

Става ясно и това, че освен българи се наричат и оногондури и че котрагите са техни съплеменници. От текста на Никифор научаваме също, че Кробат ...

Първопрестолната Плиска - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PLISKA.pdf

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ - ГР. ПЛИСКА ... Текст: Археологически институт и музей при БАН, София. Автори: ... втората българска столица Велики Преслав. Затова според мнението на други учени той е ... историко-летописна творба - "Именник на българските ханове”.

Хазарский альманах - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Hazarskii_almanah_tom_1.pdf

(Там же, 37], против которой Византии приходилось применять в основном дип ... Цукерман К. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах ...

дриновський збірник том x - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2017.pdf

Плевен есть еще несколько источников археологических материалов, ... ню газети «Нов век»; поширювалася брошура під назвою «Генадієв перед ...

дриновський збірник том vi - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dr_Sb_2013.pdf

далеко ещё не оконченной; и живописец – странный человек: он не испугался ни величия ... гии и разделил ее на период до 1771 и после 1771 года.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.