Образна диагностика

Устройство на конвенционална рентгенова уредба: рентгенова тръба, високоволтов генератор, командна маса, електронно-оптичен преобразувател.

Образна диагностика - Свързани документи

Образна диагностика

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/08/obrazna-diagnostika-34-programa-spetsializatsiya.pdf

Устройство на конвенционална рентгенова уредба: рентгенова тръба, високоволтов генератор, командна маса, електронно-оптичен преобразувател.

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/11/18/obrazna-diagnostika.pdf

18 ноем. 2015 ... Остеодензитометрия - метод за определяне на костната плътност. 10. ... Получените стойности на пациентните дози се сравняват с националните диагностични референтни нива за съответните ... Видимост на детайли на спонгиозната костна структура и промени над. 0,3 - 0,5 mm. 2.2.

КП № 67 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВА ...

https://pirogov.eu/bg/download/816

допаминови агонисти. Те запазват симптоматичния си ефект за различен период от време. Докато бромокриптин запазва този ефект до една година, ...

КП № 102 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАЗИТОЗИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/851

В66.3 Фасциолоза. Инвазия, предизвикана от Fasciola: • gigantica. • hepatica. • indica. Инвазия, предизвикана от овчи чернодробен метил ...

КП № 17 ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО ...

https://pirogov.eu/bg/download/766

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА ... осъществява чрез пункция на артерията и/или вената на бедрото или ръката и вкарване ... нарушения на сърдечния ритъм, които най-често се овладяват с ...

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ...

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/1965/3/UP_Tekhnich_diagnost_avto_2014_neispravn.pdf

Рис. 3.38. Основные диагностические параметры систем двигателя ... более распространенные информационные базы данных: Autodata, WorkҮ shop ...

КП № 59 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИ И ...

https://pirogov.eu/bg/download/808

Забележка: Започва обикновено преди 20-годишна възраст. Ранна малкомозъчна атаксия с: • есенциален тремор. • миоклонии [атаксия на Hunt].

КП № 113.1 ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ...

https://pirogov.eu/bg/download/862

ретробулбарна тъкан (С69.6). С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули). Мазолесто тяло (Corpus callosum).

КП № 74 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ...

https://pirogov.eu/bg/download/823

Минимален болничен престой при остър панкреатит (К 85) - 4 дни. КОДОВЕ ... невизуализиране на жлъчния мехур при рентгеново изследване. (R93.2).

ДИффЕРЕНЦИАЛЬНАя ДИАгНОСТИКА РАССЕяННОгО ...

https://nevroj.elpub.ru/jour/article/download/212/216

ются не только прогрессирующая демиелинизация проводников центральной ... ров, утомляемости, очагов демиелинизации на МРТ головного или ...

Педагогическая 2015 диагностика

https://kpfu.ru/portal/docs/F2071048170/PD_2_2015.pdf

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 2'2015. Теория. Педагогические ... метический балл» — ведь любой ин спектор в ... ра, что наука может решить все су ществующие ... стемного мышления с минимальны ми результатами по ...

КП № 37 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ...

https://pirogov.eu/bg/download/786

КП № 37 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН. ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК. Минимален болничен престой – 3 дни. КОДОВЕ ...

Функциональная диагностика - 2018

https://www.mediexpo.ru/fileadmin/user_upload/content/program/program_fd-2018.pdf

22 май 2018 ... 13:45–14:00. Копачка М.М. Эффекты лечебной ритмической магнитной стимуляции у молодых спортсменов с болевыми синдромами на ...

КП № 33 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РИТЪМНИ И ...

https://pirogov.eu/bg/download/782

Пароксизмална тахикардия: • предсърдна. • атриовентрикуларна [АV]. • от атриовентрикуларното съединение. • нодална. I47.2. Камерна тахикардия.

КП № 244 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/996

хемолитични анемии – 4 дни, таласемия – 2 дни болест на Гоше – 2 ден хемофилия – 2 ден. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Анемия, дължаща се ...

ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ...

http://window.edu.ru/resource/346/76346/files/dinas3.pdf

Хмельнипкий, в.в. Пожягков, гА. Кондрашкова. ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ. Учебное пособне. Часть э. I. СПГТ.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

http://gcgp.by/180171945373

25 авг 2017 ... Только в Европе этим заболеванием страдают около 2 млн., а в странах СНГ –. 2,5 млн. человек. ЧТО ТАКОЕ ЭПИЛЕПСИЯ, ЕЕ ...

КП № 36 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ...

https://pirogov.eu/bg/download/785

КП № 36 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН. ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК. Минимален болничен престой – 4 дни. КОДОВЕ ...

ДИАГНОСТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЯЛОСТ НА 6 – 7 ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Promociq_i_profilaktika/2.Deca_do_7g/Utchil_zrialost.pdf

Всяко дете, навършило календарна възраст за училище, става ученик, но не всяко ... готовност на децата преди постъпването им в І клас, като използва.

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ»

http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2017/12/Differentsialnaya-diagnostika-anemij.pdf

Окончательный диагноз: пернициозная анемия. Клинический пример №3. Page 46. СПАСИБО. ЗА ВНИМАНИЕ!

Дифференциальная диагностика и лечение ... - DOI.org

https://doi.org/10.17116/oftalma2018134177-84

симптомы отсутствуют; ... слоя обеих роговиц диагностирован симптом «ко- ... Alvarado JA, Underwood JL, Green WR, Wu S, Murphy CG, Hwang DG,.

Андреичев Н.А. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ...

http://kazangmu.ru/files/hospther/259-266.pdf

первичных нарушений костного мозга, апластической анемии, гиперхромных и макроцитарных анемий, дефицита витамина В12 (пернициозная ...

КП № 39 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ ...

https://pirogov.eu/bg/download/788

Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус ... Общата продължителност (в болницата и след изписването) на антибактериалната.

КП № 78 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАН ...

https://pirogov.eu/bg/download/827

осмолалитет остава над 35 ммол/л, се преминава към оводняване с хипотоничен разтвор на натриев хлорид (0,45 %) -вж.т.1. 3. Ако кръвната захар ...

Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ...

https://scardio.ru/content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf

энергетических ресурсов» (по МКБ Х Е 66.0) необходимо исключить ожирение, связанное ... ИВО (VAI) — показатель «функции висцеральной жировой ткани» и чувствительности к инсулину, его увеличение в ... FDA briefing document: ... Rhoden EL, Morgentaler A. Risks of testosterone-replacement therapy and.

Диагностика и лечение стабильной стенокардии

https://cardiovascular.elpub.ru/jour/issue/download/76/64

гуляция, полицитемия,лейкемия,тромбо-цитоз;. • сердечные: врожденные и ... применять нифедипин в дозе до 120мг/сут.; вера- памил в дозе до 480 ...

диагностика и лечение на паранефрални и ретроперитонеални ...

http://www.sustz.com/journal/VolumeI/Number1/Papers/IvanOvcharov.pdf

нефункциониращ бъбрек. Ако все пак оперативното лечение е наложително, то същото следва да се осъществи след 3 седмици, като според някои ...

Диагностика и лечение доброкачественных новообразований ...

http://zdrav.spb.ru/media/filebrowser/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%8

4 дек 2018 ... ... или муцинозным опухолям, доброкачественным опухолям из группы теком-фибром, зрелым тератомам и эндометриоидным кистам.

Ультразвуковая дифференциальная диагностика узлов ...

https://medvis.vidar.ru/jour/article/download/32/33

простая миома, пролиферирующая миома, саркома. ***. Objective: development of ultrasonic criteria simple and proliferating uterine myoma. Materials and ...

КП № 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични ...

https://pirogov.eu/bg/download/811

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Епилепсия ... Забележка: Изследване на сънна апнея – включва продължително мониториране на кислородна ...

кп № 56 диагностика и лечение на болести на черепно ...

https://pirogov.eu/bg/download/805

Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде. G53.0* ... травматични увреждания на нерв — виж травми на нервите в.

Дифференциальная диагностика невропатической боли

https://nnp.ima-press.net/nnp/article/viewFile/479/462

прессия, запор, боль внизу живота, тошнота, нервозность, боль в грудной клетке, ... 2007 Nov 14. 6. Баринов АН. ... Вестник РАМН. 2012;(9):54–8.

Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика

https://stupeni22.ru/files/proekt/webinar1/Autizm_opredelenie_diagnostika.pdf

o Синдром Аспергера и высокофункциональный аутизм (ВФА) ... случай, и аутизм, связанный с данным вирусом, чаще всего атипичен (Chess, 1977).

Лабораторная диагностика - Медицинский Di Центр

https://di-center.ru/upload/iblock/24e/24ef04e60450b98e69fe318956813a7d.pdf

22 авг 2019 ... 6. Проблема диагностики урогени- тальных инфекций. Представьте ... чаться не только тем, какой метод врач считает опти- мальным ...

КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни ...

https://pirogov.eu/bg/download/825

К74.3 Първична билиарна цироза. Хроничен негноен деструктивен холангит. К74.4 Вторична билиарна цироза. К74.5 Билиарна цироза, неуточнена.

Национален консенсус за диагностика и лечение на ...

http://www.nevrologiabg.com/wp-content/uploads/2018/04/consendystonia18_bg.pdf

остане фокална или да обхване и други части на тялото. Един от характерните симптоми е обхващането на съседни мускулни групи, например при ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.